Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

738 Pages«<701702703704705>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#14041 Posted : Monday, October 26, 2020 5:17:45 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,360

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5351 time(s) in 3597 post(s)


Giới răn trọng nhất – Huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 25/10


Đặng Tự Do

26/Oct/2020

http://vietcatholic.net/News/Html/261404.htm

Chúa Nhật 25 tháng 10, Giáo Hội trên toàn thế giới cử hành Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên với bài Phúc Âm sau, trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthêu:

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.

Mở đầu bài huấn đức ngắn, trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong bài Tin mừng hôm nay, một nhà thông luật hỏi Chúa Giêsu: đâu là “giới răn trọng nhất”, nghĩa là giới răn chính yếu nhất trong toàn thể Lề Luật của Chúa. Chúa Giêsu trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi”. Và Ngài nói thêm ngay; “Giới răn thứ hai cũng giống như thế: Ngươi hãy yêu tha nhân như chính mình ngươi”.

Câu trả lời của Chúa Giêsu xác lập và liên kết hai giới luật cơ bản mà Thiên Chúa đã ban cho dân Ngài qua ông Môisê. Và thế là Chúa Giêsu vượt lên trên cái bẫy mà họ giương ra “để thử thách Ngài”. Thực vậy, người đối thoại với Chúa tìm cách lôi kéo Ngài trong cuộc tranh biện giữa các thầy thông luật, liên quan đến thứ bậc của các giới răn. Nhưng Chúa Giêsu thiết lập hai trục chính yếu đối với các tín hữu mọi thời đại. Trục thứ nhất là đời sống luân lý và tôn giáo không thể bị thu hẹp vào một sự vâng phục lo âu và bó buộc, nhưng phải dựa trên tình yêu như là nguyên lý căn bản.

Trục thứ hai, là tình yêu phải cùng quy hướng về Thiên Chúa và tha nhân, và hai điều đó không tách biệt nhau. Đó là một trong những điểm mới mẻ chính yếu trong giáo huấn của Chúa Giêsu, và cho chúng ta hiểu rằng không có tình yêu đích thực đối với Thiên Chúa, nếu tình yêu ấy không được biểu lộ trong tình yêu đối với tha nhân; và cũng vậy, không có tình yêu chân thực đối với tha nhân nếu tình yêu ấy không kín múc từ tương quan của chúng ta với Thiên Chúa.

Chúa Giêsu kết thúc câu trả lời của Ngài với những lời này: “Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”. Điều này có nghĩa là tất cả các giới luật mà Chúa ban cho dân Ngài phải được đặt trong tương quan với tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Thực vậy, tất cả các giới răn là để giúp thực hiện và biểu lộ hai tình yêu không thể tách rời nhau ấy. Tình yêu đối với Thiên Chúa được biểu lộ nhất là trong kinh nguyện, đặc biệt trong việc thờ phượng. Và tình yêu đối với tha nhân, cũng được gọi là tình bác ái huynh đệ, được diễn tả qua sự gần gũi, lắng nghe, chia sẻ, săn sóc tha nhân. Thánh Gioan tông đồ đã viết: “Ai không yêu thương anh em mà mình thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không thấy”.

Trong bài Tin mừng hôm nay, một lần nữa Chúa Giêsu giúp chúng ta đi tới nguồn mạch sinh động và phong phú của tình yêu. Nguồn mạch ấy chính là Thiên Chúa, cần phải yêu thương trọn vẹn trong một niềm hiệp thông mà không điều gì và không một ai có thể phá vỡ. Hiệp thông là một hồng ân chúng ta cần phải khẩn cầu mỗi ngày, và cũng là sự dấn thân để cuộc sống chúng ta không bị những thần tượng của thế gian biến thành nô lệ. Và bằng chứng cho hành trình hoán cải và nên thánh của chúng ta hệ tại nơi tình yêu đối với tha nhân. Đây là cách trắc nghiệm: nếu tôi nói “Tôi yêu Chúa” mà lại không yêu người lân cận của tôi, thì điều đó không đúng. Xác minh cho thấy tôi có yêu Chúa không là ở chỗ tôi có yêu người lân cận của mình không. Chừng nào còn có một người anh chị em mà chúng ta đóng chặt lòng mình với người ấy, thì chúng ta còn lâu mới trở thành môn đệ như Chúa Giêsu yêu cầu. Tuy nhiên, lòng thương xót Chúa không cho phép chúng ta nản lòng nhưng kêu gọi chúng ta bắt đầu lại mỗi ngày để sống Tin Mừng một cách nhất quán.

Cầu xin sự chuyển cầu của Mẹ Maria chí thánh giúp cởi mở tâm hồn chúng ta để đón nhận giới răn cao trọng, giới răn kép dạy yêu thương, tóm gọn tất cả Lề Luật của Thiên Chúa và phần rỗi của chúng ta tùy thuộc vào hai giới răn này.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu, Đức Thánh Cha đã bất ngờ công bố danh sách 13 vị mà ngài sẽ tấn phong Hồng Y vào ngày 28 tháng 11 tới đây.

Về ý kiến của Đức Phanxicô: kết hợp dân sự
hay sống chung dân sự


Vũ Văn An

23/Oct/2020

Ngay khi có tin Đức Phanxicô tuyên bố ủng hộ các cuộc kết hợp dân sự của các cặp đồng tính, Đức Hồng Y Burke đã ra một tuyên bố đề ngày 22 tháng 10, cho hay: “Các tuyên bố như thế khiến người ta rất đỗi ngạc nhiên và gây bối rối và lầm lạc nơi tín hữu Công Giáo, vì chúng mâu thuẫn với giáo huấn của Thánh Kinh và Thánh Truyền, và của Huấn quyền gần đây qua đó Giáo Hội gìn giữ, bảo vệ và giải thích toàn bộ kho tàng đức tin chứa đựng trong Thánh Kinh và Thánh Truyền. Chúng gây ra ngỡ ngàng và lầm lẫn liên quan đến giáo huấn của Giáo Hội cho người có thiện chí, muốn thành thực biết Giáo Hội Công Giáo dạy gì. Chúng áp đặt lên các mục tử của linh hồn nhiệm vụ lương tâm phải làm cho thích hợp và các minh xác cần thiết”.

UserPostedImage

Theo Đức Hồng Y Burke, các tuyên bố trên thiếu hẳn sức nặng huấn quyền, được coi là ý kiến riêng của người đưa ra, không có tính trói buộc đối với bất cứ ai.

Nhân dịp này, trích dẫn Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo (số 2357), Bộ Giáo Lý Đức Tin trong hai văn kiện Persona Humana, Homosexualitatis problema, Đức Hồng Y Burke nhấn mạnh: các hành vi đồng tính luyến ái là “grave depravity” (đồi trụy nặng nề), “intrisically disordered” (rối loạn từ trong nội tại), “mâu thuẫn với luật tự nhiên”... nên không thể được chuẩn nhận, nhưng những người đồng tính thì lúc nào ta cũng phải tôn trọng.

Đức Cha Thomas Tobin của giáo phận Providence, Rhode Island, Hoa Kỳ cũng ra một tuyên bố ngắn đề ngày 21 tháng 10: “việc Đức Thánh Cha xem ra ủng hộ việc thừa nhận các cuộc kết hợp dân sự cho các cặp đồng tính cần được minh giải. Tuyên bố của Đức Giáo Hoàng rõ ràng mâu thuẫn với điều vốn là giáo huấn lâu đời của Giáo Hội về các cuộc kết hợp đồng tính. Giáo Hội không thể ủng hộ việc chấp nhận các mối liên hệ vô luân một cách khách quan. Các cá nhân bị lôi cuốn đồng giới là con cái yêu thương của Thiên Chúa và các nhân quyền và dân quyền bản thân của họ phải được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Tuy nhiên, hợp pháp hóa các cuộc kết hợp dân sự của họ, một điều vốn tìm cách bắt chước hôn phối thánh thiện, là điều không thể chấp nhận được”.

Đức ông Charles Pope của Tổng giáo phận Washington D.C. thì nhận định rằng “bất cứ lý do hay động lực nào khiến Đức Giáo Hoàng đưa ra các nhận xét của ngài trong buổi phỏng vấn, chúng mãi là các ý kiến cá nhân của ngài...và không thể báo hiệu một thay đổi nào trong giáo huấn muôn thuở của Sách Thánh và của Giáo Hội. Giáo huấn này luôn rõ ràng rằng các hành vi đồng tính luyến ái, cùng với dâm dật và ngoại tình, đều tội lỗi và không thể được chuẩn nhận trong bất cứ trường hợp nào. Bất cứ vị Giáo Hoàng nào cũng không đánh đổ được giáo huấn thánh kinh dạy rằng hôn nhân là sự kết hợp của một người đàn ông với một người đàn bà cho đến chết, sinh hoa trái trong con cái được Thiên Chúa đoái thương gửi đến cho họ”.

Tuy nhiên, theo Đức Ông Pope, người tín hữu bình thường không phân biệt đâu là giáo huấn đâu là ý kiến riêng của vị Giáo Hoàng, nên theo Đức Ông, các vị chức sắc trong đạo đừng cột gánh nặng lên họ phải làm sự phân biệt ấy. Các vị nên “thận trọng hơn đối với việc nói năng tuỳ hứng (casually) và tránh xu hướng quá ư thông thường nhận những cuộc phỏng vấn quá rộng hay trở thành chủ đề cho những cuốn tài liệu nịnh hót thường nhấn mạnh quá đáng tới những gì thế giới muốn nghe”.

Đức Ông không ngần ngại cho rằng “những nhận định của Đức Giáo Hoàng ở đây và trong nhiều dịp trước đây từng gây bối rối, ngỡ ngàng và buồn rầu cho nhiều người Công Giáo muốn có những hướng dẫn rõ ràng trong một thời đại vốn hỗn độn”.

Chính vì thế, Đức Ông “khẩn khoản nài xin Đức Thánh Cha của chúng ta, một lần nữa, nên tự chế các cuộc phỏng vấn với các nguồn thế tục, họp báo trên máy bay và các nhận định ngẫu hứng. Tốt nhất nên gắn bó với việc đưa ra các tuyên bố đã được duyệt xét kỹ càng qua các kênh chính thức và nói chung nên nói ít hơn. Các nhận định của ngài về thay đổi khí hậu, mô hình kinh tế và tranh cử tổng thống ở Hoa Kỳ chỉ làm phiền lòng một số người Công Giáo. Nhưng khi ngài cho ý kiến một cách hàm hồ về những vấn đề nền tảng như gia đình, tính dục và bí tích hôn phối, các hậu quả có thể rất tàn hại”.

Cha Raymond de Souza cũng cho rằng những nhận định của Đức Phanxicô chỉ tóm gọn trong một vài mệnh đề của một cuốn phim tài liệu, chứ không phải là thành phần của một bài nói chuyện được soạn thảo cẩn thận, càng không phải là một văn kiện giáo huấn chính thức.
Tuy nhiên, Cha De Souza nghĩ có thể việc biên tập không thích đáng các phát ngôn của ngài đã gây ra cớ sự. Theo cha, nghiệp vụ truyền thông Vatican, muốn tỏ ra có chút khả năng khiêm nhượng, đáng lý ra phải xem lại cuốn phim tài liệu này trước.

Tầm nhìn của người làm phim

Nicole Winfield và Maria Verza của A.P. ngầm cho thấy sự hữu lý trong nhận định trên của Cha De Souza khi cung cấp cho ta một số sự kiện liên quan đến bối cảnh của lời tuyên bố của Đức Phanxicô.

Đúng như Cha Martin, dòng Tên, người hết lòng bênh vực người đồng tính, Đức Phanxicô tuyên bố như trên một cách trực tiếp dưới ống kính máy quay phim (on camera) chứ không phải dưới hình thức “voiceover” (nói thay).

Nhưng theo hai ký giả trên, ngài không nói trực tiếp với người làm phim, mặc dù, khi được hỏi, ông này quả quyết ngài nói trực tiếp với ông ta. Hai ký giả cho rằng người thực hiện cuốn phim tài liệu chỉ khai thác một đoạn phim hiện lưu giữ tại văn khố Vatican.

Đoạn phim trên trích từ một cuộc phỏng vấn Đức Phanxicô của đài truyền hình Televisa, Mễ Tây Cơ, tháng 5 năm 2019. Cuộc phỏng vấn này đã không được phát tuyến trọn vẹn. Hôm thứ Năm vừa qua, người thực hiện cuốn phim này cho A.P. hay lý do của việc bỏ phần nói về các cuộc kết hợp đồng tính: vì tập chú của cuộc phỏng vấn là vấn đề giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em, chứ không phải vấn đề đó.

Theo A.P., Cha Antonio Sparado, cố vấn truyền thông hàng đầu của Đức Phanxicô, cũng quả quyết rằng các nhận định của Đức Giáo Hoàng là tin cũ, vốn có trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 5 năm 2019 với Televisa.

Thông thường thì Tòa Thánh hay biên tập các điều Đức Giáo Hoàng nói, nhất là về các vấn đề tế nhị. Nhưng trọn vẹn lời của ngài thì vẫn còn trong văn khố và văn khố này đã được mở cho nhà làm phim Evgeny Afineevsky, đạo diễn cuốn phim “Francesco”.

Thái độ của nhà làm phim trên được A.P. thuật lại như sau: “một việc khuấy động làn nước là sự kiện Afineevsky, khi được các ký giả hỏi ép vào hôm thứ Tư vừa qua, đã nói rằng Đức Giáo Hoàng đưa ra nhận định đó cách trực tiếp với ông, qua một thông dịch viên, nhưng từ chối nói khi nào”.

A.P. từng được xem trước cuốn phim nên lúc gặp đạo diễn trên hôm 14 tháng 10, 2020, A.P. hỏi liệu ông có hiểu rằng các nhận định của Đức Giáo Hoàng sẽ gây xôn xao dư luận hay không. Ông ta không trả lời thẳng câu hỏi, nhưng tỏ ra muốn đánh giá thấp tầm quan trọng của nó, cho rằng ông hy vọng các nhà báo sẽ rút ra được nhiều điều hơn thế từ cuốn phim: “Nếu các nhà báo chỉ lưu tâm tới cuốn phim này vì điều đó, thì quả là đáng thương hại”.

Nhưng sau đó, ông nói thêm: “tôi nghĩ đó là một trong các vấn đề mà thế giới chúng ta cần hiểu, rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng”.

Thì ra, theo hai ký giả trên, Afineevsky vốn là người đồng tính luyến ái. Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên sau khi trình chiếu cuốn phim thấy các nhận định của Đức Giáo Hoàng gây xôn xao dư luận. Theo ông, Đức Giáo Hoàng đâu có thay đổi tín lý, ngài chỉ phát biểu niềm tin của ngài rằng người đồng tính nên được hưởng cùng những quyền lợi như người dị tính.

Sống chung hay kết hợp

Tầm nhìn của một người đồng tính về các vấn đề liên quan và “có lợi” cho người đồng tính khó mà tránh được xu hướng muốn lái câu chuyện sang một hướng khác. Thí dụ, đặt hai tuyên bố về hai khía cạnh khác nhau ở gần nhau trong phim khiến người xem có cảm tưởng đó là chủ trương đơn nhất. Lời dịch sang tiếng Anh cũng có thể không sát ý với nguyên văn tiếng Ý. Tạp chí America có nhắc đến nguyên văn tiếng Ý thuật ngữ Đức Phanxicô sử dụng là “convivencia civil” hay “sống chung” theo dân luật.

Mặc dù, ở Argentina, người ta có thể hiểu “sống chung” là “kết hợp” đi nữa, thì thuật ngữ “sống chung” từ môi miệng vị nay là Giáo Hoàng có thể không hẳn chỉ là “kết hợp” với hàm ý có liên hệ tính dục.

Đó là ý nghĩa được Đức Tổng Giám Mục Salvatore Cordileone của Tổng giáo phận San Francisco quảng diễn, và Cha Trần Công Nghị đã chuyển dịch sang Việt Ngữ (http://www.vietcatholic.net/News/Html/261202.htm). Khi Đức Giáo Hoàng đề cập đến một hình thức pháp luật bảo vệ các cuộc sống chung này, ngài không hẳn nói đến khía cạnh kết hợp tính dục, cho bằng, như giáo sư Gibson của Đại Học Fordham nhấn mạnh, phúc lợi thể lý (an toàn tính mạng, thoát khỏi tù ngục, hoặc được hưởng các quyền lợi kinh tế tài chánh y tế, thừa kế...).

Theo Cha Father Raymond J. de Souza (https://www.ncregister.com/commentaries/pope-francis-didn-t-change-church-teaching-on-marriage), tổng giáo phận San Francisco vốn đã áp dụng cái hiểu ấy từ lâu. Thực thế, năm 1997, thành phố San Francisco đã buộc các chủ nhân, kể cả Giáo Hội Công Giáo, cung cấp phúc lợi cho các cặp đồng tính. Đức Tổng Giám Mục William Levada, sau này là Bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin thời Đức Bênêđíctô, đề nghị một giải pháp khác. Một nhân viên có thể chỉ định một người khác ở cùng địa chỉ để chia sẻ phúc lợi. Điều này thỏa mãn yêu cầu của thành phố đòi cho các cặp đồng tính trong liên hệ tính dục được hưởng phúc lợi, nhưng cũng giúp Giáo Hội khỏi phải dây dưa đến việc chính thức thừa nhận các mối liên hệ này như tương đương với hôn nhân.

Chính vì thế, Đức Tổng Giám Mục Salvatore Cordileone, trong tuyên bố của ngài, đề nghị đặt “các cuộc kết hợp dân sự” vào bối cảnh của giải pháp San Francisco: “Tôi xin nói thêm rằng cuộc kết hợp dân sự nên có tính bao gồm càng nhiều càng tốt, chứ không chỉ giới hạn ở hai người cùng giới tính trong một liên hệ giả thiết phải là tính dục. Thí dụ, không có lý do gì tại sao một anh trai và một em gái, cả hai đều không lập gia đình nhưng nâng đỡ lẫn nhau, lại không được hưởng cùng những phúc lợi loại này”.

Hình thức giúp đỡ hợp pháp các cặp sống chung dân sự còn có thể đi xa hơn thế, như Cha De Souza nhắc đến trong bài báo của ngài, khi đề cập đến chuyện “hôn nhân giả”. Ngài trưng dẫn hoạt cảnh giả tưởng của nhà bỉnh bút Micheal Sean Winters của tờ National Catholic Reporter, một người tự xưng là Công Giáo cấp tiến có cảm tình với “hôn nhân” đồng tính: “Nếu ngày mai tôi thấy tôi bị ung thư và chỉ còn 6 tháng nữa để sống, tôi sẽ cưới người bạn cùng phòng cũ cũng đực rựa như tôi. Tôi không làm thế vì chúng tôi yêu nhau, vì quả thực chúng tôi không yêu nhau. Tôi không làm thế vì tôi có ý định, qua hành động đó, tiếp cận cách nào đó với bí tích hôn phối của Giáo Hội. Không, tôi làm thế, sau khi trở thành người thi hành gia tài khá nhỏ và đơn giản của ba tôi, tôi biết sẽ dễ dàng hơn nhiều để xử lý những việc như trương mục ngân hàng của tôi, và nhất là, con chó của tôi nếu tôi có một người phối ngẫu hợp pháp sống sau tôi”.

Cha de Souza cho rằng có nhiều cách khác có thể giúp Winters có được một cuộc “kết hợp dân sự” mà không phải làm hôn thú giả như trên. Thiển nghĩ đó cũng là ý hướng của Đức Phanxicô. Vị Giáo Hoàng Dòng Tên vẫn muốn khuấy động, động não, để người ta chịu biện phân hay phân định tìm ra giải pháp cho những vấn đề phức tạp có thể tác động lên cả sinh mạng con người như nhận định của giáo sự Gibson.

Đức Ông Charles Pope: Về ý kiến của ĐGH
đối với các kết hiệp dân sự


Đặng Tự Do

23/Oct/2020

Đức Ông Charles Pope là giáo sư Kinh Thánh đang giảng dạy tại các chủng viện ở tổng giáo phận Washington DC và phụ trách một lớp Kinh Thánh tại Quốc Hội Hoa Kỳ.

Trong bài viết trên tờ National Catholic Register có nhan đề “What Every Catholic Needs to Remember About the Pope’s Opinions on Civil Unions” nghĩa là “Những Điều Mọi Người Công Giáo Cần Ghi Nhớ Về Ý Kiến Của Đức Giáo Hoàng Đối Với Các Kết Hiệp Dân Sự” ngài đề nghị rằng vì phần rỗi các linh hồn các nhà lãnh đạo nên thận trọng trong các tuyên bố công khai.

Bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Nhiều người Công Giáo một lần nữa đau buồn khi Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đã không thận trọng bày tỏ quan điểm cá nhân của mình về một vấn đề đạo đức quan trọng của thời đại chúng ta. Về các mối quan hệ đồng giới, ngài tuyên bố:

“Chúng ta phải tạo ra một luật về kết hiệp dân sự. Bằng cách đó họ được bảo đảm về mặt pháp lý. Tôi đã ủng hộ điều đó”

Nhưng điểm này phải được nhấn mạnh - cụ thể đây là quan điểm cá nhân của ngài và không thể báo hiệu sự thay đổi trong giáo huấn ngàn đời của Kinh Thánh và của Giáo hội. Lời dạy vẫn rõ ràng rằng các hành vi đồng tính luyến ái, cùng với tà dâm và ngoại tình, là tội lỗi và không thể được chấp thuận trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cũng không có vị giáo hoàng nào có thể lật nhào lời dạy trong Kinh thánh rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ cho đến khi họ phải chia lìa vì cái chết. Hôn nhân sinh hoa kết trái trong những đứa con mà Thiên Chúa sẽ ban cho họ. Tôi sẽ nói nhiều hơn về những lời dạy này trong giây lát.

Một số người cho rằng Đức Giáo Hoàng đã nói những điều này trước đây. Một số người cũng cho rằng ngài đang cố gắng tìm ra một “cách thứ ba”, trong đó chúng ta ngừng miêu tả các cuộc hôn nhân đồng giới như hôn nhân và thay vào đó nói chúng là “các kết hiệp dân sự”. Khi làm như vậy, các kết hiệp đồng giới có thể có được một số (hoặc tất cả) các đặc quyền pháp lý dành cho các cuộc hôn nhân khác giới trong khi vẫn là một phạm trù riêng biệt, được mệnh danh “kết hiệp dân sự”. Trong khi một số giám mục khen ngợi cách tiếp cận này, nhiều giám mục khác đã bác bỏ nó như là dấu chỉ chấp thuận cho các kết hiệp trái với Kinh thánh và luật tự nhiên và liên quan đến các hoạt động tình dục vô luân.

