Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

5 Pages«<345
Options
View
Go to last post Go to first unread
Tien Bac  
#81 Posted : Wednesday, April 13, 2011 1:11:24 AM(UTC)
Tien Bac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/12/2011(UTC)
Posts: 2,370
Location: Cõi Tiên

Thanks: 18 times
Was thanked: 46 time(s) in 39 post(s)
Xin chuyển tiếp đến anh chị nào sắp đi VN.

Xin chuyển tiếp tin tức VN mới nhất từ anh NKĐính, một người bạn ở VN & đến tất cả.

Kính gửi anh Thạch, anh Hùng, anh Năng và quý bạn thân mến,

Mỗi lần về VN tôi đều đi đăng ký tại tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Saigon để thường xuyên được nhận những thông tin hay khuyến cáo liên quan đến vấn đề an toàn của kiều dân Mỹ hiện cư trú hay du lịch tại VN. Tôi xin chuyển tới quý vị một e-mail của tòa Lãnh Sự Mỹ gửi cho tôi cách đây ít bữa về tình trạng an ninh hiện nay ở Saigon. Đây mới chỉlà khía cạnh an ninh ở thành Hồ mà thôi còn những xáo trộn và bất ổn thì những gì mà mắt thấy, tai nghe tôi ghi nhận như sau:

Kinh tế: Thất nghiệp như rươi, lạm phát thuộc dạng ngựa phi đường xa, trộm cướp hoành hành everywhere. Giá vàng, dôla khg phải mỗi ngày, mỗi giá mà mỗi ngày 4 giá: sáng, trưa, chiều, tối. Dân chúng đổ xô đi mua vàng, trữ đôla và xếp hàng dài xin hộ chiếu (passport) để xuất ngoại làm tôi mường tượng và liên tưởng tới cái cảnh năm xưa 75 cũng như rứa. Chính phủ đáo hạn nợ và nợ như Chúa Chổm nên tín dụng bị xuống cấp nên phải đi thu mua đôla.

Cọp Ăn: Bọn ác ôn, côn đồ này khg chừa một ai: già, trẻ, lớn, bé đều bị thượng cẳng chân, hạ cẳng tay xẩy ra hàng ngày. Có những cụ già bị chúng đánh chết tươi. Hễ khác ý chúng là bị ăn đòn rồi. Bọn "Tứ ác của Kim Dung"cũng khg so sánh với bọn chúng được. Viết ra thì dài còn hơn chuyện "xe cán chó, chó cán xe" nữa.

Theo sự lượng định tình hình của tôi thì một cuộc cách mạng "hoa nhài" có thể khg xẩy ra vì bọn chúng dùng bạo lực để cướp chính quyèn và giữ chính quyền cũng bằng bạo lực. Một khi quần chúng khg còn gì để bóc lột, để chiếm đoạt nữa thì bọn chúng sẽ bóc lột lẫn nhau. và hiện tượng đó đang xẩy ra. Một cuộc bạo loạn, máu lửa có thể xẩy ra bất cứ lúc nào.

Thân ái chào quý bạn,

NKĐính

This warden message is to alert U.S. citizens living in, or traveling to
Vietnam that there are numerous reports of home invasions, robberies,
and assaults against the ex-pat community, including what appears to be
an uptick of activity during the last several weeks in Ho Chi Minh City.
The U.S. Embassy in Hanoi and the Consulate in Ho Chi Minh City would
like to remind all U.S. citizens that Ho Chi Minh City has a high rate
of crime, and that everyone should avoid complacency, use sound
residential security practices and keep situational awareness at all
times.

During the last 7 months the Mission has received reports and verified
numerous instances of pick-pocketing, bag snatches, and residential
break-ins targeting the expatriate community. Additionally, two
residential guards of an ex-pat compound were found murdered while on
duty.

The U.S Embassy in Hanoi and the U.S. Consulate in Ho Chi Minh City also
reminds U.S. citizens that there have been acts of extreme violence in
local nightspots frequented by ex-pats, including District 1. Take
precaution to never escalate any confrontation or argument while in a
nightclub or on the street. We always recommend using the buddy system
when going out on the town, especially after 11:00 pm. Please take your
own personal safety and security seriously in order to avoid becoming a
victim.

