Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

25 Pages«<56789>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#121 Posted : Sunday, May 17, 2020 1:53:57 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

tin tức cập nhật by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins

17/05/2020 - 9H30 GMT
Trên toàn thế giới (196 quốc gia và vùng lãnh thổ) : Total Confirmed =4,648,785 cas

1,467,884 US
281,752 Russia
241,461 United Kingdom
233,511 Brazil
230,698 Spain
224,760 Italy
179,630 France
176,244 Germany
148,067 Turkey
118,392 Iran
91,314 India
88,541 Peru
84,044 China
77,206 Canada
55,280 Belgium
52,016 Saudi Arabia
47,144 Mexico
44,070 Netherlands
41,428 Chile
40,151 Pakistan
32,763 Ecuador
30,972 Qatar
30,572 Switzerland
29,677 Sweden
28,810 Portugal
28,681 Belarus
28,038 Singapore
24,048 Ireland
22,627 United Arab Emirates
22,268 Bangladesh
18,394 Poland
18,291 Ukraine
17,514 Indonesia
16,704 Romania
16,608 Israel
16,242 Austria
16,237 Japan
14,939 Colombia
14,355 South Africa
13,802 Kuwait
12,513 Philippines
12,110 Dominican Republic
11,719 Egypt
11,056 Denmark
11,050 Korea, South
10,496 Serbia
9,449 Panama
...
...
===Global Deaths = 312,029

88,754 deaths / US
34,546 deaths / United Kingdom
31,763 deaths / Italy
27,563 deaths / Spain
27,532 deaths / France
15,662 deaths / Brazil
9,005 deaths / Belgium
7,947 deaths / Germany
6,937 deaths / Iran
5,800 deaths / Canada
5,689 deaths / Netherlands
5,045 deaths / Mexico
4,638 deaths / China
4,096 deaths / Turkey
3,674 deaths / Sweden
2,872 deaths / India
2,688 deaths / Ecuador
2,631 deaths / Russia
2,523 deaths / Peru
1,879 deaths / Switzerland
1,533 deaths / Ireland
1,203 deaths / Portugal
1,148 deaths / Indonesia
1,097 deaths / Romania
919 deaths / Poland
...
...
--------------------------------


tin tức cập nhật / yahoo fr
17/05/2020

1h46 : Brazil vượt ngưỡng 15.000 người chết.
Brazil, trong 24 giờ, ghi nhận 816 người chết và 14.919 ca nhiễm virus => tổng số người chết vì Covid-19 = 15.633 / 233.142 ca, theo thông báo của nước này hôm thứ bẩy.

2h56 - Hoa Kỳ ghi nhận thêm 1.237 người chết trong 24 giờ.
=> tổng số người chết = 88.730, theo kiểm số hôm thứ bẩy của đại học Johns Hopkins / 1.466.682 ca nhiễm virus.

BERLIN (Reuters) - Đức, tổng số ca nhiễm virus = 174.355 (+583 trong 24 giờ) với 7.914 (+33 trong 24 giờ) người chết, theo kiểm số của viện Robert Koch (RKI).

(Reuters) - Singapore, ghi nhận thêm 682 ca nhiễm coronavirus => tổng số = 28.038 ca.

MOSCOU (Reuters) - Nga, ghi nhận hôm chủ nhật, có thêm 9.709 ca nhiễm coronavirus, so với 9.200 ca hôm qua.
=> tổng số = 281.752 ca, với 2.631 (+94 trong 24 giờ) người chết.

MADRID (Reuters) - Tây Ban Nha, ghi nhận 87 người chết trong 24 giờ, đây là con số tử vong trong ngày thấp hơn 100, kể từ 2 tháng nay.
=> tống số người chết = 27.650 / 231.350 ca (so với 230.698 hôm qua)

(Reuters) – RFI - 17/05/2020 - Covid-19 : Số người nhiễm mới tăng vọt ở Philippines. Bộ Y tế nước này ngày 17/05/2020 cho biết có 208 ca nhiễm mới và 7 trường hợp tử vong trong vòng 24 giờ. Như vậy, tính đến ngày 17/05, quần đảo này đã có tổng cộng 12.513 người nhiễm và 824 nạn nhân vì Covid-19.
Chỉnh sửa hoặc xóa bình luận này

ROME (Reuters) - Ý, ghi nhận hôm chủ nhật, 145 người chết vì Covid-19, đây là con số thấp nhất kể từ ngày 9 tháng 3. Số ca nhiễm virus, 675 trong 24 giờ, cũng là con số thấp nhất kể từ ngày 4 tháng 3.
=> tổng số người chết = 31.908 / 225.435 ca nhiễm virus.
Số người đã được làm xét nghiệm = 1,933 triệu / 60 triệu dân số nước này.

LONDRES (Reuters) - Anh nghi nhận 170 người chết vì Covid-19 trong 24 giờm đây là con số thấp nhất kể từ hôm 24 tháng 3.
=> tổng số ngưởi chết = 34.636 / 243.303 ca nhiễm virus, tức là thêm 3.142 ca trong 24 giờ.

Le HuffPost avec AFP - Pháp : 483 người chết được ghi nhận hôm chủ nhật. Số tử vong tặng lên cao này là việc bổ sung các số liệu được các nhà dưỡng lão mới rà soát gửi đến, trong đó (+429 tại nhà dưỡng lão) và (+54 tại bệnh viện).
=> tổng số người chết = 28.108, trong đó hơn 17.000 chết tại bệnh viện và gần 11.000 chết tại nhà dưỡng lão.
Số người hiện còn điều trị tại bệnh viện và số cấp cứu hồi sức đều giảm.
số ca cấp cứu hồi sức = 2087 (-45 trong 24 giờ)
số người đã khỏi bệnh (xuất viện) = hơn 61.000
.

Edited by user Sunday, May 17, 2020 11:49:51 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#122 Posted : Monday, May 18, 2020 7:52:55 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

tin tức cập nhật by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins

18/05/2020 - 15H30 GMT
Trên toàn thế giới (196 quốc gia và vùng lãnh thổ) : Total Confirmed = 4,748,356 ca

1,490,195 US
290,678 Russia
244,995 United Kingdom
244,052 Brazil
230,698 Spain
225,435 Italy
179,693 France
176,551 Germany
149,435 Turkey
122,492 Iran
97,577 India
92,273 Peru
84,054 China
78,332 Canada
57,345 Saudi Arabia
55,559 Belgium
49,219 Mexico
44,341 Netherlands
43,781 Chile
42,125 Pakistan
33,969 Qatar
33,182 Ecuador
30,597 Switzerland
30,572 Belarus
30,377 Sweden
29,209 Portugal
28,343 Singapore
24,112 Ireland
23,870 Bangladesh
23,358 United Arab Emirates
18,746 Poland
18,616 Ukraine
18,010 Indonesia
17,036 Romania
16,621 Israel
16,285 Japan
16,269 Austria
15,691 Kuwait
15,574 Colombia
15,515 South Africa
12,718 Philippines
12,314 Dominican Republic
12,229 Egypt
11,166 Denmark
11,065 Korea, South
10,699 Serbia
9,606 Panama
...
...

===

Global Deaths = 315,822

89,636 deaths / US
34,716 deaths / United Kingdom
31,908 deaths / Italy
28,111 deaths / France
27,563 deaths / Spain
16,201 deaths / Brazil
9,080 deaths / Belgium
7,988 deaths / Germany
7,057 deaths / Iran
5,903 deaths / Canada
5,713 deaths / Netherlands
5,177 deaths / Mexico
4,638 deaths / China
4,140 deaths /Turkey
3,698 deaths / Sweden
3,041 deaths / India
2,736 deaths / Ecuador
2,722 deaths / Russia
2,648 deaths / Peru
1,883 deaths / Switzerland
1,543 deaths / Ireland
1,231 deaths / Portugal
1,191 deaths / Indonesia
1,107 deaths / Romania
929 deaths / Poland
903 deaths / Pakistan
...
...tin tức cấp nhập / yahoo fr
18/05/2020


1h51 : Nam Phi, số ca nhiễm coronavirus tăng đột ngột
Nam Phi, hôm chủ nhật, thông báo có thêm 1.160 ca nhiễm virus => tổng số ca = 15.515, theo báo cáo của bộ Y tế. Vùng du lịch Cap-Occidental chiếm tới 60 % số ca. Tổng số người chết = 263 (+3 trong 24 giờ).

2h58 : Hoa Kỳ ghi nhận thêm 820 người chết trong 24 giờ
=> tổng số người chết gần 90.000, theo kiểm số của đại học Johns Hopkins, tính đến 20h30 chủ nhật (2h30 thứ hai, giờ Pháp), đây là số tử vong của ngày thấp nhất kể từ hôm 10 tháng 5.

MOSCOU (Reuters) - Nga ghi nhận hôm thứ hai, thêm 8.926 ca nhiễm coronavirus trong 24 giờ => tổng số ca nhiễm virus = 290.678, với tổng số người chết = 2.722 (+91 trong 24 giờ)

BERLIN (Reuters) - Đức nghi nhận thêm 342 ca nhiễm coronavirus trong 24 giờ và 21 người chết, theo báo cáo hôm thứ hai của viện Robert Koch (RKI)
=> tổng số ca nhiễm virus = 174.697, với tổng số người chết = 7.935.

MADRID (Reuters) - Tây Ban Nha, ghi nhận 59 người chết trong 24 giờ, theo báo cáo của bộ Y tế hôm thứ hai.
=> tổng số người chết = 27.709 / 231.606 ca nhiễm virux (+156 trong 24 giờ).

LONDRES (Reuters) - Anh ghi nhận 160 người chết trong 24 giờ, theo thông báo của bộ Y tế hôm thứ hai.
=> tống số người chết = 34.796 / 246.406 ca nhiễm virus, tức là thêm 2.684 ca trong 24 giờ..

18h10 - Ý, ghi nhận 99 người chết trong 24 giờ, đây là số tử vong trong một ngày thấp nhất kể từ 2 tháng nay.

19h20 - Pháp ghi nhận thêm 131 người chết trong 24 giờ => tổng số người chết = 28.239. Số người hiện còn điều trị tại bênh viện = 19.015, trong đó cố ca cấp cứu hồi sức = 1.998 (-98 trong 24.

Edited by user Monday, May 18, 2020 12:51:13 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#123 Posted : Tuesday, May 19, 2020 9:52:29 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

tin tức cập nhật by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins

19/05/2020 - 15H30 GMT
Trên toàn thế giới (196 quốc gia và vùng lãnh thổ) : Total Confirmed = 4,836,329 cas

1,510,988 US
299,941 Russia
257,396 Brazil
247,709 United Kingdom
231,606 Spain
225,886 Italy
180,051 France
177,289 Germany
150,593 Turkey
124,603 Iran
102,335 India
94,933 Peru
84,063 China
79,411 Canada
59,854 Saudi Arabia
55,791 Belgium
51,633 Mexico
46,059 Chile
44,449 Netherlands
43,966 Pakistan
35,606 Qatar
33,582 Ecuador
31,508 Belarus
30,799 Sweden
30,618 Switzerland
29,432 Portugal
28,794 Singapore
25,121 Bangladesh
25,063 United Arab Emirates
24,200 Ireland
19,080 Poland
18,876 Ukraine
18,496 Indonesia
17,191 Romania
16,764 Kuwait
16,650 Israel
16,433 South Africa
16,321 Austria
16,305 Japan
16,295 Colombia
12,942 Philippines
12,764 Egypt
12,725 Dominican Republic
11,242 Denmark
11,078 Korea, South
10,733 Serbia
9,726 Panama
...
...
===

Global Deaths = 319,213

90,432 deaths / US
34,876 deaths / United Kingdom
32,007 deaths / Italy
28,242 deaths / France
27,709 deaths / Spain
16,941 deaths / Brazil
9,108 deaths / Belgium
8,067 deaths / Germany
7,119 deaths / Iran
5,960 deaths / Canada
5,734 deaths / Netherlands
5,332 deaths / Mexico
4,638 deaths / China
4,171 deaths / Turkey
3,743 deaths / Sweden
3,169 deaths / India
2,837 deaths / Russia
2,799 deaths / Ecuador
2,789 deaths / Peru
1,890 deaths / Switzerland
1,547 deaths / Ireland
1,247 deaths / Portugal
1,221 deaths / Indonesia
1,126 deaths / Romania
941 deaths / Poland
939 deaths / Pakistan
...
...
-------------------


Nga: Số người chết do Covid-19 tại Dagestan cao hơn nhiều so với thống kê chính thức[/B]

Trọng Thành - RFI - 19/05/2020
Tại Nga, chính quyền khẳng định dịch bệnh Covid-19 đang trên đà được kiểm soát, với số lượng ca nhiễm mới giảm xuống còn 9.000 ca trong vòng 24 giờ qua, như ghi nhận của thủ tướng Mikhaïl Michoustine. Hôm qua, 18/05/2020, là ngày thứ tư liên tiếp số lượng người nhiễm virus trong ngày giảm xuống dưới con số 10.000.
Tuy nhiên, tình hình đặc biệt đáng lo ngại tại miền nam nước Nga. Nước cộng hòa tự trị nhỏ Dagestan vùng Kavkaz có nguy cơ trở thành một ổ dịch mới. Chính quyền thừa nhận số lượng nạn nhân thực sự của Covid-19 cao hơn nhiều so với số thống kê chính thức.
Thông tín viên Daniel Vallot tường trình từ Matxcơva :
« Về mặt chính thức, chỉ có 29 người chết vì virus corona ở Dagestan từ đầu mùa dịch đến nay. Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ cuối tuần vừa qua, bộ Y Tế đã thừa nhận là số liệu được đưa ra thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Tại nước cộng hòa nhỏ bé của Liên Bang Nga, ở khu vực Kavkaz, thực ra phải có đến hàng trăm người chết vì Covid-19. Tuy nhiên, do không có đủ xét nghiệm cần thiết, mà các trường hợp tử vong nói trên không được chính thức coi là có liên hệ với bệnh Covid-19.
Thủ lĩnh Hồi Giáo của nước Cộng hòa Dagestan, trong một cuộc nói chuyện với tổng thống Nga Vladimir Putin, đã nói đến ‘‘thảm họa’’ đang diễn ra. Bản thân nhân vật này cũng bị nhiễm virus corona mới. Hôm qua, tổng thống Nga đã yêu cầu tăng cường khả năng xét nghiệm tại Dagestan. Quân đội cũng có thể sẽ tham gia, với việc triển khai một bệnh viện dã chiến.
Việc thiếu phương tiện xét nghiệm không phải là vấn đề duy nhất đối với Dagestan, trong cuộc chiến chống dịch. Nhiều giới chức chính quyền Nga thừa nhận là nước cộng hòa vùng Kavkaz này thiếu cả thuốc men và các phương tiện bảo hộ y tế. Theo hãng thông tấn Interfax, chính quyền địa phương cũng yêu cầu thêm lực lượng cảnh sát, để bảo đảm rằng các biện pháp phong tỏa tại khu vực này được tuân thủ tốt hơn ».
Nga hiện là quốc gia đứng thứ hai thế giới về số người nhiễm virus corona mới, với 299.941 ca. Theo chính quyền, số người qua đời vì Covid-19 là 2.837. Tuy nhiên, nhiều người phản đối con số thống kê nói trên, khi cho rằng có rất nhiều bệnh nhân nhiễm virus corona qua đời mà không được tính vào số người chết vì Covid-19. Về phần mình, chính quyền khẳng định chỉ đưa vào danh sách những trường hợp tử vong, do nguyên nhân chính là bệnh Covid-19.
RFI - 19/05/2020 - Covid-19 : Brazil có số ca nhiễm nhiều thứ ba thế giới

Với tổng cộng 254.220 ca nhiễm tính đến hôm qua, 18/05/2020, theo các số liệu chính thức, Brazil đã trở thành quốc gia đứng hàng thứ ba thế giới về số ca nhiễm Covid-19, qua mặt Anh Quốc (gần 250.000), chỉ thua Nga (290.678) và Hoa Kỳ (khoảng 1,5 triệu).
Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, Brazil đã ghi nhận 13.140 ca nhiễm mới. Tuy nhiên, theo thẩm định của các nhà khoa học, do không tiến hành đủ xét nghiệm, tổng số ca nhiễm ở Brazil trên thực tế có thể cao hơn gấp 15 lần.
Tính đến ngày 18/05, cũng theo các số liệu chính thức, tại Brazil có tổng cộng 16.792 người chết vì Covid-19, đứng hàng thứ sáu thế giới về số ca tử vong, thế nhưng, theo AFP, con số này rất có thể là thấp hơn thực tế rất nhiều.
Vào lúc virus corona đang lây lan nhanh chóng tại quốc gia 210 triệu dân này, chiếc ghế bộ trưởng Y Tế vẫn do một người nắm tạm. Tướng Eduardo Pazuello, từ ngày 15/05, thay thế bác sĩ Nelson Teich, đã từ chức bộ trưởng Y Tế Brazil chỉ sau 28 ngày tham gia chính phủ của tổng thống Jair Bolsonaro.
Ông Bolsonaro cho tới nay vẫn xem thường dịch Covid-19, cho đó chỉ là một loại cúm bình thường, và vẫn chỉ trích những biện pháp phong tỏa được ban hành tại các bang. Giống như tổng thống Mỹ Donald Trump, tổng thống Brazil chủ trương sử dụng thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine để điều trị Covid-19, mặc dù chưa có gì chứng minh công hiệu của loại thuốc này. / Thanh Phương - RFI
RFI - 19/05/2020 - Virus corona : Trên 90.000 người chết và 1,5 triệu ca nhiễm tại Mỹ

Nước Mỹ hôm 18/05/2020 đã vượt ngưỡng 90.000 người thiệt mạng và 1,5 triệu ca dương tính với virus corona chủng mới, theo tổng kết của trường đại học Johns Hopkins. Chỉ trong một tuần đã có thêm 10.000 người chết.
Như vậy nước Mỹ dẫn đầu và vượt xa các nước khác về số người chết và các trường hợp dương tính với virus corona, theo số liệu chính thức. Tuy nhiên, nếu tính theo dân số thì các nước Bỉ, Tây Ban Nha, Anh, Ý, Pháp có tỉ lệ người chết vì Covid-19 nhiều hơn, theo trang Worldometer.
Chỉ riêng bang New York đã chiếm đến 1/3 số người chết vì virus corona của cả nước Mỹ, cụ thể là trên 28.300 người. Từ nay cho đến ngày 06/06, số tử vong của Hoa Kỳ có thể lên đến 112.000 người, đây là số trung bình theo mô hình tính toán của các nhà nghiên cứu trường đại học Massachusetts.
Gần 11,5 triệu người đã được xét nghiệm tại Mỹ, và 272.000 người khỏi bệnh.
Một vac-xin Mỹ có kết quả bước đầu
Trong bối cảnh đó, một tia hy vọng đang dấy lên từ một vac-xin thử nghiệm mang lại kết quả ban đầu đáng khích lệ, theo loan báo hôm 18/05 của công ty công nghệ sinh học Mỹ Moderna. Công ty được chính phủ Mỹ đầu tư 483 triệu đô la thông báo « những dữ liệu sơ bộ mang tính tích cực » trong giai đoạn đầu của thử nghiệm lâm sàng.
Vac-xin được đặt tên là mRNA-1273 đã gây phản ứng miễn dịch ở 8 người tình nguyện, tương tự như khi bị nhiễm virus corona chủng mới. Giai đoạn đầu này nhằm thử nghiệm xem vac-xin có độc tính hay không, và Moderna cho biết chỉ có vài tác dụng phụ nhẹ như chỗ chích bị ửng đỏ. Cổ phiếu của công ty tăng ngay 25% vào trưa 18/05. Dự kiến thử nghiệm với quy mô lớn sẽ được tiến hành vào tháng Bảy. / Thuỵ My - RFItin tức cập nhật / yahoo fr
19/05/2020

LONDRES (Reuters) - Anh : Gần 43.000 người chết vì coromavirus, theo ấn bản hôm thứ ba của văn phòng quốc gia statistiques (ONS).
Thống kê của chính phủ có sự khác biệt, chỉ ghi nhận 35.541 người chết kể từ đầu dịch bệnh, tức là thêm 545 người chết tro…Xem thêm

MADRID (Reuters) - Tây Ban Nha ghi nhận 83 người chết trong 24 giờ (so với 59 hôm thứ hai)
=> tống số người chết = 27.778 / 233.037 (+1.431 trong 24 giờ)

ROME (Reuters) - Ý ghi nhận 162 người chết trong 24 giờ (so với 99 hôm thứ hai) và số ca nhiễm virus = 813 (so với 451 hôm thứ hai).
=> tổng số người chết = 32.169 / 226.699 ca.
Số người hiện còn nhiễm bệnh = 65.129 (so với 66.553 hôm thứ hai).
Số ca cấp cứu hồi sức = 716 (-33).

franceinfo avec AFP et Reuters - Pháp : hiện còn điều trị tại bệnh viện = 18 468 (-547) và so với gần 100.000 kể từ đầu dịch bệnh. Số ca cập cứu hồi sức = 1 894 (-104).
Tổng số người chết vì Covid-19 thấp hơn so với hôm thứ hai, tức là chỉ có 28 022 (so với 28 239 được báo cáo hôm thứ hai), tức là ít hơn 217, vì có sự điều chỉnh lại số liệu từ nhà dưỡng lão.
Số người chết nay, hiện có 17 714 (+125) tại chết bệnh việnd 10 308 (-342) trong nhà dưỡng lão.

Paris (AFP) - điểm số Thế giới về tình hình đại dịch Covid-19 : hơm 320.000 người chết.
Đại dịch làm chết ít nhất 320.255 người trên thế giới kể từ khi xuất hiện hồi tháng 12 tại Hoa Lục, theo kiếm số của AFP hôm thứ ba, lúc 19H00 GMT.
Hơn 4.850.670 cas nhiễm virus được xác nhận quua xét nghiệm ở 196 quốc gia và lãnh thổ.
Hoa Kỳ là nước bị nặng nhất với 91.179 người chết / 1.519.986 cas. Tiếp theo là Anh với 35.341 chết, Ý (32.169), Pháp (28.022) và Tây Ban Nha (27.778).

Hoàng Thy Mai Thảo  
#124 Posted : Wednesday, May 20, 2020 4:26:09 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

tin tức cập nhật by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins

20/05/2020 - 12H30 GMT
Trên toàn thế giới (196 quốc gia và vùng lãnh thổ) : Total Confirmed = 4,918,938 cas

1,528,661 US
308,705 Russia
271,885 Brazil
250,138 United Kingdom
232,037 Spain
226,699 Italy
180,933 France
177,842 Germany
151,615 Turkey
126,949 Iran
106,886 India
99,483 Peru
84,063 China
80,498 Canada
59,854 Saudi Arabia
55,983 Belgium
54,346 Mexico
49,579 Chile
45,898 Pakistan
44,449 Netherlands
37,097 Qatar
34,151 Ecuador
31,508 Belarus
30,799 Sweden
30,658 Switzerland
29,432 Portugal
29,364 Singapore
26,738 Bangladesh
25,063 United Arab Emirates
24,251 Ireland
19,569 Poland
19,230 Ukraine
19,189 Indonesia
17,387 Romania
17,200 South Africa
16,935 Colombia
16,764 Kuwait
16,659 Israel
16,367 Japan
16,353 Austria
13,484 Egypt
13,223 Dominican Republic
13,221 Philippines
11,315 Denmark
11,110 Korea, South
10,733 Serbia
9,867 Panama
...
...
===Global Deaths = 323,723

91,938 deaths / US
35,422 deaths / United Kingdom
32,169 deaths / Italy
28,025 deaths / France
27,778 deaths / Spain
17,983 deaths / Brazil
9,150 deaths / Belgium
8,112 deaths / Germany
7,183 deaths / Iran
6,028 deaths / Canada
5,734 deaths / Netherlands
5,666 deaths / Mexico
4,638 deaths / China
4,199 deaths / Turkey
3,743 deaths / Sweden
3,303 deaths / India
2,972 deaths / Russia
2,914 deaths / Peru
2,839 deaths / Ecuador
1,892 deaths / Switzerland
1,561 deaths / Ireland
1,247 deaths / Portugal
1,242 deaths / Indonesia
1,141 deaths / Romania
985 deaths / Pakistan
953 deaths / Poland
...
...
Thuốc trị Covid-19: Thử nghiệm thì nhiều, hy vọng thì ít

Thanh Phương - RFI - 20/05/2020
Hiện đang có hàng trăm cuộc thử nghiệm các loại thuốc trị Covid-19 trên thế giới, thế nhưng cho tới nay chỉ mới lóe một vài tia hy vọng thật sự, ấy là chưa kể một số chương trình nghiên cứu đang gặp nhiều khó khăn, nếu không muốn nói là thất bại, như chương trình Discovery của châu Âu.