Dù lý do và động cơ của Đức Giáo Hoàng là gì, chúng vẫn là ý kiến cá nhân của ngài. Các nhận xét được đưa ra trong các cuộc phỏng vấn hoặc phim tài liệu không thể được coi là hành vi huấn quyền của Đức Giáo Hoàng. Mặc dù những sự phân biệt này có thể rõ ràng một cách đương nhiên đối với các nhà thần học, nhưng chúng thường không thể được phân biệt đối với hầu hết những người Công Giáo, những người không phải lúc nào cũng hiểu được những sự phân biệt này và lẽ ra họ không phải làm như vậy. Giáo hoàng và các giáo sĩ khác không nên tạo thêm các gánh nặng cho các tín hữu khi cố gắng phân loại và hiểu những gì được nói, ý nghĩa của nó và liệu nó có ràng buộc hoặc báo hiệu một sự thay đổi thực sự trong giáo huấn của Hội Thánh hay không. Các giáo hoàng và các nhà lãnh đạo khác của Giáo hội cần phải thận trọng hơn về những gì họ tình cờ nói và tránh xu hướng quá phổ biến là đưa ra các cuộc phỏng vấn trên phạm vi rộng hoặc trở thành chủ đề của các bộ phim tài liệu tâng bốc thường nhấn mạnh quá mức đến những gì thế giới muốn nghe.

Những nhận xét của Đức Thánh Cha ở đây và trong nhiều dịp trước đây đã khiến nhiều người Công Giáo bối rối, hoang mang và đau buồn, những người đang tìm kiếm sự hướng dẫn rõ ràng trong thời đại đầy những hoang mang.

Một lần nữa, tôi cầu xin Đức Thánh Cha của chúng ta rằng ngài nên từ chối các cuộc phỏng vấn với các nguồn tin thế tục, các cuộc họp báo trên máy bay và những nhận xét ngoài lề. Tốt nhất là ngài nên tiếp tục đưa ra các tuyên bố được xem xét cẩn thận thông qua các kênh chính thức và nói chung xin ít nói hơn. Những nhận xét của ngài về biến đổi khí hậu, các mô hình kinh tế và cuộc chạy đua tổng thống ở Hoa Kỳ chỉ khiến một số người Công Giáo khó chịu. Nhưng khi ngài đưa ra ý kiến một cách khó hiểu về những vấn đề cơ bản như gia đình, tình dục và bí tích Hôn phối, thì những tác động có thể rất tàn khốc.

Là một linh mục, tôi có thể nói những nhận xét của ngài ở đây, và trong quá khứ, đã khiến công việc giảng dạy và rao giảng của tôi trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Những người bất đồng chính kiến với Giáo Hội cảm thấy được khuyến khích trong khi các tín hữu cảm thấy ngã lòng. Cũng rất khó xử khi phải “tuyên bố” và nhắc nhở mọi người rằng những ý kiến riêng của Đức Giáo Hoàng anh chị em có thể lờ đi và không có tính ràng buộc. Càng khó khăn hơn nữa khi tôi phải công khai nói rằng tôi không đồng ý với ngài. Không nên đặt các linh mục và giám mục vào vị trí này. Nó khiến chúng ta có vẻ bất phục tùng và đặt ra những hoài nghi về những gì chúng ta rao giảng cho các thế hệ người Công Giáo, những người đã được dạy phải tôn kính Đức Giáo Hoàng và cầu nguyện cho ngài. Sự thống nhất của Giáo hội cũng bị hủy hoại nghiêm trọng bởi những bình luận phiến diện như vậy.

Do đó, tôi muốn nhắc lại với độc giả và các giáo dân của tôi, về sự quan tâm đến linh hồn những người mà tôi yêu quý: Giáo hội không thể nào chấp thuận những gì Thiên Chúa và luật tự nhiên dạy và mạc khải là vô luân. Điều này bao gồm các hành vi đồng tính luyến ái cùng với các tội lỗi tình dục khác như gian dâm, mại dâm và ngoại tình. Nơi hợp pháp duy nhất để gần gũi tình dục là trong một cuộc hôn nhân hợp lệ. Không có một ngoại lệ nào cho vấn đề này cả.

Điều này luôn được dạy trong Sách Thánh và Thánh Truyền, và được nói rõ trong Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo. Là các giáo sĩ và những người chăn dắt Dân Chúa, chúng ta không thể không hiểu rõ về điều này, đặc biệt là trong thời đại mà người ta tôn vinh và dung túng nhiều vấn đề tình dục mà Thiên Chúa gọi là tội lỗi.

Tôi đã viết thêm về nguồn gốc trong Kinh thánh trong giáo huấn của Giáo hội về vấn đề này ở đây (“ Đừng để bị lừa: Chúa Kitô Cấm Hành Vi Đồng Tính Luyến Ái, Và Giáo Hội Không Thể Dạy Khác Đi” ).

Những nhận xét của Đức Giáo Hoàng về kết hiệp đồng tính
đang gây hoang mang lớn. Nên hiểu thế nào?


Thế Giới Nhìn Từ Vatican

22/Oct/2020

http://vietcatholic.net/News/Html/261200.htm

Trong một bộ phim tài liệu có tên là “Francesco”, nghĩa là Phanxicô, được công chiếu hôm thứ Tư 21 tháng 10, trong Liên Hoan Điện Ảnh ở Rôma, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi thông qua một luật kết hiệp dân sự cho các cặp đồng tính, khác với quan điểm của Bộ Giáo Lý Đức Tin và những vị tiền nhiệm của ngài về vấn đề này.

Nhận xét này được đưa ra trong một phần của bộ phim tài liệu phản ảnh việc chăm sóc mục vụ cho những người xác định mình là người đồng tính.

“Người đồng tính có quyền là một phần của gia đình. Họ là con cái của Chúa và có quyền có một gia đình. Không ai nên bị vứt bỏ, hoặc bị làm cho khốn khổ vì điều đó”. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong cuốn phim về cách tiếp cận chăm sóc mục vụ của ngài.

Sau những nhận xét đó, và trong những bình luận có khả năng gây ra tranh cãi rất lớn giữa những người Công Giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trực tiếp đề cập đến vấn đề luật kết hiệp dân sự cho các cặp đồng tính.

“Chúng ta phải tạo ra một luật về kết hiệp dân sự. Bằng cách đó họ được bảo đảm về mặt pháp lý. Tôi đã ủng hộ điều đó”.

Bộ phim tài liệu “Francesco” đã gây ra những hoang mang rất lớn. JD Flynn, luật sư giáo luật, Tổng Biên Tập Thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, có bài tường trình sau.

Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây: What did Pope Francis say about civil unions? A CNA Explainer.

Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói gì về các kết hiệp dân sự? Một lời giải thích của CNA.

“Francesco” một bộ phim tài liệu mới được phát hành về cuộc đời và sứ vụ của Đức Thánh Cha Phanxicô, đã gây chú ý trên toàn cầu, vì bộ phim có một cảnh trong đó ngài kêu gọi việc thông qua luật kết hiệp dân sự cho các cặp đồng tính.

Một số nhà hoạt động và các báo cáo truyền thông đã khẳng định rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã thay đổi giáo huấn Công Giáo bằng những nhận xét của ngài. Những lời bình luận của Đức Giáo Hoàng đã đặt ra câu hỏi về những gì ngài thực sự đã nói, ý nghĩa của những lời ấy, và Giáo hội dạy gì về các kết hiệp dân sự và hôn nhân. Thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, đã xem xét những câu hỏi đó.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói gì về các kết hiệp dân sự?

Trong một đoạn trong cuốn phim “Francesco” thảo luận về việc chăm sóc mục vụ của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với những người Công Giáo xác định mình là người đồng tính, Đức Thánh Cha đã đưa ra hai nhận xét tách biệt.

Trước tiên ngài nói rằng: “Người đồng tính có quyền là một phần của gia đình. Họ là con cái của Chúa và có quyền có một gia đình. Không ai nên bị vứt bỏ, hoặc bị làm cho khốn khổ vì điều đó [tức là vì khuynh hướng đồng tính của họ – chú thích của người dịch]”.

Mặc dù Đức Giáo Hoàng không nói rõ về ý nghĩa của những nhận xét đó trong cuốn phim, nhưng trước đó, ngài đã lên tiếng khuyến khích các bậc cha mẹ và người thân không nên tẩy chay hoặc xa lánh những con cháu xác định mình là người đồng tính. Đây dường như là ý nghĩa mà Đức Thánh Cha đã nói về quyền của mọi người được trở thành một phần của gia đình.

Một số ý kiến cho rằng khi Đức Thánh Cha Phanxicô nói về “quyền có gia đình”, Đức Giáo Hoàng đã đưa ra một kiểu ngầm chấp thuận cho các cặp đồng tính được nhận con nuôi. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng trước đây ngài đã lên tiếng phản đối việc nhận con nuôi như vậy. Ngài nói rằng trong những trường hợp như thế, trẻ em “bị tước đoạt sự phát triển nhân bản của chúng do cha mẹ ban cho theo thánh ý Chúa”. Ngài cũng nói rằng “mỗi người cần một người cha nam và một người mẹ nữ có thể giúp họ định hình căn tính của mình”.

Về các kết hiệp dân sự, Đức Thánh Cha nói rằng: “Chúng ta phải tạo ra một luật về kết hiệp dân sự. Bằng cách đó họ được bảo đảm về mặt pháp lý”.

“Tôi đã ủng hộ điều đó,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói thêm. Câu này dường như liên quan đến đề xuất của ngài với các giám mục anh em, trong cuộc tranh luận năm 2010 ở Á Căn Đình về hôn nhân đồng tính, và cho rằng việc chấp nhận kết hiệp dân sự có thể là một cách để ngăn cản việc thông qua luật hôn nhân đồng tính tại Á Căn Đình.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói gì về hôn nhân đồng tính?

Ngài chẳng nói gì cả. Chủ đề hôn nhân đồng tính không được thảo luận trong bộ phim tài liệu này. Trong sứ vụ của ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thường xuyên khẳng định giáo lý của Giáo Hội Công Giáo rằng hôn nhân là mối quan hệ hợp tác trọn đời giữa một người nam và một người nữ.

Trong khi Đức Thánh Cha Phanxicô thường xuyên khuyến khích một thái độ chào đón đối với những người Công Giáo xác định là người đồng tính, thì ngài cũng nói rằng “hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ,” và nói thêm rằng “gia đình đang bị đe dọa bởi những nỗ lực ngày càng tăng của một số người muốn xác định lại chính định chế hôn nhân,” và rằng những nỗ lực nhằm định nghĩa lại hôn nhân “đe dọa làm sai lệch kế hoạch tạo dựng của Thiên Chúa.”

Tại sao những lời bình luận của Đức Giáo Hoàng về các kết hiệp dân sự lại là một vấn đề rất lớn?

Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng thảo luận về các kết hiệp dân sự, nhưng trước đây ngài đã không xác nhận rõ ràng ý tưởng này trước công chúng. Hiện nay bối cảnh của các trích dẫn liên quan đến ngài trong bộ phim tài liệu này chưa được tiết lộ đầy đủ, và có thể Đức Giáo Hoàng đã thêm những nhận định khác không được nhìn thấy trong bộ phim, việc tán thành các kết hiệp dân sự cho các cặp đồng tính là một bước đi rất lạ lùng đối với một vị giáo hoàng, và là một đường lối tiêu biểu cho sự tách biệt về quan điểm với hai vị tiền nhiệm trực tiếp của ngài về vấn đề này.

Năm 2003, trong một văn kiện được chấp thuận bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và được viết bởi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, là vị sau này trở thành Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI, Bộ Giáo lý Đức tin đã dạy rằng “sự tôn trọng đối với những người đồng tính luyến ái không thể dẫn đến việc chấp thuận hành vi đồng tính luyến ái hoặc công nhận về mặt pháp lý các kết hiệp đồng tính.”

Ngay cả khi các kết hiệp dân sự có thể được lựa chọn bởi những người không phải là các cặp đồng tính, như anh chị em ruột hoặc bạn bè thân thiết, thì Bộ Giáo lý Đức tin cho rằng các mối quan hệ đồng giới “có thể tiên đoán sẽ xảy ra và được pháp luật chấp thuận”, và các kết hiệp dân sự “sẽ che khuất một số giá trị đạo đức cơ bản và làm mất đi giá trị của định chế hôn nhân.”

Tài liệu của Bộ Giáo Lý Đức Tin kết luận rằng: “Sự thừa nhận hợp pháp các kết hiệp đồng tính hoặc đặt những kết hiệp ấy ngang hàng với hôn nhân không chỉ có nghĩa là chấp thuận cho những hành vi lệch lạc, với hậu quả là biến nó trở thành một mô hình trong xã hội ngày nay, mà còn làm che lấp những giá trị cơ bản thuộc về di sản chung của nhân loại”.

Tài liệu của Bộ Giáo Lý Đức Tin năm 2003 bao gồm chân lý tín lý, và lập trường của Đức Gioan Phaolô II và Bênêđictô XVI về cách tốt nhất để áp dụng giáo lý của Giáo Hội Công Giáo đối với các vấn đề về chính sách liên quan đến việc giám sát và điều hoà hôn nhân về mặt dân sự. Những lập trường đó phù hợp với kỷ luật truyền thống của Giáo hội về vấn đề này, nhưng bản thân những lập trường này không được coi là tín lý.

Một số người đã nói những gì Đức Giáo Hoàng Phanxicô dạy là lạc giáo. Có đúng như vậy không?

Không. Những nhận xét của Đức Thánh Cha Phanxicô không phủ nhận hay đặt vấn đề đối với bất kỳ chân lý tín lý nào mà người Công Giáo phải tuân giữ và tin tưởng. Trên thực tế, ngài đã thường xuyên khẳng định giáo lý của Giáo hội liên quan đến hôn nhân.

Lời kêu gọi rõ ràng của Đức Giáo Hoàng đối với một luật về kết hiệp dân sự, là điều xem ra rất khác với lập trường của Bộ Giáo Lý Đức Tin vào năm 2003, được đưa ra để thể hiện một sự tách biệt với một đánh giá luân lý truyền thống mà các nhà lãnh đạo Giáo hội dạy rằng đánh giá ấy ủng hộ và bảo vệ sự thật. Tài liệu của Bộ Giáo Lý Đức Tin nói rằng luật kết hiệp dân sự đưa ra sự đồng ý ngấm ngầm đối với hành vi đồng tính luyến ái; trong khi đó Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự ủng hộ đối với các kết hiệp dân sự, nhưng dù thế, ngài cũng đã phát biểu trong triều đại giáo hoàng của mình về sự vô luân của các hành vi đồng tính luyến ái.

Cũng cần lưu ý rằng một cuốn phim tài liệu phỏng vấn không phải là một diễn đàn để giảng dạy chính thức của một vị giáo hoàng. Các nhận xét của Giáo hoàng không được trình bày đầy đủ, và không có bản ghi chép nào được trình bày, vì vậy trừ khi Vatican cung cấp thêm các thông tin rõ ràng, chúng cần được xem xét một cách thận trọng dựa trên những thông tin hạn chế của cuốn phim này.

Ở Mỹ này, chúng ta có [cái gọi là] hôn nhân đồng giới. Tại sao không ai nói về các kết hiệp dân sự?

Có 29 quốc gia trên thế giới công nhận “hôn nhân đồng giới” là hợp pháp. “Hầu hết các quốc gia này là ở Âu Châu, Bắc Mỹ hoặc Nam Mỹ. Nhưng ở những nơi khác trên thế giới, cuộc tranh luận về định nghĩa của hôn nhân mới chỉ bắt đầu. Ví dụ, tại các khu vực của Mỹ Châu Latinh, việc xác định lại hôn nhân không phải là một chủ đề chính trị đã được giải quyết và các nhà hoạt động chính trị Công Giáo ở đó đã phản đối các động thái nhằm hợp pháp hóa các kết hiệp dân sự.

Những người phản đối các kết hiệp dân sự nói rằng họ thường là cầu nối cho luật hôn nhân đồng giới, và các nhà vận động bảo vệ hôn nhân ở một số quốc gia cho biết họ lo ngại rằng những người vận động hành lang cho người đồng tính sẽ sử dụng những lời của Đức Giáo Hoàng trong bộ phim tài liệu này để thúc đẩy con đường tiến tới hôn nhân đồng giới.

Giáo hội dạy gì về đồng tính luyến ái?

Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo dạy rằng những người xác định là người đồng tính “phải được đối xử với sự tôn trọng, lòng trắc ẩn và tế nhị. Cần tránh mọi dấu chỉ phân biệt đối xử bất công đối với họ. Những người này được kêu gọi để thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc sống của họ và, nếu họ là các Kitô hữu, họ được mời gọi kết hiệp với sự hy sinh trên Thập tự giá của Chúa những khó khăn mà họ có thể gặp phải do tình trạng của họ.”

Sách Giáo Lý nhấn mạnh thêm rằng khuynh hướng đồng tính luyến ái “một cách khách quan là rối loạn”, “hành vi đồng tính luyến ái là trái với quy luật tự nhiên”, và “những người tự nhận mình là người đồng tính nữ hay đồng tính luyến ái nam, giống như tất cả mọi người, họ được kêu gọi giữ đức khiết tịnh”.

Người Công Giáo có bị buộc phải đồng ý với Đức Giáo Hoàng về các kết hiệp dân sự không?

Những tuyên bố của Đức Thánh Cha Phanxicô trong cuốn phim “Francesco” không phải là giáo huấn chính thức của một vị Giáo hoàng. Lời khẳng định của Đức Giáo Hoàng về phẩm giá của tất cả mọi người và lời kêu gọi tôn trọng mọi người đều bắt nguồn từ giáo huấn Công Giáo. Tuy thế, người Công Giáo không có nghĩa vụ phải ủng hộ một quan điểm pháp lý hoặc một chính sách nào chỉ vì những lời bình luận của Đức Giáo Hoàng trong một bộ phim tài liệu.

Một số giám mục bày tỏ rằng các ngài đang chờ đợi sự rõ ràng hơn nữa đối với những bình luận của Đức Giáo Hoàng từ Vatican, trong khi một số người giải thích rằng: “Trong khi giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân là rõ ràng và không thể sửa đổi, cuộc đối thoại nên được tiếp tục về những cách tốt nhất để tôn trọng phẩm giá của những người trong các mối quan hệ đồng tính để họ không bị phân biệt đối xử một cách bất công.”

Edited by user Monday, October 26, 2020 5:54:36 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#14042 Posted : Tuesday, October 27, 2020 6:05:55 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,963

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Bầu Cử 2020: Một quyết định lịch sử


October 26, 2020 
Đỗ Hùng

Từ ngày tỵ nạn cộng sản lưu vong sang Hoa Kỳ (HK) sau ngày 30-4-1975, chưa bao giờ có một cuộc vận động bầu cử nào tràn đầy biến động và tranh cãi như cuộc bầu cử lịch sử năm 2020 này. Biến động vì 2 đảng Dân Chủ (DC) và Cộng Hòa (CH) đã tung ra các đòn phép lợi hại nhất để thắng cử trong hành pháp, lập pháp và tư pháp, từ địa phương đến trung ương.

Tranh cãi vì 2 đảng tung ra những tin tức làm người dân chấn động về những gian dối chính trị và tham nhũng có thể gây nguy hại an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Vì vậy, lá phiếu của người dân trong cuộc bầu cử này là một quyết định lịch sử cho vận mệnh Hoa Kỳ nói riêng và thế giới tự do nói chung.

Đầu năm 2017 tỷ phú Donald Trump bắt đầu tiếp nhận tòa Bạch Ốc, tức thì lằn ranh 2 đảng DC & CH càng tô đậm trong mọi lãnh vực quản trị đất nước từ quốc nội đến quốc tế. Nhưng phải công nhận là chính sách chiến lược của đàng CH đã phải theo định hướng của TT Trump sau khi ông đã một mình đánh hạ 16 ứng cử viên đảng CH dày dặn kinh nghiệm chính trường.

UserPostedImage

Lễ nhâm chức của TT Trump 2017

Cuộc vận động bầu cử năm 2020 diễn ra sau các thất bại liên tiếp của đảng Dân chủ trong kế hoạch bôi bẩn hình ảnh vị TT vừa đắc cử. Sau đó là tìm cách bãi nhiệm và chuẩn bị tung toàn lực cho cuộc bầu cử 2020. Vì vậy, chiêu thức đầu tiên tiếp đón TT Trump là các cuộc biểu tình chống phá khắp nơi từ Antifa, đến ProChoice, BLM’..để “chụp mũ” TT Trump kỳ thị, tôn vinh da trắng thượng đẳng, cũng như “xem thường phụ nữ” qua quyền lựa chọn phá thai cuối kỳ của họ, ngay cả khi thai nhi được sinh ra”, mà người Mỹ ProBirth như gia đình Trump xem đó là chuyện “giết thai nhi enfanticide”, không chấp nhận được. Từ 2 tiêu đề chính đó, đảng DC phát động biểu tình phản đối sự đắc cử hợp pháp của Donald Trump.

Chiêu kế tiếp là cuộc điều tra của FBI suốt 2 năm liền với cáo buộc không nhân chứng, vật chứng là Nga đã giúp Donald Trump thắng cuộc bầu cử 2016. Điều tra suốt 2 năm, tiêu tốn vài chục triệu tiền thuế, cuối cùng cũng thất bại vì không tìm ra bất kỳ chứng cớ nào. Cũng trong thời gian này xảy ra chuyện gái gọi Stormy Daniels tố giác Donald Trump “ăn bánh trả tiền”, được truyền thông cánh tả và đảng DC xúm vào “đánh hội đồng” nhưng cũng không thành công vì Stormy Daniels cuối cùng bị phía TT Trump kiện ngược lại và thua kiện.

Tiếp theo đảng Dân chủ dùng bà tiến sĩ tâm thần Ford hạch hỏi và vu khống thẩm phán Kavanaugh, người được TT Trump đề cử vào Tối Cao Pháp Viện. Không đi đến đâu vì bà ta đã không đưa ra được nhân chứng vật chứng của câu chuyện, theo bà ta, xảy ra đã 35 năm trước.

Tưởng đó là những điều tệ hại nhất mà một đảng chính trị đối lập của Hoa Kỳ có thể làm với vị tổng thống vừa đắc cử. Nhưng không, phe đảng Dân chủ lại tiếp tục làm mất lòng tin của dân chúng Hoa Kỳ qua chiến dịch “coi thường dân” đòi bãi nhiệm TT Trump, khởi động bởi Nancy Pelosy với lý do mơ hồ, tạo dựng từ Chủ tịch ủy ban an ninh Hạ viện là ông Adam Schiff. Ông này cáo buộc TT Trump đã lạm dụng quyền lực khi áp lực TT Ukraine qua gói tiền cứu trợ của Hoa Kỳ nhằm mục đích điều tra cha con Joe Biden trong vụ án tham nhũng của Tổng công ty Dầu khí Burisma. Nói “coi thường dân” vì họ biết rất rõ bãi nhiệm sẽ thất bại vì khối đa số Thượng nghị sĩ tại thượng viện sẽ vote “No” cho điều dựng chuyện vô lý này, nhưng họ vẫn tiến hành. Agenda của đảng, không phải đến từ nguyện vọng người dân (!!).

