Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
lly (Lynn Ly)  
#1 Posted : Saturday, May 28, 2022 5:36:12 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,352

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2383 time(s) in 1230 post(s)
TẢN MẠN SUY TƯ : Phật tại Tâm

Bổn Sư Thích Ca từng nói "Chúng Sanh thành Phật , Phật độ Chúng Sanh; Không có Chúng Sanh thì không có Phật"; Ngài cũng nói rõ là "Tất cả chúng sanh , dù hình tướng khác biệt , nhưng đồng có 1 Phật Tánh như nhau không có khác" ; "Vạn Pháp do Tâm tạo" (mọi thứ đều từ Tâm tạo ra); "Tâm mê là Chúng Sanh , Tâm giác ngộ là Phật" và rồi tóm tắt 84000 pháp môn / phương pháp tu hành để thành Phật thì chỉ còn lại 3 chữ "PHẬT tại TÂM" !!!

Nói đến đây tôi chợt nhớ câu kệ: "Này Ai tụng tám vạn (80000) KINH, lạy trăm vị Phật , đừng quên lạy mình" ; Tôi hiểu ý câu kệ là "Nếu chỉ biết luôn ngưỡng mộ người khác thì sao bằng tự rèn luyện mình cho ngày ngày thật tốt lên; HÃY RÈN LUYỆN để vị PHẬT TRONG TÂM MÌNH HIỂN HIỆN RÕ RA rồi thì KÍNH LỄ VỊ PHẬT ĐÓ !!!

Lynn Ly (28-MAY-2022)
"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.