Làm sao ngặn chận virus corona chủng mới xâm nhập các tế bào, không cho chúng nhân ra gấp bội trong cơ thể, kiểm soát được phản ứng của hệ miễn dịch trước sự tấn công của virus. Các nhà khoa học đang cấp tốc nghiên cứu theo nhiều hướng khác nhau, cố tìm ra một liều thuốc công hiệu để trị một căn bệnh mà nay đã khiến hơn 300.000 người chết trên toàn thế giới

Theo tạp chí y khoa The Lancet, hiện có hơn 800 cuộc thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành ở nhiều nước khác nhau để thẩm định hiệu quả của hàng chục loại thuốc trị Covid-19. Khoảng hơn 300 thử nghiệm được tiến hành ở Trung Quốc, nơi xuất phát dịch bệnh, 125 thử nghiệm ở Hoa Kỳ, quốc gia bị dịch nặng nhất hiện nay. Riêng tại Pháp thì có khoảng 45 cuộc thử nghiệm.

Nhưng nhiều nhà nghiên cứu đang kêu gọi các đồng nghiệp không nên vì quá gấp rút mà bỏ quên tính chất nghiêm túc khoa học của các cuộc thử nghiệm, để không làm dấy lên những hy vọng hão huyền. Tại Pháp cũng như tại Mỹ, không ít viện nghiên cứu lớn đã gây tranh cãi khi vội vã thông báo các kết quả « khả quan » ngay cả trước khi công bố toàn bộ công trình nghiên cứu. Nhà truyền nhiễm học Florence Ader, người chỉ đạo cuộc thử nghiệm châu Âu Discovery, đã từng lên tiếng cảnh báo về cái mà bà gọi là « dịch nghiên cứu », vì có rất nhiều thử nghiệm thất bại « ngay từ trong trứng nước », do có quá ít bệnh nhân tham gia, hoặc được tiến hành với những phương pháp không có gì bảo đảm. Bà Ader khuyên là nên tập trung nỗ lực vào một số nghiên cứu lớn.

Các loại thuốc đang được thử nghiệm

Bây giờ chúng ta hãy điểm qua những loại thuốc chính yếu đang được thử nghiệm. Trước hết là remdesivir, do hãng dược phẩm Gilead của Mỹ phát triển để trị bệnh Ebola, nhưng đã tỏ ra không công hiệu đối với bệnh này. Tuy vậy, trong phòng thí nghiệm, remdesivir đã chứng tỏ khả năng ngăn chận các virus khác. Vấn đề là các dữ liệu về công hiệu của thuốc này đối với Covid-19 vẫn còn mâu thuẫn với nhau và vẫn còn tản mác.

Hoa Kỳ trông chờ rất nhiều vào remdevisir, cho nên ngày 01/05 vừa qua, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA đã cấp tốc cấp phép sử dụng loại thuốc này ngoài thử nghiệm lâm sàng trong các bệnh viện, trên cơ sở thử nghiệm rộng rãi trong công chúng. Kết quả cho thấy là tính trung bình, các bệnh nhân Covid-19 nặng hồi phục nhanh hơn 4 ngày so với các bệnh nhân nặng khác ( trong vòng 11 ngày thay vì 15 ngày ). Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng kết quả này còn quá « khiêm tốn », tuy một số nhà nghiên cứu khác thì thấy dầu sao remdesivir cũng là một phương tiện để giảm bớt tình trạng quá tải của các bệnh viện. Giới khoa học cũng chỉ trích việc các kết quả của nghiên cứu về thử nghiệm remdesivir không được công bố toàn bộ. Mặt khác, nghiên cứu cũng không cho thấy là remdesivir đã thật sự làm giảm tỷ lệ tử vong, bởi vì sự cách biệt về tỷ lệ tử vong giữa nhóm bệnh nhân được cho uống thử thuốc ( 8% ) và nhóm đối chứng ( 11,6% ) là quá thấp so với ngưỡng cần thiết để kết quả thử nghiệm có thể được xem là chuẩn xác.

Thứ hai là thuốc tocilizumab, được coi là niềm hy vọng cho những ca Covid-19 nặng, vì thuốc này điều hòa phản ứng của hệ miễn dịch, để không gây thêm tác hại cho cơ thể người bệnh. Vào cuối tháng 4, hệ thống bệnh viện Paris thông báo là thuốc tocilizumab giảm « đáng kể » nguy cơ tử vong hoặc nguy cơ phải vào khoa hồi sức nơi các bệnh nhân Covid -19 nặng, nhưng họ lại không đưa ra các số liệu cụ thể và cũng không công bố nội dung công trình nghiên cứu.

Các cuộc thử nghiệm khác đang được tiến hành với thuốc tocilizumab. Nhưng cho dù thật sự có công hiệu, chi phí quá cao của loại thuốc này, cũng như cách điều trị bằng tiêm tĩnh mạch khiến cho rất khó sử dụng phổ biến.

Thứ ba là thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine, một loại thuốc đã làm hao tốn rất nhiều giấy mực trong những tháng qua. Theo hai công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí y khoa Anh Quốc BMJ ngày 15/05/2020, hydroxychloroquine dường như không có công hiệu trị Covid-19, cho dù là đối với các bệnh nhân nặng hay nhẹ.

Công trình nghiên cứu thứ nhất, do các nhà nghiên cứu Pháp tiến hành, đã đi đến kết luận là loại thuốc chống sốt rét này không làm giảm đáng kể nguy cơ phải vào khoa hồi sức hoặc nguy cơ tử vong đối với các bệnh nhân nhập viện vì bị viêm phổi do Covid-19. Công trình nghiên cứu thứ hai, do một ê kíp nhà nghiên cứu Trung Quốc tiến hành, cho thấy là thuốc hydroxychloroquine không giúp diệt trừ virus nhanh hơn so với các thuốc chuẩn ở các bệnh nhân Covid-19 nhẹ, thậm chí các phản ứng phụ của thuốc chống sốt rét này còn nặng hơn các thuốc kia.

Dựa trên hai kết quả nghiên cứu nói trên, tạp chí BMJ đánh giá là không nên sử dụng hydroxychloroquine như là một loại thuốc phổ biến để trị Covid-19.

Thứ tư là thuốc chống HIV. Các cuộc thử nghiệm kết hợp hai loại thuốc điều trị HIV, lopinavir và ritonavir, vẫn chưa mang lại các kết quả được hứa hẹn. Một nghiên cứu của Trung Quốc được công bố ngày 19/03 đã kết luận là điều trị bệnh nhân Covid-19 bằng thuốc chống HIV không giúp giảm bớt nguy cơ tử vong cũng như không rút ngắn thời gian bình phục. Tuy nhiên, một số dữ liệu cho thấy là thuốc chống HIV có hiệu quả nếu cho bệnh nhân uống sớm.

Discovery thất bại ?

Được khởi động từ cuối tháng 3 với hy vọng nhanh chóng tìm ra một loại thuốc công hiệu để trị Covid-19, cho tới nay chương trình thử nghiệm lâm sàng Discovery của châu Âu vẫn chưa đạt được kết quả nào, do không có hợp tác chặt chẽ giữa các nước châu Âu và do hiệu quả của 4 loại thuốc được thử nghiệm không như là người ta hy vọng lúc ban đầu.

Thật ra, nguyên nhân chủ yếu đó là số bệnh nhân được thử nghiệm hiện giờ còn quá ít, chỉ có 750 người, gần như toàn bộ là ở Pháp, trong khi mục tiêu đề ra là quy tụ đến 3.200 bệnh nhân ở châu Âu, trong đó có ít nhất 800 người ở Pháp. Lúc đầu có ít nhất 7 quốc gia châu Âu tuyên bố tham gia Discovery, trong đó có Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, nhưng hiện chỉ có duy nhất một bệnh nhân bên ngoài Pháp, ở Luxembourg.

Trả lời RFI Pháp ngữ ngày 12/05, bác sĩ Jean-Philippe Lanoix, khoa bệnh truyền nhiễm, bệnh viện Amiens, Pháp, nơi mà hai chương trình thử nghiệm trong khuôn khổ Discovery đang được tiến hành, cho biết :

« Hiện nay chúng tôi có gần 750 bệnh nhân tham gia cuộc thử nghiệm, trên 800 bệnh nhân được dự kiến, tại Pháp. Đây là một điều rất tốt. Chúng tôi chưa có đủ các kết quả để có thể quyết định là nên ngưng thử nghiệm nào, bởi vì có thể đối với nhóm này thuốc có công hiệu hơn nhóm kia, cho nên phải ngưng thử nghiệm đối với nhóm mà thuốc hoàn toàn không có công hiệu.

Trong thử nghiệm, bao giờ cũng có một nhóm bệnh nhân không được cho uống loại thuốc nào khác ngoài thuốc trị các triệu chứng, gọi là nhóm « chuẩn » và bốn nhóm kia được cho uống các loại thuốc hydroxychloroquine, remdesivir và hai loại thuốc chống virus khác. »

Thật ra ban đầu thuốc chống sốt rét không được dự trù trong chương trình thử nghiệm Discovery, nhưng vì sao loại thuốc này đã được đưa vào, bác sĩ Lanoix giải thích :

« Một trong những đặc điểm của chương trình thử nghiệm Discovery là thích ứng với diễn biến của dịch virus corona, vì thật sự là chúng ta chưa biết nhiều về dịch bệnh này. Những người khởi xướng chương trình đã dự trù sẽ bao gồm những loại thuốc lúc đầu họ không nghĩ là sẽ có công hiệu. Họ để mở ngỏ cánh cửa, để nếu có những loại thuốc nào xuất hiện trên thị trường, điều mà hiện nay vẫn còn có thể xảy ra, thì sẽ thêm một nhóm bệnh nhân thứ 5, thứ 6 vào các cuộc thử nghiệm lâm sàng.

Thuốc hydroxychloroquine, sau khi đã chứng tỏ có phần nào công hiệu đối với một số bệnh nhân, đã được thêm vào để thử nghiệm trên nhóm bệnh nhân thứ 5 trong chương trình này. »

Một khó khăn khác đối với chương trình thử nghiệm Discovery, đó là không có những quy định đồng nhất giữa các nước châu Âu tham gia chương trình này, theo lời bác sĩ Lanoix :

« Trong việc xử lý các dữ liệu của bệnh nhân, nước này có thể có những quy định bó buộc hơn những nước khác, tùy theo các dữ liệu đó có thuộc diện bí mật thông tin sức khỏe hay không, ai được quyền xử lý các dữ liệu đó. Ví dụ như tôi thêm một bệnh nhân người Bỉ, một bệnh nhân người Đức vào chương trình thử nghiệm, trong những điều kiện nào, tôi có thể chuyển các dữ liệu y khoa đến các nhân viên thống kê ở những nước khác. Tôi nghĩ là mỗi nước có những quy định khác nhau và rõ ràng là không có một sự đồng nhất trong vấn đề này.

Ấy là chưa kể là định nghĩa của mỗi nước cũng khác nhau. Trong chương trình Discovery có 5 nhóm, trong đó có một nhóm gọi là nhóm chuẩn, nhưng các nước và các bệnh viện không hẳn là có chung một định nghĩa về nhóm điều trị chuẩn. Chẳng hạn như tại Ý, một số bệnh viện và một số vùng đưa thuốc hydroxychloriquine và thuốc remdesivir vào nhóm điều trị chuẩn. Như vậy nhóm chuẩn của nước này lại khác với của những nước kia, điều này chắc chắn gây ra các vấn đề. »

Những khó khăn của chương trình Discovery cũng phản ánh một thực tế : các nước châu Âu không thể có hành động chung, nhất là khi khi đối đầu với một khủng hoảng y tế khẩn cấp như dịch Covid-19. Đối với bác sĩ Lanoix, chương trình Discovery chưa đạt kết quả mong muốn, nhưng không hẳn là một thất bại :

« Một trong những đặc điểm của chương trình thử nghiệm này, đó là đã được thiết lập trong một thời gian rất ngắn, và huy động các bệnh nhân thật là nhanh. Đúng là phải hoan nghênh các ê kíp đã tham gia vào việc khởi động chương trình Discovery. Nhưng ở cấp độ châu Âu thì việc tiến hành phải mất nhiều thời gian, vì phải đáp ứng những yêu cầu về hành chính. Đối với tôi, đó là điều không có gì đáng ngạc nhiên và không thể nói là chương trình thất bại.

Tôi hy vọng là lần sau chúng ta sẽ chuẩn bị tốt hơn ở cấp độ châu Âu, để có phản ứng nhanh hơn, nếu có một đợt dịch thứ hai. Tôi nghĩ đây là cơ hội để các nước châu Âu làm việc với nhau, tuy là tốc độ còn chậm so với đà lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19. »

Kể từ khi chương trình Discovery được tiến hành, một ủy ban chuyên gia ở bên ngoài, có tên là Data Safety Monitoring Board (DSMB), vẫn họp định kỳ để phân tích các dữ liệu và cố vấn cho các nhà nghiên cứu. Theo khuyến cáo của DSMB, nên tiếp tục chương trình thử nghiệm Discovery, nhưng các nước châu Âu phải tích cực tuyển thêm nhiều bệnh nhân cho chương trình này.
tin tức cập nhật / yahoo fr
20/05/2020

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Brazil ghi nhận thêm 1.179 người chết vì coronavirus trong 24 giờ, theo báo cáo hôm thứ ba => tổng số người chết = 17.971 / 271.628 ca nhiễm virus, tức là có thêm 17.408 ca nhiễm virus trong 24 giờ.

2h40 - Hoa Kỳ, ghi nhận thêm 1.536 người chết vì coronavirus trong 24 giờ => tổng số người chết gần 92.000.

MOSCOU (Reuters) - Nga ghi nhận thêm 135 người chết trong 24 giờ, đây là số ca tử vong cao nhất trong 1 ngày tại nước này kể từ đầu dịch bệnh => tổng số người chết vì coronavirus = 2.972 / tổng số ca nhiễm virus = 308.705.(+8.764 ca trong 24 giờ).

BERLIN (Reuters) - Đức số ca nhiễm = 176.007 (+797 ca trong 24 giờ), theo báo cáo hôm thứ tư của viện Robert Koch (RKI).
Tổng số người chết = 8.090 (+83 trong 24 giờ).

MADRID (Reuters) - Tây Ban Nha thông báo hôm thứ tư có thêm 95 người chết=> tổng số người chết vì coronavirus = 27.888 / 232.555 ca nhiễm bệnh.

ROME (Reuters) - Ý, hôm thứ tư ghi nhận 161 người chết vì coronavirus (so với 162 hôm thứ ba), số người nhiễm bệnh là 665 (so với 813 hôm qua).
Tổng số người chết = 32.330 / 227.364 ca.
Số ca cấp cứu hồi sức còn 676 (so với 716 hôm thứ ba)
Theo ông Francesco Vaia, giám đốc bệnh viện Spallanzani, tại Rome, phần lớn trong số 100 đên 200 người chết mỗi ngày tại Ý là những người rất lớn tuổi và chết tại nhà họ, chứ không chết ở bệnh viện.

Le HuffPost - Pháp ghi nhận 110 người chết hôm thứ tư => tống số người chết vì Covid-19 = 28.320, trong đó số người chết tại bệnh viện = 17.812 và số người chết tại nhà dưỡng lão = 10.320. Số người hiện còn điều trị tại bệnh viện = 17.941, trong đó số ca cấp cứu hồi sức = 1.794(-100).
Trên bình diện thế giới, một ngày kỷ lục : chiều hôm thứ tư, OMS thông báo quan trọng, trong 24 giờ mới đấy trên thế giới có tới 106.000 ca xác định nhiễm virus, đây là con số nhiễm bệnh cao nhất ghi nhận trong một ngày, trong đó đa số từ các nước hiện tại bị nặng nhất là Hoa Kỳ, Nga. Brazil, Arabie saoudite, Ấn Độ, Pérou và Qatar.

Paris (AFP) - điểm số thế giới về tiến triển đại dịch : Gần 5 triệu ca nhiễm virus
Đại dịch làm ít nhất 325.232 người chết trên thế giới, theo kiểm số của AFP hôm thứ tư, lúc 19h00 GMT.
Hơn 4.943.050 ca được xác nhận nhiễm bệnh ở 196 quốc gia và lãnh thổ.
Hoa Kỳ là nước bị nặng nhất, với 92.583 người chết / 1.539.633 cas. Tiếp theo là Anh 35.704 chết, Ý (32.330), Pháp (28.132) và Tây Ban Nha (27.888) chết..

Edited by user Wednesday, May 20, 2020 12:45:41 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#125 Posted : Thursday, May 21, 2020 1:47:19 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

tin tức cập nhật by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins

21/05/2020 - 9H30 GMT
Trên toàn thế giới (196 quốc gia và vùng lãnh thổ) : Total Confirmed = 5,011,467 cas

1,551,853 US
317,554 Russia
291,579 Brazil
249,619 United Kingdom
232,555 Spain
227,364 Italy
181,700 France
178,545 Germany
152,587 Turkey
126,949 Iran
112,442 India
104,020 Peru
84,063 China
81,575 Canada
62,545 Saudi Arabia
56,594 Mexico
55,983 Belgium
53,617 Chile
48,091 Pakistan
44,647 Netherlands
37,097 Qatar
34,854 Ecuador
32,426 Belarus
31,523 Sweden
30,658 Switzerland
29,812 Singapore
29,660 Portugal
26,738 Bangladesh
26,004 United Arab Emirates
24,315 Ireland
19,983 Poland
19,706 Ukraine
19,189 Indonesia
18,003 South Africa
17,687 Colombia
17,568 Kuwait
17,387 Romania
16,670 Israel
16,385 Japan
16,353 Austria
14,229 Egypt
13,477 Dominican Republic
13,434 Philippines
11,315 Denmark
11,122 Korea, South
10,833 Serbia
9,977 Panama
9,283 Argentina
...
...
===Global Deaths = 328,368

93,439 deaths / US
35,786 deaths / United Kingdom
32,330 deaths / Italy
28,135 deaths / France
27,888 deaths / Spain
18,859 deaths / Brazil
9,150 deaths / Belgium
8,172 deaths / Germany
7,183 deaths / Iran
6,150 deaths / Canada
6,090 deaths / Mexico
5,767 deaths / Netherlands
4,638 deaths / China
4,222 deaths / Turkey
3,831 deaths / Sweden
3,438 deaths / India
3,099 deaths / Russia
3,024 deaths / Peru
2,888 deaths / Ecuador
1,892 deaths / Switzerland
1,571 deaths / Ireland
1,263 deaths / Portugal
1,242 deaths / Indonesia
1,151 deaths / Romania
1,017 deaths / Pakistan
965 deaths / Poland
...
...
-------------------------


tin tức cập nhật / yahoo fr
21/05/2020

BFMTV21 mai 2020 - Coronavirus: Hoa Kỳ lại hơn 1500 người chết trong 24 giờ.
Hoa Kỳ ghi nhận thêm 1561 người chết có liên quan đến coronavirus trong vòng 24 giờ, theo kiểm số của đại học Johns Hopkins.
=> tổng số người chết hơn 93.400 / 1,55 triệu ca nhiễm Covid-19.
Hơn 20.000 ca nhiễm bệnh trong một ngày. (+23.600 từ thứ ba sang thứ tư).
Theo 1 trong 9 mô hình dịch bênh được các nhà nghiên cứu của đại học Massachusetts, số người chết vì Covid-19 sẽ có thể đến con số 113.000 ở Hoa Kỳ, tính đến ngày 13 tháng 6.
Khoảng 295.000 người đã được coi là khỏi bênh, và 12,6 triệu tests đã được thực hiện ở Hoa Kỳ, theo các số liệu của đại học Johns Hopkins.

Lima (AFP) - Pérou, đứng thứ nhì ở châu Mỹ La Tinh về mức độ nặng dịch Covid-19 (sau Brazil), hôm thứ tư đã vượt ngưỡng 100.000 ca nhiễm và 3.000 người chết.
Tổng số ca nhiễm virus = 104.020, với 3.024 người chết.

MOSCOU (Reuters) - Nga, tính đến thứ năm, nước này đã vượt ngưỡng 3.000 người chết vì coronavirus => tổng số chết = 3.099 (+127 trong 24 giờ) / 317.554 ca nhiễm virus, tức là thêm 8.849 ca nhiễm bệnh trong 24 giờ.

BERLIN (Reuters) - Đức, ghi nhận thêm 57 người chết và 745 ca nhiễm virus trong 24 giờ.
=> Tổng số 176.752 ca nhiễm bệnh, với 8.147 người chết, theo báo cáo của viện RKI.

Le HuffPost avec AFP 21 mai 2020 - CORONAVIRUS - châu Mỹ La Tinh và Caraïbes trở thành một vùng có số ca nhiễm coronavirus tăng nhanh nhất hiện giờ, với 29.846 ca hôm thứ tư, 20 tháng 5, so với 12.281 ca ở Hoa Kỳ/Canada và 10.621 ở Âu châu. Kể từ một tuần lễ nay, đây là vùng có số ca nhiễm bệnh tăng nhanh hàng ngày.
Tính đến thứ năm, Barazil (291.579 ca, con số tăng gấp đôi trong 9 ngày), Pérou (104.020 cas), Mexique (56.594 cas) và Chili (53.617). Brézil đứng hàng đầu, với số người chết đến 1.179 hôm thứ ba.

LONDRES (Reuters) - Anh ghi nhận thêm 338 người chết trong 24 giờ => tổng số người chết vì Covid-19 = 36.042 / 250.908 ca nhiễm virus, theo báo cáo cuat bộ Y tế Anh hôm thứ năm.

MADRID (Reuters) - Tây Ban Nha thông báo hôm thứ năm có 48 người chết vì coronavirus trong 24 giờ.
=> tổng số người chết = 27.940 / 233.037 ca (+482 trong 24 giờ).

ROME (Reuters) - Ý, ghi nhận 156 người chết và 642 ca nhiễm virus trong 24 giờ.
=> tổng số người chết = 32.486 / 228.006 ca nhiễm SARS-CoV-2.
Số ca cấp cứu hồi sức chỉ còn 640.

Le HuffPost - Pháp ghi nhận 83 người chết và 318 ca nhiễm virus trong 24 giờ => tổng số người chết = 28 215, trong đó 17.870 chết tại bệnh viện và 10 345 chết tại nhà dưỡng lão.
Số người hiện còn điều trị tại bệnh viện = 17 583, trong đó số ca cấp cứu hồi sức hiện còn 1745 (-49 trong 24 giờ).