UserPostedImage

Bãi nhiệm thất bại vừa xong (cuối tháng 1/2020), Hoa Kỳ và cả thế giới bàng hoàng gánh tai ương vi khuẩn Vũ Hán. Theo những bằng chứng tố giác từ Diêm Lệ Mộng, tiến sĩ vi khuẩn học của phòng thí nghiệm Vũ Hán, Covid-19 là một loại vũ khí sinh học do Tàu cộng cố tình thả ra để đánh bại Hoa Kỳ và các nước Tây phương, với ý đồ China trở thành bá chủ thế giới. Chưa kịp giải quyết xong những thử thách do con siêu vi Tàu mang lại, TT Trump lại phải hứng chịu những cáo buộc kỳ thị sắc tộc qua cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd gây ra bởi 1 cảnh sát da trắng.

Lợi dụng cái chết này, những cuộc biểu tình bạo động hôi của giết người, đòi tự trị, đòi dẹp bỏ cơ quan cảnh sát của tổ chức khủng bố Antifa lồng trong nhóm BLM (Black Lives Matter) đã liên tục xảy ra suốt mấy tháng trời, dưới sự bao che công khai của các Thống đốc và thị trưởng thuộc đảng DC. Điều này đã dấy lên sự bất mãn tột cùng của đại đa số người dân và các cơ sở thương mại đối với đảng DC, nhất là ở những nơi bị đập phá, thiêu hủy, khiến đời sống của họ bị rơi vào khủng hoảng. Riêng về vi khuẩn Vũ hán, có thể nói gần một năm trời ròng rã đối phó với đại dịch cúm Tàu, người dân Mỹ rất thương cảm vị TT không nhận lương làm việc ngày đêm, tìm đủ mọi cách hỗ trợ cứu chữa bịnh nhân, song song với việc vận động, hối thúc các hãng dược mau tìm ra vaccine cứu người.

Họ cũng thật bất mãn khi thấy đảng Dân chủ hoàn toàn không hợp tác “cứu người, tìm thuốc” với vị tổng thống do dân bầu nên. Trái lại, với sự giúp sức của truyền thông cánh tả, họ vận động một chiến dịch cáo buộc vô lương tâm là TT Trump đã để đại dịch Vũ Hán giết chết hơn 200,000 người dân Mỹ, trong khi họ không hề dám đề cập đến kẻ thủ ác độc Tàu cộng, thủ phạm để con siêu vi khuẩn “xổng chuồng” gây đại dịch thế giới.

Sự cáo buộc hàm hồ này khiến nhiều người tự hỏi, phải chăng đã có một sự thông đồng giữa lãnh đạo đảng DC khi bà Pelosi cố tình trì hoãn gần 1 tháng trời mới giao nộp hồ sơ bãi nhiệm (tháng 1/2020 thay vì 12/2019) qua Thượng viện, khiến Tòa Bạch Ốc không quan tâm nhiều đến “căn bịnh lạ” vừa xảy ra tại Vũ Hán tháng 11/2019.

Khi được hỏi Joe Biden có thể làm gì khác hơn để cứu người dân, Joe cũng chỉ trả lời “cần đeo mặt nạ và phong tỏa kinh tế”. Joe Biden và đảng Dân chủ quên là chuyện đeo mặt nạ và phong tỏa kinh tế thuộc quyền lãnh đạo của thống đốc các tiểu bang. Hơn nữa, nhiều quốc gia đã đeo mask và phong tỏa kinh tế từ rất sớm nhưng số người chết theo tỉ lệ phần trăm dựa trên tổng số dân vẫn cao hơn Hoa Kỳ.

Cuộc bầu cử TT Hoa kỳ 2020 sẽ đi vào lịch sử vì đây không phải là một năm bầu cử bình thường như các mùa bầu cử khác, mà nó quyết định vận mạng chính trị kinh tế sống còn của cường quốc Hoa Kỳ và một số không nhỏ các quốc gia khác trên thế giới, nhất là các nước nhỏ đang trực tiếp bị ảnh hưởng bởi Trung Cộng (TC) như Vietnam, Đài Loan.

Đảng DC và CH của cuộc bầu cử này không còn là lưỡng đảng bình thường như trước thời kỳ Donald Trump làm TT. Vì TT Trump ngay sau khi nhậm chức đã mời ngay giáo sư kinh tế Peter Navarro, tác giả bộ sách “Chết Bởi China” và “Những Trận Chiến Sắp Tới Với China”, làm cố vấn thương mại, và ông cũng thành lập một ban tham mưu có khuynh hướng cứng rắn, đòi hỏi TC phải minh bạch trong vấn đề mậu dịch song phương với Hoa Kỳ.

Về đối nội, TT Trump đã ký nhiều sắc lệnh hành pháp, cũng như vận động các dân cử đảng CH để “làm sạch đầm lầy” Washington D.C. như cắt giảm đáng kể giá cả thuốc thang, bãi bỏ các đặc quyền đặc lợi, các cơ hội tạo ra tham nhũng, lương bổng hưu trí và giới hạn nhiệm kỳ của các chính trị gia, các viên chức chính quyền cố bám víu và hưởng suốt đời trên xương máu tiền bạc của người dân đóng thuế. TT Trump đã ‘bức dây động rừng’ cái thế lực ngầm (Deep State) vốn đã và đang núp đàng sau hậu trường chính trị để luôn hưởng lợi nhuận to lớn trên tài nguyên của đất nước, tiền thuế của người dân. Tệ hơn nữa là nhóm quyền lực ngầm này chỉ áp dụng luật pháp cho người khác chứ không cho chính mình và phe nhóm.

TT Trump vì không phải là một chính trị gia “chuyên nghiệp”, vốn là một tỉ phú, ông không phải dựa vào chức vụ quyền hành để kiếm tiền qua con đường chính trị cho bản thân và gia đình. Ông đã từng là mạnh thường quân đóng góp tài chánh cho các chính trị gia nhà nghề của cả 2 đảng, là chủ các cơ sở địa ốc đồ sộ, kể cả sòng bài, cũng như đã từng làm các show ăn khách của Hollywood. Vì thế, Donald TT Trump quá rành những việc làm và tư cách có hại cho Hoa Kỳ được che đậy sau hậu trường của các chính trị gia “dơ bẩn”. Vì vậy, khi thấy đất nước đã bị xuống dốc thê thảm về kinh tế, chính trị, uy tín trước thế giới, lãnh đạo kém cỏi tham nhũng, nên ông đã phải chọn đảng CH để ra tranh cử lãnh đạo quốc gia.

Ông đã từng tâm sự điều này trước đó nhiều năm khi các cơ quan truyền thông phỏng vấn ông về dự tính ra tranh cử TT. Để thực hiện lý tưởng của mình, ông đã phải hy sinh sự thân thiện, chấp nhận “mất lòng” với các bạn bè chính trị gia của cả 2 đảng để phải làm HK hùng mạnh trở lại tại quốc nội lẫn quốc tế. Chính trị Washington từ ngày bước vào kinh tế toàn cầu dưới thời Bill Clinton, một luật sư và thống đốc thuộc loại trung lưu và đã trở thành siêu triệu phú sau 8 năm làm tổng thống, có thể nói đã bị ô nhiễm bởi những chiêu trò tham nhũng và gian lận quốc tế. Cho nên khi biết chủ trương “Dọn sạch đầm lầy Washington” của TT Trump, họ đã quyết chí không thể để yên cho Donald Trump. Bằng mọi cách, hợp pháp hay không hợp pháp, họ phải triệt hạ Trump và chiếm lấy đa số trong Quốc hội Hoa Kỳ. Tác giả đã đề cập trong bài viết trước là “Phe Đảng Trên Hết-Liệu Đường Mà Binh”. Do đó, lá phiếu của người dân Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử 2020 này là Một Quyết Định Lịch Sừ.

UserPostedImage

Đảng CH và ban tham mưu của TT Trump đã nhận thấy sự chi phối ảnh hưởng trầm trọng “quyền lực mềm” của TC tràn ngập nước Mỹ qua ngã các truyền thông lớn (đa số là truyền thông cánh tả), các đại học nổi tiếng, các hãng phim Holywood, và tệ hại nhất là các chính trị gia lớn của đảng DC. Vì giới hạn của một bài viết nên tác giả không thể liệt kê các chi tiết “tình, tiền, tù, tội”, hối mại quyền thế, tham nhũng thối nát, nhận tiền hối lộ từ Nga, Tàu của các ông bà lớn trong phe đảng DC như Nancy Pelosi, Kamala Harris, Joe Biden, Bill và Hillary Clinton, Obama, Elizabeth Warren, Bernie Sanders.

Độc giả sẽ tìm thấy chi tiết các sự việc tệ hại này trong những tác phẩm của các nhà văn, học giả tên tuổi như: Peter Schweizer, David Horowitz, Dick Morris, Dinesh D’Souza. Các nhà văn tác giả này đã khui ra những tham nhũng cậy thế cậy quyền để bao che cho gia đình, phe nhóm, các đặc quyền đặc lợi trên sự bất công thiệt hại cho người dân. Không một tác giả nhà văn nào kể trên bị truy tố tội mạ lị hay phỉ báng từ các chính trị gia đảng DC bị nêu đích danh, điều đó cho thấy sự trung thực của các dữ kiện đưa ra công chúng.

Và người dân Mỹ thầm lặng cùng các cộng đồng thiểu số đã không còn chịu nổi nữa với các thống đốc, thị trưởng Dân chủ, mãi đóng cửa kinh tế và các cơ sở tôn giáo với lý do đại dịch, trong khi lại dung túng cho nhóm BLM gây ra những bạo loạn hôi của, giết người, làm tê liệt các hoạt động buôn bán, làm phá sản các cơ sở tiểu thương, gây bất an, bất ổn về đêm tại các phố chính. Để biểu lộ sự phẫn nộ, bất mãn với đảng Dân chủ, họ đã đồng loạt biểu dương rầm rộ dưới nhiều hình thức như biểu tình bằng xe, lái thuyền, bay máy bay, quy tụ đông đảo có nơi lên đến cả chục ngàn người khắp các tiểu bang ủng hộ TT Trump và đảng CH.

Mới đây, khi TT Trump về Nam California (lãnh thổ đảng DC) để gây quỹ, thì hàng ngàn người đón tiếp ông thuộc nhiều sắc tộc đã xếp hàng từ phi trường và xuyên suốt con đường dài hai bên dẫn đến địa điểm gây quỹ.Tuần lễ cuối cùng trước ngày bầu cử, cơ sở truyền thông New York Post nổ tung scandal emails từ đĩa cứng máy tính xách tay của Hunter Biden, con trai của Joe Biden. Các emails bị rò rỉ đã vạch trần cho cử tri thấy bằng chứng kiếm tiền bất chính từ các quốc gia Nga, Trung cộng, Eukraine… của gia đinh Biden bằng thủ thuật lợi dụng quyền thế phó tổng thống Hoa Kỳ của Joe Biden. Ngoài vật chứng là emails còn có nhân chứng là business partner của Hunter Biden trước kia, ông Tony Bobulinski. Người này đã họp báo công khai trước giờ Debate lần cuối cùng để xác nhận Joe Biden chính là “Big Guy” trong dữ liệu hàng ngàn emails bị rò rỉ và chính cá nhân của Tony có tiếp xúc và hiểu rõ vai trò và vị trí trong chuỗi làm ăn với một công ty năng lượng hàng đầu của China.

[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSmXJmJzTaxuRz6Qtn7R3cNN4NZqddDjZxQgA&usqp=CAU[/img]

Sự việc đang được FBI điều tra. Và dù chưa có kết quả cuối cùng, người dân Mỹ cũng phẫn nộ và mất lòng tin trầm trọng với ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden. Riêng đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn CS thì chúng ta không thể bầu cho một người đã từng bỏ phiếu bức tử VNCH và ngăn chận người Việt cũng là bạn đồng minh được tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ.

Cần nhắc lại: Nga là kẻ thù chiến tranh lạnh với Hoa Kỳ vài chục năm nay. Và Trung cộng là kẻ thù chiến tranh lạnh của Hoa Kỳ sau khi vũ khí sinh học Vũ Hán được thả ra vào cuối năm 2019. Cử tri cho cuộc bầu cử 2020 sẽ phải làm một quyết định lịch sử vì bầu cử năm nay là một cuộc chiến giữa 2 chính đảng Hoa Kỳ đã xác định rõ ràng chủ nghĩa của mỗi đảng: Cộng hòa theo tự do dân chủ pháp trị với kinh tế thị trường và Dân chủ theo độc tài Xã Hội Chủ Nghĩa tiến đến Toàn cầu hóa.

Kể từ lúc TT Trump lãnh đạo HK thì 2 đảng CH và DC đã không còn như xưa nữa. Đảng DC theo khuynh hướng XHCN bị rớt mặt nạ đạo đức giả, để lộ một hình ảnh hèn yếu trước rối loạn đất nước do các phần tử tội phạm hoặc thân CS tự do khuynh đảo; một hình ảnh nhơ bẩn dùng địa vị quyền chức để kiếm tiền bất chính cho gia đình; làm ra luật nhưng lại ngồi xổm trên luật pháp, v.v… và v.v…

Cử tri phải chọn đảng CH giúp cho TT Trump không bị trói tay cột chân để làm cho HK hùng mạnh đối nội và đối ngoại. Không để Trung Cộng có tham vọng mờ ám muốn bành trướng quyền lực làm bá chủ thế giới. Đảng CH đã đề ra một chiến lược quan trọng kềm chế tham vọng của TC và vô hiệu hóa đảng CSTC cho nhiệm kỳ II của TT Trump. Đại đa số người Việt tự do ở HK đã, đang và sẽ sát cánh với TT Trump cùng đảng CH để tiếp tục làm cho HK giàu mạnh về kinh tế lẫn quân sự, tái lập trật tự xã hội tại các thành phố hang ổ khủng bộ nội địa Antifa.

Những việc chính trị gia Dân chủ gọi là giúp đỡ cộng đồng người Việt qua những văn thư, nghị quyết tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ VN, yêu cầu thả tự do cho một số những nhà bất đồng chính kiến bị bắt giữ, nhằm chiếm trọn lá phiếu của cử tri Mỹ gốc Việt, tất cả chỉ là những băng bó nhỏ cho vết thương ngoài da, trong khi đảng DC không bao giờ dám cắt bỏ phần da thịt bị ung thư là đảng CSTC hay CSVN.

Từ ngày lưu vong 30-4-1975 trên đất HK, chúng ta chưa có được một chính quyền DC hay CH nào có một TT dám hành động như TT Trump. Đừng nhìn một vài hành động hay lời nói ngoại giao bề ngoài của TT

Trump đối với TC và VC mà hãy nhìn những hành động trừng phạt kinh tế mậu dịch, ngăn chận, bắt giam những chuyên gia gián điệp, những đánh cắp các bí mật quốc gia, sản phẩm trí tuệ, không cho các đảng viên CS vào HK, cũng như đảng viên CS đã lỡ được định cư vào HK do vài chỗ hở luật lệ, sẽ không được vào quốc tịch Hoa Kỳ trong tương lai. Nội các của Trump chủ trương tăng thuế Tàu nhập cảng, ổn định cán cân mậu dịch, rà soát lại chân rết của TC trong nội địa HK, giải tán các cơ sở tuyên truyền TC qua cái gọi là Viện Khổng Tử, chận đứng các đại công ty Tàu cộng như Huawei có khả năng xâm phạm an ninh quốc gia,v.v..và v.v…

Qua cuộc bầu cử lịch sử 2020 này, thiết nghĩ chúng ta là người Việt yêu tự do, dân chủ, dứt khoát phải có quyết định lịch sử để giữ lại một TT biết hy sinh quyền lợi cá nhân cho dân cho nước, sẽ lãnh đạo đảng CH đang nỗ lực ngăn chận mộng bá quyền của TC bằng cách giải thể đảng CSTC và phá hủy thành trì kinh tế sản xuất toàn cầu của Tàu cộng.

Người Việt yêu tự do dân chủ tại HK đang dần trở thành một lực chính trị đáng kể trên chính trường. Chúng ta cần sát cánh với TT Trump và đảng CH thực hiện chiến lược bẻ gãy Tàu cộng, tạo ra một liên bang dân chủ Trung Hoa. Và xoay chuyển Việt cộng để trở thành một quốc gia Việt Nam Tự Do Dân Chủ thật sự. Lý tưởng này của chúng ta cuối cùng rồi sẽ phải thành tựu khi lá phiếu cử tri quý giá của chúng ta làm một quyết định lịch sử đúng đắn.

Đó là: tín nhiệm bầu chọn TT đương nhiệm Donald Trump và lưỡng viện quốc hội liên bang với đa số các dân cử thuộc đảng CH. Nhiệm kỳ I của TT Trump với đa số đảng CH tại thượng viện quốc hội liên bang đã làm kinh tế phồn thịnh, đã làm cho HK không bị chiến tranh qua các hành động ngoại giao hiệu quả của chánh quyền TT Trump như: Tái lập hòa bình Trung Đông, triệt tiêu các thủ lãnh nuôi dưỡng khủng bố ISIS, thân thiện với Bắc Hàn, gia tăng các hoạt động quân sự tại biển Đông để sẵn sàng đối đầu với TC.

Các đặc quyền đặc lợi của những chính trị gia với nhiệm kỳ muôn đời bị tước bỏ, tiết kiệm tài nguyên của HK bằng cách rút khỏi những tổ chức quốc tế bất lợi cho HK về quân sự lẫn thương mại, làm HK trở lại là một cường quốc được kính nể trước quốc tế. Quyết định lịch sử của cử tri cho cuộc bầu cử lịch sử 2020 này sẽ tạo cho TT Trump và đảng CH tại lưỡng viện quốc hội liên bang, tiếp tục làm cho HK tái phục hồi nhanh chóng về mọi phương diện kinh tế, an sinh xã hội sau cơn đại dịch Vũ Hán do TC gây ra, sẽ tái lập trật tự an ninh quốc gia từ những bạo loạn đến từ Antifa, BLM hay bất cứ một tổ chức khủng bố đòi tự trị nào, sẽ sắp lại bàn cờ thế giới với một quốc gia Trung Hoa tự do và các chư hầu của TC phải tự lột xác để gia nhập thế giới tự do.

Bài viết được đóng lại bằng một câu châm ngôn của nhà lãnh đạo quân sự Napoleon Bonaparte.

UserPostedImage

Thế giới đau thương rất nhiều không phải vì những bạo động từ kẻ xấu. Mà chính là vì sự im lặng của những người tốt.

Đỗ Hùng, 26,10,2020

Chuyện khó tin nhưng có thật


Ký Thiệt

October 23, 2020 

Ngày 14 tháng 10 vừa qua, báo New York Post đã đăng một bài liên quan tới cái laptop của Hunter Biden, qúy‎ tử của cựu Phó Tổng thống Joe Biden, và đã nổ ra như một quả bom trong lúc chỉ còn 12 ngày là tới ngày bầu cử mà ông Biden hy vọng sẽ trở thành tổng thống Mỹ thứ 46.

[img]https://i.insider.com/5f88524f2a400c0019debd26?width=1136&format=jpeg[/img]

Bố con Biden

Cái laptop bỏ quên từ tháng 4 năm 2019 tại tiệm sửa computer MacBook Pro ở Delaware mà người chủ tiệm, John Paul Mac Isaac (44 tuổi) nói với tờ New York Post ông ta không biết người đem cái laptop tới là ai. Người ấy đã không bao giờ trở lại và chủ tiệm đã giữ cái computer trong đó chứa hàng chục ngàn email nói tới những vụ chuyển ngoại tệ lớn và những cảnh hành lạc liên hệ tới ma túy.

Isaac cho biết đã sang lại tất cả nội dung trong cái laptop và chuyển cho FBI, đồng thời cũng đã cho ông Giuliani, luật sư riêng của TT Trump, và ông ta đã cung cấp cho tờ New York Post.

Qua một email Hunter gửi vào tháng 8 năm 2017, người ta được biết anh ta đã nhận được 10 triệu đô-la tiền lệ phí mỗi năm từ một tỉ phú Tàu cộng về sau đã bị cáo buộc tội tham ô mà qua người này Hunter đang muốn gia tăng nguồn tiền nhận được từ một cơ sở kinh doanh khác mà tỉ phú này là đồng sở hữu chủ. Số tiền này chỉ riêng cho việc làm môi giới với các viên chức Qua một email khác từ một tham vấn gửi cho Hunter Biden cho biết 10% của số tiền từ một công ty khác sẽ được gửi tới “the big guy”(đại ca?). Có người hỏi nếu “big guy” không phải là ông bố Joe thì còn là ai trồng khoai đất này?

Hunter Biden đã móc nối với tỉ phú Ye Jianming, chủ tịch công ty khổng lồ China Energy Co. của Tàu cộng trong thời gian cha làm phó tổng thống thời Obama.

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Joe Biden đã lên tiếng bác bỏ bất cứ việc làm sai trái nào. Ban vận động tranh cử của ông ta nói những cuộc điều tra về ông Biden và Hunter đều đã “đưa tới cùng một kết luận: Joe Biden đã thi hành chính sách của Hoa Kỳ đối với Ukraine và đã không làm điều gì sai trái”.

Hôm 15 tháng 10, ông Biden đã nói với những người đóng góp tiền bạc cho quỹ tranh cử của mình: “Chúng ta còn 19 ngày nữa và như quý vị biết, ông ta sẽ ném bất cứ cái gì vào tôi, trừ cái chậu rửa chén đĩa trong nhà bếp.”

UserPostedImage

LS Giuliani

Nhưng, ông Giuliani nói rằng Hunter đã say bí tỉ khi bỏ cái laptop tại tiệm sửa computer ở Delaware mà ngoài chuyện tiền bạc và những liên hệ bất minh với các quan chức Tàu cộng, cái laptop ấy còn soi rọi vào cuộc sống có nhiều vấn đề của Hunter Biden.

Hunter từng vào ra các trung tâm chữa trị bệnh nghiện rượu và ma túy, đã có lần dời tới Los Angeles vào năm 2018 với mục đích “biến đi” vì quá nhiều vấn đề rắc rối. Vào tháng tư 2019, Hunter Biden chấm dứt quan hệ bị nhiều người chỉ trích với cô Hallie Biden, vợ góa của người anh đã qua đời, Beau.

