Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Cuốimoi  
#1 Posted : Wednesday, August 3, 2016 12:16:10 PM(UTC)
Cuốimoi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2012(UTC)
Posts: 139

Thanks: 4 times
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Việt Nam có nên Nuôi dân Do Thái để được Thịnh Vượng và Để Thóat Trung Quốc ?

Nước Mỹ hay Hoa Kỳ là quốc gia nuôi nhiều dân Do Thái nhất. Hiện nay thì có khoảng 5,3 triệu người Do Thái mà Mỹ đang nuôi.
https://www.facebook.com...videos/1742558005962380/

Nguồn Wiki https://en.wikipedia.org...sh_population_by_country

Nước Pháp nuôi 465,000 người Do Thái.
Canada nuôi 385,000 dân Do Thái.
Anh Quốc nuôi 269,568 dân tộc Do Thái.
https://www.facebook.com...videos/1785828121635368/

Nga nuôi 186,000 Do Thái (nhưng NGA chống Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ thì có đông Do Thái hơn, cho nên NGA cũng không thịnh vượng cho lắm.

Argentina nuôi khoảng 181,300 - 230,000 người dân Do Thái

Nước Đức nuôi 99,695 người dân tộc Do Thái (Đức cũng khá thịnh vượng, tuy nhiên cho dân Hồi Giáo nhập cư thì bắt đầu lọan, khủng bố, đánh bom, xả súng ... Mà Do Thái và Hồi Giáo thì kỵ nhau như Nước với Lửa.

Úc nuôi 112,500 người dân Do Thái, cho nên cũng khá thịnh vượng

Brazil nuôi 95,000 người Do Thái.

Một điều thú vị ở đây là người Do Thái tập trung sinh sống rất đông ở những quốc gia có nhiều người KiTô hữu hoặc những quốc gia có nền tảng đạo đức căn bản là Ki Tô Giáo (KiTô Giáo bao gồm Công Giáo, Tin Lành, Chính Thống Giáo... nói chung là những người tin vào Chúa JESUS)

Vậy thì nuôi dân Do Thái thì có lợi gì ?

Trả lời: Theo Kinh Thánh đã được ghi chép thì dân tộc Do Thái như là cỏ may mắn bốn lá, hay Cỗ Máy Di Động Ban Phước Lành của Thiên Chúa.

Sáng Thế 12:2-3 Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 Ta sẽ làm ngươi trở nên một dân lớn
 • . Ta sẽ ban phước cho ngươi và làm nổi danh ngươi. Ngươi sẽ thành một nguồn phước. 3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, và sẽ nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa ngươi. Mọi dân trên thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.”

 • Dân lớn thực ra là dịch từ bảng tiếng Anh của cụm từ "great nation" mà từ "Great" cũng có nghĩa là Vĩ Đại, và thực tế thì dân số Do Thái rất nhỏ bé. Cho nên từ "Lớn" ở đây có nghĩa là Chất Lượng chứ KHÔNG phải là Số Lượng.

  I-sai-a 42:6 Bản Dịch 2011 (BD2011)

  6 Ta là CHÚA, Ta đã gọi ngươi để bày tỏ đức công chính của Ta; Ta sẽ nắm tay ngươi; Ta sẽ gìn giữ ngươi và lập ngươi làm giao ước với loài người, Làm ánh sáng cho muôn dân,

  I-sai-a 49:6 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

  6 Nay Ngài bảo ta, “Ngươi là đầy tớ quan trọng của ta để mang các chi tộc của Gia-cốp trở về, để mang dân sót lại của Ít-ra-en trở về. Nhưng quan trọng hơn nữa là ta sẽ khiến ngươi làm ngọn đèn cho các dân tộc để tỏ cho mọi người trên thế gian biết con đường cứu rỗi.”

  I-sai-a 60:3 1934 Vietnamese Bible (VIET)

  3 Các dân tộc sẽ được nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi.
 • Trần Minh Khố Chuối  
  #2 Posted : Saturday, November 12, 2016 7:50:15 AM(UTC)
  Trần Minh Khố Chuối

  Rank: Advanced Member

  Groups: Registered
  Joined: 12/18/2013(UTC)
  Posts: 45
  Man

  Thanks: 4 times
  Was thanked: 5 time(s) in 5 post(s)
  Việt Nam thực sự không cần nuôi Do Thái mới thịnh vượng và thoát khỏi Trung cộng .
  Trung cộng mới đúng chữ chứ không phải là Trung quốc !
  Chỉ cần đưa những tên trong chính trị bộ ra pháp trường và đặt toàn thể bọn đảng viên theo cộng sản cũng như bọn a tòng đồng loả ra ngoài vòng pháp luật thì Việt Nam mới thịnh vượng và thoát ra vòng kiềm toả của Trung cộng .
  Người dân Việt biết bao đời đã từng đưa lên những người áo vải thành đế vương để cứu nước, và cũng chính người dân Việt Nam đã từng đưa bọn bán nước cầu vinh ra pháp trường .
  Giờ chết của tập đoàn đạo tặc bán nước Việt cộng đã gần kề rồi .
  Cái gương của tên Caucescu cộng sản sẽ lập lại với toàn bộ bọn cộng sản Việt nam không xa lắm .
  Trần Minh Khố Chuối
  Users browsing this topic
  Guest
  Forum Jump  
  You cannot post new topics in this forum.
  You cannot reply to topics in this forum.
  You cannot delete your posts in this forum.
  You cannot edit your posts in this forum.
  You cannot create polls in this forum.
  You cannot vote in polls in this forum.