Paris (AFP) - điểm số thế giới về tiến triển đại dịch Cavid-19 : hơn 329.000 người chết và hơn 5 triệu ca nhiễm virus.
Tống số ca nhiễm coronavirus = 5.049.366 với 329.799 chết, theo kiểm số của AFP tính đến thứ năm, vào lúc 9h00 GMT.
Âu châu có khoảng 2 triệu cas với 170.000 chết.
Hoa Kỳ là nước bị nặng nhất với 93.439 chết / 1,55 triệu ca nhiễm virus. Tiếp theo là Anh 36.042 chết, Ý (32.486), Pháp(28.215) và Tây Ban Nha (27.940).

Edited by user Thursday, May 21, 2020 12:46:39 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#126 Posted : Friday, May 22, 2020 4:49:55 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

tin tức cập nhật by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins

22/05/2020 - 12H30 GMT
Trên toàn thế giới (196 quốc gia và vùng lãnh thổ) :
Total Confirmed = 5,127,125 cas

1,577,758 US
326,448 Russia
310,087 Brazil
252,246 United Kingdom
233,037 Spain
228,006 Italy
181,951 France
179,150 Germany
153,548 Turkey
131,652 Iran
119,524 India
108,769 Peru
84,081 China
82,750 Canada
65,077 Saudi Arabia
59,567 Mexico
57,581 Chile
56,511 Belgium
50,694 Pakistan
44,900 Netherlands
38,651 Qatar
35,306 Ecuador
34,303 Belarus
32,172 Sweden
30,694 Switzerland
30,426 Singapore
30,205 Bangladesh
29,912 Portugal
26,898 United Arab Emirates
24,391 Ireland
20,796 Indonesia
20,379 Poland
20,148 Ukraine
19,564 Kuwait
19,137 South Africa
18,330 Colombia
17,712 Romania
16,690 Israel
16,436 Austria
16,424 Japan
15,003 Egypt
13,657 Dominican Republic
13,597 Philippines
11,380 Denmark
11,142 Korea, South
10,919 Serbia
10,116 Panama
9,931 Argentina
9,216 Afghanistan
...
...
===Global Deaths = 333,398

94,729 deaths / US
36,124 deaths / United Kingdom
32,486 deaths / Italy
28,218 deaths / France
27,940 deaths / Spain
20,047 deaths / Brazil
9,212 deaths / Belgium
8,215 deaths / Germany
7,300 deaths / Iran
6,510 deaths / Mexico
6,267 deaths / Canada
5,794 deaths / Netherlands
4,638 deaths / China
4,249 deaths /Turkey
3,871 deaths / Sweden
3,600 deaths / India
3,249 deaths / Russia
3,148 deaths / Peru
2,939 deaths / Ecuador
1,898 deaths / Switzerland
1,583 deaths / Ireland
1,326 deaths / Indonesia
1,277 deaths / Portugal
1,159 deaths / Romania
1,067 deaths / Pakistan
973 deaths / Poland
...
...
-----------------------------


Covid-19 : Dịch bệnh ngày càng trầm trọng tại châu Mỹ Latinh

Minh Anh - RFI - 22/05/2020
Nghĩa trang tại các thành phố lớn ở Brazil bị quá tải ; bệnh viện ở thủ đô Peru bên bờ sụp đổ… tình hình tại châu Mỹ Latinh mỗi lúc thêm trầm trọng, trong khi thế giới đã có hơn năm triệu người nhiễm virus corona chủng mới xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc hồi cuối năm 2019.

Dịch Covid-19 như « cơn sóng thần » đang tràn xuống Nam Mỹ và các vùng biển Caribe. Chiếm khoảng 57% số ca tử vong của châu lục, Brazil, với 210 triệu dân, là quốc gia bị tác động nặng nề nhất, có tổng cộng hơn 20.000 người chết và gần 1.200 ca tử vong mới trong vòng 24 giờ theo số liệu thống kê do bộ Y tế đưa ra ngày 21/05/2020.

Theo AFP, Brazil đang trả giá đắt cho chủ trương không phong tỏa, vẫn mở cửa làm việc và tái khởi động kinh tế mà tổng thống Jair Bolsonaro đưa ra ngay từ đầu mùa dịch. Số người chết đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 11 ngày. Tại Sao Paolo cũng như ở nhiều thành phố lớn khác, nghĩa trang cũng đã bị quá tải. Tuy số người trên 60 tuổi chiếm có 13,6% dân số, nhưng 69% trong số này đã qua đời vì dịch Covid-19. Tỷ lệ tử vong ở những người dưới 60 tuổi đã tăng vọt từ 19% (đầu tháng Tư) đã tăng lên thành 31% trong tuần này và số người chết hàng ngày cũng đã vượt ngưỡng trên 1.000 người kể từ hôm thứ Ba 19/5.

Sau Brazil là Peru, ổ dịch lớn thứ hai của khu vực Nam Mỹ. Tuy chỉ có 32 triệu dân, nước này ghi nhận có tổng cộng gần 109 ngàn ca nhiễm bệnh và 3.150 người chết. Lời thuật của một giám đốc bệnh viện với AFP cho thấy một quang cảnh hãi hùng chẳng khác gì trong phim « kinh dị » khi bệnh viện cũng là nghĩa trang, người chết như rạ trên những chiếc xe lăn.

Tình hình cho thấy phần lớn các bệnh viện ở Lima đã bị quá tải, bên bờ bị « tan vỡ ». Văn phòng giám sát nhân quyền tại Peru ngày 21/05/2020 lên tiếng báo động các cơ sở y tế tại Lima không còn khả năng chăm sóc người bệnh do « thiếu các trang thiết bị bảo hộ, giường hồi sức tăng cường, máy trợ thở, các bộ xét nghiệm cũng như nhiều công cụ - dụng cụ y khoa khác ».

Trước sự tăng tốc của đà lây nhiễm tại Nam Mỹ, tổng thống các nước Peru, Colombia, Chili và Uruguay đã có một cuộc họp qua video nhằm tìm kiếm các giải pháp để đối phó với dịch bệnh.Covid-19: Số ca tử vong thực thụ tại Ý cao hơn rất nhiều so với thống kê chính thức

Mai Vân - RFI - 22/05/2020
Theo số liệu chính thức tính đến tối 21/05/2020, nước Ý có tổng cộng 32.330 người thiệt mạng. Tuy nhiên, các số liệu được cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội ghi nhận trong hai tháng Ba và Tư cho thấy là đã có thêm gần 20.000 ca tử vong so với số liệu chính thức trong hai tháng vừa kể. Điều đó có nghĩa là có rất nhiều ca tử vong vì Covid-19 không được ghi nhận.

Thông tín viên RFI, Anne Tréca, tường thuật từ Roma:

"Vào tháng Ba và Tư, tỷ lệ tử vong tại Ý đã đạt kỷ lục, cao hơn nhiều so với mức trung bình được thống kê từ 5 năm qua. So với số liệu chính thức mà cơ quan Bảo Vệ Dân Sự đưa ra, cần phải cộng thêm gần 20.000 người chết, mà mọi dấu hiệu cho thấy là đây là những ca tử vong tại nhà và không được xét nghiệm. Chưa rõ đây là những người chết vì virus corona, hay vì những bệnh khác nhưng không được chữa trị vì bệnh viện nghẹt cứng.

Hiện tượng này được thấy rõ ở miền bắc nước Ý, nơi bị Covid-19 rất nặng nề, và bệnh viện đã bão hòa. 84% số nạn nhân nói trên được ghi nhận ở đây, và không hề được đến bệnh viện.

Để đánh giá được số tổn thất nhân mạng của dịch bệnh, ngành Bảo Hiểm Xã Hội đã ghi nhận tổng số ca tử vong đã vượt qua tỷ lệ trung bình thường trong giai đoạn trên. Đây là một cách tính toán mới, khó thể so sánh với những dữ liệu đã được ghi nhận cho đến nay.

Chính quyền cũng đã tương đối hóa các ước tính của mình: Để thực sự đo lường hậu quả thực thụ của Covid-19, cần phải đợi đến khi có vac-xin hoặc là khi dịch bệnh bị triệt tiêu."

Anh Quốc xét nghiệm huyết thanh nhân viên y tế
Nhân viên chăm sóc bệnh nhân ở Anh Quốc sẽ được xét nghiệm huyết thanh kể từ tuần tới đây, theo thông báo của chính phủ vào hôm qua, 21/05/2020. Anh Quốc đã ký hợp đồng với hai tập đoàn dược phẩm, Roche của Thụy Sĩ và Abbott của Mỹ.
Nếu xét nghiệm vi khuẩn cho phép phát hiện sự hiện diện của virus Corona, thì xét nghiệm huyết thanh cho phép phát hiện kháng thể trong máu và từ đó có thể kết luận là một người đã từng nhiễm bệnh hay không.

Bộ trưởng Y Tế Anh, Matt Hancock, trong cuộc họp báo cho biết là đã ký hợp đồng để được Roche và Abbott cung cấp 10 triệu xét nghiệm trong những tháng sắp tới, và sẽ dần dần cung cấp vào tuần tới đây, trước tiên là cho các nhân viên y tế, các bệnh nhân và những người ở các nhà dưỡng lão.
Vẫn theo bộ trưởng Y Tế, một giấy chứng nhận sẽ được cấp cho những người có kháng thể, nhưng ông cũng cảnh báo là việc có kháng thể không có nghĩa là miễn dịch với virus.

Hiện nay, xét số ca tử vong, Anh là nước bị virus tác động nặng nề nhất sau Mỹ với hơn 41.000 người chết (hoặc là hơn 36.000 ca nếu chỉ tính những trường hợp được xét nghiệm).
tin tức cập nhật / yahoo fr
22/05/2020

7 h 00 - Brazil ghi nhận thêm 1.188 người chết trong 24 giờ => tổng số người chết = 20.047 / 310.087 ca nhiễm coronavirus, tính đến thứ năm.

LONDRES (Reuters) - Anh ghi nhận thêm 351 người chết trong 24 giờ => tổng số người chết = 36.393 / 254.195 ca nhiễm virus, tính đến thứ sáu, lúc 08h00.

MADRID (Reuters) - Tây Ban Nha ghi nhận thêm 56 người chết trong 24 giờ => tổng số người chết = 28.628 / 234.824 ca nhiễm virus.

ROME (Reuters) - Ý ghi nhận thêm 130 người chết và 652 ca nhiễm virus trong 24 giờ => tổng số người chết = 32.616 / 228.658 ca nhiễm SARS-CoV-2 kể từ hôm 21 tháng 2.
Số người cấp cứu hồi sức = 595 so với 640 thứ năm, 676 thứ tư và 716 thứ ba..

Le HuffPost - Pháp : hiện số người còn điều trị tại bệnh viện vì Covid-19 = 17.383 (-200 trong 24 giờ), trong đó số ca cấp cứu hồi sức = 1701 (-44 trong 24 giờ). Nhưng số người chết sẽ không được thông báo từ hôm nay, cho đến thứ hai 25 tháng 5
Kể từ đầu dịch bệnh, có 100.038 người phải điều trị tại bệnh viện, trong đó 17 671 cấp cức hồi sức và số người đã khỏi bệnh (xuất viện) = 64 209. Tính đến thứ sáu, 22 tháng 5.

Paris (AFP) - điểm số thế giới về tiến triển đại dịch Covid-19 : hơn 335.000 người chết.
Đại dịch đã làm chết ít nhất 335.538 người, theo kiểm số của AFP tính đến thứ sáu, lúc 19h00 GMT.
Hơn 5.158.750 ca được xác định qua xét nghiệm ở 196 quốc gia và lãnh thổ.
Hoa Kỳ với 95.490 chết / 1.590.225 cas. Tiếp theo là Anh với 36.393 chết, Ý (32.616), Tây Ban Nha (28.628) và Pháp (28.289).

Edited by user Friday, May 22, 2020 1:34:15 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#127 Posted : Saturday, May 23, 2020 2:31:16 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

tin tức cập nhật by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins

23/05/2020 - 10H30 GMT
Trên toàn thế giới (196 quốc gia và vùng lãnh thổ) :
Total Confirmed = 5,229,441

1,601,434 US
335,882 Russia
330,890 Brazil
255,544 United Kingdom
234,824 Spain
228,658 Italy
182,015 France
179,730 Germany
154,500 Turkey
131,652 Iran
125,149 India
111,698 Peru
84,081 China
83,947 Canada
67,719 Saudi Arabia
62,527 Mexico
61,857 Chile
56,511 Belgium
52,437 Pakistan
45,088 Netherlands
40,481 Qatar
35,828 Ecuador
34,303 Belarus
32,809 Sweden
32,078 Bangladesh
31,068 Singapore
30,707 Switzerland
30,200 Portugal
27,892 United Arab Emirates
24,506 Ireland
21,745 Indonesia
20,838 Poland
20,580 Ukraine
20,125 South Africa
19,564 Kuwait
19,131 Colombia
17,712 Romania
16,690 Israel
16,513 Japan
16,486 Austria
15,786 Egypt
13,989 Dominican Republic
13,777 Philippines
11,428 Denmark
11,165 Korea, South
11,024 Serbia
10,649 Argentina
10,267 Panama
9,998 Afghanistan
...
...
===


Global Deaths = 338,480

96,007 deaths / US
36,475 deaths / United Kingdom
32,616 deaths / Italy
28,628 deaths / Spain
28,218 deaths / France
21,048 deaths / Brazil
9,212 deaths / Belgium
8,241 deaths / Germany
7,300 deaths / Iran
6,989 deaths / Mexico
6,360 deaths / Canada
5,807 deaths / Netherlands
4,638 deaths / China
4,276 deaths / Turkey
3,925 deaths / Sweden
3,728 deaths / India
3,388 deaths / Russia
3,244 deaths / Peru
3,056 deaths / Ecuador
1,903 deaths / Switzerland
1,592 deaths / Ireland
1,351 deaths / Indonesia
1,289 deaths / Portugal
1,166 deaths / Romania
1,101 deaths / Pakistan
990 deaths / Poland
...
...Mỹ thử nghiệm đại trà vac-xin ngừa Covid-19

Thanh Phương - RFI - 23/05/2020
Theo hãng tin Reuters, Hoa Kỳ hiện tiến hành một chương trình thử nghiệm đại trà nhiều loại vac-xin ngừa Covid-19, với sự tham gia của hơn 100.000 người tình nguyện. Các nhà nghiên cứu trong chương trình này cho biết mục tiêu là đẩy nhanh nghiên cứu để từ đây đến cuối năm có một vac-xin bảo đảm an toàn và công hiệu ngừa virus corona chủng mới.

Vac-xin do viện bào chế Moderna của Mỹ phát triển cùng với Viện y tế quốc gia ( NIH) sẽ là vac-xin đầu tiên được thử nghiệm trong khuôn khổ chương trình này kể từ tháng 7, theo lời giám đốc NIH, tiến sĩ Francis Collins, nói với Reuters. Ngay sau đó sẽ đến lượt vac-xin do đại học Oxford của Anh Quốc đang phát triển cùng với tập đoàn dược phẩm AstraZenaca.

Các vac-xin của các tập đoàn J&J, Sanofi và Merck có thể cũng sẽ được thử nghiệm vào mùa hè một khi hoàn tất các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Các vac-xin khác có thể sẽ được thêm vào chương trình thử nghiệm.

Theo dự báo của tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện quốc gia các bệnh dị ứng và bệnh truyền nhiễm, trực thuộc NIH, nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, chúng ta có thể có một vac-xin ngừa Covid-19 từ đây đến tháng 12 hoặc tháng 1/2021.

Về tình hình dịch bệnh tại Hoa Kỳ, theo số liệu do đại học Johns Hopkins công bố hôm qua, trong vòng 24 giờ đã có thêm 1.260 người chết vì virus corona, nâng tổng số ca tử vong lên 95.921 người trên 1,6 triệu ca nhiễm được ghi nhận cho tới nay.

Mặc dù số ca tử vong vẫn còn cao, 50 bang của Hoa Kỳ đã bắt dỡ bỏ dần dần lệnh phong tỏa, nhưng vẫn duy trì các hạn chế đối với những cuộc tập hợp để ngăn chận sự lây lan của virus. Trong cuộc họp báo hôm qua tại Nhà Trắng, tổng thống Donald Trump đã kêu gọi thống đốc các bang cho mở cửa trở lại ngay lập tức các nhà thờ và những nơi thờ phượng tại Mỹ. Tổng thống Trump dọa là nếu các thống đốc không làm như vậy, ông sẽ vượt qua quyền của họ, nhưng không nói rõ là bằng cách nào. Tại Hoa Kỳ, việc mở cửa trở lại các nhà thờ là thuộc thẩm quyền của mỗi bang.Nghiên cứu: Thuốc trị sốt rét liên hệ tới nguy cơ gia tăng tử vong nơi bệnh nhân COVID

VOA / Reuters - 23/05/2020
Thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine mà Tổng thống Donald Trump cho biết đang dùng có liên hệ đến nguy cơ gia tăng tử vong nơi bệnh nhân COVID-19, theo một cuộc nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa Lancet.

Cuộc nghiên cứu quan sát hơn 96.000 người nhập viện vì COVID-19 cho thấy những ai được chữa trị bằng hydroxychloroquine hay thuốc chloroquine tương tự, có nguy cơ tử vong cao hơn khi so sánh với những người không dùng thuốc này.

Thuốc hydroxychloroquine được chấp thuận nhiều thập niên trước đây. Nhu cầu về thuốc này tăng lên sau khi ông Trump quảng bá công dụng của nó như một phương thuốc chữa trị virus corona vào đầu tháng 4. Trước đây trong tuần, ông khiến thế giới ngạc nhiên khi thừa nhận đang uống thuốc này để ngừa bệnh.

Các tác giả cuộc nghiên cứu đăng trên tạp chí Lancet cho rằng không nên dùng thuốc vừa kể để trị COVID bên ngoài các cuộc thử nghiệm lâm sàng cho tới khi có được kết quả thử nghiệm lâm sàng để xác nhận tính an toàn và hiệu nghiệm của thuốc đối với bệnh nhân COVID-19. Các tác giả cuộc nghiên cứu nói họ không thể xác nhận rằng việc uống thuốc này có đưa tới kết quả nào có lợi nơi bệnh nhân COVID-19 hay không.

Cách đây nhiều tuần lễ, ông Trump quảng bá thuốc này như là cách chữa trị COVID tiềm năng căn cứ vào một phúc trình tích cực về việc sử dụng nó chống lại virus, nhưng những cuộc nghiên cứu liên hệ phát hiện là thuốc không giúp ích gì cả. Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ trong tháng 4 đã ban hành một cảnh báo về việc sử dụng thuốc này.

Cuộc nghiên cứu đăng trên tờ Lancet phân tích dữ liệu từ 671 bệnh viện, nơi 14.888 bệnh nhân được cho uống thuốc hydroxychloroquine hay cloroquine (có hay không có kháng sinh nhóm macrolid), và 81.144 bệnh nhân không dùng thuốc hydroxychloroquine hay cloroquine.


tin tức cập nhật / yahoo fr
23/05/2020

8 h 52 - Hoa Kỳ ghi nhận thêm 1.260 người chết trong 24 giờ, tính đến thứ sáu, lúc 20 h 30 (00 h 30 GMT thứ bẩy) theo kiểm số của đại học Johns Hopkins => tổng số người chết = 95.921 / 1,6 triệu ca nhiễm Covid-19.

PARIS (Reuters) - Brazil, ghi nhận hôm thứ sáu, số ca nhiễm coronavirus = 330.890, trở thành nước đứng thứ nhì thế giới về số ca nhiễm, sau Hoa Kỳ.
Hôm thứ sáu, Brazil ghi nhận 1.001 người chết => tổng số người chết = 21.048.

PARIS (Reuters) - Đức ghi nhận thêm 638 ca nhiễm và 42 người chết vì coronavirus trong 24giờ, theo báo cáo của viện Robert Koch (RKI) .
=> Tổng số ca nhiễm = 177.850, với 8.216 người chết.

Paris (AFP) - điểm số thế giới tiến triển đại dịch Covid-19 : Gần 340.000 người chết.
Đại dịch làm chết ít nhất 339.758 người trên thế giới kể từ khi xuất hiện hồi tháng 12 tại Hoa Lục, theo số thống kê của AFP, hôm thứ bẩy lúc 19H00 GMT.
Hơn 5.260.970 ca được xác nhận tại 196 quốc gia và lãnh thổ.
Hoa Kỳ là nước bị nặng nhất, với 96.479 người chết / 1.611.691 cas. Tiếp theo là Anh 36.675 người chết, Ý (32.735), Tây Ban Nha (28.678) và Pháp (28.332).

Le HuffPost avec AFP - Pháp
Trong một tuần lễ, có 2254 người ít hơn phải điều trị tại bệnh viện vì Covid-19
17.178 bệnh nhân còn điều trị tại bệnh viện (-205 so với thứ sáu, 22 tháng 5), trong số này số ca cấp cứu hồi sức = 1665 (-36 trong 24 giờ).
Số ca tử vòng sẽ được công bố vào thứ hai, 25 tháng 5.
Tổng số người chết = 28.289 (+74 hôm thứ sáu, chỉ ở bệnh viện và chưa tính đến số người chết tại nhà dưỡng lão).
Kể từ đầy dich bệnh có 100.225 người phải điều trị tại bệnh viện, trong đó có 17.701 ca cấp cứu hồi sức. 64.547 người đã khỏi bệnh (xuất viện).

Edited by user Saturday, May 23, 2020 12:53:28 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#128 Posted : Sunday, May 24, 2020 2:48:50 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

tin tức cập nhật by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins

24/05/2020 - 10H30 GMT
Trên toàn thế giới (196 quốc gia và vùng lãnh thổ) :
Total Confirmed = 5,327,085 cas

1,622,670 US
347,398 Brazil
344,481 Russia
258,509 United Kingdom
235,290 Spain
229,327 Italy
182,036 France
179,986 Germany
155,686 Turkey
133,521 Iran
131,920 India
115,754 Peru
85,151 Canada
84,084 China
70,161 Saudi Arabia
65,856 Mexico
65,393 Chile
56,810 Belgium
54,601 Pakistan
45,265 Netherlands
42,213 Qatar
36,258 Ecuador
35,244 Belarus
33,610 Bangladesh
33,188 Sweden
31,616 Singapore
30,725 Switzerland
30,471 Portugal
28,704 United Arab Emirates
24,582 Ireland
22,271 Indonesia
21,343 South Africa
21,236 Poland
20,986 Ukraine
20,464 Kuwait
20,177 Colombia
17,857 Romania
16,712 Israel
16,536 Japan
16,513 Egypt
16,503 Austria
14,422 Dominican Republic
14,035 Philippines
11,487 Denmark
11,353 Argentina
11,190 Korea, South
11,092 Serbia
10,582 Afghanistan
10,577 Panama
...
...
===


Global Deaths = 342,393

97,087 deaths / US
36,757 deaths / United Kingdom
32,735 deaths / Italy
28,678 deaths / Spain
28,218 deaths / France
22,013 deaths / Brazil
9,237 deaths / Belgium
8,274 deaths / Germany
7,359 deaths / Iran
7,179 deaths / Mexico
6,466 deaths / Canada
5,830 deaths / Netherlands
4,638 deaths / China
4,308 deaths / Turkey
3,992 deaths / Sweden
3,869 deaths / India
3,541 deaths / Russia
3,373 deaths / Peru
3,096 deaths / Ecuador
1,905 deaths / Switzerland
1,604 deaths / Ireland
1,372 deaths / Indonesia
1,302 deaths / Portugal
1,179 deaths / Romania
1,133 deaths / Pakistan
995 deaths / Poland
...
...Covid-19: Brazil vượt Nga, trở thành nước có số ca nhiễm thứ hai thế giới

Thùy Dương - RFI - 24/05/2020
Tính đến ngày 23/05/2020, với tổng cộng 347.398 ca nhiễm virus corona, Brazil vượt Nga, trở thành nước có số người mắc Covid-19 nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ.

