Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

52 Pages«<505152
Options
View
Go to last post Go to first unread
amtrak  
#1021 Posted : Sunday, August 6, 2017 5:46:11 AM(UTC)
amtrak

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/11/2012(UTC)
Posts: 852

Thanks: 729 times
Was thanked: 357 time(s) in 158 post(s)
UserPostedImage
emily  
#1022 Posted : Sunday, August 13, 2017 11:59:38 AM(UTC)
emily

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/11/2012(UTC)
Posts: 1,549

Thanks: 536 times
Was thanked: 741 time(s) in 379 post(s)
UserPostedImage

GIẤC MƠ KHUYẾT VÀNH

Dở dang lỗi tại ai người hỡi !
Dứt tình xa cũng bởi hoài nghi
Xuân qua Hạ tới mong gì
Chia tay phút ấy lâm ly gợi sầu

Tằm co kén ngàn dâu đành lỡ
Đau mùa cau nức nở thân trầu
Ngóng chờ tháng bảy giọt ngâu
Hai phương cách biệt cơ cầu lắm thay

Tơ ,Nguyệt khéo sắp bày cảnh ngộ
Chưa bén hơi đến độ chín muồi
Hoa tàn nhuỵ héo kém tươi
Dặn lòng nuốt lệ ngậm cười cho khuây

Chiều loang nắng bóng gầy ngơ ngác
Tấm toan mờ trắng bạc chơ vơ
Ngây ngô giá vẽ dại khờ
Hẳn sâu ký ức giấc mơ khuyết vành...

Thái Nguyên

amtrak  
#1023 Posted : Monday, August 14, 2017 5:07:17 AM(UTC)
amtrak

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/11/2012(UTC)
Posts: 852

Thanks: 729 times
Was thanked: 357 time(s) in 158 post(s)
UserPostedImage
s/t

Edited by user Monday, August 14, 2017 5:07:58 AM(UTC)  | Reason: Not specified

amtrak  
#1024 Posted : Thursday, August 17, 2017 4:01:00 AM(UTC)
amtrak

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/11/2012(UTC)
Posts: 852

Thanks: 729 times
Was thanked: 357 time(s) in 158 post(s)
UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest
52 Pages«<505152
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.