Vào tháng 5, 2019, một tháng sau khi bỏ cái laptop tại tiệm sửa máy ở Delaware, Hunter Biden kết hôn với một phu nữ Nam Phi tên Melissa Cohen sáu ngày sau khi họ gặp nhau và chụp ảnh chung tại Los Angeles.

Cũng trong tháng ấy, Luden Alexsis Roberts, một cựu vũ nữ khỏa thân tại một hộp đêm ở Washington D.C. , nơi Hunter Biden thường lui tới, nạp đơn kiện đòi cấp dưỡng cho đứa con sinh tháng 8, 2018 mà cô nói anh ta là cha. Hunter phủ nhận và nói rằng chưa bao giờ làm tình với cô Roberts. Vào tháng 11, 2018 Roberts nạp một hồ sơ và nói rằng DNA của Hunter và của đứa bé cùng một loại. Vụ này được dàn xếp vào tháng 3 năm sau.

Vào tháng 5, 2019, Breitbart News loan báo có một phúc trình của Cảnh sát Arizona nói rằng nghi ngờ Hunter Biden đã sử dụng ma túy bất hợp trên chiếc xe thuê của Hertz. Anh ta đã bỏ lại trong xe một ống điếu hút cocaine cùng nhiều vật tùy thân gồm hai bằng lái xe của Washington DC và mấy cái credit cards. Sau phúc trình này, Hunter Biden đã không hiện diện cùng với các thành viên khác trong gia đình tại bữa ăn trưa trong cuộc vận động tranh cử của cha tại Philadelphia.

Tháng tư 2019 Hunter Biden từ chức, ra khỏi Hội đồng Quản trị Burisma Holdings, công ty dầu khí của Ukraine.

Tường trình của New York Post ngày 14 tháng 10 nói rằng giám đốc hành chánh Công ty dầu khí Burisma Holdings của Ukraine đã gửi cho Hunter một email để cảm ơn về việc đã sắp xếp một cuộc họp vào năm 2015 với cha anh ta, khi ấy là phó tổng thống Mỹ. Chuyện ấy đã trái ngược với tuyên bố của ông Biden rằng ông ta không hay biết gì về hợp đồng làm ăn giữa con mình và Burisma.

Theo phúc trình của Thượng viện thì TT Obama cử Biden đặc trách về Ukraine vào tháng 2, 2014. Ba tháng sau, Hunter Biden được đưa thêm vào Hội đồng Quản trỉ của Burisma Holdings. Ban vận động tranh cử của ông Biden giải thích rằng không có hồ sơ chính thức nào về việc này, nếu có thì chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.

Luật sư của Hunter Biden đã không phủ nhận sự trung thực của những email lấy từ cái laptop bỏ quên tại tiệm sửa computer ở Delaware mà trong vài tiếng đồng hồ đã được phát tán trên Facebook hơn 300 ngàn lần cho đến khi “Big Tech” (đại công ty kỹ thuật) này tuyên bố “giảm bớt sự phân phát” bài nói trên của New York Post. Nhưng bài trên tờ báo tờ báo khổ nhỏ (tabloid) này vẫn tiếp tục nổ lớn trên Facebook và trên Twitter cho đến khi hai “big Tech” quyết định chặn đứng sự phát tán bài về cái laptop của Hunter Biden, viện dẫn lý do bài ấy vi phạm chính sách của công ty chống lại sự phân phối những tài liệu bị đánh cắp.

Cả Facebook và Twitter hiện đang phải đối đầu với phản ứng của ông Trump và các giới chức đảng Cộng Hòa về quyết định “kiểm duyệt tin tức” của họ trong truyền thông đại chúng (social media).

Chủ tịch Tổng giám đốc Jack Dorsey của Twiiter sẽ được triệu thỉnh ra điều trần trước Thượng viện vào tuần tới để trả lời cho câu hỏi vì sao công ty truyền thông đai chúng này đã ngăn chặn sự phổ biến hai bài trên tờ New York Post cáo buộc Hunter Biden đã tham nhũng trong khi cha anh ta làm phó tổng thống,

UserPostedImage

Nghị sĩ Ted Cruz, Cộng Hòa – Texas, nói trên Fox News: “Tôi không biết những cáo buộc của New York Post có đúng sự thật hay không. Đó là câu hỏi mà Phó Tổng thống Biden nên trả lời. Nhưng Twitter và Facebook và các tỉ phú kỹ thuật cao không cần phải kiểm duyệt những phát biểu chính trị và can thiệp một cách tích cực vào cuộc bầu cử. Đó là những điều họ đang làm trong lúc này. Cho tôi làm thật sáng tỏ điều này, Twitter đang can thiệp vào cuộc bầu cử này. Họ đang kiểm duyệt báo chí. Bịt mồm truyền thông là một vi phạm trực tiếp những nguyên tắc của Tu Chính án Thứ nhất.”

Áp lực về phía đảng Cộng Hòa ngày càng tăng cao. Sáng ngày 18 tháng 10, 16 ngày trước bầu cử, Nghị sĩ Ron Johnson, Cộng Hòa – Wisconsin, lên tiếng trên Fox News, đã kêu gọi Giám đốc FBI Christopher Wray hãy xác nhận hay bác bỏ những chi tiết liên hệ đến một cái laptop nói là của Hunter Biden, con trai của ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden.

Trong một bức thư gửi cho Wray, Nghị sĩ Johnson nói rằng một người thổi còi báo động đã tiếp xúc với Ủy ban Nội an của ông ta vào ngày 24 tháng 9 vừa qua để cho biết có lưu giữ một cái laptop do Hunter Biden bỏ quên tại tiệm ông ta và ông ta đã giao nạp cho FBI. Johnson lưu ý rằng văn phòng đã yêu cầu FBI ngay lập tức xác nhận những chi tiết trong đó để lượng giá lời của người thổi còi báo động, nhưng FBI cho biết sẽ không xác nhận hay bác bỏ bất cứ tin tức nào trong yêu cầu của văn phòng ủy ban.

Nghị sĩ Johnson nhắc tới khả năng tin tức nhận được có thể là kết quả của sự can thiệp của bên ngoài vào cuộc bầu cử, trong trường hợp này một sự trao đổi ngắn sẽ là thích hợp. Ông ta cũng nhìn nhận rằng nếu người thổi còi báo động biết là đã cung cấp tin tức giả tạo thì đây là một tội hình sự.

Ông Johnson viết tiếp: “Vì các lý do này, Ủy ban của chúng tôi cần được biết FBI có đã lượng giá hay không về những tài liệu do người thổi còi báo động cung cấp, và những biện pháp nào, nếu có, đã được FBI thi hành từ khi nhận được tin tức này.”

Trong cuộc vận động tranh cử tại Arizona ngày 19 tháng 10, ông Trump nói rằng “Joe Biden là một tội phạm hình sự, và các phóng viên báo chí biết mà không tường trình cũng là tội phạm hình sự”.

Và, dưới đây là tóm tắt câu chuyện của chính người “thổi còi báo động”. Anh ta chính là John Paul MacIsaac, chủ tiệm sửa computer “MacBook Pro” ở Delaware.

Theo tờ Daily Mail ở London, vào tháng tư 2019, có một người đàn ông đến tiệm của John Paul MacIsaac và yêu cầu sửa cái laptop. Chủ tiệm sửa computer cho biết mới đầu anh ta không biết người khách là ai, nhưng đã rất sợ hãi khi thấy tên Hunter trong laptop cùng lúc với những tin tức liên quan tới cái tên ấy xuất hiện trên truyền thông vào mùa hè năm 2019.

Hunter Biden đã để lại ba chiếc laptop Apple bị hỏng tại tiệm nhưng đã không trở lại lấy máy, cũng không thanh toán hóa đơn 85 đô-la tiền công sửa máy.

Paul MacIsaac xác nhận rằng anh ta đã giao cái laptop cho FBI vào tháng 12 năm 2019, và nói rằng Hunter Biden “chỉ là một khách hàng bình thường muốn đển sửa laptop”, nhưng sau đó MacIsaac đã nhận ra anh ta có người cha là ứng cử viên Tổng thống đảng Dân Chủ.

Trong suốt mùa hè, Paul MacIsaac bắt đầu quan tâm đến ổ cứng với những bí mật của Hunter Biden đang vô tình “nằm” trong tiệm của mình. Trước khi giao cho FBI, Paul MacIsaac đã tạo một bản sao, truy xuất dữ liệu và hình ảnh nội dung trong laptop vào một ổ cứng riêng biệt để “bảo vệ bản thân”.

Khi Hunter Biden không quay lại cửa hàng để trả chi phí mà Paul MacIsaac đã sửa chữa thiết bị, đương nhiên chủ tiệm sửa computer đã trở thành chủ tài sản hợp pháp của 3 chiếc laptop theo các điều khoản của thỏa thuận sửa chữa với Hunter Biden

Paul MacIsaac đã tiết lộ các giao dịch email của Hunter và Joe Biden với một giám đốc điều hành của Công ty Burisma và nói với các phóng viên rằng FBI đã yêu cầu anh giữ im lặng về việc sở hữu những chiếc laptop của Hunter Biden sau khi họ thu hồi.

Ngày 9.12.2019, hai đặc vụ của FBI – có thể là từ văn phòng ở Baltimore – đã đến nhận laptop kèm theo trát đòi hầu tòa. Paul MacIsaac kể rằng ngày hôm sau, FBI đã gọi điện cho anh ta để yêu cầu giúp máy tính khởi động.

MacIsaac kể rằng lần tiếp theo anh lại nhận được một cú điện thoại từ FBI: “Một trong những nhân viên đã gọi cho tôi ba tuần sau đó và nói rằng người đại diện đã cảnh báo không được nói chuyện với bất kỳ ai đến hỏi về chiếc laptop”.

UserPostedImage

Paul MacIsaac cho biết anh ta đã chuyển cái laptop cho luật sư Rudy Giuliani vì lo sợ bị thủ tiêu vì những thứ quan trọng anh đang sở hữu. Anh nhớ tới vụ sát hại Seth Rich, một cộng sự chính trị của đảng Dân Chủ đã chết một cách bí ẩn ở Washington DC vào năm 2016, và cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. Có nguồn tin cho rằng Seth Rich bị thủ tiêu vì ông này đã đóng một vai trò trong việc làm rò rỉ email của Hillary Clinton.

Ngoài việc MacIssac báo cáo việc sở hữu laptop của mình cho FBI, anh ta cũng đã đưa thông tin có trong laptop cho Nghị sĩ Mike Lee của Utah và cựu Thị trưởng Thành phố New York, luật sư Rudy Giuliani, người đã cung cấp nội dung chứa trong laptop cho tờ New York Post, và đã dẫn đến vụ gây chấn động này.

Nhưng, phải chăng với tất cả những ồn ào, sôi nổi, vụ này rồi cũng lại sẽ chìm vào quên lãng, như vụ cô Tara Reade năm ngoái tố giác Nghị sĩ Joe Biden đã tấn công tình dục cô cũng đã ồn ào, sôi nổi một dạo, khi ấy Nghị sĩ Kamala Harris tuyên bố “tin lời người tố giác”. Nay, không còn ai nhắc tới vụ đó, ông Biden được đảng Dân Chủ đề cử ra tranh chức tổng thống, và bà Harris được vinh dự làm phó cho con người “đáng sợ” ấy.

Cô Reade đã biến đi khỏi các trang báo và màn ảnh tuyền hình, nhưng cô vẫn còn sống, và vừa loan báo sẽ cho ra mắt cuốn sách của cô viết về vụ tố giác ấy, nhan đề là “Left Out: When The Truth Doen’t Fit In” (cái tên sách hay và khó dịch) mà tác giả nói rằng để chia sẻ với người đọc “hậu chứng của việc nạn nhân hóa lần thứ hai khi đứng ra tố giác” về vụ tấn công dục tình.

Cô Reade cho biết cuốn hồi ký của cô sẽ được phát hành vào ngày 17 tháng 10, một tuần trước ngày bầu cử, nhưng không liên quan gì tới chuyện bầu cử. Cô nói với Fox News: “Cuốn sách này viết về đời tôi và sự chấn thương tôi đã trải nghiệm như thế nào khi đứng ra tố giác. Tôi không hối tiếc về việc đã bước ra nói sư thật nhưng cảm nhận rất rõ như mọi sự đã nổ tung ra hàng triệu mảnh và tôi đang cố sắp xếp lại đời tôi.”

Phải chăng những gì là sự thật của ngày hôm qua thì hôm nay không còn là sự thật?

Ký Thiệt 23/10/2020
Edited by user Tuesday, October 27, 2020 7:16:54 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#14043 Posted : Tuesday, October 27, 2020 9:15:21 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,963

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Bà Amy Coney Barrett trở thành Thẩm phán Tối cao Pháp viện Mỹ


27 tháng 10 2020

UserPostedImage

Bà Amy Coney Barrett 48 tuổi tuyên thệ nhậm chức Thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ tại Nhà Trắng

Thượng viện Mỹ xác nhận bà Amy Coney Barrett trở thành Thẩm phán Tối cao Pháp viện chỉ một tuần trước cuộc tổng tuyển cử.

Các thành viên đảng Cộng hòa của ông Trump đã bỏ phiếu 52-48 để phê chuẩn chức vụ của bà Barrett, vượt số phiếu chống của các đảng viên Dân chủ.

Bà Amy Coney Barrett 48 tuổi tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng, với sự hiện diện của Tổng thống Trump.

Việc bổ nhiệm bà đánh dấu cho một tương lai gần là phe bảo thủ sẽ chiếm đa số 6-3 trong cơ quan tư pháp hàng đầu của Hoa Kỳ.

Chỉ có một đảng viên Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Susan Collins, người phải đối mặt với cuộc chiến tái tranh cử khó khăn ở Maine, phản đối việc bổ nhiệm bà Barrett trong cuộc bỏ phiếu vào tối thứ Hai.

Chánh án Barrett là thẩm phán thứ ba được tổng thống Trump bổ nhiệm vào Tối cao Pháp viện, sau Neil Gorsuch năm 2017 và Brett Kavanaugh năm 2018.

Thẩm phán tòa phúc thẩm liên bang từ Indiana, Amy Coney Barrett, nay thay vị trí của Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg, một biểu tượng của cấp tiến, qua đời tháng trước.

Điều gì diễn ra tại Nhà Trắng?

Tổng thống Trump, vừa trở về sau chiến dịch tranh cử ở Pennsylvania, chủ trì buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của thẩm phán Barrett tối thứ Hai 26/10.

Ông Trump nói: "Đây là một ngày quan trọng đối với Hoa Kỳ, đối với hiến pháp Hoa Kỳ và đối với pháp quyền công bằng và khách quan."

Ông nói thêm: "Bà ấy là một trong những học giả luật xuất sắc nhất của đất nước chúng ta và sẽ thực thi công lý tại một tòa án cao nhất ở đất nước chúng ta."

Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas, một người bảo thủ, điều hành lễ tuyên thệ nhậm chức cho đồng nghiệp mới của mình.

Chánh án Barrett nói: "Phán quyết của một thẩm phán độc lập không chỉ với Quốc hội và tổng thống, mà còn với những niềm tin cá nhân có thể khiến bà bị ảnh hưởng.''"Lời tuyên thệ gói ghém được bản chất của nghĩa vụ tư pháp: luật pháp phải luôn đứng trên hết.''

Buổi lễ diễn ra trên bãi cỏ phía nam của Nhà Trắng, một tháng sau một sự kiện tương tự nhằm công bố thẩm phán Barrett là ứng cử viên cho chức vụ này. Đó là sự kiện liên quan đến đợt bùng phát Covid-19. Sau sự kiện, chính tổng thống xét nghiệm dương tính với virus corona.

Amy Coney Barrett là ai?

Được những người bảo thủ ủng hộ do quan điểm của bà về các vấn đề như phá thai và hôn nhân đồng tính

Là một người Công giáo sùng đạo, nhưng Amy Coney Barrett nói đức tin không ảnh hưởng đến quan điểm pháp lý bà

Là một người theo chủ nghĩa nguyên bản, nghĩa là diễn giải Hiến pháp Hoa Kỳ theo ý gốc của tác giả soạn ra nó, không thay đổi theo thời gian

Sống ở Indiana, có bảy người con, trong đó có hai con nuôi từ Haiti

Thẩm phán sẽ phải bỏ phiếu về những vấn đề nào?

Justice Barrett có thể bỏ phiếu quyết định một số vấn đề còn tồn tại, bao gồm thách thức được Trump hậu thuẫn với Đạo luật Chăm sóc Giá phải chăng, còn được gọi là Obamacare.

Phán quyết trước đây của Thẩm phán Barrett về Obamacare đã làm thất vọng những người ủng hộ chương trình chăm sóc sức khỏe này, trong khi các bài viết trước đây của bà về phá thai đưa ra cảnh báo rằng quyết định của Tòa án Tối cao năm 1973 về việc hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc có thể bị bác bỏ.

Một vấn đề nữa là các quyết định về thời hạn chấp nhận các lá phiếu qua đường bưu điện ở các bang bầu cử quan trọng như North Carolina và Pennsylvania.

Tình hình hôm thứ Hai đã căng thẳng hơn, khi Tối cao Pháp viện từ chối yêu cầu cho phép nhận các lá phiếu gửi qua bưu điện sau ngày bầu cử ở tiểu bang Wisconsin.

Đảng Dân chủ phản ứng như thế nào?

Các đảng viên Đảng Dân chủ đã tranh luận trong nhiều tuần rằng việc chọn người được đề cử cho vị trí trống của Tòa án Tối cao là tùy vào quyết định của người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

Nhưng lãnh đạo Thượng viện đảng Cộng hòa Mitch McConnell nói hôm thứ Hai: "Chúng tôi không nghi ngờ, rằng bên kia ở vào vị trí như chúng tôi, họ cũng sẽ (bỏ phiếu) chấp thuận. Bạn không thể thắng mọi cuộc bầu cử. Bầu cử có hậu quả của nó.''

Đảng Dân chủ đe dọa sẽ trả đũa bằng cách tăng thêm số lượng thẩm phán ở tòa án - điều này sẽ kéo theo việc mở rộng số thẩm phán tại Tối cao Pháp viện hiện có chín ghế - nếu họ giành được quyền kiểm soát Nhà Trắng và Thượng viện vào tuần tới.

Joe Biden, người thách thức ông Trump trong cuộc bầu cử của đảng Dân chủ, đã từ chối nói rõ liệu ông có ủng hộ một bước đi như vậy, vốn có thể biến đổi nhánh thứ ba của chính phủ Hoa Kỳ hay không.

Ông Biden tuần trước nói ông sẽ chỉ định một ủy ban lưỡng đảng để nghiên cứu xem liệu một cuộc đại tu bộ máy tư pháp có cần thiết hay không.

Đêm thứ Hai, phe cánh tả trong đảng của ông đã kêu gọi thực hiện bước đi triệt để hơn. "Mở rộng tòa án", nữ dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez thuộc phe xã hội chủ nghĩa dân chủ viết trên Twitter.

Trong khi đó, cựu lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện, Harry Reid, đang thúc giục ông Biden, nếu đảng Dân chủ giành chiến thắng vào tuần tới, hãy loại bỏ thủ tục tranh luận không ngừng (filibuster) - thông lệ hàng thập kỷ yêu cầu phải có đủ 60 phiếu bầu để đưa ra luật, thay vì thế cho phép mọi dự luật được thông qua chỉ bằng 51 phiếu.

Khi đảng Dân chủ lãnh đạo Thượng viện, ông Reid đã chấm dứt thủ tục tranh luận không ngừng khi tuyển chọn các ứng cử viên tư pháp liên bang. Sau đó, khi đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Thượng viện, ông McConnell tiến thêm một bước bằng cách loại bỏ thủ tục đề cử các ứng cử viên của Tối cao Pháp viện.

Số phiếu bầu sớm cao hơn năm 2016,
Cộng Hòa thu ngắn khoảng cách với Dân Chủ


Oct 26, 2020 cập nhật lần cuối Oct 26, 2020

WASHINGTON, DC (AP) – Còn tám ngày nữa mới tới Ngày Bầu Cử, tuy nhiên hiện đã có nhiều người bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu tổng thống năm nay, cao hơn số người bỏ phiếu sớm năm 2016.

Các địa điểm bỏ phiếu sớm mở ra ở Florida, Texas cũng như các nơi khác, đã góp thêm hàng triệu lá phiếu vào số phiếu bầu gửi đến các văn phòng bầu cử qua đường bưu điện hay các nơi nhận phiếu bầu khiếm diện, do nhiều cử tri muốn tránh gặp phải tình trạng chờ đợi quá lâu ở các địa điểm bỏ phiếu trong ngày 3 Tháng Mười Một, nhất là trong lúc có đại dịch COVID-19 này.

UserPostedImage

Cử tri sắp hàng đi bầu sớm ở Miami Beach, Florida. (Hình: AP Photo/Wilfredo Lee)

Theo các con số của hãng thông tấn AP thì đến nay đã có khoảng 58.6 triệu lá phiếu bầu sớm, trực tiếp tại phòng phiếu hay qua thư, cao hơn con số 58 triệu của năm 2016.

Cử tri phía đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục lũ lượt đi bầu và chiếm phần đa số, tuy nhiên cử tri Cộng Hòa đang thu ngắn khoảng cách. Cử tri phía đảng Cộng Hòa trong vài tuần trở lại đây đã thấy xuất hiện nhiều hơn ở các địa điểm bỏ phiếu trực tiếp.

Vào hôm 15 Tháng Mười, các cử tri Dân Chủ chiếm khoảng 51% số phiếu báo cáo đã nhận được, so với 25% từ phía Cộng Hòa. Hôm Chủ Nhật, 25 Tháng Mười, con số này là 51% Dân Chủ và 31% Cộng Hòa.

Các phân tích gia nói rằng việc cử tri Dân Chủ đi bầu đông đảo tạo thêm áp lực khiến đảng Cộng Hòa phải gia tăng nỗ lực thúc đẩy cử tri của họ đi bầu trong tuần lễ cuối cùng, cũng như vào ngày 3 Tháng Mười Một, nhất là ở những tiểu bang đang có cuộc tranh đua khít khao như Florida, Nevada và North Carolina.

Ở Florida, số phiếu bầu bằng thư của cử tri Dân Chủ hơn phía Cộng Hòa tới 596,000. Trong khi đó, số cử tri Cộng Hòa tới phòng phiếu chỉ hơn phía đảng Dân Chủ là 230,000.

Tại Nevada, nơi cử tri Dân Chủ thường bỏ phiếu sớm hơn phía Cộng Hòa, chính quyền tiểu bang năm nay gửi phiếu bầu khiếm diện tới tất cả các cử tri.

