Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages123>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1 Posted : Thursday, May 12, 2011 4:22:00 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 13,543

Thanks: 6416 times
Was thanked: 2703 time(s) in 1902 post(s)

Thiếu Hụt Ngân Sách và Quốc Trái: Thực Trạng và Hậu Qủa


Hương Sài-gòn


Khi nghe tin về tình trạng thiếu hụt ngân sách quốc gia (THNSQG -- national deficit) hoặc quốc trái (nợ của quốc gia, QT -- national debt) đa số chúng ta đều cảm thấy rất quan tâm cho nền kinh tế và nhất là cho sự an toàn về tài chánh của chính gia đình mình.

Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý là nhiều người không biết rõ THNSQG hoặc QT là gì và được đo lường như thế nào, cũng như nó có ảnh hưởng ra sao đối với nền kinh tế quốc gia, đời sống và sự an sinh của người dân trong nước. Ngoài ra, người ta cũng thường lầm lẫn giữa THNSQG và QT.

Thế nào là thiếu hụt ngân sách quốc gia (THNSQG)? Thế nào là quốc trái ( QT)? Ảnh hưởng của 2 hiện tượng này đối với nền kinh tế quốc gia và đời sống của người dân ra sao ?


1. Thiếu Hụt Ngân Sách QG (national budget deficit) Và Quốc Trái (national debt).


Tình trạng THNSQG xảy ra khi số chi trong ngân sách vượt quá số thu -- trong tài khoá (fiscal year). Sự thiếu hụt này khiến chính phủ phải vay mượn bằng cách phát hành công khố phiếu (treasury bills) hoặc trái phiếu (saving bonds) và bán cho công chúng hoặc các nhà đầu tư trong và ngoài nước trên thị trường tự do (open market). Thí dụ, trong tài khoá 1992-1993, số thiếu hụt ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ là 290 tỷ (billion) Mỹ kim, và trong tài khoá 1995-1996, số thiếu hụt là 164 tỷ Mỹ kim.

Trong khi đó , công trái quốc gia là tổng số tiền (tích lũy theo thời gian) mà chính phủ vay (qua việc phát hành và bán công khố phiếu) để đài thọ các chi phí công do khiếm khuyết ngân sách, trừ đi tổng số tiền chính phủ đã hoàn trả. Thí dụ, cuối năm 1996 công trái quốc gia HK là 5.323 ức (trillion) Mỹ kim. (Source: Treasury Direct).

2. Quốc Trái (Nợ Công) Của Các Nước Trên Thế Giới


Vì Hoa Kỳ là một siêu cường quốc hàng đầu trên thế giới, báo chí địa phương cũng như toàn cầu luôn đặt trọng tâm vào Hoa Kỳ. Cho nên người ta thường nghĩ rằng chỉ có Hoa Kỳ là “thiếu nợ” nhiều nhất. Trên thực tế, hầu hết tất cả các nước trên thế giới đều mắc nợ. Theo The World Fact Book, tỉ số Nợ/GDP của Hoa Kỳ là 58.9% (nghĩa là công trái của Hoa kỳ bằng 58.9% GDP của Hoa Kỳ), đứng hạng 37 trên thế giới về "vay nợ", trong khi đó Japan đứng đầu với tỉ số là 225.8% (nghĩa là số nợ của Japan lên đến 225.8% GDP của Japan).Rank country (% of GDP) Years


1 Japan 225.80 2010 est.
2 Saint Kitts and Nevis 185.00 2009 est.
3 Lebanon 150.70 2010 est.
4 Zimbabwe 149.00 2010 est.
5 Greece 144.00 2010 est.
6 Iceland 123.80 2010 est.
7 Jamaica 123.20 2010 est.
8 Italy 118.10 2010 est.
9 Singapore 102.40 2010 est.
10 Belgium 98.60 2010 est.
11 Ireland 94.20 2010 est.
12 Sudan 94.20 2010 est.
13 Sri Lanka 86.70 2010 est.
14 France 83.50 2010 est.
15 Portugal 83.20 2010 est.
16 Egypt 80.50 2010 est.
17 Belize 80.00 2010 est.
18 Hungary 79.60 2010 est.
19 Germany 78.80 2010 est.
20 Nicaragua 78.80 2010 est.
21 Dominica 78.00 2009 est.
22 Israel 77.30 2010 est.
23 United Kingdom 76.50 2010 est.
24 Austria 70.40 2010 est.
25 Malta 69.10 2010 est.
26 Netherlands 64.60 2010 est.
27 Spain 63.40 2010 est.
28 Cote d'Ivoire 63.30 2010 est.
29 Jordan 61.40 2010 est.
30 Cyprus 61.10 2010 est.
31 Brazil 60.80 2010 est.
32 Mauritius 60.50 2010 est.
33 Ghana 59.90 2010 est.
34 Albania 59.30 2010 est.
35 World 59.30 2010 est.
36 Bahrain 59.20 2010 est.
37 United States 58.90 2010 est.
38 Seychelles 58.80 2010 est.
39 Morocco 58.20 2010 est.
40 Bhutan 57.80 2009 est.

Source: The World Fact Book


Bản liệt kê trên cho thấy rằng, ngược lại với những gì được đăng tải, bàn luận trên báo chí và các phương tiện truyền thông khác, Hoa Kỳ “thiếu nợ” tương đối ít hơn các nước phát triển (developed countries) khác trên thế giới như Japan (#1 : 225.8%), Italy (#8, 118.1%), France (#14, 83.5%), Germany (# 19, 78.8%), Anh (U. K., #23 , 76.5%). Chỉ số trung bình của thế giới (World) là 59.3% (rank: 35).

Tóm lại chỉ số công trái của Hoa Kỳ tương đối với tổng sản lượng quốc nội (GDP) vẫn còn thấp hơn mức trung bình của thế giới (trong năm 2010). Những con số kể trên cho thấy rằng các chính trị gia cũng như báo chí đã và đang thổi phồng tình trạng “thiếu nợ” của Hoa Kỳ.


3. Hiện trạng của Công Trái Hoa Kỳ


Nếu coi tổng số trị giá của công khố phiếu là tổng số nợ của Hoa kỳ thì hiện nay tổng số nợ nầy được chia ra như sau:

• Hoa Kỳ thiếu công chúng Hoa Kỳ (U. S. public) 32% tổng số nợ.

• Hoa Kỳ thiếu Ngân hàng Liên Bang Hoa Kỳ (Federal Reserve Bank) 44% tổng số nợ.

• Hoa Kỳ thiếu ngoại quốc (foreign countries) 23% tổng số nợ.


Như vậy, theo thống kê 2007, Hoa Kỳ thiếu nợ chính mình 77% và thiếu ngoại quốc 23 % của tổng số nợ.


UserPostedImage


4. Trung Cộng và Quốc Trái Hoa Kỳ

Trong những ngày qua, một số chính trị gia, báo chí và các cơ quan truyền thông khác cho rằng Trung Cộng là chủ nợ to của Hoa Kỳ, và vì thế Hoa Kỳ đang đứng bên bờ của vực thẩm của khánh tận (bankruptcy). Những con số được trình bày dưới đây cho thấy đó là một sự thổi phồng quá đáng nhằm gây lo lắng cho quần chúng với mục đích chính trị hoặc tâm lý.

Biểu đồ dưới đây trình bày tổng số quốc trái của Hoa Kỳ (dưạ theo thống kê 2009) chia làm nhiều phần gồm cả tổng số trái phiếu Hoa Kỳ mà 2 nước Trung Hoa Lục Địa (Mainland China) và Nhật Bản (Japan) đã mua.

Theo biểu đồ nầy, rõ ràng, không như người ta nghĩ (ảnh hưởng bởi sự bi thảm hoá của các chính trị gia và báo chí). Hoa kỳ trong năm 2009 thiếu Trung Cộng chỉ có 6.8% , và Nhật Bản, 5.69% tổng số quốc trái. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng Trung Cộng và Nhật Bản là 2 nước đầu tư nhiều nhất vào công khố phiếu Hoa Kỳ (tổng trị giá trái phiếu HK mà ngoại quốc mua = tổng số nợ mà HK phải trả khi đáo hạn).

UserPostedImage


Số nợ mà Hoa Kỳ thiếu ngoại quốc thật sự là tiền đầu tư của ngoại quốc vào công khố phiếu Hoa Kỳ (U.S. treasury bills) và các trái phiếu khác (như U.S. saving bonds và notes), chứ không phải Hoa kỳ trực tiếp mượn tiền của ngoại quốc như cá nhân vay nợ của ngân hàng. Nên lưu ý rằng các công khố phiếu và trái phiếu đều có hạn kỳ hoàn trả (ngắn hoặc dài hạn tùy theo loại (thí dụ 5-year hoặc 10-year treasury bills). Vì các công khố phiếu hoặc trái phiếu được mua trong những thời điểm khác nhau và được trao đổi trên thị trường tài chánh như cổ phiếu của các công ty. Điều nầy cho thấy là các “chủ nợ” (creditors, đúng ra, nhà đầu tư) không thể “đòi nợ” ngay lập tức vào bất cứ lúc nào mà phải đợi đến khi đáo hạn (hoặc bán lại trên thị trường). Như thế Hoa kỳ không phải thanh toán tất cả số nợ trong một lúc trong bất cứ thời điểm nào.

Trở lại biểu đồ trên, ta thấy rằng Trung Cộng (Mainland China) chỉ chiếm 6.63 % tổng số nợ của Hoa Kỳ. Con số nầy cho thấy rõ ràng là Trung Cộng không phải là chủ nợ to lớn của Hoa Kỳ. Như thế việc đầu tư của Trung Cộng vào trái phiếu của Hoa Kỳ không quan trọng như người ta thường nghĩ (hoặc cố tình thổi phồng). Sau đây là số đầu tư của các "creditors" vào trái phiếu Hoa Kỳ. Đứng đầu là Trung Cộng với $867.7 billion (khoảng 5.8% GDP của Hoa kỳ).


