Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Hiếu Thiện  
#1 Posted : Wednesday, April 27, 2016 7:43:50 PM(UTC)
Hiếu Thiện

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 4/27/2016(UTC)
Posts: 1
United States
Location: California

Tôi mới gia nhập. Định post bai. Xin chỉ cho tôi cách thức post hình và link .Nếu tấm hình nguyên thuỷ khổ lớn, làm sao tôi ínsert nó cho nhỏ lại. Cám ơn ?
Hiếu Thiện
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.