Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

58 Pages«<565758
Options
View
Go to last post Go to first unread
amtrak  
#1141 Posted : Tuesday, December 25, 2018 1:41:53 PM(UTC)
amtrak

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/11/2012(UTC)
Posts: 968

Thanks: 730 times
Was thanked: 377 time(s) in 178 post(s)
UserPostedImage
amtrak  
#1142 Posted : Wednesday, January 9, 2019 6:38:25 AM(UTC)
amtrak

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/11/2012(UTC)
Posts: 968

Thanks: 730 times
Was thanked: 377 time(s) in 178 post(s)
UserPostedImage
emily  
#1143 Posted : Monday, January 28, 2019 10:41:50 AM(UTC)
emily

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/11/2012(UTC)
Posts: 1,685

Thanks: 536 times
Was thanked: 764 time(s) in 402 post(s)

UserPostedImage

Hãy Vẫn Là Nhau


Hãy vẫn là nhau giữa ảo - chân
Dìu nhau đi hết quãng đường trần
Loanh quanh bụi đỏ từ muôn kiếp
Và giọt mưa đời tí tách lăn

Hãy vẫn là nhau giữa thăng trầm
Cho tim ướp mộng mãi trăm năm
Dù cho bụi đỏ vây muôn lối
Ta vẫn là nhau dẫu lặng thầm

Hãy vẫn là nhau giữa bão giông
Nghiêng vai chắn gió, gọi mưa hồng
Đậu trên mi biếc long lanh giọt
Hạnh phúc đôi mình giữa có - không

ƯớtMiTT
emily  
#1144 Posted : Thursday, February 7, 2019 6:57:07 AM(UTC)
emily

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/11/2012(UTC)
Posts: 1,685

Thanks: 536 times
Was thanked: 764 time(s) in 402 post(s)
UserPostedImage
emily  
#1145 Posted : Tuesday, February 12, 2019 6:38:13 AM(UTC)
emily

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/11/2012(UTC)
Posts: 1,685

Thanks: 536 times
Was thanked: 764 time(s) in 402 post(s)
UserPostedImage
amtrak  
#1146 Posted : Friday, March 8, 2019 5:31:27 AM(UTC)
amtrak

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/11/2012(UTC)
Posts: 968

Thanks: 730 times
Was thanked: 377 time(s) in 178 post(s)
UserPostedImage
emily  
#1147 Posted : Wednesday, April 3, 2019 8:12:36 AM(UTC)
emily

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/11/2012(UTC)
Posts: 1,685

Thanks: 536 times
Was thanked: 764 time(s) in 402 post(s)
UserPostedImage
emily  
#1148 Posted : Saturday, May 11, 2019 1:46:03 PM(UTC)
emily

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/11/2012(UTC)
Posts: 1,685

Thanks: 536 times
Was thanked: 764 time(s) in 402 post(s)
UserPostedImage
emily  
#1149 Posted : Monday, July 1, 2019 5:11:47 AM(UTC)
emily

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/11/2012(UTC)
Posts: 1,685

Thanks: 536 times
Was thanked: 764 time(s) in 402 post(s)
UserPostedImage
s/t

emily  
#1150 Posted : Wednesday, July 24, 2019 1:46:02 PM(UTC)
emily

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/11/2012(UTC)
Posts: 1,685

Thanks: 536 times
Was thanked: 764 time(s) in 402 post(s)
UserPostedImage
emily  
#1151 Posted : Wednesday, August 7, 2019 11:51:34 AM(UTC)
emily

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/11/2012(UTC)
Posts: 1,685

Thanks: 536 times
Was thanked: 764 time(s) in 402 post(s)
UserPostedImage
emily  
#1152 Posted : Thursday, August 15, 2019 7:46:42 AM(UTC)
emily

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/11/2012(UTC)
Posts: 1,685

Thanks: 536 times
Was thanked: 764 time(s) in 402 post(s)
UserPostedImage

CHIA LY NÀY AI HAY

Nơi sân ga
đằng sau tiễn biệt
buồn hiu vắng.

Ngã ba sông
nước rẽ đôi dòng.
lặng chảy
chia ly ấy
có hay.

Phút nông nổi với em tôi chia tay
để từ bấy đến nay.
bao ngày tháng
triền miên buồn hiu vắng

ai hay.

s/t
Users browsing this topic
Guest
58 Pages«<565758
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.