Bộ Y Tế Brazil cho biết, trong vòng 1 ngày, nước này ghi nhận thêm 16.500 ca nhiễm virus, 965 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên thành 22.013 ca.

Theo nhiều chuyên gia, số người nhiễm virus corona tại Brazil trên thực tế có thể còn cao hơn số liệu bộ Y Tế cung cấp rất nhiều, vì khả năng xét nghiệm tầm soát của Brazil còn hạn chế. Tổ Chức Y Tế Thế Giới báo động Nam Mỹ hiện giờ là “tâm dịch” Covid-19 mới của thế giới.

Peru, nước bị dịch hoành hành nặng thứ hai ở Nam Mỹ

Trong khi đó, nước láng giềng Peru cũng lâm cảnh dịch bệnh lây lan “không thể kiểm soát nổi”, cho dù đây là một trong những nước đầu tiên ở châu Mỹ La-tinh áp lệnh phong tỏa, từ ngày 16/03. Trong tuần qua, Peru đã ghi nhận thêm 28.000 người nhiễm virus, nâng tổng số ca bệnh Covid-19 lên thành 110.000 người. Peru là nước mà dịch Covid-19 hoành hành dữ dội thứ hai tại Nam Mỹ, sau Brazil. Reuters cho biết tổng thống Martin Vizcarra đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa đến hết ngày 30/06.

Theo các nhà quan sát, mặc dù lệnh phong tỏa được ban hành từ cách nay 2 tháng nhưng các biện pháp của chính quyền không hợp lý. Ban đầu, các chợ vẫn hoạt động nên đã trở thành “những ổ dịch thực thụ”. 86% số tiểu thương ở một khu chợ bán trái cây ở thủ đô Lima nhiễm virus corona. Các ngân hàng cũng là một ổ lây nhiễm, với dòng người đông đúc đổ xô đến nhà băng để lĩnh phiếu trợ cấp khẩn cấp của chính phủ.

Thị trường lao động phi chính thức, chiếm tới 70% hoạt động kinh tế tại Peru, cũng là lý do khiến dịch bệnh lây lan nhanh chóng. Hàng chục, hàng trăm ngàn người vẫn đi làm, bất chấp lệnh phong tỏa, để kiếm tiền nuôi sống gia đình.Dùng kháng thể bệnh nhân đã lành để trị COVID cho kết quả khả quan

VOA - 23/05/2020
Các nhà khoa học Trung Quốc loan báo một loại thuốc mới cho thấy có nhiều kết quả đầy hứa hẹn trong việc chữa trị và phòng ngừa COVID-19, có thể chấm dứt dịch bệnh hữu hiệu trước khi có vaccine.

Các nhà khoa học Mỹ nói cách chữa trị của Trung Quốc “có tiềm năng,” nhưng có thể mất một thời gian dài trước khi xác định được đây có phải là một giải pháp thực tế hay không.

Hôm 19/5, các nhà khoa học tại Trường đại học Bắc Kinh cho báo giới biết họ thu thập kháng thể của 60 người đã lành COVID-19 và sau đó xác định xem loại kháng thể cụ thể nào hiệu nghiệm nhất trong việc giết chết virus corona trong những cuộc thử nghiệm trên động vật.

Các nhà khoa học này nói tiến trình của họ có thể không chỉ rút ngắn thời gian bình phục của các bệnh nhân COVID-19 nhưng còn có thể cung cấp miễn nhiễm ngắn hạn đối với virus.

Nhóm nghiên cứu Trường đại học Bắc Kinh tuyên bố đã phát triển được cách chữa trị mà họ tin là có sức mạnh ngăn chặn đại dịch COVID-19.

“Việc này tương tự như trẻ em được nuôi bằng sữa mẹ nhận được kháng thể của mẹ từ sữa mẹ. Kháng thể của bà mẹ giúp bảo vệ con khỏi bị nhiễm trùng,” bác sĩ Laura H. Kahn, một học giả trong Chương trình về Khoa học và An ninh Toàn cầu của Trường đại học Princeton, nói. “Những kháng thể COVID-19 này trên lý thuyết có thể giúp trung lập hóa virus và giúp ngừa bệnh, tùy thuộc vào thời gian kháng thể tồn tại trong cơ thể bao lâu.”

Bác sĩ Zong-Mei Sheng, một chuyên gia về vaccine thuộc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, giải thích là cách chữa trị hoạt động tương tự như huyết tương của những bệnh nhân bình phục.

“Tôi sẽ không gọi đây là thuốc. Đây là một kháng thể, như hiện nay, một bệnh viện dùng huyết tương của bệnh nhân hồi phục từ COVID chứa các kháng thể trung lập hóa.”

Bác sĩ Sheng nói với VOA là kháng thể trung lập hóa của SARS-CoV-2 có thể bảo vệ chống lại virus corona nên có thể được dùng để chữa trị lẫn phòng ngừa.

Cách chữa trị của Trung Quốc cũng có thể giải quyết một trong những vấn đề chính trong việc sử dụng huyết tương được bệnh nhân bình phục hiến tặng: số lượng hiện cần để chống đại dịch.

Bác sĩ Sheng nói “vì ở bệnh nhân, huyết tương không thể được sản xuất với số lượng lớn, đó là lý do tại sao cuộc nghiên cứu của Trung Quốc cố sử dụng tế bào B để làm ra nhiều hơn. Đây là ý tưởng tốt, nhưng là một tiến trình lâu dài, và tôi không biết liệu có thể là một giải pháp thực tế hay không,” bà nói.

Tiến trình của Trung Quốc lấy kháng thể của 60 bệnh nhân, cho chạy qua các máy vi tính tinh vi vốn xâu chuỗi các kháng thể khác nhau và xác định có bao nhiêu loại cả thảy nơi bệnh nhân. Bác sĩ sau đó lấy những kháng thể này và chữa cho chuột bị lây nhiễm.

Khoa học gia trưởng trong cuộc nghiên cứu, ông Sunney Xie, Trường đại học Bắc Kinh, nói với thông tấn xã Pháp AFP rằng phương thuốc này thành công trong thí nghiệm trên động vật.

Vì cuộc nghiên cứu chỉ hoàn tất thử nghiệm lâm sàng trên những động vật nhỏ, câu hỏi chưa được trả lời là còn bao lâu nữa thuốc này trở thành một loại thuốc hiệu nghiệm đặc biệt đối với COVID-19.

Bác sĩ Kahn nói với VOA rằng “Cần phải qua các giai đoạn 1, 2, 3 nghiên cứu lâm sàng để đánh giá hiệu quả và an toàn trước khi chấp thuận cho sử dụng rộng rãi.

“Những cuộc nghiên cứu này cần có thời gian. Tôi không thể cho các bạn một khung thời gian chính xác,” bác sĩ Kahn nói.

(Nguồn BTV Forest Cong)


tin tức cập nhật / yahoo fr
24/05/2020

2h53 - Hoa Kỳ ghi nhận thêm 1.127 người chết trong 24 giờ => tổng số người chết vì coronavirus = 97.048 / 1.621.658 ca nhiễm virus, theo kiểm số của đại học Johns Hopkins, tính đến thứ bẩy, 23/05/2020.

SAO PAULO (Reuters) - Brazil, ghi nhận thêm 965 người chết và hơn 16.500 ca nhiễm virus trong 24 giờ => tổng số người chết vì coronavirus = 22.013 / 347.398 ca theo báo cáo của bộ Y tế nước này hôm thứ bẩy, 23/05/2020.

BERLIN (Reuters) - Đức, số người nhiễm coronavirus đã lên tới 178.281 (+431 ca trong 24 giờ) với số người chết 8.247 (+31 trong 24 giờ) theo báo cáo của viện Robert Koch (RKI).

19h30 - Pháp 17.185 người hiện đang điều trị tại bệnh viện (so với 19.361 bệnh nhân cách đây 1 tuần lễ) trong đó số ca cấp cứu hồi sức = 1.655 (-10 trong 24 giờ) (so với 2.087 ca 1 tuần lễ trước đây).
Tính từ đầu dịch bênh, 100.340 người điều trị tại bệnh viện, trong đó 17.725 ca cấp cứu hồi sức. 64.617 người đã khỏi bệnh (xuất viện).

Edited by user Sunday, May 24, 2020 12:58:19 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#129 Posted : Monday, May 25, 2020 4:58:35 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

tin tức cập nhật by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins

25/05/2020 - 13H30 GMT
Trên toàn thế giới (196 quốc gia và vùng lãnh thổ) :
Total Confirmed = 5,428,605 cas

1,643,499 US
363,211 Brazil
353,427 Russia
260,916 United Kingdom
235,772 Spain
229,858 Italy
182,709 France
180,420 Germany
156,827 Turkey
139,993 India
137,724 Iran
119,959 Peru
86,106 Canada
84,095 China
72,560 Saudi Arabia
69,102 Chile
68,620 Mexico
57,342 Belgium
56,349 Pakistan
45,646 Netherlands
45,465 Qatar
37,144 Belarus
36,756 Ecuador
35,585 Bangladesh
33,843 Sweden
31,960 Singapore
30,788 Portugal
30,746 Switzerland
29,485 United Arab Emirates
24,639 Ireland
22,750 Indonesia
22,583 South Africa
21,967 Kuwait
21,440 Poland
21,245 Ukraine
21,175 Colombia
18,283 Romania
17,265 Egypt
16,720 Israel
16,550 Japan
16,539 Austria
14,801 Dominican Republic
14,319 Philippines
12,076 Argentina
11,586 Denmark
11,206 Korea, South
11,173 Afghanistan
11,159 Serbia
10,926 Panama
9,138 Bahrain
...
...
===


Global Deaths = 345,375

97,722 deaths / US
36,875 deaths / United Kingdom
32,785 deaths / Italy
28,752 deaths / Spain
28,370 deaths / France
22,666 deaths / Brazil
9,312 deaths / Belgium
8,287 deaths / Germany
7,451 deaths / Iran
7,394 deaths / Mexico
6,534 deaths / Canada
5,841 deaths / Netherlands
4,638 deaths / China
4,340 deaths / Turkey
4,039 deaths / India
3,998 deaths / Sweden
3,633 deaths / Russia
3,456 deaths / Peru
3,108 deaths / Ecuador
1,907 deaths / Switzerland
1,608 deaths / Ireland
1,391 deaths / Indonesia
1,316 deaths / Portugal
1,197 deaths / Romania
1,167 deaths / Pakistan
996 deaths / Poland
...
...Covid-19: Tỷ lệ tử vong tại Thụy Điển cao nhất châu Âu, dân chúng bất bình

Anh Vũ - RFI - 25/05/2020
Thụy Điển là nước không áp dụng phong tỏa chống dịch virus corona. Hệ quả là từ nhiều ngày qua, tình hình dịch tại nước này trở nên căng thẳng. Trong tuần vừa rồi, tỷ lệ tử vong hàng ngày vì Covid-19 tại Thụy Điển cao nhất châu Âu, thậm chí có 5 ngày còn đạt mức cao nhất thế giới.

Chính quyền vẫn duy trì chiến lược miễn dịch cộng đồng. Một bộ phận dân chúng bắt đầu bất bình với cách xử lý dịch bệnh của chính phủ. Thông tín viên Frédéric Faux tại Stockholm ghi nhận qua phóng sự:

Ngày Chủ nhật (24/05), tại trung tâm thủ đô Stockholm, khoảng ba chục người tập hợp quanh một chiếc quan tài giả cùng các bó hoa. Sau đó, tên những người ủng hộ cuộc biểu tình nhưng không thể đến đã được xướng lên. Có gần 900 cái tên.

Đây không phải là lần đầu chính sách không phong tỏa dân cư của chính phủ Thụy Điển bị chỉ trích như vậy. Nhiều bác sĩ đã lên tiếng báo động. Số người chết tính đến hôm nay sắp vượt qua con số 4000, điều đã khiến nhiều người phải hành động. Như trường hợp của August, ông cho biết:

"Chúng tôi phản đối chiến lược này của Thụy Điển đã dẫn đến tỷ lệ tử vong ở mức kỷ lục. Chỉ có thể là ngu xuẩn mới làm khác với cả thế giới mà vẫn tin là mình đúng".

Một chủ đề gây tranh cãi khác ở Thụy Điển, đó là số phận của những người cao tuổi ở nhà dưỡng lão. Những người này thường bị chết tại chỗ không được nhập viện. Với Nelly, người đã mất cha như vậy, thì đó thực sự là một bê bối:

"Cha tôi chỉ được dùng morphin, không được thở ô xy, truyền dịch hay dùng kháng sinh. Lẽ ra những người già phải được xét nghiệm sớm hơn. Nếu biết thế này tôi đã tự đưa ông nhập viện. Tôi nói lên tiếng nói của nhiều người cao tuổi khác."

Chính phủ hứa điều tra về các điều kiện phòng chống dịch virus corona tại Thụy Điển, nhưng hiện tại vẫn giữ chính sách y tế của mình.tin tức cập nhật / yahoo fr
25/05/2020

MOSCOU (Reuters) - Nga, hôm thứ hai ghi nhận thêm 8.946 ca nhiễm bệnh và 92 người chết vì coronavirus trong 24 giờ => tổng số ca nhiễm virus = 353.427, với 3.633 người chết.

BERLIN (Reuters) - Đức, ghi nhận thêm 289 ca nhiễm bệnh và 10 người chết vì coronavirus trong 24 giờ => tổng số ca nhiễm virus = 178.570, với 8.257 ngưởi chết, theo báo cáo của viện Robert Koch (RKI).

ROME (Reuters) - Ý, ghi nhận hôm thứ hai với 92 người chết (so với 50 hôm chủ nhật) và 300 ca nhiễm virus (so với 531 hôm chủ nhật)
=> tổng số người chết = 32.877 kể từ đầu dịch bệnh hôm 21 tháng 2.

MADRID (Reuters) - Tây Ban Nha, hôm thứ hai đã rút lại gần 2.000 người chết vì coronavirus => tổng số người chết = 26.834 / 235.400 ca nhiễm virus.

19h30 - Pháp, 1.609 ca cấp cứu hồi sức, trong đó có 45 người mới nhập viện trong 24 giờ, nhưng tính chung số còn lại cấp cứu hồi sức đã giảm 46 so với hôm chủ nhật.
Hiện số người còn điều trị tại bệnh viện = 16.798.
Kể từ đấu dịch bệnh, có 100.615 người phải điều trị tại bệnh viện, số ca cấp cứu hồi sức = 17.770. 65.199 người đã khỏi bệnh (xuất viện). 20h40 : thêm 90 người chết trong 24 giờ tại bệnh viện.
=> tổng số người chết = 28.457, trong đó có 18.112 người chết tại bệnh viện. Số thống kê về người chết tại nhà dưỡng lão hiện vẫn chưa được cập nhật kể từ hôm thứ năm (với tổng số 10.345 )

Paris (AFP) - điểm số thế giới về tiến triển đại dịch Covid-19 : - Hơn 344.000 người chết -
Đại dịch làm chết ít nhất 344.107 người trên thế giới, kể từ khi xuất hiện hồi tháng 12 tại Hoa Lục, theo kiểm số của AFP hôm thứ hai, lúc 19h00 GMT.
Hoa Kỳ là nước bị nặng nhất, với 97.948 người chết. Tiếp theo là Anh (36.914), Ý (32.877), Pháp (28.457) và Tây ban Nha (26.834)

Edited by user Monday, May 25, 2020 12:21:28 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#130 Posted : Tuesday, May 26, 2020 2:17:48 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

tin tức cập nhật by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins

26/05/2020 - 10H30 GMT
Trên toàn thế giới (196 quốc gia và vùng lãnh thổ) :
Total Confirmed = 5,512,055 cas

1,662,768 US
374,898 Brazil
362,342 Russia
262,547 United Kingdom
235,400 Spain
230,158 Italy
183,067 France
180,802 Germany
157,814 Turkey
146,208 India
137,724 Iran
123,979 Peru
87,122 Canada
84,102 China
74,795 Saudi Arabia
73,997 Chile
71,105 Mexico
57,705 Pakistan
57,455 Belgium
45,647 Netherlands
45,465 Qatar
37,355 Ecuador
37,144 Belarus
36,751 Bangladesh
33,843 Sweden
32,343 Singapore
30,788 Portugal
30,746 Switzerland
30,307 United Arab Emirates
24,698 Ireland
23,615 South Africa
23,165 Indonesia
21,981 Colombia
21,967 Kuwait
21,867 Poland
21,584 Ukraine
18,283 Romania
17,967 Egypt
16,743 Israel
16,581 Japan
16,557 Austria
15,073 Dominican Republic
14,669 Philippines
12,628 Argentina
11,831 Afghanistan
11,586 Denmark
11,225 Korea, South
11,193 Serbia
11,183 Panama
9,171 Bahrain
9,002 Czechia
...
...
===


Global Deaths = 346,612

98,223 deaths / US
36,996 deaths / United Kingdom
32,877 deaths / Italy
28,460 deaths / France
26,834 deaths / Spain
23,473 deaths / Brazil
9,334 deaths / Belgium
8,323 deaths / Germany
7,633 deaths / Mexico
7,451 deaths / Iran
6,655 deaths / Canada
5,849 deaths / Netherlands
4,638 deaths / China
4,369 deaths / Turkey
4,187 deaths / India
4,029 deaths / Sweden
3,807 deaths / Russia
3,629 deaths / Peru
3,203 deaths / Ecuador
1,913 deaths / Switzerland
1,606 deaths / Ireland
1,418 deaths / Indonesia
1,330 deaths / Portugal
1,210 deaths / Romania
1,197 deaths / Pakistan
1,013 deaths / Poland
...
...Virus corona : Tổ Chức Y Tế Thế Giới tạm ngưng thử nghiệm chloroquine

Thụy My - RFI - 26/05/2020
Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm 25/05/2020 loan báo tạm thời ngưng các cuộc thử nghiệm lâm sàng chữa Covid-19 với thuốc hydroxychloroquine, ba ngày sau khi tạp chí y học uy tín The Lancet đăng bài viết đặt vấn đề về hiệu quả của thuốc, thậm chí có thể nguy hiểm.

Thuốc hydroxychloroquine tiếp tục gây tranh cãi cho dù tổng thống Mỹ đã sử dụng trong hai tuần để ngừa bệnh, và phương pháp của giáo sư Didier Raoult vẫn được nhiều người tin tưởng ở Pháp.

Thông tín viên Jérémie Lanche cho biết thêm chi tiết :

« Dù giáo sư Didier Raoult tố cáo là một nghiên cứu « nhảm nhí » chỉ dựa trên cơ sở dữ liệu, nhưng chính vì công bố của tạp chí Anh The Lancet mà Tổ Chức Y Tế Thế Giới đã quyết định ấn nút tạm ngưng. Theo nghiên cứu tiến hành trên gần 15.000 bệnh nhân được trị liệu bằng hydroxychloroquine, loại thuốc này không mang lại lợi ích cho người bệnh Covid-19. Ngược lại, nó làm cho tỉ lệ tử vong cao hơn và gây rối loạn nhịp tim.

Tuy vậy cũng không nên vội vàng kết luận là phải cấm sử dụng hydroxychloroquine. Được dùng để trị một số bệnh như sốt rét, đây vẫn là loại thuốc nhìn chung là an toàn và hiệu quả, nhưng có thể có hại cho các bệnh nhân Covid-19.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới tự đặt ra hạn định hai tuần lễ để phân tích các dữ liệu đang có trong tay. Cơ quan này sau đó sẽ quyết định xem có cho sử dụng tiếp hydroxychloroquine hay cấm hẳn các thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành tại khoảng 100 nước. »tin tức cập nhật / yahoo fr
26/05/2020

22h15 (25/05/2020) - Chili ghi nhận số ca nhiễm virus cao nhất hôm thứ hai, với 4.895 người nhiễm Covid-19 trong 24 giờ.
=> tổng số ca = 73,997.

3h01 : Hoa Kỳ, số ca tử vong / ngày đã giảm.
Hôm thứ hai, Hoa Kỳ ghi nhận thêm 532 người chết trong 24 giờ, theo kiểm số của đại học Johns Hopkins => tổng số người chết vì Covid-19 = 98.218 / 1.662.375 ca nhiễm virus.

MOSCOU (Reuters) - Nga, ghi nhận thêm 174 người chết và 8.915 ca nhiễm virus trong 24 giờ => tổng số người chết vì covid-19 = 3.807 / 362.342 ca nhiễm coronavirus, tính đến thứ ba.

BERLIN (Reuters) - Đức, tổng số ca nhiễm coronavirus = 179.002 (+432 trong 24 giờ), với số người chết = 8.302 (+45 trong 24 giờ), theo báo cáo của viện Robert Koch (RKI) hôm thứ ba.

ROME (Reuters) - Ý, hôm thứ ba, ghi nhận thêm 78 người chết (so với 92 hôm qua) => tổng số ngưởi chết vì COVID-19 = 32.955 / số ca nhiễm virus = 230.555 (+397 trong 24 giờ).
Hiện đang còn 52.942 người nhiễm bệnh (so với 55.300 hôm thứ hai).
Số ca cấp cứu hồi sức hiện còn = 521 (-20 trong 24 giờ).
Số người đã khỏi bệnh = 144.658 (so với 141.981 hôm thứ hai).

MADRID (Reuters) - Tây Ban Nha, tổng số người chết vì coronavirus = 27.117 / 236.259 ca nhiễm virus, theo thông báo của bộ Y tế nước hôm thứ ba.

Le HuffPost - Pháp : Tính đến chiều tối ngày 26 tháng 5, có 28 530 người bị chết vì coronavirus kể từ đầu dịch bệnh tại Pháp. Trong đó số người chết tại bệnh viện = 18.195 + 10.335 chết tại nhà dưỡng lão.
Hiện còn 1 555 (-54 so với hôm qua) người phải điều trị cắp cứu hồi sức vì Covid-19, trong tổng số 16.264 người còn điều trị tại bệnh viện.

Paris (AFP) - điểm số thế giới về đại dịch Covid-19.
Hơn 347.000 người chết
Đại dịch oronavirus khiến ít nhất có 347.723 người bị chết trên thế giới kể từ khi dịch bệnh xuất hiện hồi tháng 12 tại Hoa Lục, theo kiểm số của AFP tính đến thứ ba, lúc 19h00 GMT.
Hoa Kỳ là nước bị nặng nhất với 98.584 người chết, tiếp theo là Anh với số người chết = 37.048 / 261.184 cas, Ý = 32.955 người chết, Pháp 28.530 người chết (182.942 cas) và Tây Ban Nha với 27.117 người chết.