• Trung Cộng: $867.70 billion
• Nhật Bản : $786.70 billion
• Anh Quốc: $350.0 billion
• Brazil: $161.4 billion
• Hong Kong: $145.70 billion
• Russia: $126.80 billion
• Trung Hoa Quốc Gia (Taiwan): $126.20 billion

source: The World Fact Book


Tóm lại, các con số thống kê trên đây cho thấy rằng (1) Tương đối với GDP, Hoa Kỳ không phải là "con nợ" lớn nhất trên thế giới, (2) Trung Cộng không phải là "chủ nợ" khổng lồ của Hoa Kỳ (3) Hoa kỳ không thể bị khánh tận vì vay nợ của ngoại quốc, và (4) 77% số nợ của HK là nợ chính mình, và dĩ nhiên không ai bị vỡ nợ vì vay tiền của chính mình.


(Còn tiếp, khi có giờ rảnh HSG sẽ viết về ảnh hưởng của National Debt)

Edited by user Monday, May 23, 2011 4:29:32 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
Ngọc Anh on 5/18/2011(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2 Posted : Friday, May 20, 2011 7:45:43 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 13,543

Thanks: 6416 times
Was thanked: 2703 time(s) in 1902 post(s)

SUY TRẦM KINH TẾ : NỖI LO LẮNG QUEN THUỘC


" Kinh tế và đất nước Hoa Kỳ đi về đâu? Với gần 300 năm lập quốc vững vàngvới nền Dân chủ, Tự Do, Nhân quyền, thiển nghĩ không ai có thể biến đất nước này thành Xã hội hay Cộng sản chủ nghĩa. Một ông TT như thế sẽ bị QH giật xuống, bất tín nhiệm ngay.Như ai cũng thấy con đường trước mặt là rất khó khăn; 2009 có thể còn khó khăn hơn 2007 và 2008. Cử tri Hoa Kỳ thích thay đổi (change we need), thích hảo ngọt và nay họ đã mãn nguyện. Chúa nhật vừa rồi, ở hầu hết các nhà thờ Công giáo và Tin Lành tại Mỹ, người ta hát bài: *O beautiful for spacious skies, For amber waves of grain... * vào sau lễ để cầu xin Thượng Đế thương đất nước này, phá mọi sự dữ! " (GS Xuân Vũ Trần Đình Ngọc)

Thăng trầm kinh tế là hiện tượng cố hữu trong nền kinh tế thị trường tự do (free market economy). Lúc thịnh vượng, mọi người lạc quan phấn khởi. Ngược lại, khi kinh tế suy đồi, người ta trở nên bi quan và lo lắng. Đoạn văn trên trích từ bài "Nền Kinh Tế Hoa Kỳ Đi Về Đâu?" của GS Xuân Vũ Trần Đình Ngọc đã nói lên nỗi lo lắng quen thuộc của người dân Hoa Kỳ trước nạn suy trầm kinh tế (economic recession) hiện nay. Điều nầy rất dể hiểu vì mọi xuống dốc kinh tế đều mang đến ảnh hưởng tệ hại trên mọi mặt, từ thị trường tài chánh (financial market), thị trường hàng hoá (product market), đến thị trường lao động (labor market). Hiện tình kinh tế Hoa kỳ có thể được tóm tắc qua những diễn biến sau đây.

(1) Sư Thất Bại Của Các Ngân Hàng Kinh Doanh và Tín Dụng

Cuộc khủng hoảng địa ốc (do những tài trợ bừa bãi và thái quá của các ngân hàng) đã đưa đến hiện trạng khủng hoảng tài chánh: Hằng chục ngân hàng thương mại và tín dụng lớn như IndyMac Bank, Fannie Mae, và Freddie Mac đã bị lỗ lã nặng nề và có cơ nguy đi đến tình trạng khánh tận. Ngoài ra, hàng trăm ngân hàng nhỏ trên toàn quốc bị khánh tận và đóng cửa. Do đó, trước những bất mãn và sợ hải của dân chúng, chánh phủ Hoa Kỳ đã phải ra tay can thiệp (như dành quyền điều khiển các cơ quan tín dụng lớn như Fannie Mae và Freddie Mac) nhằm trấn an quần chúng trước sự đe dọa của nạn suy trầm kinh tế.

Cuộc xuống dốc kinh tế nầy đã đưa đến tình trạng khan hiếm tiền tệ -- ngân hàng không có đủ tiền cho vay vì không thâu đuợc nợ – có phương hại đến guồng máy sản xuất và tiêu thụ của quốc gia .

* Các nhà sản xuất (các công ty lớn nhỏ) không vay được tiền để tạo vốn đầu tư và sản xuất. Do đó, sản lượng quốc gia (national product) bắt đầu xuống dốc.

* Người tiêu thụ không vay được tiền để mua nhà hoặc tài trợ các nhu cầu tiêu thụ khác (mua xe, chửa bệnh v.v.). Điều nầy dẫn đến tình trang ứ động trên các thị trường, từ thị trường tiêu thụ cho đến thị trường lao động.

Những suy thoái kinh tế nêu trên tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến mức nhân dụng (employment) trên toàn quốc. Các công ty bị lỗ lã và thiếu vốn đầu tư sản xuất phải sa thải nhân công, đưa đến tình trạng thất nghiệp (unemployment). Và nạn thất nghiệp dĩ nhiên sẽ mang đến tình trang khiếm khuyết lợi tức. Khiếm khuyết lợi tức sẽ dẫn đến tình trạng ế ẩm trên thị trường . Vòng suy thoái lẩn quẩn nầy, nếu thị trường không được điều chỉnh kịp thời, sẽ đưa đến một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Đây là mối lo ngại của đa số quần chúng Hoa Kỳ hiện nay.

(2) Tình Trạng Thất Nghiệp Hiện Nay

Trong trạng thái kinh tế quân bình (economic equilibrium) , số thất nghiệp tự nhiên (natural rate of unemployment) là vào khỏang từ 4% đến 5% [Số thất nghiệp này được gọi là "thất nghiệp tự nguyện" (voluntary unemployment)], gồm các cá nhân tự ý không muốn đi làm, thí dụ một số phụ nữ quyết định ở nhà làm nội trợ hoặc một số người nào đó muốn bị thất nghiệp để hưởng trợ cấp xã hội thay vì đi làm.

Hiên nay tỷ lệ thất nghiệp đã lên trên 6%, vượt qúa "tỉ lệ tự nhiên". Đây là một trong những dấu hiệu của suy trẩm kinh tế. Trong chiều hướng hiện tại , con số nầy có thễ tiến đến 7% hoặc 8% trong một ngày gần đây. Các công ty đã bắt đầu sa thải nhân công, điển hình là CityGroup tuyên bố sắp sa thải thêm 40,000 nhân viên. Ngoài ra nhiều công ty công nghệ và dịch vụ nhỏ trên toàn quốc đang cắt giảm nhân dụng hoặc đóng cửa vì phá sản.

(3) Thị Trưòng Chứng Khoán Tuột Dốc

Hiện nay, chỉ số (indexes) của the Dow Jones Industrial Average, NASDAG và S&P 500 đã giảm xuống khoảng 40% so với các chỉ số ấy vào giờ nầy năm ngoái. Điều nầy có nghĩa là nếu ta có $100,000 trong trương mục 401K vào muà Thu 2007, bây giờ chỉ còn $60,000. Đây là một mất mát không nhỏ.

Ba mấu chốt kinh tế kể trên cho thấy rằng chúng ta đang đứng bên bờ của một cuộc suy trầm kinh tế đáng lo ngại nếu lực lượng cung cầu trên thị trường không tự điều chỉnh kịp thời.

(Trong bài viết ngắn nầy, người viết tạm không đề cập đến ngoại thương và kimh tế toàn cầu, hy vọng chúng tôi sẽ có dịp bàn tới trong tưong lai nếu thời gian cho phép).

Vậy, NỀN KINH TẾ HOA KỲ SẼ ĐI VỀ ĐÂU ?

Nếu lịch sử là một hướng dẫn viên đáng tin cậy, thì NỀN KINH TẾ HOA KỲ SẼ VƯỢT QUA CƠN THỬ THÁCH NẦY VÀ SỄ TIẾP TỤC PHỒN THỊNH TRONG TRƯỜNG KỲ, nếu cơ cấu kinh tế thị trưòng tự do đuợc bảo vệ triệt để.

Dĩ nhiên, trong những ngày sắp tới, tình trạng kinh tế sẽ trở nên tồi tệ hơn, trước khi được phục hồi và tiếp tục tăng triển.

Như đã nói trong phần nhập đề, "thăng trầm kinh tế là hiện tượng cố hữu trong nền kinh tế thị trường tự do". Thật vậy, trong hơn một thế kỷ vừa qua, từ 1900 đến 2001, đã có 21 cuộc suy trầm kinh tế (xin xem biểu đồ dưới đây). Nhìn vào biểu đồ này, chúng ta thấy rằng trung bình cứ khỏang 4 năm là có xảy ra một cuộc suy trầm kinh tế. Cuộc suy trầm nặng nhất là cuộc đại khủng hoảng kinh tế (the great depression) 1930-1933, kéo dài đến 43 tháng. Và sau đó, 2 cuộc suy trầm kéo dài nhất (1973 và 1981) là khoảng 15 tháng (một năm 3 tháng) . Cuộc suy trầm vừa qua, bắt đầu vào năm 2001, kéo dài không đến 10 tháng. Ta có thể chia 100 năm qua làm hai thời kỳ: tiền và hậu thế chiến thứ II. Trong thời kỳ tiền chiến, trung bình một suy trầm kinh tế kéo dài khỏang 19 tháng. Trong thời hậu thế chiến II, thời gian kéo dài trung bình của các cuộc suy trầm nầy giảm xuống phân nữa, chỉ còn khỏang 10 tháng . Đây là một chỉ dấu tốt của diễn tiến kinh tế Hoa Kỳ : Kinh nghiệm đã giúp cho giới sản xuất và tiêu thụ ngày càng nhanh chóng trong việc đối phó với các nạn suy trầm kinh tế.

UserPostedImage


Nguyên nhân của các cuộc suy trầm trong nền kinh tế thị trưòng tự do có thể được tóm tắc bằng hai chử "THAM "(greed) và SỢ (fear), 2 cá tính cố hữu "bất toàn" của con người. Sự tham lam đưa đến mức thặng dư (excess) cung hoặc cầu, và sự qúa đáng nầy đưa đến tình trạng bất quân bình trên thị trường. Và cái bất quân bình nầy dẫn tới sự sợ hãi (như nỗi lo sợ và hoang mang hiện nay). Chính sự lo sợ nầy lại đưa đến những hành động vô lý (như tranh nhau rút tiền ra khỏi ngân hàng hoặc bán hết cổ phiếu với gía rẻ mạt), và sau cùng dẫn đến một suy trầm kinh tế.