You can stay in touch and get Embassy/Consulate updates by checking the
Embassy web site at http://vietnam.usembassy.gov/
<http://vietnam.usembassy.gov/> and the Consulate web site at
http://hochiminh.usconsulate.gov/ <http://hochiminh.usconsulate.gov/> .
You can also get global updates at the U.S. Department of State's,
Bureau of Consular Affairs website <http://www.travel.state.gov/> at
http://www.travel.state.gov/, where you can find the current Worldwide
Caution, Travel Warnings, Travel Alerts, and Country Specific
Information. If you don't have internet access, we have a call center
for updates--1-888-407-4747 toll-free in the U.S. and Canada, or outside
the U.S. and Canada on a regular toll line at 1-202-501-4444.

For after-hours emergencies, please call +84-4-3850-5000 or
+84-90-392-4613.

U.S. Embassy in Hanoi <http://vietnam.usembassy.gov/>
170 Ngoc Khanh, Ba Dinh District
Hanoi, Vietnam
Telephone: (84-4) 3850-5000 ext. 6133 or 6103
Emergency after-hours telephone: +84-4-3850-5000

U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City
<http://hochiminh.usconsulate.gov/>
4 Le Duan, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
Telephone: (84-8) 3520-4200
Emergency after-hours telephone: +84-90-392-4613
This email is UNCLASSIFIEDMichael Huynh, M.B.A.(510) 648-0587

michael.huynh@sbcglobal.net


Tien Bac  
#82 Posted : Wednesday, April 13, 2011 1:12:51 AM(UTC)
Tien Bac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/12/2011(UTC)
Posts: 2,370
Location: Cõi Tiên

Thanks: 18 times
Was thanked: 46 time(s) in 39 post(s)
Xin chuyển tiếp đến anh chị nào sắp đi VN.

Xin chuyển tiếp tin tức VN mới nhất từ anh NKĐính, một người bạn ở VN & đến tất cả.

Kính gửi anh Thạch, anh Hùng, anh Năng và quý bạn thân mến,

Mỗi lần về VN tôi đều đi đăng ký tại tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Saigon để thường xuyên được nhận những thông tin hay khuyến cáo liên quan đến vấn đề an toàn của kiều dân Mỹ hiện cư trú hay du lịch tại VN. Tôi xin chuyển tới quý vị một e-mail của tòa Lãnh Sự Mỹ gửi cho tôi cách đây ít bữa về tình trạng an ninh hiện nay ở Saigon. Đây mới chỉlà khía cạnh an ninh ở thành Hồ mà thôi còn những xáo trộn và bất ổn thì những gì mà mắt thấy, tai nghe tôi ghi nhận như sau:

Kinh tế: Thất nghiệp như rươi, lạm phát thuộc dạng ngựa phi đường xa, trộm cướp hoành hành everywhere. Giá vàng, dôla khg phải mỗi ngày, mỗi giá mà mỗi ngày 4 giá: sáng, trưa, chiều, tối. Dân chúng đổ xô đi mua vàng, trữ đôla và xếp hàng dài xin hộ chiếu (passport) để xuất ngoại làm tôi mường tượng và liên tưởng tới cái cảnh năm xưa 75 cũng như rứa. Chính phủ đáo hạn nợ và nợ như Chúa Chổm nên tín dụng bị xuống cấp nên phải đi thu mua đôla.

Cọp Ăn: Bọn ác ôn, côn đồ này khg chừa một ai: già, trẻ, lớn, bé đều bị thượng cẳng chân, hạ cẳng tay xẩy ra hàng ngày. Có những cụ già bị chúng đánh chết tươi. Hễ khác ý chúng là bị ăn đòn rồi. Bọn "Tứ ác của Kim Dung"cũng khg so sánh với bọn chúng được. Viết ra thì dài còn hơn chuyện "xe cán chó, chó cán xe" nữa.

Theo sự lượng định tình hình của tôi thì một cuộc cách mạng "hoa nhài" có thể khg xẩy ra vì bọn chúng dùng bạo lực để cướp chính quyèn và giữ chính quyền cũng bằng bạo lực. Một khi quần chúng khg còn gì để bóc lột, để chiếm đoạt nữa thì bọn chúng sẽ bóc lột lẫn nhau. và hiện tượng đó đang xẩy ra. Một cuộc bạo loạn, máu lửa có thể xẩy ra bất cứ lúc nào.