Edited by user Tuesday, May 26, 2020 1:30:23 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#131 Posted : Wednesday, May 27, 2020 7:46:51 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

tin tức cập nhật by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins

27/05/2020 - 14H30 GMT
Trên toàn thế giới (196 quốc gia và vùng lãnh thổ) :
Total Confirmed = 5,625,588 cas

1,681,793 US
391,222 Brazil
370,680 Russia
266,602 United Kingdom
236,259 Spain
230,555 Italy
182,847 France
181,524 Germany
158,762 Turkey
153,304 India
141,591 Iran
129,751 Peru
88,093 Canada
84,104 China
78,541 Saudi Arabia
77,961 Chile
74,560 Mexico
59,151 Pakistan
57,592 Belgium
48,947 Qatar
45,970 Netherlands
38,956 Belarus
38,292 Bangladesh
37,355 Ecuador
35,088 Sweden
32,876 Singapore
31,292 Portugal
31,086 United Arab Emirates
30,776 Switzerland
24,735 Ireland
24,264 South Africa
23,851 Indonesia
23,267 Kuwait
23,003 Colombia
22,303 Poland
21,905 Ukraine
18,756 Egypt
18,594 Romania
16,771 Israel
16,623 Japan
16,557 Austria
15,264 Dominican Republic
15,049 Philippines
13,228 Argentina
12,456 Afghanistan
11,679 Denmark
11,447 Panama
11,275 Serbia
11,265 Korea, South
9,633 Bahrain
9,304 Kazakhstan
9,052 Czechia
...
...
===


Global Deaths = 351,146

98,933 deaths / US
37,130 deaths / United Kingdom
32,955 deaths / Italy
28,533 deaths / France
27,117 deaths / Spain
24,512 deaths / Brazil
9,364 deaths / Belgium
8,408 deaths / Germany
8,134 deaths / Mexico
7,564 deaths / Iran
6,753 deaths / Canada
5,890 deaths / Netherlands
4,638 deaths / China
4,397 deaths / Turkey
4,367 deaths / India
4,220 deaths / Sweden
3,968 deaths / Russia
3,788 deaths / Peru
3,203 deaths / Ecuador
1,917 deaths / Switzerland
1,615 deaths / Ireland
1,473 deaths / Indonesia
1,356 deaths / Portugal
1,225 deaths / Pakistan
1,223 deaths / Romania
1,025 deaths / Poland
904 deaths / Philippines
...
...Virus corona: WHO cảnh báo châu Mỹ Latinh trở thành tâm dịch thế giới

Thụy My - RFI - 27/05/2020
Tổ Chức Y tế Liên Mỹ (PAHO), hi nhánh của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), chuyên giám sát dịch bệnh tại châu Mỹ Latinh và vùng vịnh Caribê hôm 26/05/2020 báo động khu vực này đang trở thành tâm dịch, virus corona đang lây lan nhanh tại Brazil, Pêru và Chilê.

Với khoảng 730.000 ca trên tổng số 5 triệu người nhiễm virus corona trên thế giới, và trên 39.500 trường hợp tử vong tính đến ngày 25/05, châu Mỹ Latinh đã vượt qua châu Âu và Hoa Kỳ về số người bị lây nhiễm hàng ngày.

Bà Carissa Etienne, giám đốc PAHO tỏ ra đặc biệt quan ngại về số ca nhiễm mới tuần rồi tại Brazil, đang ở mức cao nhất. Tình hình Pêru và Chilê cũng tương tự, chứng tỏ dịch bệnh tiếp tục lan rộng tại đây.

Brazil hiện đứng thứ nhì về số ca dương tính trên thế giới với 375.000 ca, chỉ sau Hoa Kỳ, và 24.512 trường hợp tử vong; con số này bị các chuyên gia cho là quá thấp so với thực tế. Chỉ riêng trong 24 giờ qua, đã có 1.039 người chết vì Covid-19, bệnh viện ở hai bang Sao Paolo và Rio de Janeiro có nguy cơ bị quá tải.

Tại Pêru, lần đầu tiên số ca nhiễm mới trong một ngày đã lên đến mức kỷ lục là 5.772, nâng tổng số ca dương tính lên 130.000. Có đến 70% bệnh nhân tập trung tại thủ đô Lima và cảng Callao kế cận. Pêru phong tỏa từ 72 ngày qua với lệnh giới nghiêm ban đêm, hiện cứ 4 người dân thì có 1 người mất hoàn toàn nguồn thu nhập.

Còn tại Mêhicô, số người chết vì Covid-19 đã lên đến mức cao nhất là 8.134 người, và 74.560 ca dương tính. Chỉ trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 3.455 ca nhiễm mới và 501 trường hợp tử vong.

PAHO kêu gọi các nước tiếp tục chiến đấu chống dịch, không nên dỡ bỏ những biện pháp phong tỏa trong lúc này, khuyến cáo nên phối hợp giữa giãn cách xã hội, xét nghiệm và tăng cường lực lượng y tế.

Ngược lại ở Hoa Kỳ, đã ba ngày liên tiếp số bệnh nhân tử vong hàng ngày xuống dưới mức 700 người, tổng cộng đã có 98.875 người chết vì virus corona tại Mỹ.Pháp chấm dứt dùng hydroxychloroquine để chữa Covid-19

Thụy My - RFI - 27/05/2020
Hydroxychloroquine sẽ không còn được dùng để chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện Pháp, theo một nghị định đăng trên Công báo hôm nay 27/05/2020.

Từ cuối tháng Ba, dược phẩm này chỉ được đặc cách cho sử dụng tại bệnh viện cho các trường hợp bệnh nặng, theo quyết định tập thể của các bác sĩ. Hội đồng Tư vấn về Y tế công (HCSP) hôm qua khuyến cáo chỉ nên dùng để thử nghiệm lâm sàng.

Được giáo sư nổi tiếng Didier Raoult quảng bá, tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Brazil Jair Bolsonaro ủng hộ, nhưng kết quả điều tra được tạp chí y học uy tín The Lancet công bố tuần qua cho rằng hydroxychloroquine không hiệu quả, và nhấn mạnh đến các nguy cơ.

Hydroxychloroquine là loại thuốc tương tự như chloroquine trị sốt rét, có tên thương mại tại Pháp là Plaquénil, nằm trong số nhiều loại thuốc được thử nghiệm từ đầu đại dịch virus corona. Nghị định trên đây cũng chấm dứt việc dùng hydroxychloroquine phối hợp với hai loại thuốc kháng sinh lopinavir và ritonavir để chữa trị Covid-19 ngoài các thử nghiệm lâm sàng, vì có thể gây hại đến tim.

Trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 83 người chết vì virus corona tại các bệnh viện Pháp, nâng tổng số thiệt mạng lên 28.530 người, trong đó người cao tuổi chiếm đến phân nửa. Số bệnh nhân nặng tại khoa điều trị tích cực đang giảm dần, đến hôm qua là 1.555 người.

Hôm nay Quốc Hội Pháp biểu quyết về phần mềm ứng dụng StopCovid dùng để theo dõi các tiếp xúc của người bệnh, được chính quyền coi là cũng quan trọng như việc mang khẩu trang, giãn cách xã hội…

Tuy nhiên chưa bao giờ một ứng dụng lại làm tốn nhiều giấy mực đến thế, vì lo ngại ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư. Ủy ban quốc gia về tin học và quyền tự do (CNIL) đã bật đèn xanh, và việc sử dụng StopCovid dựa trên sự tự nguyện chứ không bắt buộc.
tin tức cập nhật / yahoo fr
27/05/2020

BERLIN (Reuters) - Đức, tống số ca nhiễm coronavirus = 179.364 (+362 ca trong 24 giờ), với tổng số người chết = 8.349 (+47 trong 24 giờ), theo số liệu của viện Robert Koch (RKI).

MOSCOU (Reuters) - Nga, hôm thứ tư ghi nhận thêm 161 người chết và 8.338 ca nhiễm coronavirus trong 24 giờ. => tổng số người chết = 3.968 / 370.680 cas nhiễm virus.

3h12 - Hoa Kỳ, dưới 700 người chết trong một ngày.
Hôm thứ ba, Hoa Kỳ ghi nhận chỉ có 657 người chết trong 24 giờ, theo kiểm số cuả đại học Johns Hopkins => tổng số người chết = 98.875 / gần 1,7 triệu ca nhiễm virus (khoảng 18.000 ca trong 24 giờ)

2h48 - Perou, ghi nhận 5.772 ca nhiễm coronavirus trong 24 giờ => tổng số ca gần 130.000, tính đến hôm thứ ba, với số người chết = 3.788 (+159 trong 24 giờ).

2h21 - Brazil, hơn 1.000 người chết/ngày.
Brazil ghi nhận thêm 1.039 người chết trong 24 giờ => tổng số người chết vì Covid-19 = 24.512.

6h32 - Mexico, vượt ngưỡng 8.000 người chết.
Tính từ hôm 28 tháng 2, nước này có tổng cộng số ca nhiễm virux = 74.560 (+3.455 trong 24 giờ) với tổng cộng số người chết = 8.134 (+501 décès trong 24 giờ), theo báo cáo của giới chức nước này hôm thứ ba.

Le HuffPost avec AFP - Pháp, ghi nhận thêm 66 người chết trong 24 giờ => tổng số người chết = 28.596 (18.260 chết tại bệnh viện)
Hiện số người còn điều trị tại bệnh viện = 15.680 (-584 so với thứ ba), trong đó số ca cấp cứu hồi sức = 1.501 (-54 so với hôm qua).
Kể từ đầu dịch bệnh có tổng cộng 101.017 người phải điều trị tại bệnh viện, trong số đó có 17.839 ca cấp cứu hồi sức, 66.584 người đã khỏi bệnh (xuất viện).

ROME (Reuters) - Ý, số người chết vì COVID-19, ghi nhận hôm thứ tư với 117 người chết (so với 78 hôm thứ ba) và 584 ca nhiễm bệnh trong 24 giờ (gần 200 ca nhiều hơn hôm qua).
=> tống số người chết = 33.072 / 231.139 ca nhiễm.= virus.

Paris (AFP) - điểm số thế giới tiến triển đại dịch Covid-19 : Hơn 352.000 người chết.
Đại dịch làm chết ít nhất 352.494 người trên thế giới kể từ khi xuất hiện hồi tháng 12 tại Hoa Lục, theo kiểm số của AFP hôm thứ tư, lúc 19H00 GMT.
Hơn 5.638.190 cas nhiễm virus được ghi nhận tại 196 quốc gia và lãnh thổ.
Hoa Kỳ là nước bị nặng nhất với 99.724 người chết. Tiếp đến là Anh với 37.460 người chết, Ý (33.072), Pháp (28.596) và Tây Ban Nha (27.118).


Edited by user Wednesday, May 27, 2020 1:06:06 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#132 Posted : Wednesday, May 27, 2020 11:53:06 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

tin tức cập nhật by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins

28/05/2020 - 7H30 GMT
Trên toàn thế giới (196 quốc gia và vùng lãnh thổ) :
Total Confirmed = 5,695,968 cas

1,699,933 US
411,821 Brazil
370,680 Russia
268,619 United Kingdom
236,259 Spain
231,139 Italy
183,038 France
181,524 Germany
159,797 Turkey
158,415 India
141,591 Iran
135,905 Peru
88,989 Canada
84,106 China
82,289 Chile
78,541 Saudi Arabia
78,023 Mexico
61,227 Pakistan
57,592 Belgium
48,947 Qatar
45,970 Netherlands
38,956 Belarus
38,292 Bangladesh
38,103 Ecuador
35,088 Sweden
32,876 Singapore
31,969 United Arab Emirates
31,292 Portugal
30,776 Switzerland
25,937 South Africa
24,803 Ireland
24,104 Colombia
23,851 Indonesia
23,267 Kuwait
22,473 Poland
21,905 Ukraine
19,666 Egypt
18,594 Romania
16,809 Israel
16,651 Japan
16,591 Austria
15,723 Dominican Republic
15,049 Philippines
13,933 Argentina
13,016 Afghanistan
11,728 Panama
11,680 Denmark
11,344 Korea, South
11,275 Serbia
9,692 Bahrain
9,576 Kazakhstan
9,086 Czechia
...
...
===


Global Deaths = 355,758

100,442 deaths / US
37,542 deaths / United Kingdom
33,072 deaths / Italy
28,599 deaths / France
27,117 deaths / Spain
25,598 deaths / Brazil
9,364 deaths / Belgium
8,597 deaths / Mexico
8,449 deaths / Germany
7,564 deaths / Iran
6,876 deaths / Canada
5,890 deaths / Netherlands
4,638 deaths / China
4,540 deaths / India
4,431 deaths / Turkey
4,220 deaths / Sweden
3,983 deaths / Peru
3,968 deaths / Russia
3,275 deaths / Ecuador
1,917 deaths / Switzerland
1,631 deaths / Ireland
1,473 deaths / Indonesia
1,356 deaths / Portugal
1,260 deaths / Pakistan
1,229 deaths / Romania
1,028 deaths / Poland
904 deaths / Philippines
...
...Covid-19: Hoa Kỳ vượt mốc 100.000 ca tử vong

Trọng Nghĩa - RFI - 28/05/2020
Trong bối cảnh châu Mỹ đang thay thế châu Âu trong vai trò tâm điểm của đại dịch Covid-19 trên thế giới, ngày 27/05/2020, Hoa Kỳ đã vượt mốc biểu tượng 100 ngàn người chết vì virus corona.

Theo số liệu của trường đại học Mỹ Johns Hopkins, số ca tử vong tính đến tối hôm qua đã lên đến 100.271 người, cao hơn rất nhiều so với các nước khác. Số ca nhiễm cũng rất cao: gần 1,7 triệu ca được xác nhận, trong đó khoảng 385.000 người đã được chữa khỏi.

Dù vậy, các chuyên gia vẫn cho rằng số ca nhiễm và tử vong tại Mỹ trong thực tế cao hơn nhiều số thống kê, và nhiều người tiếc rằng các biện pháp phong tỏa hay giãn cách xã hội đã được ban hành quá trễ.

Từ San Francisco, thông tín viên RFI Eric de Salve nhận định:

Khi các trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên xuất hiện ở Hoa Kỳ vào cuối tháng Giêng, tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo đảm rằng tình hình hoàn toàn được kiểm soát, và “mọi việc đều sẽ ổn”. Phó tổng thống Mike Pence cũng trấn an: “Nguy cơ (bị nhiễm Covid-19) rất thấp” đối với người Mỹ.

Trong thực tế, lúc đó dịch Covid-19 đã bắt đầu lây lan trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Đến cuối tháng Hai, nước này ghi nhận cái chết đầu tiên vì virus corona, và chỉ ba tháng sau, theo đại Học Johns Hopkins, mốc 100.000 ca tử vong vì dịch bệnh đã bị vượt qua.

Một mình nước Mỹ ngày nay đã chiếm gần 1/3 số ca tử vong vì đại dịch trên toàn thế giới. Đây là những số liệu gây ấn tượng mạnh, nhưng nếu so sánh với 330 triệu dân Mỹ, tỷ lệ tử vong theo dân số ở Hoa Kỳ vẫn thấp hơn ở châu Âu.

Trong thực tế, dịch Covid-19 đã tác hại nặng nề hơn đối với các thành phần nghèo và các cộng đồng thiểu số tại Mỹ. Chẳng hạn ở bang Michigan, trong cộng đồng người da đen chỉ chiếm 14% dân số, tỷ lệ tử vong lên đến 40%.

Thái độ chần chờ của Nhà Trắng vào lúc đại dịch bùng phát có lẽ là một trong những lý do khiến nước Mỹ hiện nay phải trả giá đắt. Theo một nghiên cứu của Đại Học Columbia, hơn 50% số ca tử vong lẽ ra có thể tránh được nếu các biện pháp giãn cách xã hội và phong tỏa sớm được áp đặt tại Hoa Kỳ.

Tình hình rất xấu tại Brazil và Peru

Diễn biến của dịch Covid-19 tại các nước châu Mỹ Latinh đang càng lúc càng xấu.

Tại tâm dịch của vùng châu Mỹ Latinh là Brazil, hai ngưỡng biểu tượng là 25.000 người chết và 400.000 ca nhiễm được xác nhận cũng đã bị vượt qua vào hôm qua.

Tại Peru, nhiều kỷ lục đáng buồn cũng bị phá vào hôm qua: Thêm 6.154 ca nhiễm mới trong vỏn vẹn một ngày, đẩy tổng số người bị nhiễm lên thành 135.905, tăng 36% trong vòng một tuần. Số ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 tiếng đồng hồ cũng đạt kỷ lục là 195, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh lên thành 3.983 người.

Chính quyền Peru vẫn cho rằng dịch Covid-19 đã bắt đầu đà thoái trào tại nước này, dù vẫn ở mức cao, phản bác đánh giá của Tổ Chức Y Tế Liên Mỹ (PAHO), theo đó dịch bệnh đang tăng tốc ở Peru.Covid-19: Vì sao Brazil trở thành ổ dịch lớn nhất châu Mỹ Latinh?

Mai Vân 0 RFI - 28/05/2020
Với hơn 400.000 ca nhiễm virus và hơn 25.000 ca tử vong, tính đến ngày 27/05/2020, Brazil, quốc gia lớn nhất vùng châu Mỹ Latinh đã củng cố thêm vị trí không mong muốn là ổ dịch lớn nhất khu vực và đứng thứ hai thế giới về số người nhiễm virus corona.

Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng trong lúc tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người đã từng cho rằng Covid-19 chỉ là một bệnh “cảm cúm xoàng”, vẫn tiếp tục hô hào những người ủng hộ ông – chủ yếu là thành phần cực hữu – chống lại các biện pháp phong tỏa phòng dịch do các chính quyền địa phương ban hành.

Trước cách xử lý này, ngày càng có nhiều tiếng phản đối vang lên, kèm theo là những vụ từ chức liên tiếp trong chính phủ, khiến cho khủng hoảng y tế cũng như chính trị tại Brazil trở nên rất đáng lo ngại.

Đứng đầu châu Mỹ Latinh, ổ dịch mới của thế giới

Ngay từ ngày 22/05, Tổ Chức Y Tế Thế Giới đã tuyên bố khu vực Mỹ Latinh là tâm dịch Covid-19 mới của thế giới, với Brazil là nước bị nặng nhất.

Theo số liệu tính đến hết ngày 27/05 của trường đại học Mỹ Johns Hopkins, tại quốc gia lớn nhất vùng châu Mỹ Latinh với hơn 210 triệu dân này, virus corona đã khiến 25.598 người chết, chiếm hơn một nửa số ca tử vong ở toàn khu vực châu Mỹ Latinh và vùng Caribê.

Tính chất nghiêm trọng của tình hình được thấy qua con số người chết cực kỳ cao mỗi ngày trong hơn một tuần lễ nay. Từ ngày 19/05, khi bộ Y Tế Brazil lần đầu tiên ghi nhận hơn 1000 ca tử vong mỗi ngày vì Covid-19, ngưỡng tử vong mang tính biểu tượng này đã 5 lần bị vượt qua, mà gần đây nhất là ngày 27/05, với 1.086 người chết. Đỉnh cao là ngày 21/05 với 1.188 ca tử vong.

Số ca nhiễm được xác nhận cũng tăng vọt lên thành 411.821 người. Tuy nhiên, theo giới quan sát, số liệu đó vẫn thấp hơn nhiều so với thực tế. Do không có xét nghiệm ở Brazil, số ca nhiễm thực thụ có thể cao hơn gấp 15 lần các con số được thông báo, theo một nhóm nghiên cứu theo dõi hàng ngày dịch bệnh ở Brazil, được đài phát thanh Pháp FranceInfo hôm 20/05 trích dẫn.

Domingos Alves, một nhà nghiên cứu trong nhóm nói trên, thuộc Quỹ Nghiên Cứu Sao Paulo, cho rằng “với thống kê chính thức xa thực tế như vậy, người ta hiện chỉ thấy có phần nổi của tảng băng chìm”.

Tình hình sắp tới còn đáng ngại hơn nữa. Theo trang tin Brazil G1, Viện Đo Lường và Đánh Giá Y Tế (IHME) thuộc trường đại học Mỹ Washington, đã dự báo rằng số ca tử vong vì Covid-19 tại Brazil có thể vượt quá 125.000 vào đầu tháng 8. Bị nặng nhất sẽ là bang São Paulo, với hơn 32.000 người chết, tiếp theo là Rio, với khoảng 26.000 người thiệt mạng.

Hai bang này đã ra lệnh phong tỏa kể từ cuối tháng 3, bất chấp sự phản đối quyết liệt của tổng thống Jair Bolsonaro. Tuy nhiên, các biện pháp này chưa cho thấy hiệu quả, vì không kèm theo những biện pháp cưỡng chế.

Đối với giới phân tích, một trong những nguyên nhân đẩy Brazil vào thảm cảnh hiện nay là quan điểm của tổng thống Jair Bolsonaro, luôn coi thường tình hình dịch bệnh, chỉ nghĩ đến vấn đề kinh tế, bất chấp mạng sống của người dân.

Vào lúc dịch bệnh hoành hành, ông vẫn tiếp tục chỉ trích gay gắt các biện pháp phong tỏa mà chính quyền nhiều bang ở Brazil đã ban hành để chống dịch. Trên mạng Twitter, ông đã cho rằng: “Thất nghiệp, đói nghèo sẽ là tương lai của những kẻ ủng hộ sự cô lập hoàn toàn”.

Không những thế, ông còn kích động những người ủng hộ ông không tuân thủ lệnh phong tỏa ở các địa phương, biểu tình chống lại các hạn chế, và không ngần ngại “làm gương”, tham gia nhiều cuộc tụ tập này, phớt lờ mọi biện pháp phòng chống như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn.

Hệ quả của cách xử lý này là các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội đã giảm đi, trong lúc Brazil là một quốc gia to lớn như một lục địa, với những thành phần dân chúng không có sức đề kháng cao như cư dân ở các khu phố nghèo – favelas- hay thổ dân. Nhiều vụ biểu tình chống phong tỏa đã diễn ra tại nhiều thành phố và được chính tổng thống khuyến khích.

Đối với tạp chí y khoa Anh Quốc The Lancet, trong thời điểm hiện nay, Jair Bolsonaro là “mối đe dọa lớn nhất đối với công cuộc ngăn chặn dịch bệnh ở Brazil”. Ngay từ đầu cuộc khủng hoảng y tế, tổng thống Brazil đã luôn luôn giảm thiểu tối đa mức độ nghiêm trọng của dịch Covid-19.

Không dừng lại ở chỗ gọi đại dịch là một “cơn mơ” hão huyền, một chứng “cuồng loạn” tập thể hoặc là một bệnh “cúm xoàng”, trong hành động, ông Bolsonaro còn liên tục ra lệnh mở rộng danh sách các hoạt động mà ông cho là “thiết yếu”, thường xuyên hòa mình vào đám đông, ủng hộ việc sử dụng thuốc chloroquine và cách chức hai bộ trưởng y tế liên tiếp đã dám chỉ trích các biện pháp “chống dịch” của ông.

Đứng mũi chịu sào, hai bộ trưởng Y tế từ chức

Thái độ của tổng thống đã gây bực tức trong chính phủ, đến nỗi mà hai bộ trưởng Y Tế đã phải ra đi vào thời điểm dịch Covid-19 hoành hành

Nelson Teich, người từng ủng hộ ông Bolsonaro, đã từ chức ngày 15/05, sau 28 ngày được bổ nhiệm. Là một bác sĩ được kính trọng, ông Nelson Teich đã không theo chủ trương của tổng thống về sử dụng chất hydroxychloroquine. Thuốc này hiện được sử dụng ở Brazil cho những trường hợp bệnh nặng nhất, và tổng thống muốn mở rộng diện sử dụng. Bộ trưởng Y Tế từ nhiệm đã không tán đồng vì chưa có nghiên cứu đáng tin cậy về hiệu quả của thuốc này.