May thay, cả hai giới sản xuất và tiêu thụ ở một nước tự do dân chủ như Hoa Kỳ, theo thời gian, đã đạt được kinh nghiệm, trình độ kiến thức cần thiết cũng như đủ khả năng để đối phó với những khó khăn kinh tế và mạnh tiến trên con đường phát triển quốc gia mà không cần sự can thiệp (thường không hữu hiệu) của nhà nước . Sự nhúng tay của chánh quyền chỉ có hiệu quả trong đoản kỳ. Trong tường kỳ, sự điều hoà kinh tế thị trường đuợc sắp xếp bởi bàn tay vô hình (invisible hand) muôn thuở của lực lượng cung/cầu trên thị trường.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, người ta thường qui trách và đòi hỏi chính quyền can thiệp và điều khiển với hy vọng nền kinh tế sớm trở lại mức quân bình. Điều nầy rõ ràng đã đi ngược lại cơ chế thị trường TỰ DO, trong đó chính phủ (một cơ quan HÀNH PHÁP) được lập ra để thay mặt toàn dân giữ gìn trật tự và luật pháp quốc gia (law and order) , đồng thời bảo vệ sự toàn vẹn lảnh thổ, chống ngoại xâm (defense). Chính phủ trong một thể chế tự do dân chủ không phải được thiết lập nhằm kiểm soát nền kinh tế quốc gia như nhà nước cộng sản với hệi thống kinh tế chi huy. Và do đó mọi biện pháp kinh tế của chính phủ Hoa Kỳ, trong thực chất, đều có tính cách chánh trị và tâm lý nhằm xoa diệu mổi lo sợ cũng như nhằm duy trì sự ủng hộ của quần chúng .

Lấy một thí dụ điển hình về trường hợp "The Big Three" (GM, Ford và Chrysler) đang đi đến tình trạng khánh tận và vận động yêu cầu chánh phủ giúp đở. Có quan niệm cho rằng chính phủ nên can thiệp -- dùng 25 tỷ Mỹ kim để "bail out" 3 công ty nầy -- nhằm tránh những hậu quả tai hại khi ba công ty lớn này phá sản, đặc biệt là hằng trăm ngàn nhân công sẽ bị thất nghiệp. Trong đoản kỳ, biện pháp nầy có thể tạm thời giúp 3 công ty đó tiếp tục hoạt động trong một vài năm. Vấn đề được đặt ra là làm thế nào để các công ty nầy được tiếp tục hoạt động và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Nếu họ không có cách nào để sản xuất hữu hiệu hơn (more efficiently) và nâng cao phẩm chất (quality) của hàng hoá (xe hơi) mà họ sản xuất để có một chổ đúng vững chắc trên thị trường, thì trước sau gì họ cũng phải đi đến tình trạng khánh tận. Và chính phủ không thể dùng tiền của dân (tax payers) để tiếp tục tài trợ cho sự lỗ lã do cách quản trị và sản xuất kém hữu hiệu của các công ty nầy.

Nếu ba công ty đó không thể thay đổi phương cách quản trị và sản xuất, thì trước sau gì họ cũng bị phá sản vì lỗ lã dù chính phủ có gúp đở hay không. Chính phủ có thể tài trợ, nhưng không có khả năng trực tiếp điều động lực lượng cung và cầu trên thị trường. Nói một cách nôm na, chính phủ không thể bắt buộc qúy vị và tôi mua xe GM , Chrysler hoặc Ford và chính phủ cũng không thể bắt buộc các công ty nầy bán giá rẻ hơn cái giá mà họ đang bị lỗ hằng tỷ Mỹ kim mỗi tam cá nguyệt, để tái lập cán cân quân bình trên thị trường xe hơi. Thí dụ đơn sơ kể trên cho thấy rằng mọi can thiệp của chính phủ đều vô hiệu trong trường kỳ. (Chính vì điểm nầy mà quốc hội Hoa Kỳ dù muốn tài trợ cho 3 hảng xe lớn nầy cũng phải đòi hỏi họ phải đưa ta một chương trình khả thi trong việc dùng số tiền chính phủ tài trợ để chấn chỉnh guồng máy sản xuất và quản trị cuả họ, trước khi bỏ phiếu thuận cho chương trình tài trợ)

Đến đây, một câu hỏi cần được đặt ra là: Làm sao hai lực lượng cung cầu có thể tự điều chỉnh để đưa nền kinh tế thị trường trở lại thế quân bình? Câu trả lời rất đơn sơ, nhưng rất thật: Cái gì đi xuống có lúc phải đi lên . Thật vậy, lấy một thí dụ đơn giản trên thi trường đia ốc. Trong năm vừa qua, số lượng nhà bán ra (số cung) vượt hẳn số người mua nhà (số cầu). Hậu qủa là giá nhà xuống qúa thấp. Ở những thành phố như Orlando, FL và Phoenix, AZ ,giá nhà có trường hợp sụt giảm hơn 50% . Hiện nay, những người cần mua nhà cũng chưa dám mua vì SỢ (FEAR) nhà tiếp tục xuống giá. Tuy nhiên đến một lúc nào đó, giá nhà xuống qúa thấp, người mua nhà để ở hoặc đầu tư bắt đầu mua. Khi các bảng bán nhà biến dần, người ta bắt đầu tranh nhau mua vói hy vọng ( hoặc sợ) giá nhà tiếp tục gia tăng , đến một lúc nào đó số cung sẽ gặp số cầu và thị trường địa ốc sẽ trở lại thế quân bình.

Định luật thiên nhiên: Sau cơn mưa trời lại sáng. Điều nầy vẫn đúng với hoạt động kinh tế thị trường tự do. Hai lực lượng cung cầu sẽ tự điều chỉnh và nền kinh tế sẽ phục hồi và tiếp tục tăng tiến sau mỗi cuộc suy trầm . Lịch sữ kinh tế Hoa kỳ suốt thế kỷ vừa qua đã hùng hồn chứng minh sư hữu hiệu của "bàn tay vô hình" của thị trường tự do .

Đây là cái đẹp của TỰ DO và là cái thú vị trong cuộc sống thăng trầm của những công dân luôn có niềm tin vào TỰ DO. Dĩ nhiên là "không bao giờ nói: không bao giờ". Lịch sử có thể chuyển hướng và "ngày tận thế" cũng có thể là một điều khả hữu. Tuy nhiên đây là một vấn đề ngoài tầm kiểm soát của con người . Hơn nữa, bi quan, yếm thế hoặc sợ hãi không là một thái độ bổ ích cho chính mình và cho xã hội.

Đời là một cuộc hành trình thú vị và, thiết nghĩ, chúng ta nên hân hoan thưởng thức.

Hương Sàigòn
(09/19/2010)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#3 Posted : Monday, May 23, 2011 4:30:40 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 13,543

Thanks: 6416 times
Was thanked: 2703 time(s) in 1902 post(s)
VOA - cập nhật Thứ Sáu, 06 tháng 5 2011


Kinh tế Mỹ có thêm nhiều việc làm hơn dự tính


Tổng thống Barack Obama nói nền kinh tế Mỹ đang phục hồi, sau khi trong nước có thêm nhiều việc làm hơn dự tính trong tháng Tư. Phúc trình về việc làm mới nhất cho thấy việc làm trong lãnh vực tư đang tăng tiến.
Kent Klein | White House Thứ Sáu, 06 tháng 5 2011

UserPostedImage
Hình: AP
Tổng thống Obama (phải) nói chuyện với các nhân viên khi ông đi thăm công ty Allison Transmission ở Indianapolis

Phúc trình về việc làm của chính phủ được công bố hôm thứ Sáu cho thấy có thêm 244.000 việc làm tại Mỹ trong tháng qua, tốt hơn các kinh tế gia tiên đoán.

Đến nói chuyện với công nhân nhà máy tại Indianapolis hôm thứ Sáu, bang Indiana Tổng thống Obama cho biết lãnh vực tư của Mỹ có thêm việc làm mỗi tháng trong hơn một năm nay.

Tổng thống Obama nói: “Điều này có nghĩa là trong 14 tháng qua, trong hơn một năm một chút, chúng ta có thêm hơn 2 triệu việc làm trong lãnh vực tư.”

Tỉ lệ thất nghiệp cao hơn, từ 8.8% trong tháng Ba lên đến 9.0% trong tháng Tư, phần lớn vì những người bỏ không tìm việc quay trở lại tìm việc.

Tổng thống Mỹ nói nền kinh tế đang đi đúng hướng, dù rằng có những làn gió thổi ngược, như giá xăng dầu tăng cao.

Tổng thống Obama nói: “Chúng ta có giá xăng dầu cao, ăn dần vào lương của các bạn, và đó là làn gió ngược chúng ta phải đối phó. Chúng ta thấy động đất tại Nhật Bản đã có ảnh hưởng đến việc sản xuất tại đây.”

Tổng thống Obama nói luôn luôn có lên có xuống khi đất nước đang ra khỏi suy thoái, nhưng ông vẫn thấy khích lệ về tương lai của nền kinh tế Mỹ.

Ông nói: “Tuy nhiên, chúng ta đang có tiến bộ, chứng tỏ là nền kinh tế Mỹ kiên cường như thế nào và công nhân Mỹ kiên cường như thế nào, và chúng ta có thể chịu đựng tổn hại và chúng ta có thể tiếp tục tiến về phía trước. Đó chính là điều chúng ta đang làm.”

Không kể việc cắt giảm việc làm của chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang, nền kinh tế Mỹ tạo ra 268.000 việc làm mới trong tháng Tư, cao nhất kể từ tháng Hai năm 2006.

Đây là 3 tháng liên tiếp hơn 200.000 việc làm được tạo nên. Và việc có thêm việc làm trong tháng Hai và tháng Ba được duyệt lại theo chiều hướng đi lên.

Tuy nhiên vẫn còn 13,7 triệu người Mỹ thất nghiệp trong tháng qua, hầu như gấp đôi con số trong năm 2007, trước khi suy thoái bắt đầu.