Hiện nay số cử tri Cộng Hòa đến phòng phiếu đông hơn phía Dân Chủ là 42,600, trong khi số phiếu bầu khiếm diện ở phía Dân Chủ đông hơn phía Cộng Hòa là 97,500.

(V.Giang) [kn]

Edited by user Tuesday, October 27, 2020 9:28:05 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#14044 Posted : Wednesday, October 28, 2020 5:32:04 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,521

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)
Sunday, October 25, 2020

Hồ Abbe _ nơi tận cùng thế giới nứt thành đại dương


UserPostedImage

Vùng đất giữa Ethiopia và Djibouti giống như thế giới bị hủy diệt với những ống khói vặn vẹo ma quái, những mảng kiến tạo va vào nhau, tạo thành đại dương mới.

Hồ nước từ thế giới khác

UserPostedImage

Nằm giữa biên giới Ethiopia và Djibouti, xung quanh là sa mạc khô cằn như cảnh tượng thế giới bị hủy diệt, Hồ Abbe là một trong những hồ nước kỳ vĩ nhất thế giới và cực kỳ khó tiếp cận.

Với chiều rộng 19km, dài khoảng 17km và có quá nhiều muối đến mức nước hồ gây nhiễm độc nếu ta uống phải, hồ nước muối alkaline khổng lồ này như một ốc đảo giữa hoang mạc, nhưng tính chất địa chất bất thường của nó khiến nơi này trông như cảnh tượng trên Mặt Trăng.

Hàng trăm ụ đá vôi trông như những ống khói khổng lồ nhô lên nơi đường chân trời, dâng cao trên đồng muối phẳng màu xanh lục và xanh lá, có khi cao đến 50m.

UserPostedImage

Những ống khói này thường tỏa ra khói mây hơi sulphur vào không khí, tạo quang cảnh như từ thế giới khác ở một trong những vùng đất khắc nghiệt nhất Châu Phi.

Sức mạnh kiến tạo của tự nhiên

UserPostedImage

Hồ Abbe nằm ở giữa khu vực giao thoa giữa ba mảng kiến tạo Somali, Arabia và Nubia.

Nơi này còn được gọi là Vùng trũng Afar, và là quê hương của một trong những mẫu hóa thạch sớm nhất của loài người.

Một số nhà cổ sinh vật học tin rằng nơi đây là cái nôi của nền văn minh.

Địa hình độc đáo của hồ là kết quả từ quá trình các mảng kiến tạo ngầm dần dần dịch chuyển, khiến lớp vỏ Trái Đất dưới Hồ Abbe tiếp tục mỏng dần.

Do những mảng kiến tạo chậm chạp dịch chuyển ra xa, suối nước nóng ngầm khiến magma thoát qua những khe nứt hẹp sâu dưới đáy hồ.

UserPostedImage

Khi hiện tượng này xảy ra, đá travertine lắng cặn (một loại đá vôi giàu canxi và bị đốt nóng do núi lửa) tạo thành những cột ống khói khổng lồ trong hoang mạc qua hàng ngàn năm, và người ta bắt đầu nhìn thấy chúng khi mực nước hồ rút xuống khoảng 2/3 trong thập niên 1950, khi nước hồ bị chỉnh dòng để phục vụ mục đích tưới tiêu.

Đại dương kế tiếp?

UserPostedImage

Ngày nay, các mảng kiến tạo bên dưới Vùng trũng Afar vẫn tiếp tục phân tách với tốc độ 2cm mỗi năm, và các nhà địa vật lý tin rằng trong khoảng 10 triệu năm nữa, Vùng trũng Afar - và hồ muối alkaline khổng lồ này - sẽ là nơi khai sinh ra đại dương mới.

Khi mảng kiến tạo tiếp tục rời xa nhau, các nhà khoa học tin rằng Biển Đỏ sẽ nhấn chìm cao nguyên ven biển của Djibouti và Vùng trũng Afar sẽ hoàn toàn chìm trong lòng biển.

Theo các nhà khoa học từ Đài Quan sát Trái Đất NASA, Biển Đỏ, Thung lũng Giãn tách Đông Phi và vùng Vịnh Aden sẽ chuyển mình thành đại dương lớn, kích cỡ như Đại Tây Dương, còn vùng Sừng Châu Phi sẽ trở thành một hòn đảo.

Sự sống trong hoang mạc

UserPostedImage

Mặc dù Vùng trũng Afar là một trong những vùng có môi trường khắc nghiệt và biệt lập nhất ở Châu Phi, nơi này vẫn có người ở.

Dọc theo quãng đường khoảng 150km từ thủ đô của Djibouti là Thành phố Djibouti đến Hồ Abbe, có những mái nhà xây rải rác và những chiếc lều ari trơ trụi (loại lều có hình dạng như vỏ sò làm từ lá cọ) nằm đâu đó giữa cảnh quan cháy rực ánh nắng mặt trời.

Nơi đây có nước quá khan hiếm, đến mức không thể trồng trọt nông nghiệp gì. "Lều ari rất phổ biến với người Afar [tức là dân sống ở đây]," hướng dẫn viên địa phương tên là Mohammed Omar Ali giải thích. "Người ta có thể dễ dàng đem chúng từ nơi này đến nơi khác."

UserPostedImage

Nhiều người Afar sống trong vùng theo kiểu bán du mục. Họ di chuyển quanh vùng đồng bằng muối vùng trũng này cùng với gia đình, tìm muối để bán, tìm nước và thực phẩm để sinh tồn trước khi tiếp tục lên đường.

Hầu hết những ngôi làng Afar nhỏ và tạm bợ này không có hệ thống điện hay nước mang theo.

Theo Omar Ali, nhiều khu vực định cư quanh Hồ Abbe thậm chí mãi đến gần đây mới được hình thành, vì những nơi này quá khó tiếp cận.

Người du mục Afar

UserPostedImage

Với nhiệt độ dao động từ 30 độ C trong mùa đông đến 45 độ C trong mùa hè, Hồ Abbe là một trong những nơi có nhiệt độ quanh năm nóng nhất thế giới.

Nhiều người chăn cừu trẻ người Afar, nông dân và thương buôn làm việc dưới ánh mặt trời gay gắt trong điều kiện khắc nghiệt.

UserPostedImage

Vài năm qua, tác động từ biến đổi khí hậu đã làm nhiệt độ trong vùng thậm chí tăng cao hơn và làm tình trạng hạn hán trầm trọng hơn.

Nhưng theo Omar Ali, người Afar lưỡng lự không muốn rời vùng này mà muốn ở lại, xây dựng lên những cộng đồng tạm và tiếp tục cách mưu sinh theo kiểu truyền thống.

Kỳ quan tuyệt đẹp buổi bình minh

UserPostedImage

Quang cảnh nơi này cực kỳ dữ dội vào buổi bình minh, khi nhiệt độ mát dịu nhất và hơi nước dâng lên từ những suối nước nóng ngầm qua lỗ thông hơi trên các ống khói.

Sau đó, khi mặt trời lên, bóng màu cam và hồng tuyệt đẹp phủ kín bầu trời, soi sáng suối nước nóng và nơi có cặn muối trong màn trình diễn ánh sáng chói lòa.

Không có nơi nào trên Trái Đất trông giống như vậy. Trong thực tế, các nhà khoa học tin rằng cấu trúc dạng cột ống khói gần giống nơi này nhất nằm ở đáy biển Thái Bình Dương, nơi những mảng kiến tạo lớn cũng đang chầm chậm tách rời và tạo ra cấu trúc tương tự.

Cuộc sống quanh hồ

UserPostedImage

Dù hầu hết du khách đến Hồ Abbe theo chuyến đi tham quan trong ngày từ Thành phố Djibouti, nhưng cách tốt nhất để khám phá địa hình đa dạng của Hồ Abbe và để ngắm loài hồng hạc nổi tiếng trên hồ là cắm trại qua đêm ở đây.

Cũng chỉ có một số ít hướng dẫn viên, như người đứng đầu Trại Asboley tên Kamil Hassan, có thể đưa du khách đến hồ.

UserPostedImage

Hassan đã sống nhiều năm ở Hồ Abbe và chứng kiến vùng đất khô cạn dần và bạc màu đi qua nhiều năm tháng. Với kiến thức về địa hình và văn hóa vùng, ông đang cố gắng thúc đẩy du lịch làm phương tiện thay thế để người Afar có thể sinh tồn.

Hàng rào tự nhiên ngăn cách những kẻ đột nhập

UserPostedImage

"Du khách hiếm khi nào cố gắng ngắm được hồng hạc. Anh là người đầu tiên trong năm nay," Hassan nói. "Cực kỳ khó."

Đến được hồ nước có độ mặn cực kỳ cao ở Hồ Abbe và nhìn bầy hồng hạc khổng lồ di cư ngày càng hiếm hoi là cả hành trình.

Từ Trại Asboley, những người mê ngắm chim lái xe cho đến khi đồng muối bắt đầu mềm, hóa thành bùn nhớt và chìm xuống dưới sức nặng của xe hơi. Từ đó, du khách phải đi bộ nhiều giờ qua đồng cỏ, suối nước nóng và đồng muối khổng lồ mà không hề có chút bóng râm nào giúp họ tránh ánh nắng mặt trời gay gắt.

UserPostedImage

Khoảng 300m từ bờ biển, vùng bùn nhão dẻo quánh và cát lỏng nhấn chìm bất cứ người hay vật nào xuống khoảng nửa mét trong từng bước đi, nơi này tạo thành hàng rào tự nhiên bảo vệ bầy hồng hạc chống lại những kẻ săn mồi.

Như trong phim viễn tưởng

UserPostedImage

Khi mặt trời lặn, Hồ Abbe chuyển mình trở thành khung cảnh hoàn hảo như trong thế giới bị hủy diệt.

Bóng dáng những ống khói vặn vẹo trông kỳ dị khi nhiệt độ giảm xuống. Sao đêm phủ kín bầu trời, sự sống chậm lại ở Hồ Abbe.

Hầu hết người Afar dành thời gian bên cộng đồng du mục của mình, bóng dáng người duy nhất từ phía xa xa là những người chăn gia súc đang lùa đàn lừa trở về chuồng trước khi những loài thú săn mồi ban đêm như chó rừng hay linh cẩu bắt đầu hoạt động.

Cách xa thế giới

UserPostedImage

Không có đường xá, điện hay cơ sở vật chất cơ bản, sự xa xôi ở vùng Hồ Abbe tạo ra cảm giác đơn côi hiếm hoi mà ít nơi nào trên Trái Đất còn có được.

Dù du khách đến Hồ Abbe có thể coi nơi hẻo lánh này là thế giới khác, nhưng với người Afar, nơi đây là quê nhà.

Juan Martinez

Edited by user Wednesday, October 28, 2020 6:35:08 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#14045 Posted : Wednesday, October 28, 2020 9:02:34 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,521

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)
Thursday, October 22, 2020

Ô nhiễm trong nhà _ Kẻ thù vô hình ít ai biết


UserPostedImage

Các chuyên gia nói rằng nguồn không khí ô nhiễm mà chúng ta tiếp xúc chủ yếu là ở môi trường trong nhà. Làm thế nào để có thể làm giảm mức ô nhiễm này một cách hiệu quả nhất?

Khi đại dịch Covid-19 buộc chúng ta phải áp dụng biện pháp phong tỏa toàn cầu hồi đầu năm nay, một điều tích cực - tuy chỉ mang tính tạm thời - là giảm mức ô nhiễm không khí ngoài trời.

Từ Mỹ đến Trung cộng, mức độ ô nhiễm đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, khi các quốc gia mở cửa trở lại, mức ô nhiễm tăng về mức như trước đại dịch.

Nhưng sự tập trung xem xét mức độ ô nhiễm không khí ngoài trời này lại bỏ qua một thực tế đơn giản rằng hầu hết việc tiếp xúc với không khí ô nhiễm của chúng ta diễn ra ở ngay ở môi trường trong nhà.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), độ ô nhiễm không khí trong nhà có thể cao hơn từ hai đến năm lần so với ngoài trời - và việc phong tỏa càng làm cho tình hình trầm trọng thêm.

Từ đầu tháng Ba đến đầu tháng Năm 2020, Airthings, hãng sản xuất thiết bị thông minh theo dõi chất lượng không khí có trụ sở tại Na Uy, đã phân tích dữ liệu người dùng của họ ở Hoa Kỳ và Châu Âu.

Tác động của lệnh phong tỏa

UserPostedImage

Hãng phát hiện ra rằng mức độ dioxide carbon và các hạt lơ lửng trong không khí - được gọi là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) - tăng lên từ 15 đến 30% tại hơn 1.000 ngôi nhà ở một số nước châu Âu.

Tương tự, dữ liệu do Dyson thu thập về các máy lọc không khí đã đăng ký của họ ở 11 thành phố trên bốn châu lục cho thấy mức VOC và dioxide nitrogen (NO2) tăng lên kể từ khi có chính sách phong tỏa.

"Tại các nước phát triển, người dân dành đến 90% thời gian ở trong nhà, thế nhưng khi nói đến vấn đề ô nhiễm thì chúng ta lại tập trung vào ngoài trời là nơi chúng ta dành chỉ có 10% thời gian ở đó," Nicola Carslaw, giáo sư hóa học chuyên về lĩnh vực không khí trong nhà tại Đại học York, cho biết. "Song phần lớn mọi người tiếp xúc với ô nhiễm không khí ở ngay bên trong nhà mình."

UserPostedImage

Hút bụi có thể làm tăng ô nhiễm không khí trong nhà nếu máy hút không sử dụng các bộ lọc phù hợp

Tất nhiên, cũng cần lưu ý rằng vấn đề không phải là "chỉ cái này hoặc cái kia", bởi ô nhiễm không khí ngoài trời cũng xâm nhập được vào trong nhà.

Một số loại ô nhiễm gây chết người nhất, trong đó có oxide nitrogen và các hạt nano, cũng là những hạt nhỏ, mịn nhất - nhỏ đến mức chúng thừa sức đi xuyên không chỉ các vách ngăn của phổi và xâm nhập tới mạch máu, cho nên dĩ nhiên là chúng dễ dàng lọt qua những kẽ hở của cánh cửa đóng kín để vào nhà.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 3,8 triệu người chết do tiếp xúc với ô nhiễm không khí trong nhà.

Chất lượng không khí trong nhà kém có liên quan đến một loạt bệnh tật, như hen suyễn, viêm phổi, ung thư phổi, bệnh phổi mãn tính và bệnh tim mạch.

Những sinh hoạt thường nhật gây ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí trong nhà phát sinh từ một loạt các sinh hoạt thường ngày.

Các hạt mịn được giải phóng từ các hoạt động như nấu ăn (đặc biệt là chiên rán và nướng), chùi rửa, đốt lửa và thắp nến.

Trên thế giới, ước tính có ba tỷ người vẫn nấu ăn bằng các loại bếp phát ngọn lửa trực tiếp hoặc các loại bếp nấu thô sơ như bếp sử dụng dầu hoả, than hoặc khí đốt sinh học, là những nguồn tạo ra lượng lớn ô nhiễm không khí trong nhà.

Nhưng ngay cả việc sử dụng bếp hiện đại cũng vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng bạn tiếp xúc với PM2.5 (các hạt cực nhỏ nguy hiểm cho sức khỏe con người khi hít phải) khi tráng trứng trong nhà bếp nhiều hơn là đứng ven đường tại London.

Một nghiên cứu khác cho thấy làm món thịt nướng vào ngày Chủ Nhật hoặc bữa tối trong Lễ Tạ ơn có thể tạo ra mức PM2.5 cao hơn so với những gì được tìm thấy trên đường phố Delhi, một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Theo Marina Vance, kỹ sư môi trường tại Đại học Colorado Boulder, và các đồng nghiệp của bà, những người đã tiến hành nghiên cứu, thì những hạt này gây ra nguy cơ đặc biệt đối với hệ hô hấp. Đáng ngạc nhiên là mức PM2.5 cao nhất được phát hiện ra là khi chúng ta nấu bữa sáng.

Đây là lý do tại sao các chuyên gia nhấn mạnh rằng mọi người nên luôn sử dụng quạt hút mùi hoặc mở cửa sổ khi nấu ăn.

Chúng ta cũng sử dụng rất nhiều hóa chất có thể phát tán trong không khí trong nhà.

Những hóa chất này tồn tại sẵn trong keo dán đồ nội thất cũng như trong sơn, keo gắn mạch tường, mạch gỗ, trong gỗ và trong các loại vật liệu xây dựng.

Ngoài ra còn có VOC phát tán từ các sản phẩm tẩy rửa gia dụng, sản phẩm vệ sinh cá nhân như sữa tắm và nước hoa, keo dán, mực và chất tạo mùi thơm cho không khí.

Xét từng loại đơn lẻ thì có một số VOC gây tác hại lớn hơn một số khác, mặc dù hầu hết tất cả đều phản ứng với thành phần oxide trong hợp chất của nitrogen để tạo ra ozon trên bề mặt Trái Đất.

"Nếu gắn hộp xả mùi làm thơm mát không khí trong phòng, là loại liên tục phát tán ra VOC, thì ta biết rằng chúng sẽ có phản ứng hoá học ngay trong nhà để tạo thành các hạt mịn," Carslaw nói.

"Nếu bạn nói với mọi người rằng họ đang tiếp xúc với các hạt gây ô nhiễm ngoài trời do các phương tiện giao thông xả ra thì họ sẽ thấy giật mình ngay và có thể muốn tránh một số tuyến đường nhất định - nhưng sau đó họ sẽ vô tư bật máy điều hòa mà không hề nhận ra rằng chúng cũng đang tạo ra các hạt nguy hiểm."

Nếu bạn cần phải sử dụng sản phẩm làm sạch có mùi thơm hoặc chất làm thơm không khí trong phòng, hãy làm một cách chừng mực và nhớ giữ cho căn phòng thông thoáng.

Hút bụi cũng là một nguồn gây ô nhiễm không khí trong nhà nếu máy hút không sử dụng các bộ lọc cao cấp phù hợp. Lau nhà bằng các sản phẩm tẩy rửa nhất định cũng có thể làm tăng mức độ hóa chất trong không khí.

Các chất ô nhiễm khác còn có bào tử nấm mốc và các mảnh nấm mốc do ẩm ướt và đọng hơi nước.

Khí đốt, bao gồm monoxide carbon, dioxide carbon và oxide nitrogen, cũng chủ yếu được xả ra từ máy sưởi và bếp gas, mặc dù nến, đèn dầu và việc hút thuốc lá cũng đóng góp gây nên những chất độc này. Các khí như dioxide nitrogen cũng xuất hiện trong không khí ngoài trời, nhưng chúng tích tụ ở nồng độ cao hơn nhiều bên trong nhà.

UserPostedImage

Các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng quạt hút mùi khi nấu nướng do ô nhiễm không khí sẽ tăng đột ngột vào lúc này

"Nấu nướng và lau chùi là hai trong số những nguồn chính gây ô nhiễm không khí trong nhà," Carslaw nói. "Khi nấu ăn, bạn tạo ra dioxide nitrogen và các hạt, là những chất gây ô nhiễm giống như ở ngoài trời - chỉ là phát sinh từ nguồn khác mà thôi."

Radon, một loại khí phóng xạ tự nhiên không mùi, cũng có thể xâm nhập vào trong nhà qua mặt đất hoặc qua các vết nứt trên tường, và có thể tích tụ trong nhà nếu không có hệ thống thông gió đầy đủ. Ở Mỹ, phơi nhiễm radon là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi ở những người không hút thuốc.

Bản phúc trình ra hồi năm ngoái của các chuyên gia của Airtopia chuyên về ô nhiễm không khí trong nhà cho thấy gần một nửa số ngôi nhà ở Anh có mức ô nhiễm không khí trong nhà cao.

Dữ liệu từ 47 ngôi nhà ở Birmingham, London và các hạt xung quanh vùng Đại London cho thấy một phần năm các nhà có nồng độ formaldehyde cao gấp đôi mức an toàn cho phép. Và 45% ngôi nhà có mức VOC tăng lên đáng kể - với 28% chủ hộ ở những ngôi nhà có chỉ số VOC cao cho biết họ gặp nhiều vấn đề về hô hấp.

Một nghiên cứu khoa học mới đây, được thực hiện bởi các chuyên gia ở Bồ Đào Nha, đã tập trung đánh giá chất lượng không khí trong những ngôi nhà có các bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Họ phát hiện ra rằng ba phần tư số ngôi nhà có mức PM2.5 vượt quá giới hạn mà WHO khuyến nghị, trong đó 41% số ngôi nhà vượt quá giới hạn khuyến nghị đối với các chất ô nhiễm PM10, loại bụi hạt có kích thước to hơn so với PM2.5.

Tuy nhiên, trong khi mức độ ô nhiễm không khí trong nhà đôi khi có thể trở nên khá cao và một số hợp chất nhất định có thể đạt đến mức độc hại, thì mỗi ngôi nhà lại ô nhiễm theo một kiểu khác nhau và mỗi người bị ảnh hưởng bởi không khí trong nhà theo những cách khác nhau, tùy theo hoạt động và thói quen của họ. Điều đó có nghĩa là nó thay đổi đáng kể, thậm chí gây khó khăn trong việc nghiên cứu so với ô nhiễm không khí ngoài trời.

"Ở ngoài trời, tất cả chúng ta đều có thể biết rõ mức độ ô nhiễm không khí đang diễn ra hàng ngày. Vậy mà ở trong nhà, ngay trong nhà riêng của mình thì chúng ta lại không hay biết gì," Alastair Lewis, giám đốc khoa học tại Trung tâm Khoa học Khí quyển Quốc gia của Vương quốc Anh, cho biết.

"Trong những ngôi nhà không thoáng khí mà lại có các nguồn lớn gây ô nhiễm, mật độ các hạt trong nhà có thể cao hơn nhiều so với ngoài trời."

"Trong nghiên cứu của riêng chúng tôi, khi nhìn vào VOC trong các ngôi nhà ở Anh, ta sẽ thấy có cả ngàn khác biệt giữa hai ngôi nhà ở ngay cạnh nhau."

Giải pháp

Để giảm các chất ô nhiễm không khí trong nhà, các chuyên gia đồng ý rằng việc loại bỏ nguồn gây ô nhiễm và tăng biện pháp thông gió là hai giải pháp then chốt.

UserPostedImage

Tráng trứng hoặc làm bữa sáng có thể giải phóng một lượng đáng ngạc nhiên các hạt mịn nhỏ li ti, được gọi là hạt PM2.5

"Trong hầu hết các trường hợp, có hai giải pháp rõ ràng cho hầu hết các nguồn gây ô nhiễm không khí trong nhà," Ben Barratt, giảng viên cao cấp về tiếp xúc với môi trường và sức khỏe cộng đồng tại Đại học Imperial College, London, nói.