Ông Nelson Teich là bộ trưởng Y Tế thứ hai ra đi từ sau khi dịch Covid-19 khởi đầu ở Brazil. Trước ông, bộ trưởng Luiz Henrique Mandetta, rất có uy tín, đã bị cách chức ngày 16/04, sau khi tỏ thái độ bất đồng ý kiến với tổng thống về biện pháp phong tỏa.

Tình trạng quá tải của hệ thống y tế.

Nhiều thống đốc bang và thị trưởng đã báo động là hệ thống y tế công cộng đã sắp bị bão hòa trong lúc dịch bệnh vẫn hoành hành dữ dội. Đây là trường hợp các bang ở miền Đông Nam, Bắc và Đông Bắc của Brazil.

Vào trung tuần tháng Tư, bệnh viện ở Sao Paulo và Rio de Janeiro ở vùng Đông Nam sắp đạt mức nghẹt cứng các bệnh nhân bị nhiễm virus corona. Tình hình còn đáng ngại hơn ở bang Amazonas phía bắc, có 4 triệu dân, hiện đứng hàng thứ 5 về ca tử vong, theo AFP.

Thị trưởng thủ phủ Manaus, cho biết “tình hình gần như là hỗn loạn, hệ thống bệnh viện bị suy sụp. Chúng tôi đã yêu cầu thêm bác sĩ, máy trợ thở, thuốc men, nhưng chưa thấy trả lời”

Một phần công luận bực tức trước cách xử lý của tổng thống. Tại nhiều thành phố dân chúng biểu tình khua xoong chảo với khẩu hiệu “Bolsonaro cút đi”. Thành phần dân chúng bất mãn ngày càng tăng, với tỷ lệ hiện đã lên tới 55,4% so với 47% vào tháng Giêng, theo một cuộc thăm dò gần đây.
tin tức cập nhật / yahoo fr
28/05/2020


BERLIN (Reuters) - Đức ghi nhận thêm 62 người chết và 353 ca nhiễm coronavirus trong 24 giờ => tổng số người chết = 8.411 / 179.717 ca nhiễm virus, theo số liệu của viện Robert Koch (RKI).

MADRID (Reuters) - Tây Ban Nha, ghi nhận chỉ có 1 người chết trong 24 giờ => tổng số người chết vì coronavirus = 27.119.
Trong 7 ngày vừa qua, nước này chỉ có tổng cộng 38 người chết
Tống số ca nhiễm virus = 237.906 (+1.137 ca trong 24 giờ).

ROME (Reuters) - Ý, ghi nhận thêm 70 người chết trong 24 giờ (so với 117 hôm qua và 78 hôm thứ ba) và thêm 593 ca nhiễm.
=> tống số người chết = 33.142 / 231.732 ca nhiễm virus.

Reuters - Pháp ghi nhận thêm 66 người chết vì coronavirus trong 24 giờ => tổng số người chết = 28.662 / 149.071 ca nhiễm virus (+ 3.325 ca, sau khi số liệu xét nghiệm được điều chỉnh))
Số người hiện còn điều trị tại bệnh viện = 15 208 (-472 so với hôm thừ tư), trong đó sô ca cấp cứu hồi sức = 1 429 (-72 so với thứ tư). Như thế, kể từ ngày 20 tháng 3, số ca cấp cứu hồi sức đã xuống dưỡi ngưỡng

Paris (AFP) - điểm số thế giới về tiến triển đại dịch Covid-19 : Hơn 357.000 người chết.
Đại dịch làm chết ít nhất 357.311 người kể từ khi xuất hiện hồi tháng 12 tại Hoa Lục, theo kiểm sốc của AFP, hôm thứ năm, lúc 19H00 GMT.
Hoa Kỳ là ngưới bị nặng nhất với 101.002 người chết. Tiếp đến là Anh với 37.837 người chết, Ý (33.142), Pháp (28.662) và Tây Ban Nha (27.119). Brésil cũng vượt ngưỡng 25.500 người chết..

Edited by user Thursday, May 28, 2020 12:59:35 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#133 Posted : Friday, May 29, 2020 1:22:56 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

tin tức cập nhật by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins

29/05/2020 - 9H30 GMT
Trên toàn thế giới (196 quốc gia và vùng lãnh thổ) :
Total Confirmed = 5,825,636 cas

1,721,926 US
438,238 Brazil
387,623 Russia
270,508 United Kingdom
237,906 Spain
231,732 Italy
186,364 France
182,450 Germany
165,829 India
160,979 Turkey
143,849 Iran
141,779 Peru
89,976 Canada
86,943 Chile
84,106 China
81,400 Mexico
80,185 Saudi Arabia
64,028 Pakistan
57,849 Belgium
50,914 Qatar
46,152 Netherlands
40,321 Bangladesh
39,858 Belarus
38,471 Ecuador
35,727 Sweden
33,860 Singapore
32,532 United Arab Emirates
31,596 Portugal
30,796 Switzerland
27,403 South Africa
25,406 Colombia
24,841 Ireland
24,538 Indonesia
24,112 Kuwait
22,964 Poland
22,811 Ukraine
20,793 Egypt
18,791 Romania
16,887 Israel
16,655 Austria
16,623 Japan
16,068 Dominican Republic
15,588 Philippines
14,702 Argentina
13,659 Afghanistan
12,131 Panama
11,712 Denmark
11,402 Korea, South
11,300 Serbia
10,052 Bahrain
9,932 Kazakhstan
9,143 Czechia
9,009 Oman
...
...
===


Global Deaths = 360,679

101,621 deaths / US
37,919 deaths / United Kingdom
33,142 deaths / Italy
28,665 deaths / France
27,119 deaths / Spain
26,754 deaths / Brazil
9,388 deaths / Belgium
9,044 deaths / Mexico
8,472 deaths / Germany
7,627 deaths / Iran
6,982 deaths / Canada
5,922 deaths / Netherlands
4,713 deaths / India
4,638 deaths / China
4,461 deaths / Turkey
4,374 deaths / Russia
4,266 deaths / Sweden
4,099 deaths / Peru
3,313 deaths / Ecuador
1,919 deaths / Switzerland
1,639 deaths / Ireland
1,496 deaths / Indonesia
1,369 deaths / Portugal
1,317 deaths / Pakistan
1,238 deaths / Romania
1,043 deaths / Poland
921 deaths / Philippines
...
...tin tức cập nhật / yahoo fr
29/05/2020

7 h 30 : Hoa Kỳ, hôm thứ năm, ghi nhận thêm 1.297 người chết vì coronavirus trong 24 giờ => tổng số người chết = 101.573, theo kiểm số của đại học Johns Hopkins, vào lúc 20 h 30 thứ năm (00 h 30 GMT thứ sáu).

8 h 06 : Pérou, vượt ngưỡng 4.000 người chết hôm thứ năm. Trong 24 giờ, có thêm 116 người chết và 5.874 ca nhiễm => tổng số người chết = 4.099 / hơn 141.000 ca nhiễm virus. Perou có 33 triệu dân số.

8 h 24 : Brazil, ghi nhận hôm thứ năm thêm 1.156 người chết và 26.417 ca nhiễm virus trong 24 giờ.
=> tổng số người chết = 26.754 / 438.238 ca nhiễm covid-19.

MOSCOU (Reuters) - Nga, hôm thứ năm, ghi nhận thêm 232 người chết vì => tổng số = 4.374 người chết.
Số ca nhiễm virus + 8.572 trong 24 giờ => tổng số ca = 387.623.

MADRID (Reuters) - Tây Ban Nha, ghi nhận thêm 2 người chết và 658 ca nhiễm trong 24 giờ coronavirus => tổng số người chết = 27.121 / 238.564 ca nhiễm virus

ROME (Reuters) - Ý, hôm thứ sáu ghi nhận thêm 87 người chết và 516 ca nhiễm virus trong 24 giờ,
=> tổng số người chết = 33.229 / 232.248 ca nhiễm bệnh.

PARIS (Reuters) - Pháp ghi nhận thêm 52 người chết và 597 ca nhiễm coronavirus trong 24 giờ => tổng số người chết = 28.714 / 149.668 ca nhiễm bệnh.
Số người còn điều trị tại bệnh viện = 14.695 (-513 so với thứ năm), trong đó số ca cấp cứu hồi sức = 1.361 (-68 so với thứ năm).

Paris (AFP) - điểm số thế giới về đại dịch Covid-19 : hơn 362.000 ngườo chết.
Đại dịch khiến ít nhất 362.028 người chết trên thế giới, theo kiểm số của AFP tính đến thứ sáu, lúc 19h00 GMT.
Hơn 5.862.890 ca nhiễm ở 196 quốc gia và lãnh thổ. Les États-Unis Hoa Kỳ với 102.201 chết/1.731.035 cas. Anh 38.161 chết, Ý (33.229), Pháp (28.714) và Tây Ban Nha (27.121).

Edited by user Friday, May 29, 2020 1:27:57 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#134 Posted : Saturday, May 30, 2020 2:33:21 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

tin tức cập nhật by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins

30/05/2020 - 10H30 GMT
Trên toàn thế giới (196 quốc gia và vùng lãnh thổ) :
Total Confirmed = 5,944,550 cas

1,747,087 US
465,166 Brazil
396,575 Russia
272,607 United Kingdom
238,564 Spain
232,248 Italy
186,924 France
183,025 Germany
174,020 India
162,120 Turkey
146,668 Iran
141,779 Peru
90,909 Canada
90,638 Chile
84,627 Mexico
84,123 China
81,766 Saudi Arabia
66,457 Pakistan
58,186 Belgium
52,907 Qatar
46,328 Netherlands
44,608 Bangladesh
40,764 Belarus
38,571 Ecuador
36,476 Sweden
34,366 Singapore
33,170 United Arab Emirates
31,946 Portugal
30,828 Switzerland
29,240 South Africa
26,734 Colombia
25,773 Indonesia
25,184 Kuwait
24,876 Ireland
23,376 Poland
23,204 Ukraine
22,082 Egypt
18,982 Romania
17,008 Israel
16,688 Japan
16,685 Austria
16,634 Philippines
16,531 Dominican Republic
15,419 Argentina
14,525 Afghanistan
12,531 Panama
11,793 Denmark
11,441 Korea, South
11,354 Serbia
10,449 Bahrain
10,382 Kazakhstan
9,820 Oman
9,302 Nigeria
9,200 Czechia
9,134 Algeria
...
...
===


Global Deaths = 365,361

102,836 deaths / US
38,243 deaths / United Kingdom
33,229 deaths / Italy
28,717 deaths / France
27,878 deaths / Brazil
27,121 deaths / Spain
9,453 deaths / Belgium
9,415 deaths / Mexico
8,519 deaths / Germany
7,677 deaths / Iran
7,063 deaths / Canada
5,950 deaths / Netherlands
4,981 deaths / India
4,638 deaths / China
4,555 deaths / Russia
4,489 deaths / Turkey
4,350 deaths / Sweden
4,099 deaths / Peru
3,334 deaths / Ecuador
1,919 deaths / Switzerland
1,645 deaths / Ireland
1,573 deaths / Indonesia
1,395 deaths / Pakistan
1,383 deaths / Portugal
1,253 deaths / Romania
1,051 deaths / Poland
944 deaths / Chile
942 deaths / Philippines
...
...Gần 6 triệu người trên thế giới nhiễm COVID

VOANews - 30/05/2020
Hơn 5,8 triệu người nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới, trên 360 ngàn người chết.

Một số nước bắt đầu nới lỏng những hạn chế đề ra hầu chặn đứng sự lây lan của dịch bệnh tai hại này, trong khi số ca nhiễm tăng mạnh tại những nơi khác.

Châu Mỹ là trung tâm mới của COVID. Hoa Kỳ có hơn 1,7 triệu ca virus corona, tiếp theo là Brazil với hơn 438.000 ca.

Các nước đang phát triển

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres cảnh báo đại dịch có thể gieo rắc “tàn phá và đau thương ngoài sức tưởng tượng trên toàn thế giới” kể cả đói kém và thất nghiệp sâu rộng, trừ phi các chính phủ bắt đầu có những hành động phòng ngừa ngay bây giờ.

“Các nước phát triển đã loan báo những gói cứu trợ, vì họ có khả năng,” ông Guterres nói tại một cuộc họp thượng đỉnh trên mạng của gần 50 nhà lãnh đạo thế giới. “Nhưng chúng ta chưa thấy đủ đoàn kết với các nước đang phát triển để cung cấp sự trợ giúp khẩn cấp và to lớn mà những nước này cần.”

Thủ tướng Fiji, Voreqe Bainimarama, gợi ý rằng chi phí giúp phục hồi hậu đại dịch dành cho những nước nghèo không đáng là bao đối với các nước giàu.

Ông nói các nước giàu đã bỏ ra 8 ngàn tỉ đô la để tự phục hồi. “Cho dù 0,5% số tiền này dành cho tất cả các đảo quốc nhỏ đang phát triển cũng đủ cung cấp cho chúng tôi những hỗ trợ thiết yếu chúng tôi cần.”

Bệnh tiểu đường và COVID-19

Một cuộc nghiên cứu của Pháp phát hiện là một trong mười người tiểu đường nhiễm virus corona chết trong vòng một tuần sau khi nhập viện. Hầu hết 1.317 bệnh nhân trong cuộc nghiên cứu được đăng trên Diabetologiao, tạp chí của Hiệp hội Bệnh tiểu đường Châu Âu, có bệnh tiểu đường loại 2.

Bệnh nhân ung thư

Các chuyên gia ung bứu họp hội nghị trực tuyến tuần này cho hay sẽ thảo luận về một nghiên cứu mới cho rằng COVID-19 đặc biệt nguy hiểm đối những bệnh nhân ung thư hiện tại hay đã từng bị ung thư trước đây.

Cuộc nghiên cứu trên tạp chí Lancet cứu xét hơn 900 bệnh nhân của cả hai bệnh này tại Anh, Canada, Tây Ban Nha và Mỹ. Các nhà nghiên cứu phát hiện là bệnh nhân ung thư có nhiều khả năng tử vong trong vòng một tháng hơn là những bệnh nhân COVID-19 chưa bao giờ bị ung thư.

Một trong những tác giả cuộc nghiên cứu, bác sĩ Jeremy Warner thuộc Đại học Vanderbilt, nói đây là lý do tại sao nhiều bệnh viện yêu cầu bệnh nhân ung thư hoãn hay điều chỉnh việc chăm sóc bằng cách tránh xa những cơ sở có nhiều bệnh nhân virus corona.

“Nếu họ chưa bị COVID-19, họ phải bằng mọi cách tránh bị nhiễm virus,” ông nói.

Học sinh Nam Phi

Một số phụ huynh học sinh Nam Phi lớp 7 và lớp 12 chần chừ không muốn cho con trở lại trường, dự trù mở cửa trở lại vào ngày Thứ hai 1/6, nói rằng những nỗ lực sát trùng mới đây không đủ để thuyết phục họ là con em của họ có thể trở lại trường an toàn.Liên minh 37 nước kêu gọi chia sẻ vac-xin

RFI - 30/05/2020
Song song với sáng kiến nói trên của WHO, hôm 29/05, một liên minh gồm hơn 37 quốc gia, đa số là các nước đang phát triển, đứng đầu là Costa Rica, với sự bảo trợ của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, kêu gọi chia sẻ vac-xin, phương pháp trị liệu và xét nghiệm, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Tổ chức Y Sĩ Không Biên Giới hoan nghênh sáng kiến này. Tuy nhiên Liên Đoàn Quốc Tế các Doanh Nghiệp Dược Phẩm (IFPMA) tỏ ra lo ngại trước nguy cơ bản quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm.

Tìm kiếm một loại vac-xin chống Covid-19 chung cho toàn cầu, và các phương thức trị liệu dễ dàng đến với đông đảo dân chúng cũng là mục tiêu được Pháp và Ủy Ban Châu Âu ủng hộ.

---

(AFP)- Tây Ban Nha : biện pháp quy định mức thu nhập tối thiểu cho người nghèo. Biện pháp vừa được thông qua hôm 29/05/2020 quy định mức thu nhập tối thiểu cho một người là 462 euro và sẽ là 1.015 euro cho một hộ gia đình. Đây là thắng lợi chính trị quan trọng của đảng Podemos cánh tả, trong chính phủ liên minh tại Madrid. Hơn 21 % dân số Tây Ban Nha sống dưới ngưỡng nghèo khó. Đây là tỷ lệ cao thứ ba trong Liên Hiệp Châu Âu.tin tức cập nhật / yahoo fr
30/05/2020

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Brazil, hôm thứ sáu ghi nhận thêm 1.124 người chết và 26.926 ca nhiễm coronavirus trong 24 giờ => tổng số ngươi chết = 27.878 / 465,166 ca nhiễm virus.

8 h 34 : Hoa Kỳ, ghi nhận thêm 1.225 người chết trong 24 giờ, theo kiểm số của đại học Johns-Hopkins, lúc 20 h 30 thứ sáu (00 h 30 GMT thứ bẩy).
=> tổng số người chết hơn 102.000 / hơn 1,7 triệu ca nhiễm coronavirus.

BERLIN (Reuters) - Đức, ghi nhận 39 người chết và 738 ca nhiễm coronavirus trong 24 giờ => tổng số người chết = 8.489 / 181.196 ca, theo thông báo của viện Robert Koch (RKI).

MOSCOU (Reuters) - Nga, ghi nhận hôm thứ bẩy thêm 181 người chết và 8.952 ca nhiễm virus trong 24 giờ.
=> tổng số người chết = 4.555 / 396.575 ca nhiễm bệnh.

LONDRES (Reuters) - Anh, ghi nhận thêm 215 người chết tròn 24 giờ, theo thông báo của chính phủ hôm thứ bẩy.
=> tổng cộng số người chết vì Covid-19 = 38.376.

MADRID (Reuters) - Tây Ban Nha, ghi nhận 4 người chết và 664 ca nhiễm coronavirus trong 24 giờ => tổng số người chết = 27.125 / 239.228 ca nhiễm bệnh, theo báo cáo của bộ Y tế hôm thứ bẩy.

ROME (Reuters) - Ý, ghi nhận hôm thứ bẩy, có thêm 111 người chết và 416 ca nhiễm COVID-19.
=> tổng số người chết = 33.340 / 232.664 ca nhiễm bệnh,

AFP - Le HuffPost : Pháp, hôm thứ bấy ghi nhận thêm 57 người chết trong 24 giờ tại bệnh viện => tổng số người chết = 28.771, trong đó 18.444 tại bênh viện.
Số ca cấp cứu hồi sức = 1325 (-36 so với hôm thứ sáu)

Edited by user Saturday, May 30, 2020 12:34:56 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#135 Posted : Sunday, May 31, 2020 1:30:52 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

tin tức cập nhật by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins

31/05/2020 - 9H30 GMT
Trên toàn thế giới (196 quốc gia và vùng lãnh thổ) :
Total Confirmed = 6,075,786 cas

1,770,384 US
498,440 Brazil
405,843 Russia
274,219 United Kingdom
239,228 Spain
232,664 Italy
188,752 France
183,302 Germany
182,490 India
163,103 Turkey
155,671 Peru
148,950 Iran
94,858 Chile
91,681 Canada
87,512 Mexico
84,128 China
83,384 Saudi Arabia
69,496 Pakistan
58,186 Belgium
55,262 Qatar
46,460 Netherlands
44,608 Bangladesh
41,658 Belarus
38,571 Ecuador
37,113 Sweden
34,884 Singapore
33,896 United Arab Emirates
32,203 Portugal
30,967 South Africa
30,845 Switzerland
27,219 Colombia
26,192 Kuwait
25,773 Indonesia
24,929 Ireland
23,686 Poland
23,672 Ukraine
23,449 Egypt
19,133 Romania
17,224 Philippines
17,024 Israel
16,908 Dominican Republic
16,725 Japan
16,685 Austria
16,214 Argentina
15,205 Afghanistan
13,018 Panama
11,833 Denmark
11,468 Korea, South
11,381 Serbia
10,858 Kazakhstan
10,793 Bahrain
10,423 Oman
9,855 Nigeria
9,592 Bolivia
9,282 Armenia
9,267 Algeria
9,233 Czechia
...
...
===Global Deaths = 369,433

103,781 deaths / US
38,458 deaths / United Kingdom
33,340 deaths / Italy
28,834 deaths / Brazil
28,774 deaths / France
27,125 deaths / Spain
9,779 deaths / Mexico
9,453 deaths / Belgium
8,539 deaths / Germany
7,734 deaths / Iran
7,159 deaths / Canada
5,970 deaths / Netherlands
5,186 deaths / India
4,693 deaths / Russia
4,638 deaths / China
4,515 deaths / Turkey
4,395 deaths / Sweden
4,371 deaths / Peru
3,334 deaths / Ecuador
1,919 deaths / Switzerland
1,651 deaths / Ireland
1,573 deaths / Indonesia
1,483 deaths / Pakistan
1,396 deaths / Portugal
1,262 deaths / Romania
1,064 deaths / Poland
997 deaths / Chile
950 deaths / Philippines
916 deaths / Colombia
913 deaths / Egypt
...
...tin tức cập nhật / yahoo fr
31/05/2020

BRASILIA (Reuters) - Brazil, thêm 33.274 người nhiễm coronavirus trong 24 giờ => tổng số = 498.440 ca, theo báo cáo của bộ Y tế hôm thứ bẩy.
Với tổng số người chết = 28.834 (+956 trong 24 giờ).

2h34: Pérou vượt ngưỡng 155.000 ca nhiễm coronavirus
Pérou, nước đứng thứ nhì ở Mỹ La Tinh về mức độ nặng nhiễm Covid-19, hôm thứ bầy đã vượt ngưỡng 155.000 ca, sau khi ghi nhận thêm 7.386 ca trong 24 giờ => tổng số ca nhiễm virus = 155.671, với 4.371 người chết (+141 trong 24 giờ).

5h16: vượt ngưỡng 6 triệu ca nhiễm Covid-19 trên thế giới.
Theo kiểm số của AFP hôm thứ bẩy, lúc 20h15, hơn 6 triệu ca nhiễm coronavirus trên thế giới, với 366.848 người chết.
Âu châu : 2.135.170 ca (177.595 chết). Hoa Kỳ : 1.760.740 ca và 103.472 chết. Nhưng châu Mỹ La Tinh là nơi dịch bệnh đang lan tràn nhanh nhất, với hơn 45.000 ca nhiễm virus trong 24h, tổng số = 944.695 ca và 49.230 chết.

MOSCOU (Reuters) - Nga, hôm chủ nhật ghi nhận thêm 9.268 ca nhiễm coronavirus => tổng số = 405.843 ca nhiễm bệnh, với số người chết = 4.693 (+138 người trong 24 giờ).

PARIS (Reuters) - Đức, số ca nhiễm coronavirus = 181.482 (+ 286 ca trong 24 giờ) với tổng số người chết = 8500 (+11 trong 24 giờ), theo báo cáo của viện Robert Koch (RKI).

LONDRES (Reuters) - Anh, ghi nhận thêm 113 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ => tổng số ngưởi chêy = 38.489.

ROME (Reuters) - Ý, hôm chủ nhật ghi nhận thêm 75 người chết và 355 ca nhiễm coronavirus trong 24 giờ.
Số ca cấp cứu hồi sức cũng chỉ còn 445 (so với 450 hôm qua)
=> tổng số người chết = 33.415.

18h40 - Pháp, hôm chủ nhật ghi nhận thêm 31 người chết tại bênh viện trong 24 giờ => tổng số người chết vì Covid-19 = 28.802.
Hiện số người còn điều trị tại bệnh viện = 14.322, trong đó số ca cấp cứu hồi sức = 1.319 (-6 so với hôm qua).