Dù sao xét một cách thổng quát, con số việc làm cho thấy doanh nhân tin tưởng vào nền kinh tế và muốn thuê thêm công nhân, dù rằng có tăng trưởng chậm vào đầu năm nay và chi phí năng lượng tăng cao.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#4 Posted : Friday, June 3, 2011 7:29:57 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 13,543

Thanks: 6416 times
Was thanked: 2703 time(s) in 1902 post(s)
VOA - Cập nhật Thứ Sáu, 03 tháng 6 2011

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng nhẹUserPostedImage
Hình: AP
Hội chợ Việc làm tại Đại Học Tiểu Bang Cleveland

Nền kinh tế Mỹ chỉ tăng tổng cộng 54.000 việc làm trong tháng Năm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ.

Phúc trình được Lao động Hoa Kỳ công bố ngày hôm nay cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã tăng 0,1% lên 9,1%.

Các kinh tế gia cho hay ít nhất cần tạo ra 200.000 việc làm mỗi tháng để đưa tỷ lệ thất nghiệp trở lại mức trước khủng hoảng.

Dự báo về tình hình việc làm ảm đạm trong tháng Năm được đưa ra sau khi một số báo cáo gần đây cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế đã chững lại.

Ví dụ, ngày hôm qua, một báo cáo cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vẫn ở mức cao.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#5 Posted : Saturday, June 4, 2011 1:30:46 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 13,543

Thanks: 6416 times
Was thanked: 2703 time(s) in 1902 post(s)
VOA - Cập nhật Thứ Bảy, 04 tháng 6 2011

TT Obama ca ngợi sự hồi phục của kỹ nghệ sản xuất ô tô MỹUserPostedImage
Hình: AP
Tổng thống Barack Obama đi thăm nhà máy Toledo Supplier Park của Chrysler Group ở Toledo, Ohio, ngày 3 tháng 6, 2011

Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đang ăn mừng sự hồi phục của 3 công ty sản xuất xe hơi lớn nhất nước Mỹ, thường được gọi là “Big Three,” gồm các công ty Ford, GM và Chrysler.

Trong một bài diễn văn hôm nay được thâu âm tại nhà máy Chrysler ở Toledo, bang Ohio, Tổng thống Obama nói rằng các công ty Chrysler và GM đã tạo thêm công ăn việc làm, kể từ khi chính phủ do ông lãnh đạo sử dụng tiền của người đóng thuế Mỹ để cứu nguy tài chính cho các công ty này.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói Chrysler đã hoàn trả toàn bộ ngân khoản được vay, 6 năm trước kỳ hạn.
Tổng Thống Obama còn nói rằng chính phủ của ông tuần này đã đạt được một thỏa thuận để bán lại phần sở hữu của mình trong công ty Chrysler, điều đó có nghĩa là một lần nữa, quyền sở hữu công này sẽ hoàn toàn thuộc về tư nhân.

Hãng Ford cũng đã hồi phục từ sau cuộc suy thoái, và đang tạo thêm công ăn việc làm. Sự chuyển đổi này xảy ra mà không cần đến tiền cứu nguy tài chính của chính phủ Mỹ.

Trong một bài diễn văn đáp lời, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Lamar Alexander, đại diện bang Tennessee, chỉ trích các nỗ lực của Tổng Thống Obama trong nỗ lực duy trì công ăn việc làm tại Hoa Kỳ.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#6 Posted : Tuesday, June 7, 2011 2:50:22 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 13,543

Thanks: 6416 times
Was thanked: 2703 time(s) in 1902 post(s)


Hoa Kỳ: Quốc hội và chính phủ lại họp về nợ quốc giaUserPostedImage
Hình: AP
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Timothy Geithner

VOA - Cập nhật Thứ Tư, 01 tháng 6 2011
Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ nói rằng Tổng thống Obama đã có một cuộc họp “hữu ích” với các đảng viên Cộng hòa để tìm cách làm giảm món nợ của quốc gia.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói cuộc họp hôm thứ Tư giữa các dân biểu Cộng hòa và tổng thống là dịp để hai bên lắng nghe ý kiến của nhau.

Ông nói cuộc họp không phải để mặc cả các chi tiết, mà là cơ hội để gặp gỡ trong tư thế không đối đầu nhau.

Nhưng Tổng thống Obama đã nói rõ là mức trần của nợ quốc gia rất cần phải nâng lên đến độ những ai chỉ nói giữ nguyên mức đó cũng đủ mang lại những hậu quả tai hại cho kinh tế Hoa Kỳ và kinh tế toàn cầu.

Hôm thứ Ba, phe Cộng hòa tại Hạ Viện đã bác bỏ dự luật muốn nâng mức nợ tối đa 14.000 tỉ hiện nay lên thành 16.000 tỉ mà không buộc phải cắt giảm chi tiêu.

Chủ tịch Hạ Viện, Dân biểu Cộng hòa nói với báo giới sau khi họp tại Tòa Bạch Ốc nếu nâng mức trần thì mức cắt giảm công chi phải cao hơn mức 2.000 tỉ được phép tăng; bằng không, ông nói, nhiều người sẽ mất việc.

Tham gia cuộc họp hôm thứ Tư có Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner. Ông này sẽ ra Quốc hội vào thứ Năm để gặp các nhà làm luật.

UserPostedImage

Hoàng Thy Mai Thảo  
#7 Posted : Wednesday, June 8, 2011 6:07:19 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 13,543

Thanks: 6416 times
Was thanked: 2703 time(s) in 1902 post(s)


Kinh tế Hoa Kỳ hồi phục chậm nhưng đang tiến triểnUserPostedImage
Hình: Reuters
Chủ Tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang Bernanke nói rằng kinh tế đang tiến đúng hướng, và ông tiên liệu trong 6 tháng tới kinh tế sẽ khả quan hơn

VOA - Cập nhật Thứ Tư, 08 tháng 6 2011

Người đứng đầu Ngân hàng Trung Ương Hoa Kỳ nói rằng sự hồi phục của nền kinh tế quốc gia "chậm hơn là dự kiến" nhưng viễn ảnh của 6 tháng cuối năm có thêm hứa hẹn.

Trong bài diễn văn đọc hôm thứ Ba ở Atlanta, Chủ Tịch Cơ Quan Dự Trữ Liên Bang, ông Benjamin Bernanke nói rằng tình hình nhân dụng "vẫn còn xa dưới mức bình thường,” và rằng cuộc hồi phục chưa thể xem là “thực sự vững chắc” cho đến khi có được một khoảng thời gian kéo dài trong đó công ăn việc làm được tạo dựng.

Tuy nhiên ông Bernanke nói là kinh tế đang tiến theo chiều hướng đúng và ông tiên liệu trong 6 tháng sắp tới nền kinh tế sẽ khả quan hơn, trong lúc giá xăng ở mức vừa phải và hệ quả kinh tế của thiên tai động đất và sóng thần tại Nhật tan biến dần.

Những nhận định này giống như nhận định mà Tổng thống Obama đưa ra trước đó trong ngày, nói rằng ông tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ không rơi trở lại vào một cuộc suy thoái nữa, nhưng ông lo ngại số công ăn việc làm tăng quá chậm.

Những phúc trình kinh tế mới đây cho thấy nền kinh tế tạo được quá ít công việc làm, nên trước mắt chưa thể hạ giảm mức thất nghiệp cao xuống được.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#8 Posted : Sunday, June 12, 2011 12:39:13 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 13,543

Thanks: 6416 times
Was thanked: 2703 time(s) in 1902 post(s)
VOA - Cập nhật Chủ nhật, 12 tháng 6 2011

Tranh luận về khó khăn kinh tế Mỹ


Mức thất nghiệp lên cao tại Hoa Kỳ lại khơi dậy cuộc tranh luận về mức độ tăng trưởng kinh tế chậm chạp để tìm xem phải làm gì để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm công ăn việc làm, điều vô cùng cần thiết hiện nay.
Michael Bowman | Washington

Trong suốt lịch sử, những vụ hồi phục kinh tế của Hoa Kỳ theo thời gian đã lấy lại được đà tiến. Nhưng kể từ một năm rưỡi nay sau khi thoát khỏi vụ suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất sau thế chiến thứ hai, kinh tế Hoa Kỳ có tăng trưởng nhưng chỉ nhích lên chút đỉnh, và ngay cả mức tăng trưởng yếu ớt đó cũng có thể suy sụp.

Tin cho hay tình trạng thất nghiệp toàn quốc tăng lên mức trên 9% trong tháng qua đã làm các kinh tế gia lo sợ thêm rằng sự vận hành yếu ớt của nền kinh tế có thể cứ dai dẳng như vậy trong nhiều năm sắp tới.

Theo ông Robert Reich, từng là bộ trưởng Lao động dưới thời Tổng thống Clinton, tình hình kinh tế èo uột của nước Mỹ rất dễ hiểu.

Ông nói: "Tâm điểm của vấn đề là phía mức cầu. 70% nền kinh tế Mỹ dựa vào tiêu thụ. Mà giới tiêu thụ đã gặp một biến cố nghiêm trọng. Giá nhà đất sụt khủng khiếp. Mức điều chỉnh lương bổng để chạy theo lạm phát đang giảm đi. Công việc làm mất dần. Trong tình huống như thế này, giới tiêu thụ không chi tiền nữa. Và nếu như họ không chi tiền thì không thể tạo thêm công ăn việc làm được."

Ông Reich đã lên tiếng trong chương trình This Week của đài truyền hình ABC. Ông hô hào chính phủ liên bang nên đưa ra thêm những biện pháp kích thích để thúc đẩy hoạt động kinh tế.

Thượng nghị sỹ Cộng Hòa Richard Shelby, đại diện bang Alabama bất đồng sâu đậm với ý kiến trên. Ông lý luận: "Căn bản là kích thích không có hiệu quả. Theo tôi, điều nên làm là tạo những điều kiện cho kinh tế tăng trưởng: cải tổ thuế khóa, tạo điều kiện khuyến khích giới sản xuất. Thị trường nuôi dưỡng mức tăng trưởng kinh tế. Chúng ta đã nuôi dưỡng chính phủ, nhưng chúng ta chưa nuôi dưỡng được mức tăng trưởng kinh tế."