Thân ái chào quý bạn,

NKĐính

This warden message is to alert U.S. citizens living in, or traveling to
Vietnam that there are numerous reports of home invasions, robberies,
and assaults against the ex-pat community, including what appears to be
an uptick of activity during the last several weeks in Ho Chi Minh City.
The U.S. Embassy in Hanoi and the Consulate in Ho Chi Minh City would
like to remind all U.S. citizens that Ho Chi Minh City has a high rate
of crime, and that everyone should avoid complacency, use sound
residential security practices and keep situational awareness at all
times.

During the last 7 months the Mission has received reports and verified
numerous instances of pick-pocketing, bag snatches, and residential
break-ins targeting the expatriate community. Additionally, two
residential guards of an ex-pat compound were found murdered while on
duty.

The U.S Embassy in Hanoi and the U.S. Consulate in Ho Chi Minh City also
reminds U.S. citizens that there have been acts of extreme violence in
local nightspots frequented by ex-pats, including District 1. Take
precaution to never escalate any confrontation or argument while in a
nightclub or on the street. We always recommend using the buddy system
when going out on the town, especially after 11:00 pm. Please take your
own personal safety and security seriously in order to avoid becoming a
victim.

You can stay in touch and get Embassy/Consulate updates by checking the
Embassy web site at http://vietnam.usembassy.gov/
<http://vietnam.usembassy.gov/> and the Consulate web site at
http://hochiminh.usconsulate.gov/ <http://hochiminh.usconsulate.gov/> .
You can also get global updates at the U.S. Department of State's,
Bureau of Consular Affairs website <http://www.travel.state.gov/> at
http://www.travel.state.gov/, where you can find the current Worldwide
Caution, Travel Warnings, Travel Alerts, and Country Specific
Information. If you don't have internet access, we have a call center
for updates--1-888-407-4747 toll-free in the U.S. and Canada, or outside
the U.S. and Canada on a regular toll line at 1-202-501-4444.

For after-hours emergencies, please call +84-4-3850-5000 or
+84-90-392-4613.

U.S. Embassy in Hanoi <http://vietnam.usembassy.gov/>
170 Ngoc Khanh, Ba Dinh District
Hanoi, Vietnam
Telephone: (84-4) 3850-5000 ext. 6133 or 6103
Emergency after-hours telephone: +84-4-3850-5000

U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City
<http://hochiminh.usconsulate.gov/>
4 Le Duan, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
Telephone: (84-8) 3520-4200
Emergency after-hours telephone: +84-90-392-4613
This email is UNCLASSIFIEDMichael Huynh, M.B.A.(510) 648-0587

michael.huynh@sbcglobal.net


Tien Bac  
#83 Posted : Wednesday, April 13, 2011 1:14:37 AM(UTC)
Tien Bac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/12/2011(UTC)
Posts: 2,370
Location: Cõi Tiên

Thanks: 18 times
Was thanked: 46 time(s) in 39 post(s)
Xin chuyển tiếp đến anh chị nào sắp đi VN.

Xin chuyển tiếp tin tức VN mới nhất từ anh NKĐính, một người bạn ở VN & đến tất cả.

Kính gửi anh Thạch, anh Hùng, anh Năng và quý bạn thân mến,

Mỗi lần về VN tôi đều đi đăng ký tại tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Saigon để thường xuyên được nhận những thông tin hay khuyến cáo liên quan đến vấn đề an toàn của kiều dân Mỹ hiện cư trú hay du lịch tại VN. Tôi xin chuyển tới quý vị một e-mail của tòa Lãnh Sự Mỹ gửi cho tôi cách đây ít bữa về tình trạng an ninh hiện nay ở Saigon. Đây mới chỉlà khía cạnh an ninh ở thành Hồ mà thôi còn những xáo trộn và bất ổn thì những gì mà mắt thấy, tai nghe tôi ghi nhận như sau:

Kinh tế: Thất nghiệp như rươi, lạm phát thuộc dạng ngựa phi đường xa, trộm cướp hoành hành everywhere. Giá vàng, dôla khg phải mỗi ngày, mỗi giá mà mỗi ngày 4 giá: sáng, trưa, chiều, tối. Dân chúng đổ xô đi mua vàng, trữ đôla và xếp hàng dài xin hộ chiếu (passport) để xuất ngoại làm tôi mường tượng và liên tưởng tới cái cảnh năm xưa 75 cũng như rứa. Chính phủ đáo hạn nợ và nợ như Chúa Chổm nên tín dụng bị xuống cấp nên phải đi thu mua đôla.