19h30 - Chili : 1.000 người chết, gần 100.000 ca nhiễm bệnh.
Trong vòng 24 giờ, thêm 4.830 ca nhiễm coronavirus và 57 người chết => tổng số ca nhiễm = 99.688, với 1.054 người chết. Chili có 18 triệu dân số.

21h45 : thống kê thế giới vượt ngưỡng 370.000 người chết vì Covid-19
Đại dịch làm chết ít nhất 370.261 người. theo kiểm số của AFP hôm chủ nhật lúc 20h30.
Hơn 6.113.340 ca nhiễm bệnh ở 196 quốc gia và lãnh thổ. Trong đó có 2.520.800 người đã được xác nhận đã khỏi bệnh.

22h10: Iran vượt ngưỡng 150.000 ca nhiễm bệnh.
Hôm chủ nhật, bộ trưởng Y tế của Iran thông báo có thêm nhiều ổ dịch mới tại nước này và trong 24 giờ đã ghi nhận thêm 2.516 ca nhiễm coronavirus => tổng số ca vượt ngưỡng 150.000.

Edited by user Sunday, May 31, 2020 1:08:53 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#136 Posted : Monday, June 1, 2020 12:44:16 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

tin tức cập nhật by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins

01/06/2020 - 8H30 GMT
Trên toàn thế giới (196 quốc gia và vùng lãnh thổ) :
Total Confirmed =6,172,448 cas

1,790,191 US
514,849 Brazil
405,843 Russia
276,156 United Kingdom
239,479 Spain
232,997 Italy
190,962 India
189,009 France
183,500 Germany
164,476 Peru
163,942 Turkey
151,466 Iran
99,688 Chile
92,479 Canada
90,664 Mexico
85,261 Saudi Arabia
84,147 China
72,460 Pakistan
58,381 Belgium
56,910 Qatar
47,153 Bangladesh
46,645 Netherlands
42,556 Belarus
39,098 Ecuador
37,542 Sweden
35,292 Singapore
34,557 United Arab Emirates
32,683 South Africa
32,500 Portugal
30,862 Switzerland
27,219 Colombia
27,043 Kuwait
26,473 Indonesia
24,990 Ireland
24,985 Egypt
24,012 Ukraine
23,786 Poland
19,257 Romania
18,086 Philippines
17,285 Dominican Republic
17,106 Israel
16,851 Argentina
16,770 Japan
16,731 Austria
15,750 Afghanistan
13,463 Panama
11,869 Denmark
11,503 Korea, South
11,437 Oman
11,412 Serbia
11,398 Bahrain
11,308 Kazakhstan
10,162 Nigeria
9,982 Bolivia
9,402 Armenia
9,394 Algeria
9,268 Czechia
...
...
===


Global Deaths = 372,136

104,383 deaths / US
38,571 deaths / United Kingdom
33,415 deaths / Italy
29,314 deaths / Brazil
28,805 deaths / France
27,127 deaths / Spain
9,930 deaths / Mexico
9,467 deaths / Belgium
8,546 deaths / Germany
7,797 deaths / Iran
7,374 deaths / Canada
5,975 deaths / Netherlands
5,411 deaths / India
4,693 deaths / Russia
4,638 deaths / China
4,540 deaths / Turkey
4,506 deaths / Peru
4,395 deaths / Sweden
3,358 deaths / Ecuador
1,920 deaths / Switzerland
1,652 deaths / Ireland
1,613 deaths / Indonesia
1,543 deaths / Pakistan
1,410 deaths / Portugal
1,266 deaths / Romania
1,064 deaths / Poland
1,054 deaths / Chile
959 deaths / Egypt
957 deaths / Philippines
916 deaths / Colombia
...
...


tin tức cập nhật / yahoo fr
01/06/2020

BRASILIA (Reuters) - Brazil, ghi nhận thêm 16.409 ca nhiễm coronavirus hôm chủ nhật => tổng số ca = 514.849, với 29.314 người chết (+480 trong 24 giờ).

BERLIN (Reuters) - Đức, hôm thứ hai, ghi nhận thêm 333 ca nhiễm coronavirus và 11 người chết trong 24 giờ => tổng số ca nhiễm virus = 181.815, với 8.511 người chết, theo thông báo của viện Robert Koch (RKI).

MOSCOU (Reuters) - Nga, hôm thứ hai, ghi nhận thêm 9.035 ca nhiễm coronavirus và 162 người chết trong 24 giờ => tổng số ca nhiễm virus = 414.878, với 4.855 người chết.

Téhéran (AFP) - Iran ghi nhận thêm gần 3.000 ca nhiễm coronavirus trong 24 giờ, đây là con số cao nhất kể từ 2 tháng nay tại nước này.
Với 2.979 ca hôm thứ hai => tổng số ca nhiễm = 154.445, trong đó số người chết = 7.878 (+81 trong 24 giờ).

MADRID (Reuters) - Tây Ban Nha, trong 24 giờ không có ca tử vong nào vì coronavirus => số người chết = 27.127 từ chủ nhật.
Tổng số ca nhiễm COVID-19 = 239.638 (+71 trong 24 giờ).

ROME (Reuters) - Ý, ghi nhận số người chết vì COVID-19 hôm thứ hai = 60 (so với 75 hôm qua) và 178 ca nhiễm virus trong 24 giờ, so với 355 ca hôm qua.
Số ca cấp cứu hồi sức còn 424, so với 435 hôm qua.
Số người chết = 33.340 / 233.197 ca nhiễm virus.

AFP / Le HuffPost - Pháp ghi nhận thêm 31 người chết trong 24 giờ tại bệnh viện.
=> tổng số người chết = 28.833, trong đó 18.506 chết tại bệnh viện. số người chết tại nhà dưỡng lão sẽ được cập nhật vào thứ ba.
Số ca cấp cứu hồi sứcc= 1.302 (-17 so với hôm qua)

AFP (Paris) - điểm số thế giới về đại dịch Covid-19 : hơn 373.000 người chết.
Đại dịch khiến ít nhất 373.439 người chết trên thế giới, theo kiểm số của AFP hôm thứ hai, lúc 19H00 GMT.
Hơn 6.220.110 ca đươc xác nhận tại 196 quốc gia và lãnh thổ,
Hoa Kỳ với 104.658 người chết / 1.797.457 cas. Anh với 39.045 người chết, Ý (33.475), Brazil (29.314) và Pháp (28.833).

Edited by user Monday, June 1, 2020 1:27:19 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#137 Posted : Tuesday, June 2, 2020 5:47:06 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)


tin tức cập nhật by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins

02/06/2020 - 13H30 GMT
Trên toàn thế giới (196 quốc gia và vùng lãnh thổ) :
Total Confirmed = 6,299,759 cas

1,811,277 US
526,447 Brazil
423,186 Russia
277,738 United Kingdom
239,638 Spain
233,197 Italy
199,785 India
189,348 France
183,809 Germany
170,039 Peru
164,769 Turkey
157,562 Iran
105,158 Chile
93,435 Mexico
93,288 Canada
87,142 Saudi Arabia
84,160 China
76,398 Pakistan
60,259 Qatar
58,615 Belgium
52,445 Bangladesh
46,852 Netherlands
44,255 Belarus
39,994 Ecuador
38,589 Sweden
35,836 Singapore
35,812 South Africa
35,788 United Arab Emirates
32,895 Portugal
30,874 Switzerland
29,384 Colombia
28,649 Kuwait
27,549 Indonesia
26,384 Egypt
25,062 Ireland
24,895 Ukraine
24,271 Poland
19,517 Romania
18,997 Philippines
17,572 Dominican Republic
17,415 Argentina
17,219 Israel
16,834 Japan
16,759 Austria
16,492 Afghanistan
13,837 Panama
12,799 Oman
11,934 Denmark
11,871 Bahrain
11,571 Kazakhstan
11,541 Korea, South
11,430 Serbia
10,578 Nigeria
10,531 Bolivia
10,009 Armenia
9,513 Algeria
9,308 Czechia
...
...
===


Global Deaths = 376,177

105,147 deaths / US
39,127 deaths / United Kingdom
33,475 deaths / Italy
29,937 deaths / Brazil
28,836 deaths / France
27,127 deaths / Spain
10,167 deaths / Mexico
9,505 deaths / Belgium
8,563 deaths / Germany
7,942 deaths / Iran
7,404 deaths / Canada
5,986 deaths / Netherlands
5,612 deaths / India
5,031 deaths / Russia
4,638 deaths / China
4,634 deaths / Peru
4,563 deaths / Turkey
4,468 deaths / Sweden
3,394 deaths / Ecuador
1,920 deaths / Switzerland
1,663 deaths / Indonesia
1,650 deaths / Ireland
1,621 deaths / Pakistan
1,436 deaths / Portugal
1,279 deaths / Romania
1,113 deaths / Chile
1,081 deaths / Poland
1,005 deaths / Egypt
966 deaths / Philippines
963 deaths / Colombia
900 deaths / Japan
...
...Covid-19: Tìm vac-xin SARS-CoV-2 là một sứ mệnh bất khả ?

Tú Anh - RFI - 02/06/2020
Tìm công thức vẹn toàn và chế tạo đại trà vac-xin chống dịch siêu vi Covid-19 là con đường gian nan. Cho dù "đối tượng" là con siêu vi nào, tiến trình nghiên cứu phải rất dài, qua nhiều giai đoạn từ phòng thí nghiệm đến lâm sàng, rồi phải phát minh cách chế tạo trước khi tính đến chuyện sản xuất đại trà.

Kinh nghiệm cam go tìm ra thuốc ngừa siêu vi sốt liệt cơ và cúm thường niên cũng như những thất bại, cho đến nay, trong cố gắng tìm vac-xin HIV là những bài học về tính khiêm tốn.

Cuộc đua tìm thuốc ngừa siêu vi SARS-CoV-2 từ khi đại dịch bắt đầu từ Vũ Hán, Trung Quốc, cách nay 8 tháng không phải là một ngoại lệ.

Chạy đua nước rút

Khoảng 50 phương án nghiên cứu vac-xin chống bệnh Coronavirus chủng mới đang được các viện nghiên cứu ráo riết thực hiện như một cuộc chạy đua nước rút.

Trung Quốc loan báo thực hiện xong công đoạn 2 thử nghiệm trên người. Viện dược phẩm Moderna của Mỹ xong giai đoạn 1 thấy có kết quả "khích lệ" : 8 trên 45 người tình nguyện có phản ứng miễn nhiễm. Tại Pháp, công ty Sanofi tuyên bố vụng về, sẽ ưu tiên cung cấp cho Mỹ đợt vac-xin đầu tiên, trước khi cải chính, để lộ dụng ý gây áp lực xin công quỹ hỗ trợ. Nhưng khác với những tuyên bố lạc quan của tổng thống Mỹ Donald Trump và thái độ muốn chứng tỏ sức mạnh mềm của chế độ Trung Quốc, dự báo sẽ có thuốc ngừa SARS-CoV-2 trước cuối năm 2020, châu Âu chọn thái độ thận trọng. EMA, cơ quan dược phẩm của Liên Hiệp Châu Âu cho rằng dự báo trong một năm nữa tìm ra thuốc ngừa là "kịch bản lạc quan". Giới chính trị, qua tuyên bố của thủ tướng Pháp Edouard Philippe, cũng khẳng định : không thể có vac-xin trước năm 2021.

Trên thực tế, con đường tìm thuốc ngừa đại dịch Covid-19 trắc trở vô cùng. Bởi vì SARS-CoV-2 đang bao vây, chui sâu vào cuộc sống của nhân loại là siêu vi không giống như loài đồng chủng. Nó linh hoạt vô cùng cho nên rất khó "khống chế".

Theo giải thích của Morgan Bomsel, chuyên gia siêu vi trùng học giám đốc Viện nghiên cứu Cochin, Paris, trong "họ" của corona có bốn loại siêu vi, đã từng gây tai họa cho con người, nhưng cho đến nay chưa có vac-xin đối phó.

Đặc biệt là với loại siêu vi gây viêm phổi cấp tính như dịch SARS-Cov-1 xảy ra trong năm 2002-2004, cũng từ Trung Quốc và dịch viêm phổi MERS ở Trung Đông năm 2012, lây sang tận Hàn Quốc. Vấn đề, theo bà Morgan Bomsel, là người ta không biết rõ tính chất con siêu vi này nó như thế nào cho nên xảy ra tình trạng mỗi nơi, mỗi nhóm khoa học gia, mạnh ai nấy làm với hệ quả là phân tán thay vì hợp sức nghiên cứu.

Thiên biến vạn hóa

Chỉ riêng về sinh học, siêu vi corona chủng mới một khi bám vào đường hô hấp là chui sâu vào tận đáy hai lá phổi để sinh sôi nảy nở do vậy mới gây ra triệu chứng viêm phổi cấp tính. Nhưng sau đó người ta mới biết nó còn lan đến các cơ phận khác như tim, thận, não... nơi nào cũng gây tổn hại nghiêm trọng.

Để hướng đến công thức hiệu nghiệm, câu hỏi then chốt của các nhà nghiên cứu là phải chọn "loại miễn nhiễm nào" hiệu quả nhất khắc kỵ siêu vi ?

Có cần phải che chở tức khắc bộ phận bị tấn công hay không ? Trong trường hợp đó, phải huy động bạch cầu Lymphocyte T trong phổi chống Covid-19.

Hoặc là gây phản ứng miễn nhiễm tại mô tiết chất nhờn trong mũi để chận siêu vi "ngay từ bãi đáp" ? Chỉ để có câu trả lời, giới khoa học phải mất nhiều tuần mới hội đủ thông tin để nhận ra hướng phản công.

Kháng thể tấn công sai mục tiêu

Nhưng một vấn đề khác lại nổi lên. Trong khi Lympho tạo ra kháng thể chống siêu vi thì ở nhiều bệnh nhân Covid-19, kháng thể quay sang hủy hoại chính cơ thể của họ. Thay vì tấn công siêu vi xâm nhập, kháng thể "tiếp tay với giặc". Cơ chế vận hành tấn công sai mục tiêu của kháng thể đã được thấy trong bệnh sốt xuất huyết làm nhiều trẻ em thiệt mạng. Theo chuyên gia Morgan Bomsel của Viện Cochin, phải tìm phương thức miễn nhiễm khác với huy động bạch cầu để tránh bị vac-xin công phạt.

Tìm được loại vac-xin thích hợp đã khó mà có rồi, cũng chưa xong đâu. Bởi vì hiệu năng cũng có nhiều mức độ. Nếu phản ứng miễn dịch không đủ mạnh, kháng thể không đủ lực bảo vệ người bị nhiễm siêu vi, theo thời gian yếu đi dần và không tồn tại lâu. Ngay Tổ Chức Y Tế Thế Giới cũng nói đi nói lại. Hôm trước cảnh báo bệnh nhân Covid-19 không chắc sẽ được miễn dịch. Vài hôm sau cải chính bảo là "có".

Điều chắc chắn là chưa có đủ dữ kiện để xác định cơ thể con người , sau khi nhiễm bệnh Covid-19, hay sau khi được chủng ngừa, sẽ được miễn dịch trong bao lâu, một tháng hay một năm hay lâu hơn nữa. Thế mà dữ kiện thời gian là yếu tố không thể thiếu trong chiến lược chế tạo vac-xin và cách đáp trả siêu vi .

ARN messager

Cuối cùng, tính chất của loại vac-xin tự thân cũng là một cản lực. Một trong những phương thức mới nhất và mang nhiều hứa hẹn nhất là tiêm ARN messager (hay ARN thông tin). Đoạn phân tử này "ra lệnh" cho tế bào chế tạo ra kháng nguyên kích hoạt kháng thể chống siêu vi.

Vấn đề của nhân loại là cho đến ngày hôm nay chưa có kinh nghiệm làm vac-xin ARN messager phòng bệnh nào cả. Vac-xin ARN messager trong giai đoạn thử nghiệm chưa chứng tỏ có hiệu năng miễn nhiễm như kỳ vọng.

Nếu có một vac-xin ARN messager nào qua được giai đoạn III, tức là đã được thử trên hàng chục ngàn người, kiểm chứng hiệu năng kích hoạt kháng thể và tính vô hại cho cơ thể, thì lúc đó vẫn chưa hết vấn đề. Nhức óc cuối cùng là phải phát minh một chuổi dây chuyền sản xuất đại trà, vì chưa có.

Trong bài "Vì sao chưa bao giờ tìm ra vac-xin chống virus corona", nữ giám đốc nghiên cứu Viện Cochin, Paris khuyến cáo : Cho dù có khắc phục tất cả các chướng ngại kể trên, chúng ta vẫn chưa có đủ cơ sở để xác định vac-xin ARN messager sẽ hiệu nghiệm đối phó với siêu vi corona. Muốn kết luận thì phải có thời gian, mà thời gian không cho phép.

Covid-19 đã lây nhiễm cho hơn 6 triệu người và còn tiếp diễn, tiếp diễn như cuộc đua tìm vac-xin. Cuộc đua giữa các tham vọng kinh tài và địa chính trị với con siêu vi thiên biến vạn hóa.

Nguồn: Inserm, HuffPost, Le Journal des Femmes et Santé


tin tức cập nhật / yahoo fr
02/06/2020

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Brazil, ghi nhận thêm 623 người chết trong 24 giờ, theo báo cáo của bộ Y tế hôm thứ hai => tổng số người chết = 29.937 / 526.447 (+11.598 trong 24 giờ) ca nhiễm Covid-19.

MEXICO (Reuters) - Mexic, vượt ngưỡng 10.000 người chết vì coronavirus, với 237 người chết trong 24 giờ, tính đến thứ hai, tổng số người chết = 10.167 / 93.435 ca nhiễm virus.

BERLIN (Reuters) - Đức, ghi nhận thêm 11 người chết và 213 ca nhiễm coronavirus trong 24 giờ => tổng số người chết = 8.522 / 182.028 ca nhiễm virus, theo báo cáo của viện Robert Koch (RKI).

MOSCOU (Reuters) - Nga, hôm thứ ba, ghi nhận thêm 8.863 ca nhiễm coronavirus và 182 người chết trong 24 giờ => tổng số ca nhiễm bệnh = 423.741, với 5.037 người chết.

MADRID (Reuters) - Tây Ban Nha, hôm thứ ba, bộ Y tế xác nhận không có ca tử vong nào vì Covid-19 trong 24 giờ, số ca nhiễm virus cũng chỉ dừng ở 137 so với hôm qua => tổng số người chết = 27.127 (kể từ chủ nhật) / 239.932 ca nhiễm bệnh.

LONDRES (Reuters) - Anh, số người chết vì COVID-19 trong 24 giờ = 324 => tổng số người chết = 39.369, theo thông báo của chính phủ Anh hôm thứ ba.

ROME (Reuters) - Ý, số người chết vì COVID-19 hôm thứ ba = 55 và số ca nhiễm virus = 318 tron 24 giờ.
=> tổng số người chết = 33.530 / 233.515 ca nhiễm virus.
Số người hiện còn nhiễm virus = 39.893 (so với 41.367 hôm qua).
Số ca cấp cứu hồi sức = 408 (so với 424 hôm thứ hai). Số người đươc coi là khỏi bệnh = 160.092 (so với 158.355 hôm qua).
Tính đến thứ ba, tổng số người đã làm xét nghiệm virus = 2,477 triệu (so với 2,452 triệu hôm thứ hai) / 60 triệu dân số.

Le HuffPost avec AFP - Pháp, ghi nhận trong 24 giờ có 107 người chết, trong đó 84 người chết tại bênh viện và 23 người chết tại nhà dưỡng lão => tổng số người chết = 28.940 (trong đó 18.590 tại bệnh viện và 10.350 tại nhà dưỡng lão).
Hiện còn 14.028 người điều trị tại bệ
nh viện vì nhiễm COVID-19. Trong đó số ca cấp cứu hồi sức = 1253 (-49 so với hôm qua).
Kể từ đầu dịch bệnh, 101 932 người phải nhập viện, trong đó 17 993 ca cấp cứu hồi sức, 68 812 người đã khỏi bệnh (xuất viện).

Edited by user Tuesday, June 2, 2020 1:06:58 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#138 Posted : Wednesday, June 3, 2020 1:43:14 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

tin tức cập nhật by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins

03/06/2020 - 9H30 GMT
Trên toàn thế giới (196 quốc gia và vùng lãnh thổ) :
Total Confirmed = 6,395,328 cas

1,831,821 US
555,383 Brazil
431,715 Russia
279,392 United Kingdom
239,932 Spain
233,515 Italy
208,252 India
188,450 France
184,097 Germany
170,039 Peru
165,555 Turkey
157,562 Iran
108,686 Chile
97,326 Mexico
93,960 Canada
89,011 Saudi Arabia
84,159 China
80,463 Pakistan
60,259 Qatar
58,615 Belgium
52,445 Bangladesh
46,852 Netherlands
44,255 Belarus
40,414 Ecuador
38,589 Sweden
36,405 Singapore
35,812 South Africa
35,788 United Arab Emirates
32,895 Portugal
30,874 Switzerland
30,593 Colombia
28,649 Kuwait
27,549 Indonesia
27,536 Egypt
25,385 Ukraine
25,066 Ireland
24,545 Poland
19,517 Romania
18,997 Philippines
18,319 Argentina
17,752 Dominican Republic
17,342 Israel
17,267 Afghanistan
16,852 Japan
16,759 Austria
14,095 Panama
12,799 Oman
12,311 Bahrain
11,934 Denmark
11,796 Kazakhstan
11,590 Korea, South
11,454 Serbia
10,991 Bolivia
10,819 Nigeria
10,524 Armenia
9,626 Algeria
9,374 Czechia
...
...
===Global Deaths = 380,580

106,181 deaths / US
39,452 deaths / United Kingdom
33,530 deaths / Italy
31,199 deaths / Brazil
28,943 deaths / France
27,127 deaths / Spain
10,637 deaths / Mexico
9,505 deaths / Belgium
8,576 deaths / Germany
7,942 deaths / Iran
7,477 deaths / Canada
5,986 deaths / Netherlands
5,833 deaths / India
5,208 deaths / Russia
4,638 deaths / China
4,634 deaths / Peru
4,585 deaths / Turkey
4,468 deaths / Sweden
3,438 deaths / Ecuador
1,920 deaths / Switzerland
1,688 deaths / Pakistan
1,663 deaths / Indonesia
1,658 deaths / Ireland
1,436 deaths / Portugal
1,288 deaths / Romania
1,188 deaths / Chile
1,102 deaths / Poland
1,052 deaths / Egypt
1,014 deaths / Colombia
966 deaths / Philippines
903 deaths / Japan
...
...Thuốc remdesivir có một ít cải thiện cho bệnh nhân COVID nhẹ

VOA / Reuters - 03/06/2020
Ngày 1/6, công ty Gilead Sciences loan báo thuốc chống virus của họ tên là remdesivir có mang lại lợi ích khiêm tốn đối với những bệnh nhân COVID nhẹ trong quá trình chữa trị 5 ngày, trong khi những người nhận 10 ngày thuốc trong cuộc nghiên cứu không thấy khá như vậy.

Remdesivir được dùng trong bệnh viện là thuốc đầu tiên chứng tỏ có cải thiện trong các bệnh nhân COVID-19 trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng chính thức, và tin tức mới về sự hiệu nghiệm của của thuốc đang được theo dõi chặt chẽ trên toàn thế giới trong lúc các nước đang chiến đấu chống đại dịch.