"Một là loại bỏ nguồn gây ô nhiễm ngay từ đầu - tức là sử dụng bếp điện thì sẽ tốt hơn so với bếp gas. Hãy thận trọng khi dùng các chất tẩy rửa và không nên lạm dụng chúng; hãy thận trọng khi dùng nến và hương, và không dùng quá mức cần thiết. Trong mọi trường hợp, nếu bạn nhận ra mình đang tạo ra ô nhiễm không khí trong nhà thì hãy thông gió, mở cửa sổ."

UserPostedImage

Nhưng nếu bạn sống gần một con đường đông đúc hoặc trong trung tâm đô thị, việc mở cửa sổ lại có thể chỉ làm tăng thêm ô nhiễm trong nhà mà thôi.

Trong trường hợp đó, các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng bộ lọc Hepa (Bộ lọc không khí có hiệu suất cao), có thể loại bỏ hiệu quả các hạt có kích thước 0,3 micromet trở lên. Tuy nhiên, một hạt 0,3 micromet vẫn là lớn hơn nhiều lần so với phân tử oxide nitrogen hoặc các hạt nano - vì vậy bộ lọc Hepa cũng chưa phải là thuốc chữa bách bệnh.

Tuy nhiên, một vấn đề nữa là độ khả tín trong các tuyên bố của các công ty sản xuất máy lọc không khí.

"Điều khiến tôi quan ngại về những máy làm sạch không khí này là chất lượng của chúng hầu như không được kiểm soát," Carslaw nói. "Vậy nên, bất kỳ công ty nào cũng có thể đưa một sản phẩm ra thị trường và nói rằng sản phẩm này có thể loại bỏ 99% chất gây ô nhiễm".

Để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm lượng khí thải carbon, nhiều kiến trúc sư đang hướng tới các tòa nhà kín gió hơn. Nhưng làm như vậy, chúng ta nên cẩn thận để không làm giảm chất lượng không khí trong nhà, các chuyên gia nói.

UserPostedImage

Việc xe cộ đi lại trên đường lâu nay đã khét tiếng là nguồn chủ yếu gây ô nhiễm ngoài trời, nhưng ô nhiễm trong nhà lại thường bị bỏ qua mặc dù chúng ta dành phần lớn thời gian ở trong nhà.

"Chúng ta phải ý thức rất rõ rằng chúng ta không hề muốn sống trong những chiếc hộp kín bưng," Barratt nói. "Với những tòa nhà kín và cách nhiệt, chúng ta có thể không phải dùng nhiều máy sưởi và chúng ta có thể không bị ảnh hưởng quá mức bởi ô nhiễm không khí ngoài trời - nhưng chúng ta lại cần lưu ý những điều như độ ẩm, bào tử nấm mốc, ô nhiễm không khí trong nhà, và chúng ta cần đảm bảo thông gió tốt."

Trong điều kiện bình thường, chúng ta đã dành đến 90% thời gian ở trong nhà. Nay, xã hội chuyển hướng sang làm việc tại nhà là chủ yếu thì thời gian tiếp xúc môi trường trong không gian kín lại càng nhiều hơn, do đó chất lượng không khí trong nhà càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Nồng độ chất ô nhiễm bên trong các tòa nhà thường cao hơn so với không khí bên ngoài, nhưng một điều đáng báo động là hầu như chưa có quy định nào được ban hành đối với việc kiểm soát không khí trong nhà.

Rõ ràng cần phải nâng cao hơn nhận thức của cộng đồng về mối liên hệ giữa chất lượng không khí trong nhà và vấn đề sức khỏe yếu kém.

Matthew Keegan

Edited by user Wednesday, October 28, 2020 9:19:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#14046 Posted : Thursday, October 29, 2020 11:36:27 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,545
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)
Hoa Kỳ đương đầu với kẻ thù khắp thế giới


October 30, 2020 
Đại-Dương

Dư luận thế giới đã bàn tới nguy cơ của Trung Cộng đối với cộng đồng nhân loại. Nhưng, sự ràng buộc về quyền lợi giữa giới chính trị gia, tài phiệt quốc tế quá chặt chẽ nên dù biết nguy cơ bị thống trị ngày càng tới gần mà chẳng tìm được phương thức đối phó. Vì thế, bọn họ “cũng đành nhắm mắt đưa chân, thử xem Con Tạo xoay vần ra sao?

Giới chính trị gia xôi thịt đang cấu kết với đám tài phiệt thành một “lực lượng bất khả chiến bại” khắp thế giới nhằm duy trì đặc quyền, đặc lợi. Các biện pháp họ làm gồm có: đoàn-ngũ-hoá giới truyền thông quốc tế thành “lực lượng nhồi sọ” toàn cầu; mua chuộc cử tri bằng các lợi ích như y tế toàn dân, miễn phí đại học, tự do phá thai, đồng tính luyến ái; không cần tôn trọng tài sản trí tuệ; ca tụng chủ trương toàn-cầu-hoá; bóp méo mọi sự kiện diễn ra hàng ngày trên quả địa cầu.

UserPostedImage

Họ sử dụng ảo tưởng “làm tuỳ sức, hưởng tuỳ cầu” từng bị phá sản trong các nước áp dụng Chủ nghĩa Cộng sản, hoặc Chủ nghĩa Xã hội (kiểu Châu Âu). Dân Châu Âu hãnh diện vì có kỳ nghỉ hè mỗi năm dài hơn một tháng! Nhưng, dân Mỹ tìm thấy hạnh phúc khi được làm thêm giờ, hoặc có job thứ hai linh động. Dân Mỹ quá chán ngán tình trạng làm “vú em” cho khắp thế giới trong khi nợ công leo thang đến chóng mặt.

Châu Âu có thể duy trì hệ thống an sinh xã hội hiện thời và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia mà không cần chiếc dù che của Hoa Kỳ? Chi phí quốc phòng bao giờ cũng lớn gấp bội chi tiêu trong xã hội. Ai dám tin Liên Hiệp Châu Âu không giống Ukraine năm 2014 nếu thiếu chiếc dù quân sự của Hoa Kỳ?

Chủ trương “phát triển kinh tế dẫn tới thay đổi chính trị” của giới tinh hoa quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng Cộng sản Tàu cộng thực hiện thành công chính sách ăn cướp, ăn cắp, ăn trộm, lừa đảo, bắt nạt, chèn ép khắp thế giới. Khi biết sai, giới chính trị gia thế giới cũng không tìm được chiến lược chặn đứng tham vọng thống trị toàn cầu của Tập Cận Bình.

Donald Trump là vị tổng thống thứ năm thắng cử do Đại cử tri đoàn bầu trực tiếp theo đúng Hiến pháp của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, chứ không do 63 triệu người bỏ phiếu. Thế mà, giới truyền thông Hoa Kỳ cũng như thế giới, kể cả một số trí thức gốc Việt, tự nhận vô tư vẫn ra rã hàng ngày rằng Donald Trump đã ăn cắp chức tổng thống Mỹ từ tay đối thủ Hillary Clinton. Mỗi quốc gia đều có hệ thống chính trị và Hiến pháp riêng. Từ vị Tổng thống đầu tiên, George Washington vào năm 1789, nền chính trị Hoa Kỳ vẫn ổn định trong khi các cường quốc khác thường xáo trộn còn dẫn tới chiến tranh cục bộ và toàn cầu mà phải nhờ người Mỹ thu dọn.

Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh hiện sống và làm việc ở Vương quốc Anh đã đọc cuốn sách “How Democracies Die” do hai nhà nghiên cứu chính trị Steven Levitsky và Daniel Ziblatt tại Đại học Harvard mà nhận xét với câu hỏi “tài liệu chính trị hay nghiên cứu?”.

Thứ nhất, đồng hoá Trump với Hugo Chavez, Benito Mussolini, Adolf Hitler. Trump không đàn áp chính trị mà chỉ ăn miếng trả miếng với truyền thông tạo nên sự cân bằng quyền lực chính trị.

Thứ hai, hai tác giả chỉ trích cơ chế sàng lọc ban đầu của Đảng Cộng Hòa đã để Trump lọt vào. Thực tế, Donald Trump đã tranh đấu từ giai đoạn đầu để chứng tỏ tài năng lãnh đạo được dân chúng ủng hộ. Ngăn cản bất cứ ai muốn làm điều gì một cách hợp pháp là hạn chế quyền tự do công dân.

Thứ ba, phân cực trong nền chính trị Mỹ không thể gán ghép cho Trump vì Tổng thống Trump không bao giờ kỳ thị chủng tộc mà luôn luôn hành động vì lợi ích của toàn dân như đã thấy trong nhiệm kỳ đầu. Ngược lại, Ứng viên Joe Biden công khai tuyên bố không bỏ phiếu cho mình chẳng phải người da đen. 95% cử tri da đen bỏ phiếu cho Barack Obama hai nhiệm kỳ và 90% bầu cho Hillary Clinton! Đó mới là hành vi phân biệt chủng tộc! (Cám ơn Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh và xin lỗi đã không xin phép trước mà đã trích dẫn)

UserPostedImage

Trung Cộng, Tây Âu và Bắc Âu chỉ trích kịch liệt khi Tổng thống Trump huỷ bỏ Thoả ước Khí hậu Paris mà họ quên nhìn tới khía cạnh chính trị và kinh tế. Tổng thống Barack Obama độc quyền đàm phán thoả ước nên Lưỡng viện Quốc hội không phê chuẩn. Trump chỉ chôn chiếc thây ma. Chính sách năng lượng của TT Trump đã đưa giá dầu hoả trên 100 USD/thùng xuống còn phân nửa như bỏ chiếc vòng kim cô mà Tổ chức Các Quốc gia Xuất cảng dầu hoả (OPEC) đặt trên đầu nhân loại từ năm 1960. Các vị tiền nhiệm phải nhìn sắc mặt của các lãnh tụ OPEC mà điều hành kinh tế. Nhân loại hưởng lợi rất nhiều khi giá dầu hoả chỉ bằng phân nửa.

Trung Đông không còn ưu thế nên đã giảm hung hăng và hướng tới hoà bình, ổn định, ngoại trừ Iran. Hiệp định Hoà Bình giữa Israel (Do Thái) và Các Tiểu Vương Quốc Á Rập cùng với Bahrain đã được ký kết hôm 16-09-2020. Sudan đang thảo luận với Israel về Hiệp định Hoà Bình và hy vọng sẽ còn các nước khác. Các vị tiền nhiệm từ năm 1994 đã tổ chức nhiều hội nghị quốc tế để tìm giải pháp hoà bình cho Trung Đông mà chẳng đem lại kết quả.

Brussels muốn thâu nhận Ukraine tạo điều kiện cho Tổng thống Nga, cưỡng đoạt Bán đảo Crimea năm 2014 và ủng hộ phong trào ly khai ở Ukraine. Liên Âu xúi giục Obama cấm vận Nga để Tể tướng Đức, Angela Merkel và Tổng thống Pháp, Francois Hollande đến Mạc Tư Khoa gặp Tổng thống Vladimir Putin nhằm lập đường ống dẫn khí đốt không đi ngang Ukraine mà trực tiếp tới Đức để phân phối cho Liên Âu. Brussels chê khí hoá lỏng của Mỹ quá đắt mà không lường tới biện pháp an ninh vì họ tin đã có Hoa Kỳ lo! Mạc Tư Khoa chỉ cần khoá ống dẫn khí vào Mùa Đông thì Brussels sẽ quỳ gối? Obama chỉ viện trợ mùng mền cho Ukraine nên nội chiến tiếp diễn. Trump viện trợ vũ khí buộc Nga ngưng yểm trợ làm cho phong trào ly khai chìm xuống.

TT Trump tuyên bố rút 12,000 lính Mỹ khỏi Đức trong đợt phối trí lực lượng trên thế giới, chỉ giữ lại 24,000 nhằm chuyển tới Ba Lan và Châu Á. Hai khu vực này thường xuyên bị Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh đe doạ. Tổng thống Ba Lan, Andrzej Duda (1972-) đã đến gặp Tổng thống Donald Trump tại Toà Bạch Ốc với đề nghị sẽ bỏ ra 2 tỉ USD để xây một căn cứ đồn trú cho quân Mỹ nhằm răn đe Mạc Tư Khoa. Vì là nạn nhân trực tiếp của Nga nên các dân tộc Trung và Đông Âu tin tưởng vào Hoa Kỳ hơn bộ máy quan liêu Brussels.

Giới truyền thống quốc tế cùng một số chính trị gia trên thế giới, kể cả phần nhỏ trong giới khoa bảng gốc Việt khắp địa cầu đều nói như đinh đóng cột: Donald Trump chẳng có chiến lược gì cả khiến cho những người có chút suy tư cảm thấy ngỡ ngàng.

Tỉ phú Donald Trump công khai tranh luận với 16 chính trị gia của Đảng Cộng Hoà trong cuộc bầu cử sơ bộ và được cử tri ủng hộ để trực tiếp tranh cử với Ứng viên Hillary Clinton, đại diện Đảng Dân Chủ.

“Make America Great Again”

UserPostedImage

Ông Trump không thuộc loại “chó nhảy bàn độc” hoặc “dựa hơi kẻ khác để tiến thân” nên sau khi đắc cử đã áp dụng chính sách “Make America Great Again” tuần tự và hữu hiệu với những thành quả có thực, không tô vẽ. Những gì bất lợi cho đa số người Mỹ phải bị loại trừ. Quan hệ quốc tế phải công bằng, bình đẳng, có qua có lại. Đồng minh phải chung lưng đấu cật trước kẻ thù chung của nhân loại, không lợi dụng lẫn nhau dù trong trường hợp thời bình hay chiến tranh.

Các Thoả ước Hành pháp của Tổng thống Barack Obama thuộc loại duy ý chí, không mang lại lợi ích thiết thực cho người Mỹ và nhân loại nên Lưỡng viện Quốc hội Mỹ không phê chuẩn. Sau khi vào Toà Bạch Ốc, Tổng thống Trump đã phải chôn ba chiếc thây ma: Thoả ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Thoả ước Nguyên tử Iran (JCPOA), Thoả ước Khí bậu Paris (PCA).

Trong một bài đăng trên The Foreign Affais ngày 21-10-2020, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien đã chi-tiết-hoá một số trong nhiều phương tiện để Bắc Kinh đẩy mạnh Quyền lực Quốc gia Toàn diện (CNP). Chúng gồm có ăn cắp tài sản trí tuệ, tham gia các tổ chức quốc tế, dùng thuyền đánh cá vào hoạt động quân sự, ngoại giao con tin, cưỡng chế kinh tế, bẫy nợ, hối lộ…

Chiến lược An ninh Quốc gia tháng 12-2017 của chính quyền đã gọi Trung Cộng là một “cường quốc xét lại”. Tháng 11-2019, Bộ Ngoại giao đã công bố bản báo cáo “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở: Thúc đẩy một tầm nhìn chung” để bao vây Trung Cộng gồm có 4 cường quốc cột trụ: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc Đại Lợi cùng Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Anh Quốc và Pháp Quốc cũng sẵn sàng hợp tác.

Tại Diễn đàn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc năm 2018 và 2019, Tổng thống Donald Trump kêu gọi Cộng đồng Quốc tế hợp sức chống Chủ nghĩa Cộng sản và Chủ nghĩa Xã hội.

Trên mặt trận kinh tế, kỹ thuật, Tổng thống chủ trương ngăn chặn hành động thu mua, hợp tác giữa công ty Trung Cộng và Hoa Kỳ nhằm cắt đứt tham vọng không chế sinh hoạt kinh tế thế giới và lợi dụng kỹ thuật tiên tiến. Hoa Kỳ cắt đứt hệ thống cung ứng toàn cầu do Bắc Kinh điều khiển để tạo ra một hệ thống cung ứng toàn cầu mà mọi thành viên đều bình đẳng, công bình và hỗ tương.

Trên mặt trận ngoại giao, Tổng thống Trump phá vỡ hệ thống tình báo, gián điệp kinh tế; giải tán các Viện Khổng Tử và Lớp học Khổng Tử được sử dụng như ổ gián điệp; cấm tất cả đảng viên Cộng sản Tàu cộng nhập cảnh, lùng bắt gián điệp kỹ thuật của Bắc Kinh trên đất Mỹ.

Mặt trận bao vây toàn diện Trung Cộng đã thu hút ngày càng nhiều quốc gia tham dự bởi vì họ hiểu rằng khi Tập Cận Bình đặt chiếc vòng kim cô lên các dân tộc thì độc lập, dân tộc, quốc gia sẽ biến thành sáo ngữ.

Hoa Kỳ trở thành siêu cường duy nhất không nhờ Chủ nghĩa Xã hội và bằng nỗ lực miệt mài của 334 triệu người Mỹ yêu chuộng luật pháp, tự do, dân chủ, phú cường.

Đại-Dương, 29/10/2020

Mạng xã hội có thực sự có thành kiến với đảng Cộng hòa?


James Clayton

Phóng viên Công nghệ, Bắc Mỹ
28 tháng 10 2020

UserPostedImage

Thứ Tư hứa hẹn sẽ là một ngày căng thẳng nữa đối với Facebook, Google và Twitter.

Giám đốc điều hành của các công ty này sẽ bị các thượng nghị sĩ tra hỏi về việc truyền thông xã hội có lạm dụng quyền lực của họ hay không.

Đối với đảng viên Cộng hòa, đây là cơ hội mà họ đã chờ đợi.

Hai tuần trước, Twitter đã ngăn mọi người đăng liên kết đến một cuộc điều tra quan trọng của New York Post về Joe Biden.

Sau đó, Twitter xin lỗi vì đã không giải thích lý do trước khi hủy bỏ một quy tắc mà nó đã sử dụng để biện minh cho hành động.

Đối với nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa, đây là giọt nước tràn ly - bằng chứng không thể chối cãi cho thấy mạng xã hội này có thành kiến với người bảo thủ.

Họ cáo buộc rằng thung lũng Silicon căn bản là có khuynh hướng cấp tiến tự do và là một trọng tài tồi về những gì có thể chấp nhận được trên các nền tảng của nó.

Trong trường hợp này, các đảng viên Cộng hòa như Thượng nghị sĩ Ted Cruz tin rằng Twitter sẽ hành động khác nếu câu chuyện là về Tổng thống Donald Trump.

Lời cáo buộc

Khi những người bảo thủ nói đến thành kiến, họ thường đề cập đến điều mà họ coi là sự điều tiết không công bằng.

Họ có ý tưởng rằng các bài đăng của họ bị kiểm duyệt quá mức và / hoặc bị không cho đăng.

Nhưng rất khó để chứng minh một cách dứt khoát mạng xã hội là thiên vị.

Thứ nhất, những công ty như Facebook và Twitter khá bí mật - họ không chia sẻ tất cả dữ liệu của mình hoặc tiết lộ chính xác cách thức hoạt động của thuật toán.

UserPostedImage

Sếp của Twitter Jack Dorsey sẽ điều trần hôm thứ Tư

Kết quả là, khi những người Cộng hòa kêu ca, nó thường là "buộc tội bằng giai thoại". Dùng một ví dụ duy nhất chứng minh một xu hướng lớn hơn.

Ví dụ, họ lưu ý rằng Twitter đã "giấu" một dòng tweet của Tổng thống Trump, nói rằng "khi vụ cướp bóc bắt đầu, vụ nổ súng bắt đầu" trong các cuộc biểu tình ở Minneapolis. Nhưng nó không che giấu một tweet từ các ayatollah Iran kêu gọi vũ trang kháng chiến ở Israel.

Điều này - theo nhiều người cánh hữu - chứng tỏ tiêu chuẩn kép của Twitter.

Những ví dụ như vậy đã nhiều lần được đưa ra trong phiên điều trần quốc hội vào tháng 7, nơi các ông sếp của Google, Facebook, Apple và Amazon đã được kiểm tra chéo.

"Tôi sẽ nói thẳng thừng", nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Jordan nói. "Các công ty Công nghệ lớn muốn làm bất lợi cho những người bảo thủ."

Đây là điều mà Tổng giám đốc của các công ty đã phủ nhận.

Nhưng điều chắc chắn đúng là một số công ty gần đây đã điều tiết nội dung nhiều hơn.

Khi làm như vậy, họ đang vật lộn với những vấn đề mà các biên tập viên báo chí phải đối mặt hàng ngày: những gì nên và không nên đăng tải?

Quần chúng Mỹ nghĩ gì?

Một cuộc khảo sát từ Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện trong tháng 8 chỉ ra rằng 90% đảng viên Cộng hòa tin rằng các trang mạng xã hội kiểm duyệt các quan điểm chính trị. Khoảng 59% đảng viên Dân chủ có cùng quan điểm.

Vậy họ có lý không?

Một trong những chỉ trích của Đảng Cộng hòa với mạng xã hội là các thuật toán của nó đẩy nội dung bảo thủ xuống. Nhưng điều đó không được chứng minh bằng dữ liệu của Facebook.

Dữ liệu từ CrowdTangle, một công cụ thông tin công cộng do Facebook sở hữu, tổng hợp các bài đăng phổ biến nhất mỗi ngày trên Facebook. Vào bất kỳ ngày nào, dữ liệu cho thấy, 10 bài đăng chính trị phổ biến nhất được thống trị bởi các nhà bình luận thiên tả như Dan Bongino và Ben Shapiro, cùng với các bài đăng của Fox News và Tổng thống Trump.

Trang Facebook của ông Trump có 32 triệu người theo dõi, gấp gần 10 lần so với đối thủ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử vào tháng tới, Joe Biden.

Nếu cáo buộc là Facebook đàn áp nội dung cánh hữu, thì dường như Facebook đang không làm điều này tốt lắm.

Vậy, thì có phải nội dung cánh hữu trên thực tế đang được ưa chuộng hơn nội dung của cánh tả?

Sự việc không đơn giản như vậy.

"Tôi nghĩ rằng thật sai lầm khi nhìn nhận việc này như một khuynh hướng cánh hữu so với cánh tả.'' Siva Vaidhyanathan, giáo sư nghiên cứu truyền thông tại Đại học University of Virginia, nói.

"Xu hướng là các nền tảng có thành kiến với nội dung tạo ra cảm xúc mạnh mẽ."

Ông nói rằng trong khi "một số bài đăng khá cực đoan của cánh hữu" đã được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội ở Mỹ, sự phổ biến của chúng không phải là bằng chứng về việc các nền tảng đang bị sự thiên vị cấu trúc.

"Ở Mexico, bạn có thể thấy một sự sắp xếp hoàn toàn khác về những gì được quảng bá," ông nói thêm.

Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào những tin gì bị kìm hãm, bạn có thể thấy tại sao nhiều người từ cánh phải có thể có những bài đăng bị điều tiết nhiều hơn những người bên cánh trái.

Chẳng hạn, hầu như không có đảng viên Dân chủ nào tuyên bố những phiếu qua đường bưu điện bị gian lận.

