Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

36 Pages«<343536
Options
View
Go to last post Go to first unread
hoatinh  
#701 Posted : Monday, July 3, 2017 10:50:18 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,073

Thanks: 66 times
Was thanked: 1164 time(s) in 624 post(s)
BÀI THƠ ĐƯA TIỄN
THI HỮU MỸ DUYÊN

1
Giã biệt trân gian bước xuống thuyền
Để về bến nước -- cõi thần tiên..!?
Nơi đây suối nhạc - đầy thơ mỗng
Thế giới sau cùng của Mỹ Duyên..

Xin gởi vần thơ -- nhiều kỷ niểm.
Buồn vui gắn bó thuở trung niên
Gian trân nay đã không còn nữa.
Miên viễn bên kia - chốn ảo huyền.!?

2
Bài tyhơ đưa tiễn - Mỹ Duyên đây.?
Chia sẻ cùng nhau chén gượu đầy
Khi hợp khi tan - đời vẫn thế
Bên ta jhi đó – gió mây bay.


VÔ TÌNH
Houston - Ngày 4 - 7- 2017
Ngày ngọn lửa đón rước thi hữu MD
về bên kia thế giới...

Edited by user Wednesday, July 5, 2017 12:49:26 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#702 Posted : Friday, July 7, 2017 3:26:03 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,073

Thanks: 66 times
Was thanked: 1164 time(s) in 624 post(s)
VÔ THƯỜNG

Hỡi người ban xa xăm
Bấy lău nay biệt tăm.?
Không một lời thăm hỏi..!?
Điện thoại cũng đành câm

Vẫn biết đời vô thường
Mọi vật đổi thay luôn..!
Xin cùng nhau chia sẻ
Hy vọng chẳng tai ương

Chỉ có điều khó nói
Có kẻ biệt trần gian
Âm dương đành cách biệt
Chẳng còn gì liên quan.!?

VÔ TÌNH


hoatinh  
#703 Posted : Sunday, July 16, 2017 11:55:51 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,073

Thanks: 66 times
Was thanked: 1164 time(s) in 624 post(s)
ĐÔI MẮT TÔI
Mắt trái - sa trường do pháo địch
Gây nên thương tích - hết nhìn trông
Thôi đành an ủi - con còn lại...?
Nay bỗng ai ngờ - nó tối luôn.

NHÂN QUẢ
Số phận con người ai cũng biêt
Cố gây rtai họa - chuốt tai ương
Ta nên ý thức điều nhân auả
Nhân đức tu hành Quả tốt hơn..


VÔ TÌNH

Edited by user Monday, July 17, 2017 12:05:27 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#704 Posted : Thursday, July 20, 2017 9:56:13 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,073

Thanks: 66 times
Was thanked: 1164 time(s) in 624 post(s)
TÌNH ]YÊU THUỞ ĐÓ

Tính yêu - một thuở ngây thơ
Đâu ngờ ly cách - mãi giờ vấn vương.?
Xa xôi - cách trở đôi đường.?
Cái con - cứ mãi lớn khôn huy hoàng..
Chúng đâu có biết reái ngang
Cha mẹ chúng nó dỡ dang cuộc tinh.?

Thôi đành - cứ mãi làm thinh
Mong sao êm ấm gia đình mỗi nơi
Tình xưa - đôi chút bồi hồi..?
Ủi an thân phận cuộc đờ bình yên.!

VÔ TÌNH
Bài thơ nấy riêng tặng Muội Vanessa
Và ngườì bạn đó.
Houston – Mùa Hè 2017Edited by user Sunday, July 30, 2017 2:57:54 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#705 Posted : Monday, July 31, 2017 2:39:11 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,073

Thanks: 66 times
Was thanked: 1164 time(s) in 624 post(s)
TÌNH YÊU
Trước đây - anh yêu em
Bằng hơi thở con tim.
Bằng tia nhìn đôi mắt
Trong cuộc đời lặng yên

Bây giờ - anh nhắc lại
Tình yêu - nó thiêng liêng..
Yêu em - yêu đất nước
Nó chân thành - hồn nhiên

LOVE
Before - I love you
By the breath of the heart ..
By the looking of the eyes
In the quiet of my life

Now - I want to repeat
That love - it's sacred ..
Love you - like my homeland
It is very sincere and innocent

AMOUR
Avant - Je t'aime
Par le souffle du cœur ..
En regardant des yeux
Dans le calme de ma vie

Maintenant - je veux répéter
Cet amour - c'est sacré ..
Aimez-vous - comme mon pays natal
Il est très vrai et innocent
Il est très sincère et innocent

TINH VO
Houston - À Jeanne Corse - France
hoatinh  
#706 Posted : Saturday, August 5, 2017 6:02:52 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,073

Thanks: 66 times
Was thanked: 1164 time(s) in 624 post(s)
GỌI THĂM TRÊN ĐIỆN THOẠI
Tiếng nói ai kia trên điện thoại
Nghe như quen quá - giọng Thu Bồn.?
Hay là Đà Nẵng – nhà thơ nữ.?
Vẫn còn ghi nhớ chốn viễn phương.

Xin đáp phương xa lời cảm tạ
Tôi đây vẫn khoẻ - vẫn thường luôn
Vần thơ hải ngoại còn lưu giữ
Kỷ niệm tuyệt vời mãi nhớ thương.
VÔ TÌNH
Hoa Kỳ - Mùa Hè 2017

-~=o@o=~-

CALL ON THE PHONE
Someone's voice on the phone
It sounds so familiar - Thu Bon tone ..?
Or Da Nang - an old poetess…?
Still remember the location of the telecom

Please answer the words of thanks
I'm still fine - usually always
Overseas poetry kept - and
Great memory forever remembered.
TINH VO
United States - Summer 2017

VISITE APPELER DE TÉLÉPHONE
L'autre voix au téléphone ..
Incarnez trop familier - la voix Thu Bon
Ou Danang - une vieille poétesse/...!?
Rappelons tout de même le lieu de télécommunications

S'il vous plaît répondre loin grâce
J'étais bien ici - souvent toujours
Poésie Overseas conservée
Bons souvenirs avec tendresse..

TINH VO
États-Unis - Été 2017

Edited by user Saturday, August 5, 2017 6:06:27 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (2)
36 Pages«<343536
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.