Cuộc nghiên cứu ở giai đoạn cuối trên gần 600 bệnh nhân đã đánh gía tính an toàn và hiệu nghiệm từ 5 đến 10 ngày chữa trị với thuốc remdesivir cộng với sự chăm sóc căn bản cho những bệnh nhân COVID-19 nhẹ, so với những người chỉ được chăm sóc căn bản không thôi.

Vào ngày thứ 11, khoảng 76% bệnh nhân ở nhóm được chữa trị 5 ngày cho thấy có cải thiện trong tình trạng lâm sàng so với 66% những người chỉ được chăm sóc căn bản, Gilead nói.

Khoảng 70% những bệnh nhân nhận remdesivir trong 10 ngày cho thấy có cải thiện, “có khuynh hướng tiến tới nhưng không đạt được con số đáng kể về mặt thống kê,” công ty bào chế thuốc nói.

Cần có thêm nhiều chi tiết nghiên cứu nữa chẳng hạn như thông tin về nhân khẩu học của bệnh nhân, để giải thích sự khác biệt giữa hai nhóm được chữa trị, các bác sĩ và các nhà phân tích nói.

Remdesivir được theo dõi chặt chẽ sau khi Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cho phép sử dụng khẩn cấp (EUA) trong tháng trước, nhắc đến kết quả từ một cuộc nghiên cứu của chính phủ cho thấy thuốc giảm bớt thời gian nằm bệnh viện 31%, hay khoảng 4 ngày so với giả dược.

FDA không trả lời yêu cầu bình luận về việc họ có xem xét mở rộng EUA hay không. Gilead cho Reuters biết công ty đang thảo luận với FDA để quyết định những bệnh nhân thích hợp cho việc chữa trị.

Hiện chưa có thuốc chữa trị hay vaccine ngừa virus corona chủng mới vốn đã lây nhiễm hơn 6 triệu người và giết chết gần 373.000 người trên toàn thế giới, trong đó có hơn 104.000 người tại Mỹ.

Thuốc remdesivir đã được các nhà ban hành qui định Nhật chấp thuận. Việc chấp thuận tại Mỹ đòi hỏi duyệt xét kỹ lưỡng, tốn nhiều thời gian của FDA, nhưng EUA có thể được sử dụng trong cuộc khủng hoảng y tế khi không có những giải pháp khác.

Hàng chục công ty đang làm việc về những loại thuốc chữa trị và vaccine khác nhau đối với chứng bệnh này.

Thuốc lúc đầu thất bại trong việc chữa trị Ebola, được thiết kế để làm tê liệt cơ chế mà một vài virus, trong đó có virus corona chủng mới, tự sao chép và có khả năng vượt qua hệ thống miễn nhiễm của chủ thể.

Bác sĩ Daniel McQuillen, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Lahey và Trung tâm Y khoa ở Burlington, Massachusetts, nói khó mà rút ra kết luận về nguyên nhân tại sao những bệnh nhân được dùng thuốc trong thời gian ngắn lại vượt qua những bệnh nhân được cho dùng thuốc trong thời gian dài cho đến khi nào dữ liệu đầy đủ được công bố.

Nhà phân tích Michael Yee của Jefferies nói cải thiện thấy ở đây chỉ có tích cách vừa phải chứ remdesivir chưa phải là một phương thuốc “thần diệu.”


tin tức cập nhật / yahoo fr
03/06/2020

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Brazil, hôm thứ ba, ghi nhận thêm 1.262 người chết vì coronavirus trong 24 giờ => tổng số người chết = 31.199 / 555.383 (+28.936 trong 24 giờ) ca nhiễm virus.

3h56 - Hoa Kỳ, hôm thứ ba, ghi nhận thêm 1.081 người chết trong 24 giờ => tổng số người chết = 106.180 / 1.831.435 ca nhiễm coronavirus.

BERLIN (Reuters) - Đức, hôm thứ tư, ghi nhận thêm 342 ca nhiễm và 29 người chết vì coronavirus => tổng số ca nhiễm = 182.370, với 8.551 người chết, theo số liệu của viện Robert Koch (RKI).

NEW DELHI (Reuters) - Ấn Độ, ghi nhận thêm 8.909 ca nhiễm coronavirus trong 24 giờ => tổng số ca = 207.615, nhưng số người chết vẫn giữ = 5.815 (không có ai chết trong 24 giờ).

MOSCOU (Reuters) - Nga, hôm thứ tư, ghi nhận có thêm 8.536 ca nhiễm coronavirus => tổng số ca = 432.277, với tổng số người chết = 5.215 (+178 trong 24 giờ).

LONDRES (Reuters) - Anh, số người chết vì COVID-19 đã vượt ngưỡng 50.000 người hôm thứ tư, theo kiểm số của Reuters dựa trên các số liệu chính thức.
Với các số liệu đến từ Écosse cho thấy số nạn nhân đã lên tới 50.059.
Kiểm số của Reuters bao gồm cả số ca tử vong chính, tính đến 22 tháng 5 tại Anh, Pays de Galles và Irlande du Nord và tới ngày 31 tháng 5 tại Ecosse và có ghi chú rõ ràng vì COVID-19.
Kiểm số của Reuters cũng tính cả số người chết tại các bệnh viện Anh sau ngày 23 tháng 5, kể cả tại Pays de Galles và Irlande du Nord.

MADRID (Reuters) - Tây Ban Nha, hôm thứ tư, ghi nhận 1 người chết vì COVID-19, đây là ca tử vong đầu tiên kể từ hôm chủ nhật.
=> tổng số người chết = 27.128 / 240.326 (+219 trong 24 giờ) ca nhiễm virus.

ROME (Reuters) - Ý, hôm thứ tư, ghi nhận thêm 71 người chết và 321 ca nhiễm coronavirus.
=> tổng số người chết = 33.601 / 233.836 ca nhiễm virus.
Số người hiện còn mang bệnh = 39.297, so với 39.893 hôm qua.
Số người đã làm test = 2,497 triệu / 60 triệu dân số.

Le HuffPost avec AFP - Pháp, ghi nhận thêm 81 người chết trong 24 giờ tại bênh viện => tổng số người chết = 29.021.
Hiện số người còn điều trị tại bệnh viện = 13.514. trong đó số ca cấp cứu hồi sức = 1.210 (-43 so với hôm qua).

AFP (Paris) - điểm số thế giới về đại dịch Covid-19 : hơn 382.000 người chết.
Đại dịch coronavirus mới làm chết ít nhất 382.016 người kể từ khi xuất hiện hồi tháng 12 tại Hoa Lục, theo kiểm số của AFP hôm thứ tư, lúc 19h00 GMT.
Hơm 6.440.940 ca nhiễm bệnh ở 196 quốc gia và lãnh thổ,
Hoa Kỳ ghi nhận 106.696 người chết, Anh 39.728 người chết, Ý 33.601 người chết, Brazil 31.199 người chết và Pháp 29.021 người chết.

Edited by user Wednesday, June 3, 2020 1:55:16 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#139 Posted : Wednesday, June 3, 2020 11:43:01 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

tin tức cập nhật by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins

04/06/2020 - 7H30 GMT
Trên toàn thế giới (196 quốc gia và vùng lãnh thổ) :
Total Confirmed = 6,513,301 cas

1,851,520 US
584,016 Brazil
431,715 Russia
281,270 United Kingdom
240,326 Spain
233,836 Italy
217,187 India
188,802 France
184,121 Germany
178,914 Peru
166,422 Turkey
160,696 Iran
113,628 Chile
101,238 Mexico
94,641 Canada
91,182 Saudi Arabia
85,264 Pakistan
84,160 China
62,160 Qatar
58,685 Belgium
55,140 Bangladesh
46,939 Netherlands
45,116 Belarus
40,966 Ecuador
40,803 Sweden
37,525 South Africa
36,405 Singapore
36,359 United Arab Emirates
33,466 Colombia
33,261 Portugal
30,893 Switzerland
29,359 Kuwait
28,615 Egypt
28,233 Indonesia
25,973 Ukraine
25,111 Ireland
24,687 Poland
19,748 Philippines
19,669 Romania
19,268 Argentina
18,040 Dominican Republic
17,891 Afghanistan
17,429 Israel
16,867 Japan
16,771 Austria
14,609 Panama
13,537 Oman
12,815 Bahrain
12,067 Kazakhstan
11,971 Denmark
11,638 Bolivia
11,629 Korea, South
11,523 Serbia
11,166 Nigeria
10,524 Armenia
9,733 Algeria
9,438 Czechia
...
...
===


Global Deaths = 386,091

107,175 deaths / US
39,811 deaths / United Kingdom
33,601 deaths / Italy
32,548 deaths / Brazil
29,024 deaths / France
27,128 deaths / Spain
11,729 deaths / Mexico
9,522 deaths / Belgium
8,602 deaths / Germany
8,012 deaths / Iran
7,579 deaths / Canada
6,088 deaths / India
5,996 deaths / Netherlands
5,208 deaths / Russia
4,894 deaths / Peru
4,638 deaths / China
4,609 deaths / Turkey
4,542 deaths / Sweden
3,486 deaths / Ecuador
1,921 deaths / Switzerland
1,770 deaths / Pakistan
1,698 deaths / Indonesia
1,659 deaths / Ireland
1,447 deaths / Portugal
1,296 deaths / Romania
1,275 deaths / Chile
1,115 deaths / Poland
1,099 deaths / Colombia
1,088 deaths / Egypt
974 deaths / Philippines
905 deaths / Japan
...
...Virus corona có yếu dần đi không?

Jamie Dettmer - VOA - 04/06/2020

Một cuộc nghiên cứu do một bệnh biện lớn tại Milan, Ý, thực hiện, phát hiện là lượng virus có trong cơ thể các bệnh nhân dương tính với COVID đang giảm dần, cho thấy là việc lây nhiễm có thể yếu đi.

Bác sĩ Alberto Zangrillo, đứng đầu Bệnh viện San Raffaele ở Milan, nói virus corona có thể trở nên bớt ‘sát thương’ hơn và những người mới bị lây nhiễm gần đây có triệu chứng nhẹ hơn cách đây hai tháng. “Việc dùng que bông gòn để lấy virus xét nghiệm trong 10 ngày qua cho thấy số virus theo định lượng cực nhỏ so với các xét nghiệm cách đây một hay hai tháng,” ông Zangrillo, bác sĩ của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, nói với đài phát thanh công RAL ở Ý.

Vị chủ tịch của tổ chức khoa học cố vấn chính phủ về đại dịch nói ông “không thể hiểu nổi” về chuyện này. Ý có con số tử vong vì virus corona cao hàng thứ ba trên thế giới với 33.475 người chết kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 2 năm nay, theo cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý. Sau khi đóng cửa gắt gao trên toàn quốc, Ý hiện đã nới lỏng, con số lây nhiễm và tử vong đã giảm sút đều đặn.

Các giới chức chính phủ Ý yêu cầu cẩn thận về việc tuyên bố virus trở nên ít ‘sát thương’ hơn, cảnh báo việc nảy có thể làm người dân Ý hoang mang. “Thay vào đó chúng ta nên yêu cầu người Ý vẫn cẩn thận tối đa, vẫn giữ khoảng cách, tránh đám đông, thường xuyên rửa tay và mang khẩu trang,” bà Sandra Zampa, Thứ trưởng Y tế nói trong một tuyên bố.

Các nhà dịch tễ học bên ngoài Ý tỏ ra nghi ngờ.

Ông Oscar MacLean, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Virus Trường đại học Glasgow ở Scotland nói “Những tuyên bố này không được hỗ trợ bởi bất cứ điều gì trong các tài liệu khoa học, và dường như không được thuyết phục trên căn bản gen. Phần lớn biến chủng của SARS-CoV-2 cực kỳ hiếm hoi, và do đó trong khi một số lây nhiễm có thể giảm bớt vì một số biến đổi gen, nhưng không đủ nhiều để thay đổi bản chất của virus ở cấp độ quốc gia hay toàn cầu.”

COVID-19 gây ra bởi triệu chứng hô hấp cấp tính trầm trọng virus corona 2 (SARS-CoV-2).

Ông MacLean nói thêm “Đưa ra những tuyên bố này trên những quan sát từ việc xét nghiệm từ những que bông gòn là nguy hiểm. Trong khi virus yếu dầu do chuyển hóa trên lý thuyết có thể xảy ra, nhưng đây không phải là điều chúng ta nên kỳ vọng, và bất cứ tuyên bố nào theo loại này sẽ cần phải kiểm chứng theo phương cách có hệ thống.”

Dù vậy, trước cơn bão truyền thông về phát hiện này, bác sĩ và các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện San Raffaele vẫn giữ vững quan điểm.

Ông Massimo Clementi, giám đốc Phòng thí nghiệm Vi sinh học và Virus học tại bệnh viện, nói một cuộc phân tích trên 200 bệnh nhân cho thấy virus “yếu rất nhiều.”

Những người nghi ngờ đặt nghi vấn về động cơ của ông Zangrillo. Ông đã vấp phải những chỉ trích khi nói rằng việc lo sợ có một đợt lây nhiễm virus corona thứ hai là không đúng chỗ, theo báo chí Ý.

“Chúng ta phải trở lại là một quốc gia bình thường. Người nào đó phải chịu trách nhiệm vì gieo rắc sợ hãi cho đất nước,” ông nói hôm 31/5. Ông nói những dịch bệnh trước đây như MERS và SARS “tự mất dần.” Ông cũng nói “Chúng ta phải lo ngại, vâng, nhưng chúng ta chớ tự giết mình không cần thiết. Những khu chữa bệnh của chúng ta đang dần bớt bệnh nhân.”

Hiện nay có gần 6.400 người đang nằm bệnh viện với 435 người được chăm sóc đặc biệt tại Ý. Hơn 32.250 người tự cách ly tại nhà với những triệu chứng lây nhiễm virus.

Bệnh viện San Raffaele cũng nhận được sự ủng hộ của một số chuyên gia khác. Người đứng đầu khu bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện San Martino ở thành phố Genoa, ông Matteo Bassetti, nói với hãng tin Ý ANSA là đang thấy khuynh hướng như vậy. “Sức mạnh của virus cách đây hai tháng không cùng sức mạnh như bây giờ,” ông nói, “Rõ ràng hiện nay bệnh COVID-19 khác trước.”

Ông Franco Locatelli, chủ tịch Hội đồng Y tế Quốc gia, cố vấn cho chính phủ Ý, nói ông chỉ có thể bày tỏ “hết sức ngạc nhiên và hoàn toàn bối rối” về những tuyên bố này.

“Bạn cần nhìn vào con số những ca dương tính mới được xác nhận mỗi ngày để xem sự luân chuyển bền vững của virus tại Ý,” ông nói với ANSA.

Ông Allan Cheng, bác sĩ bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Alfred ở Melbourne, Úc, cho rằng “Chúng tôi không thấy bất cứ sự khác biệt nào trong số lượng virus trong những người chúng tôi xét nghiệm.”

Ông nói với truyền thông Úc: “Chúng tôi khá ngạc nhiên, nếu đó là trường hợp xảy ra. Đây không là loại virus biến đổi nhanh chóng như vậy.”

Ông nói sự khác biệt trong số lượng virus tại bệnh viện Milan có thể được giải thích là do sự gia tăng xét nghiệm những người không lâm bệnh nặng vì COVID.

===

WHO đề nghị tái tục thử nghiệm thuốc hydroxychloroquine trị COVID

VOA / AP - 04/06/2020

Sau khi ngưng thử nghiệm lâm sàng thuốc hydroxychloroquine chữa trị COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới ngày 3/6 tuyên bố các chuyên gia đã duyệt xét lại các dữ liệu an toàn và hiện đang khuyến nghị tiếp tục dùng thử nghiệm thuốc này như dự định.

Như vậy, với khuyến nghị này, các bác sĩ sẽ sớm có thể tái tục dùng thuốc này đối với những bệnh nhân ghi tên tham gia cuộc nghiên cứu của WHO.

Cũng vào ngày 3/6, WHO bình luận về một bản tin của AP trích dẫn ghi âm nội bộ của WHO cho rằng Trung Quốc đã trì hoãn cung cấp tin tức về COVID, gây bất bình đáng kể trong các giới chức WHO.

Giới lãnh đạo và nhân viên của chúng tôi đã làm việc ngày đêm phù hợp với qui luật của tổ chức để hỗ trợ và chia sẻ thông tin với các nước thành viên của chúng tôi một cách bình đẳng và thảo luận minh bạch, thẳng thắn với các chính phủ ở mọi mức độ,” bác sĩ Mike Ryan, giám đốc Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, nói.tin tức cập nhật / yahoo fr
04/06/2020

1h25 - Mexic : số người chết vì coronavirus trong 24 giờ đã tăng lên gấp đôi hôm thứ tư, với 1.092 người chết (so với 470 ngày hôm trước) => tổng số người chết vì Covid-19 = 11.729 / 101.238 ca nhiễm virus.

2h10 - Hoa Kỳ, hôm thứ tư, ghi nhận thêm 919 người chết trong 24 giờ => tổng số người chết vì coronavirus đã vượt ngưỡng 107.000 / 1.850.000 ca nhiễm virus, theo kiểm số của đại học Johns Hopkins.

3h35 - Brazil, hôm thứ tư, ghi nhận thếm 1.349 người chết trong 24 giờ => tổng số người chết vì Covid-19 = 32.548 / 584.016 ca nhiễm virus.

MOSCOU (Reuters) - Nga, hôm thứ năm, ghi nhận thêm 8.831 ca nhiễm coronavirus => tổng số ca = 441.108, với 5.384 người chết, thêm 169 người trong 24 giờ.

AFP - Iran, kể từ hôm thứ hai, số ca nhiễm Covid-19 đã trở lại con số 3.000 / ngày, và hôm thứ năm, đã tới 3.574 ca trong 24 giờ => tổng số ca nhiễm = 164.270 kể từ hồi tháng 2, với tổng số người chết = 8.071.

MADRID (Reuters) - Tây Ban Nha, thống kê về dịch coronavirus cho biết có tổng cộng 27.133 người chết, tức là thêm 5 người chết so với con số được báo hôm qua.
Tổng số ca nhiễm virus = 240.660, tức là thê, 195 ca so với con số được báo hôm qua.

ROME (Reuters) - Ý, số người chết vì coronavirus ghi nhận hôm thứ năm là 88, và 177 ca nhiễm bệnh trong 24 giờ.
=> tổng số người chết = 33.689 / 234.013 ca nhiễm virus.
Số người hiện còn mang virus = 38.429, so với 39.297 hôm qua.
Số người đã làm test = 2,525 triệu / 60 triệu dân số.

AFP / Le HuffPost - Pháp, hôm thứ năm, ghi nhận thêm 44 người chết tại bệnh viện trong 24 giờ => tổng số người chết = 29.065.
Số người đang còn điều trị tại bệnh viện =13.101, trong đó số ca cấp cứu hồi sức = 1163 (-47 so với hôm thứ tư)
Số người đã khỏi bệnh (xuất viện) = 69 976.

Edited by user Thursday, June 4, 2020 2:11:19 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#140 Posted : Friday, June 5, 2020 1:14:31 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,150

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

tin tức cập nhật by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins

05/06/2020 - 8H30 GMT
Trên toàn thế giới (196 quốc gia và vùng lãnh thổ) :
Total Confirmed = 6,651,047 cas

1,872,660 US
614,941 Brazil
449,256 Russia
283,079 United Kingdom
240,660 Spain
234,013 Italy
227,029 India
189,569 France
184,924 Germany
183,198 Peru
167,410 Turkey
164,270 Iran
118,292 Chile
105,680 Mexico
95,269 Canada
93,157 Saudi Arabia
89,249 Pakistan
84,171 China
63,741 Qatar
58,767 Belgium
57,563 Bangladesh
47,148 Netherlands
45,981 Belarus
41,883 Sweden
40,966 Ecuador
40,792 South Africa
37,183 Singapore
37,018 United Arab Emirates
35,240 Colombia
33,592 Portugal
30,913 Switzerland
29,921 Kuwait
29,767 Egypt
28,818 Indonesia
26,542 Ukraine
25,142 Ireland
25,048 Poland
20,382 Philippines
20,197 Argentina
19,907 Romania
18,969 Afghanistan
18,319 Dominican Republic
17,562 Israel
16,917 Japan
16,805 Austria
15,044 Panama
14,316 Oman
13,296 Bahrain
12,312 Kazakhstan
12,245 Bolivia
12,011 Denmark
11,817 Armenia
11,668 Korea, South
11,571 Serbia
11,516 Nigeria
9,831 Algeria
9,494 Czechia
9,018 Moldova
...
...
===


Global Deaths = 391,439

108,211 deaths / US
39,987 deaths / United Kingdom
34,021 deaths / Brazil
33,689 deaths / Italy
29,068 deaths / France
27,133 deaths / Spain
12,545 deaths / Mexico
9,548 deaths / Belgium
8,635 deaths / Germany
8,071 deaths / Iran
7,717 deaths / Canada
6,363 deaths / India
6,009 deaths / Netherlands
5,520 deaths / Russia
5,031 deaths / Peru
4,638 deaths / China
4,630 deaths / Turkey
4,562 deaths / Sweden
3,486 deaths / Ecuador
1,921 deaths / Switzerland
1,838 deaths / Pakistan
1,721 deaths / Indonesia
1,664 deaths / Ireland
1,455 deaths / Portugal
1,356 deaths / Chile
1,305 deaths / Romania
1,142 deaths / Colombia
1,126 deaths / Egypt
1,117 deaths / Poland
984 deaths / Philippines
911 deaths / Japan
...
...


tin tức cập nhật / yahoo fr
05/06/2020

Paris (AFP) - tính đến thứ năm, Hoa Kỳ vượt ngưỡng số người chết 108.000 (+1.021 trong 24 giờ), với gần 1.9 triệu ca nhiễm virus.
Brazil có tổng số người chết = 34.021 (+1.473 trong 24 giờ), với số ca nhiễm virus = 614.941

MOSCOU (Reuters) - Nga, hôm thứ sáu, ghi nhận thêm 8.726 ca nhiễm coronavirus => tổng số ca = 449.834, với số người chết = 5.528 (+144 trong 24 giờ).

BERLIN (Reuters) - Đức, thống kê tính đến hôm thứ sáu : tổng số ca nhiễm coronavirus = 183.271 (+394 trong 24 giờ), với tổng số người chết = 8.613 (+26 trong 24 giờ). theo số liệu của viện Robert Koch (RKI).

LONDRES (Reuters) - Anh, ghi nhận hôm thứ năm, lúc 16H00 GMT, tổng số người chết vì Covid-19 = 40.261 (+357 trong 24 giờ).

ROME (Reuters) - Ý, hôm thứ sáu, ghi nhận thêm 85 người chết vì coronavirus (so với 88 hôm qua) và 518 ca nhiễm virus (so với 177 hôm qua).
=> tổng số người chết = 33.774 / 234.531 ca nhiễm virus.
Số người hiện còn mang virus = 36.976 (so với 38.429 hôm qua).
Số ngưởi đã làm test = 2,565 triệu (so với 2,525 triệu hôm qua)/ 60 triệu dân số.

Le HuffPost - Pháp, hôm thứ sáu, ghi nhận thêm 46 người chết vì coronavirus tại bệnh viện trong 24 giờ.
=> tổng số người chết = 29.111
Số người còn phải điều trị tại bệnh viện = 12.696, trong đó số ca cấp cứu hồi sức = 1.094 (-69 so với hôm qua)

Edited by user Friday, June 5, 2020 12:26:00 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
25 Pages«<56789>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.