Nhưng Tổng thống Trump và nhiều thành viên Đảng Cộng hòa nói vậy.

Facebook có chính sách dán nhãn các tuyên bố về gian lận cử tri. Công ty này lập luận rằng họ đang cố gắng giải quyết những thông tin sai lệch có thể làm xói mòn niềm tin vào hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ.

Mặc dù vậy, đảng Cộng hòa bị ảnh hưởng nhiều hơn.

UserPostedImage

Mark Zuckerberg đã bị một số người chỉ trích vì từ chối xóa một số bài đăng của Trump

Hãy xét một vấn đề khác - Black Lives Matter.

Giám đốc Facebook Mark Zuckerberg công khai tuyên bố ông ủng hộ phong trào này. Trang Facebook Black Lives Matter chỉ có hơn 740.000 người theo dõi.

Tuy nhiên, một trang Facebook khác có tên Blue Lives Matter có gần 2,3 triệu người theo dõi. Nó nhằm mục đích hỗ trợ cảnh sát và đẩy lùi câu chuyện "chống cảnh sát".

Nhóm này đã bị chỉ trích vì chiếm đoạt tên BLM - và bị buộc tội phân biệt chủng tộc, điều mà người sáng lập nhóm Christopher Berg phủ nhận.

Ông Berg tin rằng Facebook có thành kiến ​​với những tiếng nói bảo thủ. Điều đó có thể đúng không khi xem xét mức độ phổ biến của trang?

"Tôi sẽ không xem xét số lượng người theo dõi và phạm vi tiếp cận. Tôi sẽ xem xét những thứ đằng sau hậu trường, rằng các cá nhân có thể ảnh hưởng đến ... những thứ như hủy quảng cáo của một trang", ông Berg nói với tôi.

Đây là khi Facebook đánh giá một trang đã vi phạm quy tắc của nó và ngăn nó kiếm tiền từ quảng cáo và đăng ký.

Ông Berg tin rằng đây là một kiểu thiên vị ít cảm nhận được hơn, và một số trang cánh hữu dễ bị ảnh hưởng hơn.

Nhưng nghi ngờ của ông ta thật khó chứng minh. Facebook không công bố danh sách các trang mà họ đã có các biện pháp giới hạn.

Còn Twitter thì sao?

Twitter là một ''con thú'' rất khác với Facebook.

Ở nền tảng này chỉ một số ít người dùng thường xuyên đăng nội dung của riêng họ.

Và một nghiên cứu của Pew tuần trước cho thấy 70% số người lớn tuổi đăng tweet ở Hoa Kỳ là đảng viên Dân chủ.

Điều này khiến Twitter trông có vẻ là một nền tảng cấp tiến, nhưng một lần nữa rất khó để chứng minh rằng nó có thành kiến với những người bảo thủ.

Hãy lấy Covid-19 làm ví dụ.

Đúng là Twitter đã hành động trên các tweet của ông Trump nhiều hơn của ông Biden. Ví dụ: nó đã chặn một bài đăng của Trump nói rằng bệnh cúm nguy hiểm hơn Covid.

Đúng là Twitter đã hành động trên các tweet của ông Trump nhiều hơn của ông Biden. Ví dụ: nó đã chặn một bài đăng của Trump cho thấy rằng bệnh cúm nguy hiểm hơn Covid.

Nhưng đồng thời, các nghiên cứu khoa học cho thấy ông Trump có nhiều khả năng lan truyền thông tin sai lệch xung quanh Covid.

Trên thực tế, một nghiên cứu từ Đại học Cornell cho rằng tổng thống là động lực lớn nhất của việc loan tin sai lệch về Covid.

Vì vậy, có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi ông Trump bị những người kiểm duyệt Twitter nhắm vào nhiều hơn.

Thế kẹt của mạng xã hội

Đây chính là lý do tại sao các công ty truyền thông xã hội không muốn phải kiểm duyệt nội dung trên nền tảng của họ. Ngay sau khi bạn bắt đầu quyết định những gì có thể và không thể được xuất bản, bạn bắt đầu thực hiện các quyết định dính đến chính trị.

Trên thực tế, một số đảng viên Cộng hòa coi bất kỳ hình thức tiết chế nào là một cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận.

UserPostedImage

Tổng thống Mỹ đang đe dọa loại bỏ một số biện pháp bảo vệ pháp lý cho các trên mạng xã hội

Một lệnh hành pháp được Tổng thống Trump ký hồi tháng 3 viết: "Chúng ta không thể cho phép một số lượng hạn chế các nền tảng trực tuyến chọn bài phát biểu mà người Mỹ có thể truy cập và chuyển tải trên internet."

Nói cách khác, quyết định điều tiết nội dung có thể được coi là chống phe bảo thủ về mặt triết học.

Ông Trump cũng đã nói rằng ông sẽ loại bỏ Mục 230 của Đạo luật về Khuôn phép trong Giao tiếp.

Điều này ngăn ngừa việc các công ty truyền thông xã hội phải chịu trách nhiệm về những thứ mà mọi người đăng. Nó có thể ảnh hưởng đến ngành truyền thông xã hội.

Và khi các công ty truyền thông xã hội khổng lồ tích cực hơn trong việc điều tiết nội dung - cho dù đó là chống lại QAnon, ngôn từ kích động thù địch hay bất kỳ hoạt động bị cấm nào khác - thì các cáo buộc thiên vị sẽ theo sau.

Và cũng vì những tuyên bố về sự thiên vị đó rất khó chứng minh, chúng cũng rất khó bị bác bỏ.

Đây là nơi hoàn cảnh của các công ty truyền thông xã hội hiện giờ.

Tất nhiên họ phủ nhận mọi hành động thiên vị.

Và đa số dân Mỹ không tin họ.

Edited by user Friday, October 30, 2020 12:11:00 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#14047 Posted : Friday, October 30, 2020 12:48:13 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,545
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)
Vì sao thiên tai ở miền Trung VN ngày càng trầm trọng?


22 tháng 10 2020

UserPostedImage

Có nhiều phân tích cho rằng thiên tai tại Việt Nam những năm gần đây ngày càng trầm trọng do phá rừng và làm thủy điện. Đây có phải là nguyên nhân chính?

Theo ông Vũ Thanh Ca, Khoa Môi trường, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, một báo cáo của Nhóm Công tác châu Âu về đập và lũ lụt, xuất bản năm 2010, cho thấy đập (cả thủy điện, thủy lợi và cấp nước) "đã giúp giảm nhẹ lũ lụt ở tất cả các nước châu Âu".

Tuy nhiên, mức độ giảm nhẹ lũ tùy thuộc vào dung tích hồ và quá trình vận hành hồ. Các hồ lớn, dự báo tốt để có thể xả nước trước khi lũ lụt sẽ giúp giảm rất nhiều lũ lụt ở hạ du, trong khi các hồ nhỏ thì hầu như không có khả năng giảm lũ lụt.

Thủy điện giúp giảm lũ hay tạo thêm lũ?

Việt Nam có rất nhiều hồ thủy điện được xây dựng trong những năm gần đây. Chính phủ cũng có nhiều văn bản pháp luật liên quan, quy định tiêu chuẩn xây dựng và vận hành hồ chứa, đặc biệt trong trường hợp có lũ. Theo đó, chủ đầu tư phải trình thiết kế dự án cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Riêng ở Thừa Thiên Huế, nơi vừa xảy ra vụ sụt lở đất nghiêm trọng ở Thủy điện Rào Trăng khiến 13 chiến sỹ thiệt mạng, ước tính 3 sông chính ở đây đang gánh tới 13 thủy điện.

Để làm các thủy điện này, nhiều ngàn hecta rừng phòng hộ bị phá để làm hồ. Nhiều ngọn đồi, núi bị san phẳng để làm các trạm, đường, công trình quản lý liên quan.

UserPostedImage

Mất rừng khiến tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng ở Việt Nam

Ông Nguyễn Thanh Ca cho hay rằng các hồ thủy điện ở Việt Nam được vận hành theo chuẩn quốc tế. Và dù quy trình xả lũ khác nhau nhưng có điểm chính là hồ có hai ngưỡng chính gồm 'đón lũ' và 'xả lũ'.

Tùy vào lượng mưa mà hồ xả nước theo lưu lượng nào. Khi mưa lớn kéo dài, hồ xả nước với lưu lượng bằng lưu lượng nước về hồ. Nghĩa là khi đó, lượng nước đổ về hạ lưu không có gì thay đổi so với khi không có hồ.

Nói cách khác, điều này có nghĩa "không phải thủy điện gây ra lũ". Có nhiều nghiên cứu cho thấy không có thủy điện thì lũ sẽ cao hơn rất nhiều. Bởi hồ thủy điện đã đón một lượng nước đáng kể thay vì toàn bộ lượng nước đó đổ về hạ lưu.

Tuy nhiên, ông Ca thừa nhận rằng làm hồ thủy điện gây ra muôn vàn tác động tiêu cực tới môi trường, sinh thái, làm tăng xói mòn bờ biển, và gây lũ quét nếu đập bị vỡ. Việc xây các hồ chứa kèm theo xây dựng hệ thống hạ tầng đi kèm đòi hỏi phải san đồi núi, phá rừng, điều này lại làm gia tăng lũ lụt. Do đó, ông Ca nói ông không ủng hộ thủy điện.

Những cánh rừng bị đốn hạ

Trong khi bão lũ vẫn đang hoành hành ở miền Trung, người dùng mạng xã hội truyền nhau những bức ảnh vệ tinh của Google Maps cho thấy Việt Nam gần như không còn rừng. Chỉ còn một màu xám 'rợn người' ở khu vực ngã ba Đông Dương tiếp giáp với Lào và Campuchia.

UserPostedImage

Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tình trạng phá rừng ở Việt Nam vẫn đang diễn tiến nghiêm trọng dù đã có nhiều báo cáo của phía chính phủ Việt Nam cho thấy có nỗ lực để khôi phục rừng.

Từ năm 2010 đến 2015, 300,000 ha rừng tại Việt Nam bị đốn hạ - tương đương với bốn lần diện tích thành phố New York.

Và chỉ riêng trong năm 2018, 10.000ha rừng của Việt Nam biến mất.

Huy Nguyễn, nghiên cứu viên về Quản lý thảm họa tự nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đại học Kyoto công bố trên Facebook những bức ảnh vệ tinh cho thấy diện tích rừng Việt Nam bị mất trong 20 năm qua.

Theo ông Huy Nguyễn, khi phân tích các bản đồ vệ tinh được chụp liên tục từ năm 2000 đến nay và sử dụng phương pháp tách các lớp ảnh, chạy time-lapse thì "không thể không sốc với diện tích rừng bị mất".

"Sự thật là chúng ta đã mất đi lớp thực bì vô cùng quan trọng là các khu rừng nguyên sinh phía Đông Trường Sơn, Tây Trường Sơn, Khu vực Tây Nguyên và cả phần rừng bên Lào và Campuchia vốn rất quan trọng trong điều hòa khí hậu của Việt Nam."

UserPostedImage

"Những diện tích rừng nguyên sinh bị mất đi (diện tích có màu đỏ trong các bản đồ) được thay thế bằng diện tích trồng cây công nghiệp (cao su, cà phê, tiêu, điều, chuối, và đặc biệt là trồng keo lấy gỗ) đã biến các rừng hỗn giao thành rừng độc canh loài. Bản chất các rừng này không có chức năng giữ nước và điều hòa khí hậu. Chúng chỉ ngốn nước và ngốn rất nhiều nước."

"Chúng làm tụt mạch nước ngầm, hoặc mất đi vĩnh viễn mạch nước ngầm vì con người phải khoan giếng để lấy nước tưới cho chúng. Việc gia tăng diện tích rừng sản xuất, diện tích cây công nghiệp đã đẩy Việt Nam vào hoàn cảnh khủng hoảng nước hiện tại và tương lai."

Hậu quả là khí hậu bị nóng lên, và sẽ còn nóng hơn nữa. Do không còn lớp thực bì nên gió Tây Nam dễ dàng vượt qua dãy Trường Sơn, vào Việt Nam, gây nên nắng nóng kéo dài và khô hạn, đặc biệt ở miền Trung.

Nhưng đến mùa mưa thì lại có nguy cơ lũ lụt nhiều hơn và nghiêm trọng hơn do rừng nguyên sinh mất, không thể giữ nước được nữa, ông Huy Nguyễn phân tích.

nguon BBC

Bầu cử Mỹ 2020: Trump và Biden đấu tay đôi
ở bang chiến địa Florida


53 phút trước

UserPostedImage

Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden đã tổ chức các cuộc đấu tay đôi ở tiểu bang đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử là Florida.

Ông Biden nói với người ủng hộ: "Các bạn nắm quyền. Nếu Florida thành màu xanh [Đảng Dân chủ], cuộc bầu cử kết thúc"

Ăn mừng những con số kinh tế tăng vọt, ông Trump, đảng viên Đảng Cộng hòa, nói về đối thủ của mình: "Ông ấy sẽ nhốt bạn lại."

Chỉ còn năm ngày nữa là đến ngày bầu cử, ông Biden đã dẫn đầu vững chắc trên toàn quốc trong các cuộc thăm dò dư luận.

Nhưng lợi thế của ông có vẻ ít được đảm bảo hơn ở các bang chiến địa, chẳng hạn như Florida, nơi sẽ quyết định cuối cùng ai sẽ vào Nhà Trắng.

Hơn 81 triệu người đã bỏ phiếu, 52 triệu người trong số đó bỏ phiếu qua đường bưu điện, lập kỷ lục tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất trong hơn một thế kỷ qua ở Mỹ.

UserPostedImage

Trump cảnh báo về suy thoái dưới thời Biden "lóng ngóng"

Tại cuộc mít tinh hôm thứ Năm ở Tampa, ông Trump đã tiết lộ về dự báo liên bang mới rằng nền kinh tế Mỹ đã phục hồi với tốc độ chưa từng có 33,1% hàng năm trong quý gần nhất, sau mức giảm kỷ lục 31% trong ba tháng trước đó do virus corona.

Florida là một nơi buộc phải thắng của Trump và một cuộc thăm dò quan trọng cho thấy ông Trump chỉ kém Biden 1.4 điểm, cho thấy một cuộc rượt đuổi sát nút.

Tại một cuộc mít tinh ngoài trời kéo dài 100 phút, ông Trump nói với hàng nghìn người, trong đó có nhiều người chen chúc nhau mà không đeo khẩu trang rằng: "Kế hoạch của Joe Biden là phong tỏa trừng phạt. Hắn ta sẽ nhốt bạn lại".

"Hãy nhìn xem, chúng ta được so sánh với châu Âu," tổng thống lưu ý. "'Đức đang làm rất tốt, Pháp đang làm rất tốt, mọi người đang làm rất tốt." Không, họ đang làm không tốt. "

Khi nhấn mạnh người châu Âu là đồng minh, ông tiếp tục nói: "Số ca nhiễm đang tăng đột biến, họ đang đóng cửa, họ đang phong tỏa.

"Tôi không đồng ý với điều đó vì chúng ta sẽ không bao giờ đóng cửa nữa. Chúng ta đã đóng cửa, chúng ta đã hiểu về căn bệnh này và giờ chúng ta đang mở lại để kinh doanh."

Tổng thống được Đệ nhất phu nhân Melania Trump giới thiệu, một sự việc hiếm hoi trong chiến dịch tranh cử này. Bà đã nhận được sự tán thưởng lớn nhất khi phát biểu: "Chúng ta là một đất nước của hy vọng, không phải đất nước của sợ hãi và yếu nhược, và chúng ta có một nhà lãnh đạo thể hiện điều đó mỗi ngày."

Ông Trump dự kiến ​​sẽ đến một bang quan trọng khác như Bắc Carolina, vào tối thứ Năm, nhưng sự kiện đó ở Fayetteville đã bị hủy vì thời tiết xấu từ cơn bão nhiệt đới Zeta trong khu vực.

Theo báo cáo, cơn bão đã làm gián đoạn việc bỏ phiếu sớm ở một chiến trường bầu cử khác, Georgia, gây tình trạng cắt điện ở một số khu vực bầu cử và làm đổ cây khiến các điểm bỏ phiếu di động bị chặn.

Ông Trump - người đã mở đầu tháng này bằng việc nhập viện vì virus corona - đang thăm 10 bang trong tuần cuối cùng của chiến dịch và sẽ tổ chức 11 cuộc mít tinh trong hai ngày cuối cùng, một quan chức vận động chiến dịch cho biết.

Tổng thống hy vọng rằng các phương tiện truyền thông đưa tin về các cuộc mít tinh của ông sẽ lấp chỗ cho sự thâm hụt trong chi tiêu quảng cáo, do quỹ vận động tranh cử của ông hiện bị hạn chế.

Chỉ riêng tại Florida, theo công ti thống kê số liệu quảng cáo trực tuyến Kantar / CMAG, ông Biden và các đồng minh đã chi tiền mạnh gấp 3 lần Trump

Nhưng trong một sự ủng hộ đầy tiềm năng cho ông Trump, vào thứ Năm, ông đã giành được một đồng thuận hiếm hoi từ một người nổi tiếng người Mỹ gốc Phi, rapper Lil Wayne, người dường như hậu thuẫn cho ông.

Bỏ qua Twitter tin, 1

Just had a great meeting with @realdonaldtrump @potus besides what he’s done so far with criminal reform, the platinum plan is going to give the community real ownership. He listened to what we had to say today and assured he will and can get it done. 🤙🏾 pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf
— Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) October 29, 2020
Cuối Twitter tin, 1

Biden: Trump đã 'bỏ cuộc'

Trong lần xuất hiện dài 23 phút, ông Biden đã phát biểu tại một cuộc mít tinh dạng ngồi trong xe tại một trường cao đẳng ở Hạt Broward, phía bắc Miami, vào thứ Năm.

"Tôi bỏ lỡ cơ hội để đi xung quanh và bắt tay với tất cả các bạn, nhưng chúng tôi đã quyết định cách đây ít lâu rằng chúng tôi sẽ cố gắng có tinh thần trách nhiệm," ông nói.

Ông cảm ơn những người tham dự, nhiều người trong số họ đã ngồi trong xe của mình để tránh sự lây lan Covid-19, vì họ đã đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội.

UserPostedImage

Joe Biden ở Florida

Ông Biden gạt bỏ cuộc mít tinh của ông Trump ở phía bên kia tiểu ban, cho đó là một sự kiện "siêu lây nhiễm".

Ông nói: "Donald Trump đã từ bỏ cuộc trước đại dịch virus corona. Hoa Kỳ hiện đang chứng kiến ​​một tỷ lệ lây nhiễm kỷ lục, và gần chín triệu ca nhiễm được xác nhận.

Ông Biden hối thúc ban hành lệnh đeo khẩu trang toàn quốc, nhấn mạnh rằng: "Đây không phải là một tuyên bố chính trị, mà là một trách nhiệm ái quốc, vì Chúa!".

Đảng Dân chủ cho biết ông Biden sẽ không đóng cửa đất nước nếu trở thành tổng thống, dù ông không loại trừ điều đó trong cuộc tranh luận tổng thống cử vào tuần trước.

Ông Biden mô tả đối thủ của mình là "một người biết rằng cách duy nhất để giành chiến thắng là khi ông ta chia rẽ chúng ta về chủng tộc, quốc tịch, nguồn gốc quê nhà, giới tính".

Ông nói thêm: "Nghe này, mọi người đều biết Donald Trump là ai. Chúng ta phải cho hắn thấy chúng ta là ai."

Ông Biden cũng thuyết phục trực tiếp tới các cử tri gốc Tây Ban Nha, khi các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump đang có lợi với người Latinh, một khối bỏ phiếu quan trọng ở Florida và các bang chiến địa khác như Nevada.

"Tổng thống Trump không thể thúc đẩy dân chủ và nhân quyền cho người dân Cuba hay người dân Venezuela, vì vấn đề đó, khi ông ấy đã ca ngợi rất nhiều người chuyên quyền trên khắp thế giới", ông Biden nói.

Ông Trump nhanh chóng đáp trả trên Twitter, nói rằng: "Các đối thủ của chúng tôi muốn biến Mỹ thành Cộng sản Cuba hoặc Xã hội chủ nghĩa Venezuela".

Vào thứ Sáu, hai đối thủ sẽ tổ chức một trận mít tinh 'so găng' khác, lần này là ở Minnesota. Đây là một trong số ít các bang miền Trung Tây đã bỏ phiếu cho Hillary Clinton vào năm 2016 và tổng thống hy vọng sẽ lật ngược tình thế trong lần này.

Ông Biden cũng sẽ vận động tranh cử ở Wisconsin và Iowa vào thứ Sáu. Vào thứ Bảy, ông sẽ tổ chức một cuộc mít tinh chung ở Michigan với cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, người đã chọn ông Biden làm phó tổng thống trong nhiệm kỳ của mình.


Edited by user Friday, October 30, 2020 1:08:54 AM(UTC)  | Reason: Not specified

linhphuong  
#14048 Posted : Saturday, October 31, 2020 9:41:03 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,354

Thanks: 327 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)
Tin Tong Hop

Tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục Pháp về vụ thảm sát
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà thành phố Nice


Đặng Tự Do

29/Oct/2020

Ngay sau khi hay tin về vụ thảm sát kinh hoàng tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà thành phố Nice, Hội Đồng Giám Mục Pháp đã đưa ra một thông cáo báo chí.

Nguyên bản tiếng Pháp có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Paris, ngày 29 tháng 10 năm 2020

Dù đau đớn, chúng ta hãy trực diện với mối đe dọa nguy hiểm và mù quáng này

Vụ thảm sát xảy ra sáng nay trong Vương Cung Thánh Đường Đức Bà thành phố Nice khiến Hội Đồng Giám Mục Pháp chìm trong nỗi buồn vô hạn. Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng đến các nạn nhân, những người bị thương, gia đình và những người thân yêu của họ.

Chính vì hiện diện bên trong Vương Cung Thánh Đường mà những anh chị em này đã bị tấn công, và sát hại. Họ đại diện cho một biểu tượng mà người ta muốn phá hủy. Những vụ giết hại như thế này nhắc nhở chúng ta về cuộc tử đạo của Cha Jacques Hamel.

Trước những hành vi khủng khiếp này, toàn bộ đất nước của chúng ta bị ảnh hưởng. Cuộc khủng bố này nhằm mục đích gieo rắc sự lo lắng trong toàn xã hội chúng ta. Điều cấp bách là phải tận diệt chứng hoại thư này cũng cấp bách không kém là phải tái khám phá tình huynh đệ không thể thiếu, là điều sẽ giữ cho tất cả chúng ta có thể đứng thẳng khi đối mặt với những mối đe dọa này.