Nhưng cựu bộ trưởng Lao động Reich xác quyết rằng khi khu vực kinh tế tư yếu kém, chính phủ cần can thiệp. Ông phát biểu: "Khi giới tiêu thụ và giới đầu tư tư nhân ngưng chi tiền hay bỏ vốn làm ăn, thì rồi chính phủ phải điền thế vào khoảng trống đó. Chúng ta vẫn làm như thế từ 75 năm nay."

Dưới chính quyền của tổng thống Obama, một kế hoạch kích thích kinh tế 800 tỉ đô la đã được chấp thuận, chương trình giảm thuế lợi tức đã được triển hạn và số tiền khấu trừ từ chi phiếu lương của công nhân viên để tài trợ cho Quĩ An Sinh Xã Hội tạm thời được giảm bớt. Thêm vào đó Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ vẫn giữ mức lãi suất thấp kỷ lục và tìm cách bơm tiền vào nền kinh tế èo uột.

Thựơng nghị sỹ Shelby nói rằng có thật nhiều điều mà một chính phủ liên bang nợ nần chồng chất có thể làm hoặc nên làm, và rằng một kế hoạch mới kích thích kinh tế, nếu được đề nghị, sẽ không được quốc hội chấp thuận.

Ông nói: "Điều mà chúng ta cần làm là tạo được điều kiện chắc chắn, để cho người ta đủ tin tưởng mà đầu tư, hầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hiện nay người ta không có mấy tin tưởng vào nền kinh tế."

Tổng thống Obama đã khuyến nghị dân chúng hãy kiên nhẫn, lý luận rằng nền kinh tế cần có thời gian để hồi phục sau cuộc suy thoái trầm trọng và cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Những nhân vật bên đảng Cộng Hòa đang ngấp nghé chiếc ghế tổng thống trong cuộc bầu cử năm tới đã nhanh chân lẹ miệng tuyên bố rằng điều thực sự cần hiện nay là quyền lãnh đạo mới về kinh tế.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#9 Posted : Tuesday, June 14, 2011 1:48:27 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 13,543

Thanks: 6416 times
Was thanked: 2703 time(s) in 1902 post(s)
VOA - Thứ Tư, 08 tháng 6 2011

Tổng thống Obama: Sản xuất quan trọng đối với phát triển kinh tế Mỹ


UserPostedImage
Hình: AP
Tổng thống Obama phát biểu trong chuyến thăm trường đại học cộng đồng bang Virginia, 8/6/2011

Tổng thống Barack Obama nói Hoa Kỳ có thể thắng được trong tương lai bằng cách xây dựng lại lãnh vực sản xuất.

Tổng thống Obama tuyên bố vào hôm thứ Tư sau khi đi thăm một trung tâm đào tạo về ôtô tại trường đại học cộng đồng bang Virginia bên ngoài Washington.

Ông Obama nói sự phục hồi chậm của nền kinh tế khiến cho rất nhiều người Mỹ thất nghiệp và ông kêu gọi các nhà lập pháp và công nghiệp hỗ trợ những chương trình tăng tiến huấn luyện trong ngành sản xuất.

Ông cũng nói những doanh nghiệp tư nhân, những nhóm công nghiệp và trường học cần tăng cường những nỗ lực kết nối những công nhân có nhiều kỹ năng với những công việc hiện đang chờ có người đến làm.

Bình luận của Tổng thống Obama được đưa ra sau khi có một loạt những phúc trình kinh tế và tỉ lệ thất nghiệp cao gây nghi ngờ về sự phục hồi của kinh tế Mỹ.

Một cuộc thăm dò mới đây của báo Washington Post và đài truyền hình ABC cho thấy người Mỹ không tán đồng cách thức Tổng thống Obama điều hành nền kinh tế với tỉ lệ 59% so với 40% tán đồng. Một cuộc thăm dò được trường đại học Quinnipiac công bố hôm thứ Tư cho thấy 48% dân chúng Mỹ tin là ông Obama không xứng đáng để được tái đắc cử so với 46% nói ông xứng đáng được bầu thêm nhiệm kỳ thứ hai nữa.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#10 Posted : Wednesday, June 15, 2011 1:29:35 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 13,543

Thanks: 6416 times
Was thanked: 2703 time(s) in 1902 post(s)
VOA - Thứ Ba, 14 tháng 6 2011

Một số thành phần ở Mỹ thấy kinh tế khá hơn trong những ngày tới

UserPostedImage

Các chủ ngân hàng và các Tổng giám đốc các công ty Mỹ không mất niềm tin vào sự phục hồi của nền kinh tế dù rằng trong vài tuần lễ qua có những phúc trình về nền kinh tế yếu kém.

Một bản phúc trình hôm thứ Ba của Hiệp hội các Ngân hàng Mỹ ABA, một tổ chức mậu dịch công nghiệp, tiên đoán sản lượng tổng thể của nền kinh tế hay còn gọi là Tổng Sản lượng Nội địa GDP sẽ tăng trưởng với tỉ lệ 3% cho đến hết năm 2012.

Trong khi đó, một cuộc thăm dò các Tổng giám đốc do tổ chức doanh nghiệp Business Roundtable thực hiện cho thấy 87% các tổng giám đốc điều hành dự kiến mức bán sẽ tăng trong vòng 6 tháng tới trong khi hơn một nửa có kế hoạch thuê thêm nhân công.

Dù có sự lạc quan, cả hai tổ chức nói nền kinh tế Mỹ vẫn còn phải đối đầu với những thách đố đáng kể, gồm có một giai đoạn giá xăng dầu tăng cao mới đây và những người tiêu thụ dè dặt, không tin là nền kinh tế đang phục hồi.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#11 Posted : Thursday, June 23, 2011 1:35:40 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 13,543

Thanks: 6416 times
Was thanked: 2703 time(s) in 1902 post(s)
VOA - Thứ Năm, 23 tháng 6 2011

Số người xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ gia tăng


Một thước đo chính của thị trường việc làm của Hoa Kỳ đã xấu đi trong tuần này.

Phúc trình do Bộ Lao động công bố ngày hôm nay cho thấy số người Mỹ đăng ký trợ cấp thất nghiệp đã tăng thêm 9.000 người, nâng tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên cả nước lên 429.000 người.

Phúc trình này là nằm trong một loạt các báo cáo mới nhất cho thấy tình trạng việc làm ở Mỹ vẫn tiếp tục yếu kém.

Người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Ben Bernanke nói rằng tình hình việc làm đang cải thiệt với tốc độ chậm chạp “đáng thất vọng.”

Ngày mai, các chuyên gia của chính phủ sẽ công bố các thông tin cập nhật về tình hình tăng trưởng kinh tế trong 3 tháng đầu năm nay.

Các kinh tế gia được các hãng thông tấn phỏng vấn dự báo rằng số liệu này sẽ cho thấy nền kinh tế có tăng trưởng chút đỉnh so với các báo cáo trước đó, với mức tăng trưởng đạt 1,9% trong quí đầu năm.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#12 Posted : Friday, June 24, 2011 3:13:41 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 13,543

Thanks: 6416 times
Was thanked: 2703 time(s) in 1902 post(s)
VOA - Thứ Sáu, 24 tháng 6 2011

Ngành sản xuất của Hoa Kỳ trở lại trong tháng Năm


Mức đo chính về tình hình sản xuất ở Hoa Kỳ, đã tăng trở lại trong tháng Năm.

Phúc trình được Bộ Thương mại công bố ngày hôm nay cho biết đơn đặt hàng đối với các mặt hàng xa xỉ có độ bền từ 3 năm hay hơn nữa đã tăng 1,9%.

Đây là sự tăng mạnh so với việc giảm sút đơn đặt hàng cho ‘các mặt hàng bền’, như tủ lạnh hay máy bay, hồi tháng trước.

Một phúc trình khác cũng cho thấy tình hình kinh tế Hoa Kỳ nói chung đã tăng nhanh hơn đôi chút so với sự kỳ vọng trong vài tháng đầu năm 2011.

Một báo cáo của chính phủ nói rằng tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ tăng 1,9% tính theo tốc độ thường niên trong quý đầu tiên, tăng 0,10% so với ước tính trước đó.

Trong khi chỉ số GDP tốt hơn so với dự đoán ban đầu, nó thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng trong quý cuối cùng của năm ngoái.

GDP là thước đo cơ bản nhất về sự lành mạnh của nền kinh tế, và là con số tính gộp lại tất cả các dịch vụ và hàng hóa được sản xuất tại một nước.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#13 Posted : Tuesday, June 28, 2011 9:00:41 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 13,543

Thanks: 6416 times
Was thanked: 2703 time(s) in 1902 post(s)
VOA - Thứ Hai, 27 tháng 6 2011

Mỹ: Thị trường nhà đất xuống, khách nước ngoài đến mua bất động sản ở Las Vegas


Thị trường nhà đất tại Hoa Kỳ không khá từ nhiều năm nay, và Las Vegas, thành phố lớn của bang Nevada là một trong những nơi mà giá nhà xuống dốc trầm trọng nhất. Trong phần đầu của loạt bài gồm 2 phần về thị trường địa ốc ở nước Mỹ, mời quí vị theo dõi tình hình tại Las Vegas, trung tâm giải trí với các sòng bài thu hút khách từ mọi nơi trên toàn quốc cũng như từ các nước khác. Lan Phương trong Câu Chuyện Nước Mỹ tuần này, sẽ gửi đến quí vị những chi tiết sau đây.
Lan Phương - VOA


UserPostedImage
Hình: Wikipedia Commons
Las Vegas về đêm

Las Vegas, thế giới huy hoàng của ngành đổ bác và giải trí ở Hoa Kỳ với các sòng bài đồ sộ và những màn trình diễn văn nghệ và gánh xiếc nổi tiếng, nay lại có một biệt danh:

"Las Vegas còn được mệnh danh là thủ đô của những căn nhà bị tịch biên tại nước Mỹ, vì vậy chúng tôi ở đây là một trong những thị trường xuống dốc nhất, lên tới mức kỷ lục vào năm 2008 và 2009."