Cọp Ăn: Bọn ác ôn, côn đồ này khg chừa một ai: già, trẻ, lớn, bé đều bị thượng cẳng chân, hạ cẳng tay xẩy ra hàng ngày. Có những cụ già bị chúng đánh chết tươi. Hễ khác ý chúng là bị ăn đòn rồi. Bọn "Tứ ác của Kim Dung"cũng khg so sánh với bọn chúng được. Viết ra thì dài còn hơn chuyện "xe cán chó, chó cán xe" nữa.

Theo sự lượng định tình hình của tôi thì một cuộc cách mạng "hoa nhài" có thể khg xẩy ra vì bọn chúng dùng bạo lực để cướp chính quyèn và giữ chính quyền cũng bằng bạo lực. Một khi quần chúng khg còn gì để bóc lột, để chiếm đoạt nữa thì bọn chúng sẽ bóc lột lẫn nhau. và hiện tượng đó đang xẩy ra. Một cuộc bạo loạn, máu lửa có thể xẩy ra bất cứ lúc nào.

Thân ái chào quý bạn,

NKĐính

This warden message is to alert U.S. citizens living in, or traveling to
Vietnam that there are numerous reports of home invasions, robberies,
and assaults against the ex-pat community, including what appears to be
an uptick of activity during the last several weeks in Ho Chi Minh City.
The U.S. Embassy in Hanoi and the Consulate in Ho Chi Minh City would
like to remind all U.S. citizens that Ho Chi Minh City has a high rate
of crime, and that everyone should avoid complacency, use sound
residential security practices and keep situational awareness at all
times.

During the last 7 months the Mission has received reports and verified
numerous instances of pick-pocketing, bag snatches, and residential
break-ins targeting the expatriate community. Additionally, two
residential guards of an ex-pat compound were found murdered while on
duty.

The U.S Embassy in Hanoi and the U.S. Consulate in Ho Chi Minh City also
reminds U.S. citizens that there have been acts of extreme violence in
local nightspots frequented by ex-pats, including District 1. Take
precaution to never escalate any confrontation or argument while in a
nightclub or on the street. We always recommend using the buddy system
when going out on the town, especially after 11:00 pm. Please take your
own personal safety and security seriously in order to avoid becoming a
victim.

You can stay in touch and get Embassy/Consulate updates by checking the
Embassy web site at http://vietnam.usembassy.gov/
<http://vietnam.usembassy.gov/> and the Consulate web site at
http://hochiminh.usconsulate.gov/ <http://hochiminh.usconsulate.gov/> .
You can also get global updates at the U.S. Department of State's,
Bureau of Consular Affairs website <http://www.travel.state.gov/> at
http://www.travel.state.gov/, where you can find the current Worldwide
Caution, Travel Warnings, Travel Alerts, and Country Specific
Information. If you don't have internet access, we have a call center
for updates--1-888-407-4747 toll-free in the U.S. and Canada, or outside
the U.S. and Canada on a regular toll line at 1-202-501-4444.

For after-hours emergencies, please call +84-4-3850-5000 or
+84-90-392-4613.

U.S. Embassy in Hanoi <http://vietnam.usembassy.gov/>
170 Ngoc Khanh, Ba Dinh District
Hanoi, Vietnam
Telephone: (84-4) 3850-5000 ext. 6133 or 6103
Emergency after-hours telephone: +84-4-3850-5000

U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City
<http://hochiminh.usconsulate.gov/>
4 Le Duan, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
Telephone: (84-8) 3520-4200
Emergency after-hours telephone: +84-90-392-4613
This email is UNCLASSIFIEDMichael Huynh, M.B.A.(510) 648-0587

michael.huynh@sbcglobal.net


Hoàng Thy Mai Thảo  
#84 Posted : Monday, August 29, 2011 3:27:47 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,184

Thanks: 5494 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)

Perth Western, Australia: Biểu tình chống Trung Cộng ngày 28-08-2011


Posted on August 28, 2011 by HNSG
Hình ảnh Cộng đồng người Việt Quốc Gia biểu tình chống trung cộng tại Perth, Úc Đại Lợi…ngày 28-08-2011.

