Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

95 Pages«<9192939495>
Options
View
Go to last post Go to first unread
LaGio  
#1841 Posted : Wednesday, November 11, 2020 6:17:47 PM(UTC)
LaGio

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 175
Location: Riverside

Thanks: 19 times
Was thanked: 42 time(s) in 34 post(s)


UserPostedImage
thanks 1 user thanked LaGio for this useful post.
Bắc Kì Nho Nhỏ on 11/12/2020(UTC)
bienxanh  
#1842 Posted : Wednesday, November 11, 2020 6:21:13 PM(UTC)
bienxanh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/29/2011(UTC)
Posts: 167
Location: Vancouver

Thanks: 13 times
Was thanked: 31 time(s) in 25 post(s)
UserPostedImage
tictac  
#1843 Posted : Wednesday, November 11, 2020 11:26:13 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 2,037
Location: Riverside

Thanks: 369 times
Was thanked: 608 time(s) in 508 post(s)
UserPostedImage
LaGio  
#1844 Posted : Thursday, November 12, 2020 11:44:24 AM(UTC)
LaGio

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 175
Location: Riverside

Thanks: 19 times
Was thanked: 42 time(s) in 34 post(s)
UserPostedImage
bienxanh  
#1845 Posted : Thursday, November 12, 2020 1:46:12 PM(UTC)
bienxanh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/29/2011(UTC)
Posts: 167
Location: Vancouver

Thanks: 13 times
Was thanked: 31 time(s) in 25 post(s)
UserPostedImage
LaGio  
#1846 Posted : Friday, November 13, 2020 8:12:44 AM(UTC)
LaGio

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 175
Location: Riverside

Thanks: 19 times
Was thanked: 42 time(s) in 34 post(s)
UserPostedImage
bienxanh  
#1847 Posted : Friday, November 13, 2020 12:13:50 PM(UTC)
bienxanh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/29/2011(UTC)
Posts: 167
Location: Vancouver

Thanks: 13 times
Was thanked: 31 time(s) in 25 post(s)
UserPostedImage
Bắc Kì Nho Nhỏ  
#1848 Posted : Friday, November 13, 2020 5:05:57 PM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 698
Location: Deutschland

Thanks: 222 times
Was thanked: 461 time(s) in 316 post(s)


UserPostedImage

LaGio  
#1849 Posted : Saturday, November 14, 2020 5:57:04 PM(UTC)
LaGio

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 175
Location: Riverside

Thanks: 19 times
Was thanked: 42 time(s) in 34 post(s)
UserPostedImage
Chú mày dám mó bà hả ?

Edited by user Saturday, November 14, 2020 5:58:06 PM(UTC)  | Reason: Not specified

LaGio  
#1850 Posted : Saturday, November 14, 2020 6:02:05 PM(UTC)
LaGio

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 175
Location: Riverside

Thanks: 19 times
Was thanked: 42 time(s) in 34 post(s)
UserPostedImage

So far so good man ...
LaGio  
#1851 Posted : Sunday, November 15, 2020 5:51:30 PM(UTC)
LaGio

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 175
Location: Riverside

Thanks: 19 times
Was thanked: 42 time(s) in 34 post(s)
UserPostedImage
LaGio  
#1852 Posted : Sunday, November 15, 2020 5:54:40 PM(UTC)
LaGio

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 175
Location: Riverside

Thanks: 19 times
Was thanked: 42 time(s) in 34 post(s)
UserPostedImage
LaGio  
#1853 Posted : Sunday, November 15, 2020 5:56:14 PM(UTC)
LaGio

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 175
Location: Riverside

Thanks: 19 times
Was thanked: 42 time(s) in 34 post(s)
UserPostedImage
LaGio  
#1854 Posted : Sunday, November 15, 2020 5:57:16 PM(UTC)
LaGio

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 175
Location: Riverside

Thanks: 19 times
Was thanked: 42 time(s) in 34 post(s)
UserPostedImage
LaGio  
#1855 Posted : Sunday, November 15, 2020 5:58:27 PM(UTC)
LaGio

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 175
Location: Riverside

Thanks: 19 times
Was thanked: 42 time(s) in 34 post(s)
UserPostedImage
LaGio  
#1856 Posted : Monday, November 16, 2020 9:59:11 PM(UTC)
LaGio

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 175
Location: Riverside

Thanks: 19 times
Was thanked: 42 time(s) in 34 post(s)
" Nhà cuả bác Chôm "


Bác Chôm vốn sinh ra là con nhà giàu.
Bác sợ nhà binh nên vô nhà thương khai ngứa xương.
Nhà binh chê, bác ở nhà làm nhà buôn, nhà địa ốc và nhà chứa bạc, nhà chứa gái.
Nhưng bác khoái nhất là nhà thổ, nhưng từ nhà thổ muốn dọn vô nhà trắng thì phải đền tiền để trám mấy cái lỗ mồm.
Bác ở nhà trắng chưa lâu mà quậy thiếu điều sập nhà.
Bây giờ từ nhà trắng bác chuẩn bị dọn vô nhà tù.
Nhà nào thì cũng là nhà chính phủ, ăn free, ở free, ỉa cũng free luôn, ngày đêm có lính gác, khỏi trả tiền nhà, tiền ăn, tiền ịả.
Sau nhà tù chắc bác dọn thẳng qua là nhà mồ.
Chỉ mong sao khi bác nằm yên dưới mấy tấc đất rồi không ai đào mồ cuốc mả bác lên.
Thối chết!

Edited by user Monday, November 16, 2020 10:02:30 PM(UTC)  | Reason: Not specified

bienxanh  
#1857 Posted : Monday, November 16, 2020 10:08:41 PM(UTC)
bienxanh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/29/2011(UTC)
Posts: 167
Location: Vancouver

Thanks: 13 times
Was thanked: 31 time(s) in 25 post(s)
UserPostedImage
Kalua  
#1858 Posted : Monday, November 16, 2020 10:27:13 PM(UTC)
Kalua

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/23/2012(UTC)
Views messages in topic : 46

Was thanked: 5 time(s) in 4 post(s)
UserPostedImage
LaGio  
#1859 Posted : Thursday, November 19, 2020 7:24:59 PM(UTC)
LaGio

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 175
Location: Riverside

Thanks: 19 times
Was thanked: 42 time(s) in 34 post(s)
UserPostedImage
LaGio  
#1860 Posted : Thursday, November 19, 2020 7:26:29 PM(UTC)
LaGio

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 175
Location: Riverside

Thanks: 19 times
Was thanked: 42 time(s) in 34 post(s)
UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest (3)
95 Pages«<9192939495>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.