Đó là lời cô Tina Chan, một chuyên viên môi giới địa ốc ở Las Vegas. Cô Tina Chan cho biết giá nhà tại Las Vegas tuột dốc thê thảm trong vòng 5 năm qua; giá trung bình của một căn nhà ở đấy hiện nay là 126 ngàn đô la. Nhưng vào năm 2006, giá đó là 312 ngàn đô la, xuống 60%. Khi được hỏi về tình hình kinh tế của Las Vegas, cô Tina Chan cho biết:

"Mức thất nghiệp ở đây vẫn còn cao, họ đã ngưng xây thêm nhà mới khi kinh tế bắt đầu đi xuống. Nhưng tôi cho là vài năm nữa tình hình sẽ khá hơn, tuy chẳng bao giờ có thể lên đến mức cao như trước đây. Ngành du lịch, các sòng bài và giải trí vẫn tạm được và đang hồi phục, trước đây ngành giải trí có thải bớt nhân viên, còn ngành bán lẻ và các tiệm ăn thì vẫn tạm được bởi vì không có nhiều cạnh tranh, những cơ sở kinh doanh nào không khá thì đã đóng cửa, vì vậy những cơ sở nào vận hành tốt vẫn tiếp tục hoạt động."

Cô Tina Chan cho biết 75% những căn nhà đang trên danh sách bán tại Las Vegas hiện nay là những tài sản bị ngân hàng tịch biên vì chủ nhà không trả nổi nợ, do đó giá những căn nhà đó rất thấp. Tuy vậy, mua những căn nhà loại này khách phải chờ đợi rất lâu, ít nhất từ vài ba tháng cho tới một năm, để ngân hàng thông qua mọi thủ tục. Nhưng đối với những căn nhà bị tịch biên với giá thấp như vậy, người ta có thể mua rồi bán lại để kiếm lời thật nhanh, hoặc để cho thuê. Theo chuyên viên địa ốc Tina Chan, giá thuê thường cao hơn là tiền nợ hàng tháng phải trả cho ngân hàng nên chủ nhà có được tí tiền lời mỗi tháng, mà nếu có sẵn tiền mặt mua nhà cho thuê thì hàng tháng chủ nhà sẽ lấy lại ngay được một phần số vốn bỏ ra mua nhà.
Tuy nhiên, trừ phi có sẵn tiền mặt, người muốn mua nhà hiện nay lại gặp những khó khăn khi đi vay ngân hàng:

"Nếu bạn muốn mua một căn nhà hiện nay rất khó. Bạn phải có thành tích tốt về vay mượn và trả nợ thật sòng phẳng, phải chứng minh đủ điều kiện tài chính để trả nợ, hoặc phải có tài sản để bảo đảm cho số tiền mà bạn muốn ngân hàng cho vay để mua nhà."

Vậy ai là những người thường đến Las Vegas mua nhà trong những năm gần đây? Dĩ nhiên là những người có tiền để đầu tư, trong số này có nhiều khách nước ngoài. Cô Tina Chan cho biết tiếp:

"Họ đến từ nhiều nước, phần lớn từ Canada hay Ấn Độ, họ là những người mua bằng tiền mặt, nhất là năm 2010, hầu hết người mua nhà đều trả tiền mặt."

Khi được hỏi là người ta có nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm cho tình hình nhà đất ở Las Vegas hay không, chuyên viên địa ốc Tina Chan trả lời:

"Tôi cho rằng thị trường hiện đã bình ổn, không còn dao động như trước nữa. Nhưng có lẽ còn phải mất mấy năm nữa vì mức thất nghiệp vẫn còn cao, họ đã ngưng xây nhà mới khi kinh tế đi xuống, nên hiện không có nhiều nhà mới được xây, và vì vậy cũng không có nhiều việc làm."

Tờ Los Angeles Times số ra ngày 31 tháng Năm năm nay trưng dẫn một số trường hợp chủ nhà mắc kẹt vì số nợ mà họ vay ngân hàng để mua nhà hiện cao gấp đôi, hay hơn, trị giá căn nhà. Nếu chẳng may mất việc, căn nhà bị tịch biên, và họ bị mất hết tín nhiệm với ngân hàng, sẽ không thể vay mượn để làm ăn hay mua nhà nữa trong suốt ít nhất 7 năm. Nhưng nếu còn khả năng giật gấu vá vai trả nợ, họ cũng khó có thể dọn đi nơi khác để tìm việc vì không thể bán được nhà với cái giá khi họ mua, nên không thể trả hết nợ ngân hàng được. Mắc kẹt trong tình trạng này, nhiều người đành để vợ con lại trong căn nhà đó và đi kiếm việc ở một nơi xa nếu không muốn bị mất tín nhiệm với ngân hàng chủ nợ.

Trước đây khi thị trường nhà đất bình ổn hay phát đạt, di động tính của người Mỹ để theo đuổi công ăn việc làm rất dễ. Nếu có việc tốt ở xa, họ bán nhà và dọn đến sở làm mới rồi mua nhà gần đấy. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, mọi chuyện trở nên rất khó xử, và vì nhà cửa khó mua, khó bán, di động tính của người Mỹ cũng giảm đi. Bài báo cũng nói rằng một số các kinh tế gia đồng ý là thị trường địa ốc tại nhiều nơi thuộc "vòng đai nhà cửa bị tịch biên ở miền tây Hoa Kỳ" gồm các bang California, Nevada và Arizona, sẽ chỉ hoàn toàn hồi phục sớm nhất là năm 2030.

Quí vị vừa nghe tường thuật về tình hình nhà đất tại thành phố Las Vegas, một trong những nơi thị trường xuống dốc thê thảm nhất nước Mỹ. Trong kỳ tới, chúng tôi sẽ tường trình về tình hình tại khu vực đông dân ở thủ đô Washington và vùng phụ cận, nơi mà thị trường địa ốc được coi là khá nhất nước Mỹ hiện nay, và ý kiến của một luật sư chuyên về địa ốc lưu ý những điều cần biết khi mua nhà để đầu tư.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#14 Posted : Sunday, July 3, 2011 6:20:18 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 13,543

Thanks: 6416 times
Was thanked: 2703 time(s) in 1902 post(s)
VOA -Thứ Sáu, 01 tháng 7 2011

Mỹ: Chính quyền bang Minesota ngừng hoạt động vì khủng hoảng ngân sách


Chính quyền của bang Minesota ngưng hoạt động vào hôm thứ Sáu vì bế tắc về ngân sách, phản ánh những cuộc tranh chiến về ngân sách tại những tiểu bang khác và chính phủ liên bang.

Cơ quan hành chính của tiểu bang tại thành phố St. Paul đóng cửa, và những trạm nghỉ chân dọc theo các xa lộ cũng đóng dù rằng những con đường này sẽ có nhiều xe cộ lưu hành vào dịp nghỉ Lễ Độc lập của Mỹ đã gần kề. Việc chăm sóc y tế của tiểu bang giảm ở mức chỉ còn có những hoạt động tối cần. Những công viên của tiểu bang, những nơi cắm trại và vườn thú cũng đóng cửa. Hàng ngàn công nhân làm việc tại các nơi công cộng bị sa thải.

Thống đốc Mark Dayton loan báo chính quyền ngưng hoạt động lúc 10 giờ tối thứ Năm, gọi đây là một đêm buồn vô tận. Ông từ chối triệu tập một phiên họp đặc biệt Quốc hội tiểu bang để các nhà lập pháp tiếp tục thương thảo.

Các nhà lập pháp đang tranh luận làm cách nào tốt nhất để giải quyết ngân sách thiếu hụt nhiều tỉ đô la. Thống đốc và đảng Dân chủ đồng minh muốn tăng thuế đối với những cư dân giàu nhất của tiểu bang, trong khi đảng Cộng hòa quyết tâm cắt giảm chi tiêu.

Edited by user Sunday, July 3, 2011 7:04:39 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#15 Posted : Sunday, July 3, 2011 6:58:13 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 13,543

Thanks: 6416 times
Was thanked: 2703 time(s) in 1902 post(s)
VOA - Thứ Bảy, 02 tháng 7 2011

Số xe hơi bán ra tại Hoa Kỳ gia tăng

UserPostedImage
Hình: AP
Chrysler loan tin số xe họ bán ra nhiều hơn 30% cùng kỳ cách đây 1 năm

Số xe bán ra tại Mỹ gia tăng trong tháng 6, đặc biệt là các loại mới ít hao năng lượng.

Hôm thứ Sáu, công ty Chrysler loan tin số xe họ bán ra nhiều hơn 30% cùng kỳ cách đây 1 năm, trong khi số xe bán ra của hãng Ford tăng 14% và GM tăng 10%.

Trước đây trong năm, mức xe bán được đã bị ảnh hưởng, khi nhiều cơ xưởng tại Nhật chế tạo xe xuất khẩu và các bộ phận cho xe lắp ráp tại Mỹ bị gián đoạn hoạt động vì những thiên tai.

Nói chung, các nhà chế tạo xe trông đợi bán được hơn 1 triệu chiếc xe nhỏ và xe tải trong tháng 6, trong lúc một số chuyên gia dự đoán tổng số xe bán ra trong suốt năm nay sẽ ở mức dưới 13 triệu chiếc.

Edited by user Sunday, July 3, 2011 7:04:59 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#16 Posted : Wednesday, July 27, 2011 7:29:50 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 13,543

Thanks: 6416 times
Was thanked: 2703 time(s) in 1902 post(s)
VOA - Thứ Tư, 27 tháng 7 2011

Giằng co đảng phái gây bế tắc tại Washington

Các nhà lập pháp hàng đầu của Hoa Kỳ thuộc cả hai chính đảng lớn đang nhất quyết đánh bại các để nghị vào phút chót của đối thủ nhằm cắt giảm chi tiêu liên bang và nâng mức trần nợ của chính phủ. Một ngày sau khi Tổng thống Obama kêu gọi dung hòa để ngăn tránh việc nước Mỹ có thể không trả được nợ, các cuộc tranh luận ở quốc hội vẫn bị bế tắc vì tình trạng giằng co và thiếu uyển chuyển của cả hai đảng. Từ Thượng viện Hoa Kỳ, thông tín viên VOA Michael Bowman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Michael BowmanChỉ còn vài ngày trước khi Hoa Kỳ đứng trước một tình trạng mà Tổng thống Obama gọi là một “tận cùng tài chính”, con đường lập pháp nhằm ngăn tránh một cuộc khủng hoảng nợ nần dường như vẫn còn ảm đạm hơn bao giờ hết.