From: John Nguyen
Kính gửi Quí Anh một vài hình ảnh tại Perth, thủ phủ Tiểu Bang Western Australia và trước Lãnh Sự Quán Trung Cộng ngày Sun 28-08-11.
Người ngoại Quốc mặc áo Polo chính là Dân Biểu Luke Simpkin Đơn vị Cowan, người đã bị Công An Việt Cộng hành hung tại VN kỳ vừa rồi trong chuyến thăm Cha Lý tại Huế.UserPostedImage

UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
Dân biểu Luke Simpkin
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#85 Posted : Saturday, September 17, 2011 1:02:21 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,184

Thanks: 5494 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)9/17/2011

FRANKFURT, CHLB Đức: BIỂU TÌNH 17-09 trước Tổng lãnh sự Việt Cộng


Frankfurt: Demonstration against the VCP and CCP.Saturday, September 17th 2011: From 11:30 am to 1:30 pm: in front of the vietnamese communist generalconsulate,

Kennedy Allee 49, 60596 Frankfurt am Main, Germany.


Photo courtesy of Kai & Daniela Stoffers

Hình Ảnh CHLB Đức BIỂU TÌNH chống Việt gian Cộng sản và chống Trung Cộng xâm lược, NGÀY THỨ BẢY 17-09-2011 TẠI FRANKFURT AM MAIN, TỪ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30.


TẬP THỂ CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA TẠI CHLB ĐỨC
Verein der vietnamesischen Veteranen in der BRD
Hoàng Tôn Long, BGR 70, 60437 Ffm Tel. 01796492181 e mail : Hoanglong31@gmx.de

Frankfurt, ngày 28 tháng 08 năm 2011

Thông Báo

BIỂU TÌNH NGÀY THỨ BẢY 17-09-2011

TẠI FRANKFURT AM MAIN, TỪ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30

trước Tổng lãnh sự Việt Cộng

Kennedy Allee 49, 60596 Frankfurt am Main

Kính thưa:

Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo,
Quý Hội đoàn, Tổ chức, Quý cơ quan Truyền thông, Quý đồng hương.

Qua những dữ kiện xảy ra, chúng ta nhận định được sự tráo trở, ươn hèn của nhà cầm quyền Việt Cộng, trước sự xâm lấn lãnh thổ lãnh hải của Trung Cộng mà không dám lên tiếng bảo vệ chủ quyền. Chúng tôi kêu gọi sự tham gia buổi biểu tình nhằm:

Cực lực lên án thái độ nhu nhược, hành vi của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam qua bức Công Hàm bán nước cầu vinh ngày 14.09.1958 của Thủ tướng Việt Cộng Phạm văn Đồng ký kết.

Yêu cầu chấm dứt hành động thô bạo bắt bớ người dân tỏ lòng yêu nước trong thời gian qua.

Lên án thái độ ươn hèn của Cộng Sản Việt Nam qua sự bắn giết, bắt bớ giam cầm ngư phủ Việt Nam của bọn bành trướng Trung Cộng.

Hoan hô tinh thần của đồng bào trong nước trong công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Dân tộc Việt Nam.

Trân trọng kính mời quý đồng hương, tổ chức, Tôn Giáo, Đảng Phái tham dự đông đảo.

Thay mặt Ban Tổ Chức
Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH tại CHLB Đức
Hoàng Tôn Long
Hoàng Thy Mai Thảo  
#86 Posted : Saturday, October 1, 2011 2:05:08 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,184

Thanks: 5494 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)

Hình ảnh biểu tình chống xâm lăng của Trung Cộng & sự hèn nhát “Bán Nước Hại Dân của “Tà Quyền” CSVN tại Berlin 01.10.2011


Posted on October 1, 2011 by danlamthan
Hơn 200 đồng hương Việt Nam từ mọi miền nước Đức đã tập họp về Berlin, thể hiện lòng nước của mình trước âm mưu bành trướng của nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng như lên án việc bán dất nhượng biển của tà quyền Cộng Sản Việt Nam “Hèn với giặc, Ác với dân”.
Bài tường thuật và Video chúng tôi sẽ gởi đến qúy đọc giả trong ngày tới.

