Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages<123>
Options
View
Go to last post Go to first unread
vivi099  
#21 Posted : Thursday, January 1, 2015 4:53:34 AM(UTC)
vivi099

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/1/2015(UTC)
Posts: 327
Norway
Location: Oslo

Thanks: 140 times
Was thanked: 248 time(s) in 190 post(s)
viết thử
Nhà Cổ Ngàn Người Thích
http://vivi099.wordpress.com/
NNT  
#22 Posted : Monday, January 5, 2015 5:18:08 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,171
Man
Location: USA

Thanks: 2121 times
Was thanked: 4223 time(s) in 2166 post(s)
Con trai 85 tuổi phụng dưỡng mẹ già 113 tuổi

Hình ảnh và bản tin từ
http://me.zing.vn/zb/dt/khang_couple_hg/21177246

(Cụ bà 113 tuổi mà tóc chưa bạc hết ???)


[img]UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Monday, January 5, 2015 5:19:50 PM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#23 Posted : Sunday, January 25, 2015 7:53:28 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,171
Man
Location: USA

Thanks: 2121 times
Was thanked: 4223 time(s) in 2166 post(s)

Gà Đông Tảo
UserPostedImage


NNT  
#24 Posted : Sunday, February 8, 2015 6:50:52 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,171
Man
Location: USA

Thanks: 2121 times
Was thanked: 4223 time(s) in 2166 post(s)
Hình HCM do họa sĩ Goyo Vela vẽ :

UserPostedImage
NNT  
#25 Posted : Sunday, February 15, 2015 8:19:01 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,171
Man
Location: USA

Thanks: 2121 times
Was thanked: 4223 time(s) in 2166 post(s)
UserPostedImage
NNT  
#26 Posted : Monday, March 30, 2015 5:18:34 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,171
Man
Location: USA

Thanks: 2121 times
Was thanked: 4223 time(s) in 2166 post(s)
Giờ phút cuối cùng của Đà Nẵng 1975

UserPostedImage
NNT  
#27 Posted : Wednesday, April 1, 2015 7:14:24 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,171
Man
Location: USA

Thanks: 2121 times
Was thanked: 4223 time(s) in 2166 post(s)
UserPostedImage
NNT  
#28 Posted : Thursday, July 2, 2015 7:14:22 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,171
Man
Location: USA

Thanks: 2121 times
Was thanked: 4223 time(s) in 2166 post(s)
UserPostedImage
NNT  
#29 Posted : Tuesday, September 29, 2015 3:42:21 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,171
Man
Location: USA

Thanks: 2121 times
Was thanked: 4223 time(s) in 2166 post(s)
LƯỠI BÒ TRUNG CỘNG

UserPostedImage
NNT  
#30 Posted : Tuesday, October 13, 2015 9:12:32 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,171
Man
Location: USA

Thanks: 2121 times
Was thanked: 4223 time(s) in 2166 post(s)
UserPostedImage

Đệ Nhứt Phu Nhân tương lai ????
NNT  
#31 Posted : Sunday, October 18, 2015 9:25:20 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,171
Man
Location: USA

Thanks: 2121 times
Was thanked: 4223 time(s) in 2166 post(s)
UserPostedImage
NNT  
#32 Posted : Sunday, October 25, 2015 9:09:49 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,171
Man
Location: USA

Thanks: 2121 times
Was thanked: 4223 time(s) in 2166 post(s)
Zimbabwean inflation rates since independence (1980)

January 1980's official rate :Z$1 = US$1.47

INFLATION RATES :

July 1980 : 7%
1992 : 40%
2000 : 55%
2006 : 1,281%
July 2008 : 231,150,888%
Nov. 2008 : 79,600,000,000%
Jun 2015 : 35,000,000,000,000,000%
NNT  
#33 Posted : Thursday, October 29, 2015 1:54:42 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,171
Man
Location: USA

Thanks: 2121 times
Was thanked: 4223 time(s) in 2166 post(s)
UserPostedImage
NNT  
#34 Posted : Monday, November 2, 2015 8:42:11 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,171
Man
Location: USA

Thanks: 2121 times
Was thanked: 4223 time(s) in 2166 post(s)
Dàn chào Tập Cận Bình tại Hà Nội

UserPostedImage

UserPostedImage
NNT  
#35 Posted : Monday, November 16, 2015 8:23:38 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,171
Man
Location: USA

Thanks: 2121 times
Was thanked: 4223 time(s) in 2166 post(s)
Du Ét Ây Mép = USA map

UserPostedImage
NNT  
#36 Posted : Wednesday, November 25, 2015 10:40:15 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,171
Man
Location: USA

Thanks: 2121 times
Was thanked: 4223 time(s) in 2166 post(s)
Sau 1/4 thế kỷ "đổi mới", Cộng phỉ Hà Nội đã đầu độc phụ nữ VN,
hạ phẩm giá họ xuống tới mức nầy :


UserPostedImage

Edited by user Wednesday, November 25, 2015 10:40:53 PM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#37 Posted : Sunday, December 13, 2015 12:50:11 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,171
Man
Location: USA

Thanks: 2121 times
Was thanked: 4223 time(s) in 2166 post(s)
NNT  
#38 Posted : Wednesday, January 13, 2016 8:55:49 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,171
Man
Location: USA

Thanks: 2121 times
Was thanked: 4223 time(s) in 2166 post(s)
Chữ Hán dễ học, dễ nhớ vì loại chữ nầy tượng hình tượng ý. Thí dụ như chữ "hảo" (tốt đẹp)
gồm 2 chữ "nam" và "nữ" ghép lại với nhau, như dưới đây :


UserPostedImage
NNT  
#39 Posted : Wednesday, January 20, 2016 8:48:58 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,171
Man
Location: USA

Thanks: 2121 times
Was thanked: 4223 time(s) in 2166 post(s)
UserPostedImage
NNT  
#40 Posted : Friday, January 22, 2016 2:03:10 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,171
Man
Location: USA

Thanks: 2121 times
Was thanked: 4223 time(s) in 2166 post(s)
Dinh Toàn Quyền (Governor) Đông Dương đầu tiên tại Saigon
(???? - 1931)


UserPostedImage

Edited by user Friday, January 22, 2016 2:38:59 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (2)
3 Pages<123>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.