Trưởng khối đa số tại Thượng viện, thượng nghị sĩ Harry Reid của đảng Dân chủ đã bác bỏ một đề nghị được Chủ tịch Hạ viện John Boehner của đảng Cộng hòa đưa ra ngày hôm trước theo đó thâm hụt ngân sách được cắt giảm và mức trần nợ được nâng lên trong hai giai đoạn.

Ông Reid nói: “Đây là một sự chấn chỉnh ngắn hạn mà phía Cộng hòa biết là sẽ không được sự ủng hộ của phía Dân chủ tại Tòa Bạch Ốc và Quốc hội. Họ biết rằng kế hoạch của phía Cộng hòa sẽ không được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua.”

Ngay sau đó, thành viên hàng đầu của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, trưởng khối thiểu số Mitch McConnell, đã đả kích một kế hoạch do thượng nghị sĩ Reid đề xuất, cũng cắt giảm chi tiêu nhưng cho phép tăng quyền vay mượn của liên bang ở quy mô lớn.

Ông McConnell nói: “Chúng tôi sẽ chống lại bất cứ kế hoạch nào tưởng như giải quyết được vấn đề, nhưng thực sự là không. Vị trưởng khối đa số đã đề nghị một kế hoạch hồi hôm qua chẳng hơn gì một cố gắng che mắt đánh lừa dân chúng Mỹ.”

Mặc dầu thuộc phe thiểu số, các đảng viên Cộng hòa có đủ số để ngăn chận một cuộc bỏ phiếu chung quyết về kế hoạch của ông Reid. Kế hoạch này bị coi như thất bại ngay từ đầu tại Hạ viện, cũng như số phận kế hoạch của ông Boehner tại Thượng viện.

Thực ra, việc thông qua kế hoạch của ông Boehner tại Hạ viện cũng không có gì là bảo đảm. Các đảng viên Dân chủ thuộc phe thiểu số ở viện này chống đối đề nghị của phía Cộng hòa, và một số thành viên của phe thuộc phong trào Tea Party trong tiểu ban Cộng hòa cũng nhất quyết bỏ phiếu chống lại bất kỳ sự gia tăng mức trần nợ nào trên cơ sở lý thuyết.

Sớm hôm qua, có tin Trưởng khối đa số Hạ viện, dân biểu Eric Cantor đã hối thúc các thành viên trong đảng của mình gạt qua một bên những bất đồng nội bộ và tập trung ủng hộ cho kế hoạch của ông Boehner.

Thượng nghị sĩ Reid lập luận rằng đề nghị của ông thỏa mãn các yêu sách của phía Cộng hòa: đó là những cắt giảm đáng kể trong mức dự chi và không tăng thuế.

Ông Reid nói: “Nếu phía Cộng hòa tiếp tục chống đối một đề nghị hợp lý mà tôi đưa ra thảo luận đêm qua, và chúng tôi sẽ biểu quyết tại Thượng viện nay mai, thì điều rõ mồn một là phía Cộng hòa không quan tâm gì đến việc chúng ta không trả được nợ. Đây là điều thật đáng buồn nhưng lại là sự thực.”

Trong khi đó, thượng nghị sĩ McConnell đả kích cách thức Tổng thống Obama xử lý các cuộc thương nghị đã kéo dài hàng tháng mà không đi tới một thỏa thuận nào.

Ông McConnell nói: “Tổng thống có thể khẳng định sự quan tâm về vụ khủng hoảng sắp xảy ra này. Nhưng một câu hỏi vẫn còn tiếp tục được nêu ra tại mọi cuộc họp báo mà ông triệu tập và trong mỗi bài diễn văn mà ông đã đọc: đó là kế hoạch để giải quyết của ông ở đâu? Phía Cộng hòa đã đề xuất nhiều kế hoạch.”

Tổng thống Obama đã đưa ra các thông số của một thỏa thuận mà ông muốn thấy, nhưng đã để cho các cuộc thượng nghị của hai đảng tìm cách triển khai một thỏa thuận chi tiết.

Chính quyền của ông Obama nói rằng ngày 2 tháng 8 là kỳ hạn chót để nâng mức trần nợ quốc gia. Qua ngày đó, các giới chức Bộ Tài chính cho biết chính phủ liên bang sẽ phải dựa vào thu nhập thuế không thôi để tài trợ cho các hoạt động của chính phủ. Các thu nhập đó không đủ để trang trải các chi tiêu trong và ngoài nước, trong khi còn phải thanh toán khối nợ quốc gia 14,3 ngàn tỷ đôla.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#17 Posted : Wednesday, July 27, 2011 7:38:15 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 13,543

Thanks: 6416 times
Was thanked: 2703 time(s) in 1902 post(s)
VOA - Thứ Ba, 26 tháng 7 2011

Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc: Hoa Kỳ sẽ trả được nợ


Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc William Daley nói ông tin là Hoa Kỳ sẽ không trốn nợ.

Hôm thứ Ba ông Daley nói với đài truyền hình CNBC là có nhiều kế hoạch để hạ giảm nợ nần được đưa ra và mọi người đều căng thẳng khi thời hạn không trả được nợ ngày 2 tháng 8 đã gần kề.

Tuy nhiên ông nói thêm là cuối cùng Quốc hội sẽ làm điều đúng.

Quốc hội và Tòa Bạch Ốc đang trong tình trạng Tổng thống Barack Obama gọi là một bế tắc nguy hiểm giữa hai kế hoạch đối nghịch cắt giảm chi tiêu thật nhiều trong khi nâng mức trần nợ quốc gia vào tuần tới.

Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống đang làm mọi việc có thể được để đạt tới một thỏa hiệp, gọi đây là giải pháp duy nhất để tránh tình trạng không trả được nợ và những hậu quả tai hại đối với nền kinh tế thế giới.

Ông Daley nói rõ ràng là một kế hoạch của Chủ tịch Hạ viện, Dân biểu Cộng hòa John Boehner sẽ không được Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát thông qua.

Kế hoạch của dân biểu Boehner sẽ nâng mức giới hạn nợ quốc gia lên thêm 1.000 tỉ đô la trong khi cắt giảm chi tiêu cùng khoản đó.

Tổng thống Obama thích kế hoạch do lãnh đạo khối da số Thượng viện, Nghị sĩ Dân chủ Harry Reid đưa ra cắt giảm chi tiêu 2.700 tỉ đô la và nâng mức trần nợ quốc gia cho đến cuộc bầu cử trong năm tới để tránh một cuộc tranh luận gây chia rẽ khác.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#18 Posted : Saturday, July 30, 2011 4:31:44 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 13,543

Thanks: 6416 times
Was thanked: 2703 time(s) in 1902 post(s)
VOA - Thứ Năm, 28 tháng 7 2011

Mật nhiều ruồi ít, thiên đường của công ăn việc làm: North Dakota


Tình hình kinh tế nước Mỹ mấy năm trở lại đây không mấy sáng sủa, tỉ lệ thất nghiệp cao, giá nhà xuống dốc, giá xăng dầu lên cao khiến giới tiêu thụ thiếu khả năng mua sắm nên càng đẩy kinh tế vào vòng trì trệ luẩn quẩn. Tuy nhiên không phải toàn thể nước Mỹ đều rơi vào tình cảnh bi quan như vậy. Để có một cái nhìn thật lạc quan, Câu Chuyện Nước Mỹ tuần này mời quí vị đến thăm một bang hiện được coi là nơi "mật nhiều ruồi ít", có hằng hà sa số công ăn việc làm mà nhân công lại khó thuê mướn; một bức tranh tươi sáng, tương phản hẳn với tình hình kinh tế chung của toàn quốc. Sau đây là Lan Phương qua bài phỏng vấn Chủ tịch Phòng Thương Mại của bang North Dakota và những tin vui mà ông cung cấp.
Lan Phương - VOA


UserPostedImage
Hình: thinkstockphotos.com

Nhìn vào bản đồ nước Mỹ, kéo 1 đường thẳng từ giữa bang Texas ngược lên phía bắc, quí vị sẽ thấy bang North Dakota vuông vức, nằm sát ngay biên giới Canada, nghĩa là sâu trong nội địa. North Dakota là một trong những bang diện tích rộng nhất nhưng cũng là một trong những bang có dân số thưa thớt nhất của Hoa Kỳ. Người da trắng chiếm đa số, hầu hết là thuộc gốc Na Uy và Đức, dân gốc Á và gốc châu Phi chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ. Tuy nhiên nền kinh tế của bang lại đang tưng bừng nở rộ.

Dân số North Dakota chỉ vỏn vẹn khoảng 762 ngàn người trong một diện tích rộng đến 183 ngàn 272 km2. Tỉ lệ thất nghiệp toàn bang trên 3% nhưng tại khu vực phía tây của bang, tỉ lệ này chưa đến 1%, một con số làm mọi người sửng sốt khi so với toàn nước Mỹ, tỉ lệ này lên tới trên 9%. Mức tăng trưởng ở đây có nhiều nguyên do. Thứ nhất, Dakota có nguồn tài nguyên thiên nhiên hết sức phong phú. Dakota có dầu hỏa, khí đốt và than đá cùng một khu vực nông nghiệp hết sức rộng lớn. Đó là những nguyên nhân thúc đẩy nền kinh tế của North Dakota. Hơn 84% những gì sản xuất ở North Dakota đều được xuất sang các bang khác hay xuất khẩu đi toàn thế giới. Ông Andy Peterson, Chủ tịch Phòng Thương Mại của North Dakota tóm lược vài nét về kinh tế của Dakota:

"Dĩ nhiên nguồn lợi chính của chúng tôi là sản xuất năng lượng và nông nghiệp, nhưng chúng tôi còn có một số đáng kể các nhà máy sản xuất hàng hóa, và một trụ sở lớn thứ nhì tại nước Mỹ của công ty Microsoft tại thành phố Fargo, thuê mướn chừng 1.500 người. Các doanh nghiệp tại Dakota sản xuất từ máy cày, nông cụ, vật dụng xây cất đến những sản phẩm công nghệ cao như các phần mềm của máy điện toán. Nền kinh tế của bang chúng tôi khá đa dạng, và đó là sách lược chúng tôi đề ra và chúng tôi đang tiến tới mục tiêu đó."