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#87 Posted : Sunday, October 2, 2011 6:35:29 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,184

Thanks: 5494 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)

NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2011 - PARIS BIỂU TÌNH TỐ CÁO TÀU CỘNG XÂM LĂNG VN VÀ LÊN ÁN csVN ĐỘC TÀI LÀM TAY SAI BÁN NƯỚC, PHẢN BỘI QUÊ HƯƠNG

(photos và youtube : Bắc Ninh thực hiện)

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImageHoàng Thy Mai Thảo  
#88 Posted : Monday, October 17, 2011 12:57:07 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,184

Thanks: 5494 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)

Biểu Tình tại Stuttgart, Nam Đức Quốc, vào ngày Thứ Bảy 15-10-2011Hoàng Thy Mai Thảo  
#89 Posted : Monday, October 17, 2011 3:00:07 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,184

Thanks: 5494 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)

Kinh goi Quy Vi video bieu tinh len an CSVN ban nuoc , tai Trocadero ngay 16-9-2011 va xin pho bien rong rai
Nguyễn Văn Đông

Tập thể Người Việt tại Pháp biểu tinh lên án CSVN và chống Trung Cộng xâm lăng VN
Hoàng Thy Mai Thảo  
#90 Posted : Monday, June 10, 2013 3:54:50 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,184

Thanks: 5494 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage


UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#91 Posted : Tuesday, June 11, 2013 1:04:37 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,184

Thanks: 5494 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)

Xe chở Obama đến họp phải đổi lộ trình, tránh khu người Việt biểu tình
Cập nhật 10/06/2013.
UserPostedImage
Tờ báo cũng nói rằng nhiều người Mỹ gốc Việt ở California bực mình Trung Cộng cướp lãnh thổ của Việt Nam. Báo này cũng trích nguồn tin của một đài truyền hình ở Los Angeles cho biết rằng lộ trình của đoàn xe chở TT Obama đến cuộc họp đã phải đổi lộ trình, tránh qua khu biểu tình.

Như chúng tôi đã loan, cuộc họp thượng đỉnh giữa TT Obama và chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra ở Rancho Mirage, gần Palm Springs, và cách khu Little Sài Gòn ở Quận Cam, nơi có đông cộng đồng người Việt hải ngoại, khoảng 90 phút lái xe.
Và tin đã loan là cộng đồng người Việt từ nhiều nơi đã kéo về đây phản đối Tập Cận Bình.
Theo tin của Orange County Weekly tường trình thì nhiệt độ tại đây đã lên đến 110 độ F, tương đương với 43 độ C, vào ngày biểu tình hôm qua. Đoàn biêåu tình phải tập trung tại khu Annenberg Estate của Sunnylands, vì đã bị chặn cách nơi họp khoảng 1 dặm. Người ta gọi khu này là Trại David ở phía Tây của Hoa Kỳ.

UserPostedImage

Người biểu tình Việt đã hô to khẩu hiệu “Chấm dứt giết ngư phủ Việt Nam” (Stop murdering Vietnamese fisherman), “Tàu Cộng hãy cút đi” (Red China back off), hay “Không làm ăn với bọn bắt nạt” (No deal with bully),…
Tờ báo cũng nói rằng nhiều người Mỹ gốc Việt ở California bực mình Trung Cộng cướp lãnh thổ của Việt Nam.
Báo này cũng trích nguồn tin của một đài truyền hình ở Los Angeles cho biết rằng lộ trình của đoàn xe chở TT Obama đến cuộc họp đã phải đổi lộ trình, tránh qua khu biểu tình.
Điều này cũng cho biết rằng TT Obama đã biết được có biểu tình của người Việt và Tây Tạng chống Trung Cộng và Tập Cận Bình.
Và cuộc biểu tình đã thu hút sự chú ý và đưa tin rất nhiều của truyền thông quốc tế và rất có lợi cho cuộc đấu tranh của người Việt.
Nguyễn Dương (baocalitoday)

Users browsing this topic
Guest
5 Pages«<345
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.