Nói về ngành khai thác dầu hỏa đang phát triển mạnh tại bang này, Chủ tịch Phòng Thương Mại cho biết North Dakota đứng hàng thứ tư trong số những bang sản xuất dầu hỏa tại Hoa kỳ, sau Alaska, California và Texas và trong tương lai gần có thể sẽ qua mặt một vài bang về đầu hỏa. Và tất cả dầu sản xuất ở đây đều được lọc và tiêu thụ ở trong nước.

17 quận ở phía tây của bang, sản xuất nhiều dầu hỏa. Tuy nhiên dầu hỏa của bang được rút từ đá phiến, nằm sâu dưới mặt đất hơn 3 ngàn mét. Người ta dùng máy bơm thủy lực để rút dầu từ đá phiến ra, dẫn qua những giếng được đào theo nhiều hướng rồi bơm lên mặt đất cho xe chở đi hay chuyển qua ống dẫn để đến những nhà máy lọc dầu. Và tiến trình khai thác dầu như vậy trong ngành công nghiệp này tạo rất nhiều việc làm.

Về nông nghiệp, tuy mùa hè tại bang này ngắn nhưng cũng đủ để nông gia trồng và thu hoạch đủ loại hoa màu. Theo lời Chủ tịch Phòng Thương Mại, ông Andy Peterson, North Dakota đứng đầu nước Mỹ về sản xuất đậu nành, hạt canola và cũng sản xuất rất nhiều lúa mỳ và các loại mễ cốc khác vì khí hậu trong bang thích hợp cho những loại cây trồng như thế.

Với nền kinh tế phát đạt như vậy, bang North Dakota hiện đang thiếu rất nhiều nhân công, đặc biệt là trong ngành kỹ nghệ khai thác dầu khí, thợ hàn, tài xế xe tải, xây cất v..v.. đang hết sức được cần tới nên nhân công từ nhiều nơi vẫn đến đây làm việc. Chủ tịch Phòng Thương Mại cho biết thêm:

"Họ vẫn đến đây hằng ngày, và rất nhiều công nhân đó đến từ các bang như Texas, Louisiana, Oklahoma... vì thế, cứ mỗi ngày máy bay từ Denver và nhiều nơi khác chở đầy công nhân tới đây. Rất nhiều trong số này đến làm việc trong 1 hay 2 tuần lễ, làm rất nhiều giờ mỗi ngày, liên tiếp trong 2 tuần, sau đó lại về nhà, và trở lại đây trong vòng 2 tuần. Hiểu theo nghĩa nào đó, chúng tôi có nhiều công nhân di nhập. Chúng tôi đón nhận tất cả những công nhân nào có tay nghề hay những kỹ năng trong ngành đầu hỏa, cho dù là họ ở nước Mỹ hay từ các nước khác đến chừng nào mà họ có giấy tờ hợp pháp để làm việc ở đây. Chúng tôi cũng có nhiều công nhân đến từ Nam Phi và nhiều nơi khác ở châu Phi và khắp thế giới đến đây làm trong các nông trại một thời gian ngắn với visa ngắn hạn."

Nhưng hiện thời, nhà ở là một vấn đề thách thức cho những ai muốn đến làm việc tại các quận dầu hỏa ở phía tây bang North Dakota. Nhiều cơ quan tuyển dụng người thông báo rằng cần dàn xếp chỗ ở trước khi xin việc ở đây.

Khi được hỏi là thiếu nhà ở như vậy bang có kế hoạch thu hút các nhà phát triển địa ốc, các nhà thầu xây cất hay không, ông Peterson trả lời:

"Thu hút các nhà đầu tư điạ ốc, các công ty xây cất đến đây không thành vấn đề. Rất nhiều nhà thầu xây cất, nhiều công ty địa ốc muốn đến đây xây những khu chung cư, nhà ở riêng biệt, khách sạn, dựng những nơi ở tạm như nhà di động. Nhưng khó khăn ở đây là cung cấp hạ tầng cơ sở. Hầu hết những thành phố tại các quận dầu hỏa là những thị trấn nhỏ, và hệ thống cống rãnh, cung cấp nước của những thị trấn đã phải chịu sức nặng của số người đổ đến đây và những nhà cửa đang được xây lên. Vì thế năm nay cơ quan lập pháp của bang làm việc ráo riết để soạn thảo kế hoạch tài trợ cho các chương trình cơ sở hạ tầng giúp các thành phố có thể mở rộng hệ thống cống rãnh, thiết lập thêm hệ thống cung cấp nước, đại loại như vậy để có thể xây cất nhà cửa theo như nhu cầu. Vì thế kế hoạch của bang là cung cấp cơ sở hạ tầng càng nhiều càng tốt cho khu vực tư nhân có thể xây cất nhà cửa."

Ngoài vấn đề thiếu nhà ở, mùa đông ở đây rất lạnh, trung bình khoảng -16 độ C, và dĩ nhiên có những năm còn lạnh hơn thế nhiều, nên lại là một yếu tố gây khó khăn cho việc thuê mướn nhân công. Đã vậy thành phố lớn nhất của bang là Fargo chỉ có chừng 108 ngàn dân, Grand Forks có chừng 50 ngàn dân, thủ phủ Bismark khoảng 68 ngàn dân và Minot chừng 45-46 ngàn dân.

Ông Peterson lên tiếng mời những ai cần việc làm hãy tiếp xúc với Phòng Thương Mại của North Dakota:

"Chúng tôi cần đủ mọi loại công nhân, chúng tôi cần thợ hàn, công nhân xây cất, tài xế xe tải, những tay nghề như vậy, hãy tiếp xúc với chúng tôi và chúng tôi sẽ dàn xếp để quí vị được thu dụng ngay."

Và viễn ảnh công ăn việc là ở đây sẽ còn mở rộng hơn nữa khi mà các nhà hàng ăn, khách sạn, các cửa hàng, các dịch vụ đến đây kinh doanh trong một tương lai rất gần.

Theo chỗ được biết thì đồng lương của lao động phổ thông ở đây cũng rất cao, từ 12 đến 17 đô la một giờ. Còn những người có tay nghề làm trong ngành dầu hỏa trung bình kiếm được 90 ngàn đô la một năm.

Quí vị nào muốn tìm việc làm hay mở cơ sở kinh doanh tại North Dakota hãy liên lạc với Phòng Thương Mại tại số điện thoại: (701) 222 0929
Hoặc gửi e-mail đến địa chỉ sau đây: ndchamber@ndchamber.com.

Mong quí vị góp ý, Lan Phương chân thành cảm ơn.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#19 Posted : Friday, August 5, 2011 2:05:56 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 13,543

Thanks: 6416 times
Was thanked: 2703 time(s) in 1902 post(s)
VOA - Thứ Năm, 04 tháng 8 2011

Quốc Hội Mỹ thỏa thuận chấm dứt đóng cửa một phần FAA


Các lãnh đạo quốc hội Hoa Kỳ vừa đạt một thỏa thuận hòa giải, nhằm chấm dứt biện pháp đóng cửa một phần Cơ Quan Hàng Không Liên Bang FAA, cơ quan giám sát các hãng hàng không trong nước và an toàn hàng không.

Ông Harry Reid, lãnh đạo khối đa số tại thượng viện Mỹ, đã loan báo thỏa thuận của hai đảng vào chiều thứ Năm. Ông nói điều này sẽ giúp cho 74.000 nhân viên vận chuyển và xây dựng có việc làm lại, nhưng ông không nêu rõ các chi tiết về thỏa thuận.

Các nguồn tin tại quốc hội cho biết họ dự liệu vào ngày thứ Sáu, thượng viện sẽ chấp nhận một biện pháp dung hòa mà Hạ Viện đã thông qua.

Tổng thống Barack Obama ca ngợi các nhà làm luật về thỏa thuận kể trên. Trong một thông cáo, ông nói người dân Mỹ không thể để cho chính trị tại Washington tác hại đến sự phục hồi kinh tế của đất nước.

Ông Ray LaHood, Bộ trưởng giao thông vận tải, gọi biện pháp trên là một “chiến thắng lẫy lừng” cho giới công nhân Hoa Kỳ ở mọi nơi.

Việc hòa giải sẽ giúp khoảng 70.000 công nhân xây dựng và 4.000 công chức chính phủ có việc làm trở lại. Họ đã bị nghỉ việc không lương trong khoảng thời gian FAA đóng cửa kéo dài gần 2 tuần lễ.

Hôm thứ Tư, tổng thống Obama đã hối thúc quốc hội chấp thuận dự luật tài trợ cho FAA.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#20 Posted : Tuesday, August 9, 2011 12:35:03 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 13,543

Thanks: 6416 times
Was thanked: 2703 time(s) in 1902 post(s)
VOA - Thứ Ba, 09 tháng 8 2011

Ngân hàng Trung ương Mỹ giữ nguyên lãi suất thấp


Các giới chức hàng đầu của Ngân hàng Trung ương Mỹ, FED, nói họ sẽ tiếp tục giữ lãi suất chính ở mức cực kỳ thấp hiện nay cho tới ít ra là giữa năm 2013.

Giá này được cắt chỉ còn 0,25% vào tháng 12 năm 2008.

Quyết định của FED đưa ra nhằm tạo một lực đẩy cho kinh tế yếu kém của Hoa Kỳ, tăng rất chậm trong nửa đầu năm nay.

FED hy vọng lãi suất này sẽ làm thiên hạ đi vay nhiều và chi tiêu nhiều để khích động nền kinh tế.

Các giới chức của FED nói họ quan tâm trước tình hình kinh tế tăng chậm hơn trông đợi, và thị trường lao động Hoa Kỳ cũng yếu hơn trông đợi.

Quyết định của FED được đưa ra xế trưa thứ Ba, cũng là lúc mà các thị trường chứng khoán Hoa Kỳ ngoi lên được đôi chút, sau khi trợt giá thật mạnh hôm thứ Hai.

Các giới chức FED cho biết họ đang nghiên cứu thêm các bước để kích động thêm kinh tế.

Tổng thống Obama đã mời Bộ trưởng Tài chính Tim Geithner đến họp tại Tòa Bạch Ốc vào chiều thứ Ba.
Users browsing this topic
Guest
4 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.