Bất chấp nỗi đau đang chụp xuống trên chúng ta, những người Công Giáo không chịu khuất phục trước nỗi sợ hãi và cùng với cả dân tộc, chúng ta sẵn sàng đối mặt với mối đe dọa nguy hiểm và mù quáng này.

Bất cứ nơi nào có thể, hồi chuông báo tử tại các nhà thờ Pháp sẽ vang lên vào lúc 3 giờ chiều hôm nay. Người Công Giáo được mời gọi đến cầu nguyện cho các nạn nhân.

Anh chị em giáo dân bị thảm sát tại Vương Cung Thánh Đường
thành phố Nice là những ai?


Thế Giới Nhìn Từ Vatican

29/Oct/2020

http://vietcatholic.net/News/Html/261695.htm

1. Các nạn nhân trong vụ thảm sát tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà thành phố Nice là những ai?

Một trong những nạn nhân đã được xác định là ông từ Nhà thờ Đức Bà thành phố Nice, Vincent L., 55 tuổi và là cha của hai cô con gái. Ông đã phục vụ Vương Cung Thánh Đường trong 10 năm qua.

Người Công Giáo ở Nice nhớ đến Vincent vì sự phục vụ tận tụy của ông đối với Giáo hội. Cha Jean-Louis Giordan, nguyên cha sở của Vương Cung Thánh Đường, nói với Vatican News rằng lần đầu tiên ngài tuyển dụng Vincent làm ông từ của Vương Cung Thánh Đường là cách đây một thập kỷ.

Một người quen thuộc với Vương Cung Thánh Đường nói với nhật báo Le Parisien của Pháp: “Anh ấy không chỉ là một ông từ giúp việc. Anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều cho vị linh mục đã lớn tuổi. … Anh ấy là một người khéo tay. Những ngọn nến luôn được thắp sáng rực rỡ… Anh ấy rất kín đáo và rất hiệu quả. Anh ấy không nói nhiều. Anh ấy đã hành động rất khiêm nhường và kính trọng. Anh ấy là người đầu tiên chúng tôi nghĩ đến khi hay tin về vụ tấn công này.”

Cha Gil Florini, cha sở của nhà thờ Saint-Pierre-d'Arène-de-Nice, nói với tờ Le Figaro: “Anh ấy là một người đàn ông chừng mực, theo nghĩa tốt của từ đó: tốt bụng, cởi mở”.

Nạn nhân thứ hai là một người phụ nữ đến cầu nguyện.

Theo báo cáo của một công tố viên Pháp, nạn nhân thứ hai là một phụ nữ 60 tuổi, đến cầu nguyện tại Vương Cung Thánh Đường vào sáng ngày 29 tháng 10.

Tờ Le Figaro đưa tin rằng bà được phát hiện đã chết với cổ họng bị cắt, “gần như bị chặt đầu”, gần chỗ để nước thánh bên trong nhà thờ.

Công tố viên chống khủng bố quốc gia Jean-François Ricard cho biết bà đã chết bởi một “một vết chém sâu trong cổ họng nhằm chặt đứt đầu.”

Nạn nhân thứ ba là một người mẹ. Truyền thông Pháp xác định nạn nhân thứ ba là một người mẹ 44 tuổi, đã bị tấn công bên trong nhà thờ và được tường thuật là đã cố chạy ra ẩn náu trong một quán cà phê gần đó, nơi cô chết vì vết đâm. Theo kênh tin tức truyền hình Pháp BFMTV, một nhân chứng đã nghe cô ấy nói: “Hãy nói với gia đình tôi rằng tôi yêu mến họ” trước khi cô ấy chết.

Ngoài những người thiệt mạng trong vụ tấn công, cảnh sát báo cáo rằng còn có những người khác bị thương trong Vương Cung Thánh Đường.

Tên hung thủ.

Cảnh sát Pháp cho biết họ đã bắt giữ thủ phạm, được xác định là Brahim Aouissaoui, 21 tuổi. Hắn ta được cho là đã đến đảo Lampedusa của Ý, sau đó đã đến Pháp. Aouissaoui bị cảnh sát bắn bị thương và được đưa đến bệnh viện.

Source:Catholic News AgencyNice basilica terrorist attack: Who were the victims?

2. Tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục Pháp về vụ thảm sát tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà thành phố Nice

Ngay sau khi hay tin về vụ thảm sát kinh hoàng tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà thành phố Nice, Hội Đồng Giám Mục Pháp đã đưa ra một thông cáo báo chí.

Nguyên bản tiếng Pháp có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Paris, ngày 29 tháng 10 năm 2020

Dù đau đớn, chúng ta hãy trực diện với mối đe dọa nguy hiểm và mù quáng này

Vụ thảm sát xảy ra sáng nay trong Vương Cung Thánh Đường Đức Bà thành phố Nice khiến Hội Đồng Giám Mục Pháp chìm trong nỗi buồn vô hạn. Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng đến các nạn nhân, những người bị thương, gia đình và những người thân yêu của họ.

Chính vì hiện diện bên trong Vương Cung Thánh Đường mà những anh chị em này đã bị tấn công, và sát hại. Họ đại diện cho một biểu tượng mà người ta muốn phá hủy. Những vụ giết hại như thế này nhắc nhở chúng ta về cuộc tử đạo của Cha Jacques Hamel.

Trước những hành vi khủng khiếp này, toàn bộ đất nước của chúng ta bị ảnh hưởng. Cuộc khủng bố này nhằm mục đích gieo rắc sự lo lắng trong toàn xã hội chúng ta. Điều cấp bách là phải tận diệt chứng hoại thư này cũng cấp bách không kém là phải tái khám phá tình huynh đệ không thể thiếu, là điều sẽ giữ cho tất cả chúng ta có thể đứng thẳng khi đối mặt với những mối đe dọa này.

Bất chấp nỗi đau đang chụp xuống trên chúng ta, những người Công Giáo không chịu khuất phục trước nỗi sợ hãi và cùng với cả dân tộc, chúng ta sẵn sàng đối mặt với mối đe dọa nguy hiểm và mù quáng này.

Bất cứ nơi nào có thể, hồi chuông báo tử tại các nhà thờ Pháp sẽ vang lên vào lúc 3 giờ chiều hôm nay. Người Công Giáo được mời gọi đến cầu nguyện cho các nạn nhân.

Người Công Giáo bỏ phiếu cho Trump có phải chỉ vì vấn đề duy nhất là chống phá thai


Vũ Văn An

28/Oct/2020

Nữ tu Simone Campbell là người 2 lần tham dự tích cực đại hội Đảng Dân Chủ chính thức đề cử ứng cử viên tổng thống năm 2016 và năm 2020. Dù tầm cỡ bà không thể so sánh với Đức Hồng Y Dolan của New York, nhưng sự tham dự tích cực liên tiếp hai lần của một nhà hoạt động xã hội đã có những đóng góp đáng kể trong 16 năm qua được Đảng Dân Chủ đánh giá cao.

Theo National Catholic Reporter, Bà vốn đứng đầu nhóm tranh đấu xã hội gọi là Các Nữ Tu Trên Xe Búyt từ năm 2004. Nhưng nhóm này được thành lập từ năm 1971 với mục tiêu tranh đấu: bảo vệ môi trường, giảm nghèo và chống đối chiến tranh Việt Nam.

Ngày 20 tháng 10 vừa qua, bà tuyên bố rời vai trò lãnh đạo nhóm. Tuy nhiên, sẽ chỉ rời chức vụ vào tháng 3 năm 2021, vẫn còn dư thì giờ để vận động cho liên danh Biden-Harris, liên danh mà bà cho rằng tranh cử với nhiều vấn đề tích cực, không như liên danh Trump-Pence chỉ mạnh về một vấn đề duy nhất là chống phá thai.

Bà nói với National Catholic Reporter rằng năm 2016, hội đồng quản trị nhóm dự định để bà rời vai trò lãnh đạo vào năm 2018. Nhưng việc bầu Donald Trump làm tổng thống đã thay đổi kế hoạch ấy. “Tôi không thể rời chức vụ. Điều ấy bất khả”. Bà nói như thế, rất tự hào trở thành công cụ chính trị.

National Catholic Reporter vì thế viết rằng “dù Mạng Lưới tránh không ủng hộ các ứng cử viên đặc thù trong các cuộc bầu cử trước đó, năm nay, họ phát động một chiến dịch chuyên biệt nhắm vào Trump vì đã không nhất quán với các giá trị Công Giáo. Một chủ trương chính trong các sứ điệp của họ là khuyến khích người Công Giáo trở thành các cử tri của nhiều vấn đề chứ không chỉ chuyên chú vào việc phá thai”.

Cách nhìn người Công Giáo ủng hộ Trump như các cử tri chỉ chuyên chú vào một vấn đề duy nhất là chống phá thai cũng đã được ít nhất hai Giám Mục Hoa Kỳ chia sẻ là Đức Cha Mark J. Seitz của El Paso, Texas và Đức Cha McElroy của San Diego, California.

Về Đức Cha Seitz, ta có bài “Bishop Seitz: Single-issue voting has corrupted Christian political witness”. Về Đức Cha McElroy, ta có bài “Bishop McElroy: Abortion is a pre-eminent issue for Catholics. But not the only one”. Cả hai bài đều đăng trên tạp chí America của các Cha Dòng Tên Hoa Kỳ, một tạp chí hết lòng vận động cho liên danh Biden-Harris. Và cả hai Giám Mục đều là Giám Mục của các giáo phận ở biên giới Mỹ - Mễ Tây Cơ, nơi có bức tường ngăn cách mà nhìn từ phía nào cũng là để ngăn chặn di dân “không có giấy tờ”.

Nhưng cả Campbell lẫn Seitz và McElroy đều cho rằng họ không chỉ nhìn bức tường mà thôi. Họ nhìn nhiều điều khác. Và họ lên mặt dạy đời đừng chỉ nhìn một điều.

Thậm chí khi đề cập đến hai điểm yếu của liên danh Biden-Harris là ủng hộ phá thai và châm ngòi cho các cuộc tranh luận về các vấn đề vốn được hiến pháp che chở về tự do tôn giáo, Đức Cha Seitz cũng đổ lỗi cho tầm nhìn “một vấn đề” của người Công Giáo. Chúng là những “phát súng ngược” (backfire) đối với tầm nhìn này.

Thực ra, người Công Giáo ủng hộ Trump có phải là các cử tri chỉ chuyên chú vào một vấn đề duy nhất là phá thai hay không? Xin trả lời ngay là không. Chính Đức Cha McElroy, trong bài báo trên, cũng phải thú nhận rằng “Thảm kịch đối với các cử tri Công Giáo, những người vốn là tín hữu và coi trọng đức tin của mình, là, vào lúc này, cơ cấu đảng phái của nền chính trị Hoa Kỳ đã tuyệt đối chia giáo huấn Công Giáo thành hai nhánh. Có một số vấn đề, nói chung, Đảng Cộng Hòa đại diện cho giáo huấn của Giáo Hội tốt hơn nhiều: phá thai là một, trợ tử, nhiều vấn đề về tự do tôn giáo. Và rồi có một số vấn đề trong đó Đảng Dân Chủ [đại diện cho giáo huấn của Giáo Hội]: thay đổi khí hậu, các vấn đề nghèo đói và phân biệt chủng tộc”.

Quả thực ngoài vấn đề chống phá thai ra, người Công Giáo còn ủng hộ những ai, theo họ, tích cực bênh vực tự do tôn giáo, bênh vực quan điểm đứng đắn nhất về định nghĩa hôn nhân và gia đình, bênh vực quyền được chọn hình thức giáo dục thích đáng cho con cái họ. Và trên thực tế, trong đời thực của họ, họ là những người thực sự bênh vực và đấu tranh cho người nghèo, người bị xã hội đẩy qua bên lề, thăng tiến phẩm giá họ... Đức ái của họ bao trùm tất cả mọi người. Những người như Nữ tu Campbell, miệng luôn tự hào về công lý xã hội, thực tế không biết có thực sự giúp đỡ về mọi mặt kể cả nuôi ăn, cung cấp chỗ ở và phương tiện sống cho người nghèo bằng một hội viên của Hội Hiệp Sĩ Columbus hay không. Khi quyền lợi người nghèo bị chà đạp, họ không ngần ngại đứng về phía người nghèo để tranh đấu dù chống lại những người được họ bầu lên.

Về tự do tôn giáo, Đức Tổng Giám Mục Aquila của Denver từng cho rằng “tự do tôn giáo nằm trên lá phiếu của bạn” (VietcatholicNews, 28/Sep/2020) và “nay là lúc để chúng ta đứng lên giành chỗ đứng cho niềm tin Công Giáo trong đời sống công cộng”. Biden tự hào là người Công Giáo ngoan đạo, lần tràng hạt hằng ngày, nhưng có lúc nào ông lên tiếng phản đối những kẻ đốt phá nhà thờ, đập phá ảnh tượng Thánh, tấn công các linh mục chưa. Những tiểu bang Hoa Kỳ nặng tay nhất với việc thực hành đạo của người Công Giáo nhân dịp Covid-19 do Cộng Hòa hay Dân Chủ lãnh đạo?

Đức Tổng Giám Mục Aquila cho rằng những cuộc tấn công gần đây “nhằm nhục mạ và gạt người Công Giáo ra bên ngoài xã hội và tăng ảnh hưởng của những người không chấp nhận thiết kế của Thiên Chúa dành cho bản chất con người”.

Thành thử, trong cuộc bầu cử sắp tới, theo Đức Tổng Giám Mục Aquila, quan tâm hàng đầu của người Công Giáo là: ai sẽ bảo vệ sự sống con người ở mọi giai đoạn [không phải chỉ ở giai đoạn sắp sinh]? Ai sẽ bảo vệ hôn nhân tự nhiên và gia đình? Và cuối cùng, ai sẽ bảo vệ tự do tôn giáo, bảo vệ lương tâm và quyền của con người được sống theo đức tin của họ trong mọi lĩnh vực xã hội?”.

Như thế, người Công Giáo ủng hộ Trump đâu phải chỉ có một vấn đề duy nhất để xem xét. Với họ, như Đức Tổng Giám Mục Aquila viết, “Không thể là một người Công Giáo tốt mà lại ủng hộ việc phá thai hoặc hỗ trợ tự tử, cổ vũ tình dục không tự nhiên, hoặc tìm cách đẩy những người có đức tin ra khỏi nơi công cộng. Những người làm như vậy – dù là Công Giáo hay không - đang giúp làm rỗng nền văn hóa”.

Trong cuộc phong vấn của Sebastian Gomes đăng trên America ngày 19 tháng 10, 2020, Tiến sĩ George Weigel cho hay cử tri Công Giáo không phải chỉ quan tâm đến một vấn đề duy nhất, trái lại họ quan tâm đến nhiều vấn đề: vấn đề phá thai, vấn đề hôn nhân tự nhiên, vấn đề được thi hành trọn vẹn tự do tôn giáo, tự do lương tâm không phải tham gia một số sinh hoạt bị coi là xâm phạm đến các xác tín trong lương tâm của họ.

Ông nhấn mạnh đến tự do tôn giáo khi nhận định rằng “Các cử tri Công Giáo nên cân nhắc không những các ứng cử viên tổng thống cá thể mà cả những gì đảng của họ, cương lĩnh và chính phủ của họ sẽ làm để bảo vệ hoặc xâm hại tự do tôn giáo”.

Theo ông, điều bất hạnh là cương lĩnh Dân Chủ năm 2020 “là một đe dọa thực sự cho tự do tôn giáo. Nó đe dọa tẩy bỏ tự do tôn giáo và rút gọn nó vào việc chọn lựa lối sống bản thân hơn là coi tự tôn giáo như một vấn đề bảo vệ các chuyên gia, thí dụ bác sĩ, y tá, các người cung cấp việc chăm sóc sức khỏe khỏi bị luật pháp đòi phải thực hiện các hành động bị coi là vô luân cách trầm trọng”.

Phò sinh là phò nhiều thứ quyền căn bản khác

Phe ủng hộ Dân Chủ và do đó liên danh Biden-Harris cố tạo hình ảnh méo mó cho người Công Giáo khi gọi họ là các cử tri của một vấn đề duy nhất đó là chống phá thai. Nữ tu Bác sĩ Deirdre "Dede" Byrne từng đã điều chỉnh lối tô vẽ ấy khi cho rằng người Công Giáo phò sinh chứ không chỉ chống phá thai. Họ phò sinh ở mọi giai đoạn của cuộc sống từ lúc tượng thai tới lúc chết tự nhiên. Dĩ nhiên, họ cảm thương và đấu tranh mạnh hơn cả cho lớp người không có bất cứ phương tiện nào trong tay để tự bảo vệ khi chính người mẹ của họ quyết giết họ, đó là các trẻ chưa sinh. Không bảo vệ lớp người này là không hề có ý định tốt lành nào khi bảo vệ những người dù sao cũng có “phương tiện” để tự bảo vệ mình. Có thể để phục vụ chính quyền lợi mình khi tranh cử hay khi muốn đẩy mạnh một ý thức hệ nào đó để có chỗ đứng trong xã hội, để người đời ca ngợi, không biết được!

Tuy nhiên, nguyên việc phò sinh các em bé chưa sinh thôi cũng bao gồm nhiều vấn đề quan trọng khác. Về khía cạnh này, thiển nghĩ Đức Cha Edward Malesic có cái nhìn thấu đáo, một cái nhìn phản ảnh quan điểm của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngài là Giám Mục giáo phận Cleveland, Ohio, Hoa Kỳ. Trong thông điệp gửi giáo phận vào ngày 30 tháng 9, 2020, về cuộc bầu cử sắp tới, ngài nhắc lại quyết nghị chung của các Giám Mục Hoa Kỳ khi quả quyết rằng “đe dọa phá thai vẫn là ưu tiên nổi bật hàng đầu (preeminent) của chúng ta vì nó trực tiếp tấn công chính sự sống và vì con số sinh mạng bị hủy diệt”.

Tại sao là một ưu tiên “nổi bật hàng đầu” thì câu trích dẫn trên đã phần nào giải thích rồi, nhưng theo Đức Cha Malesic, nó còn một lý do khác: “giáo huấn nhất quán của Giáo Hội về sự ác nội tại là phá thai còn tìm cách bảo vệ mọi quyền lợi khác nữa. Chúng ta không phải là một Giáo Hội “chỉ có một vấn đề duy nhất”; có những quyền lợi cực kỳ quan trọng khác mà chúng ta phải bảo vệ, chắc chắn như thế; nhưng các quyền lợi phụ trội đó phát xuất từ và là bắt rễ từ quyền nền tảng đối với sự sống”.

Ngài nhắc lại giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II khi quả quyết rằng “Trên hết, những tiếng kêu chung, rất chính đáng đưa ra nhân danh các nhân quyền, thí dụ, quyền có sức khỏe, có nhà ở, có việc làm, có gia đình, có văn hóa, đều giả tạo và ảo tưởng nếu quyền sống, tức quyền căn bản và nền tảng nhất và là điều kiện của mọi quyền bản thân khác, không được bảo vệ một cách cương quyết” (Christifideles laici, No. 38).

Sau đó, ngài nhắc lại hướng dẫn của các Giám Mục Hoa Kỳ trong văn kiện “Forming Consciences for Faithful Citizenship”: “một cử tri Công Giáo không thể bỏ phiếu cho một ứng cử viên ủng hộ một chính sách cổ vũ một hành vi xấu từ trong nội tại, như phá thai, an tử, trợ tử, buộc công nhân hay người nghèo phải chịu các điều kiện sống dưới mức nhân bản, tái định nghĩa hôn nhân một cách vi phạm ý nghĩa yếu tính của nó, hay các hành vi kỳ thị chủng tộc, nếu ý định của cử tri là ủng hộ chủ trương đó... Đồng thời, một cử tri không nên dùng việc ứng cử viên chống đối một sự ác từ trong nội tại để biện minh cho việc dửng dưng hay không lưu ý tới những vấn đề luân lý quan trọng khác liên quan tới sự sống và phẩm giá con người”.

Căn cứ vào các vấn đề liệt kê trên thì những người ủng hộ Trump hay Đảng Cộng Hòa không hề chỉ được một cái “tick” duy nhất như Mạng Lưới đấu tranh hành lang của Nữ Tu Campbell, Giám Mục Seitz hay Giám Mục McElroy, rêu rao. Họ được nhiều cái “tick” nếu không hơn thì cũng không kém những người ủng hộ Biden. Nhưng cái “tick” bao trùm nhiều cái “tick” khác thuộc về họ chứ không thuộc những người như Campbell!

Do đó, Đức Cha Malesic kết luận rằng “khi bỏ phiếu, chúng ta không nên dửng dưng đối với các chủ trương và chính sách có thể ảnh hưởng tiêu cực tới tự do tôn giáo, làm xói mòn gia đình truyền thống, hay làm khó cho người nghèo có được giáo dục, nhà ở và chăm sóc sức khỏe thỏa đáng. Chúng ta phải thận trọng việc làm thế nào điều chỉnh hệ thống nhập cư đang bị vi phạm, giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn khắp thế giới, bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên của chúng ta, bảo vệ môi trường và cố gắng đạt được các giải pháp nhân đạo cho cuộc tranh chấp và chủ nghĩa khủng bố hoàn cầu’.

Ngài nhấn mạnh: “nhưng, xin nói rõ ràng, mặc dù có nhiều chính nghĩa được Giáo Hội của chúng ta tranh đấu cho và lớn tiếng nói tới, quyền sống phải được chúng ta dành cho một xem xét tột bậc để người ta có cơ hội bảo đảm được mọi lợi ích khác mà sự sống vốn có thể cung cấp”.

Xét cho cùng, giữa hai điều xấu, ta nên chọn điều ít xấu hơn. Và người Công Giáo không hề là các cử tri chỉ bỏ phiếu vì một vấn đề có tầm quan trọng y như mọi vấn đề khác.

Ngớ ngàng: Bạo loạn chủng tộc bùng lên kinh hoàng tại Mỹ. Hàng loạt nhà thờ bị tấn công tại Ba Lan


Thế Giới Nhìn Từ Vatican

28/Oct/2020

http://vietcatholic.net/News/Html/261573.htm

1. Bạo loạn lớn bất ngờ nổ ra tại Philadelphia có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ

UserPostedImage

Hàng trăm binh sĩ thuộc Vệ binh Quốc gia Pennsylvania đã được triển khai đến Philadelphia theo yêu cầu của thành phố, trong bối cảnh bất ổn sau vụ bắn chết một người đàn ông Da đen vào hôm thứ Hai.

Walter Wallace, 27 tuổi, đã thiệt mạng sau khi các viên chức cảnh sát đáp lại một cuộc gọi khẩn cấp vào chiều thứ Hai 26 tháng 10 ở phía Tây thành phố Philadelphia. Thị trưởng và Giám đốc sở cảnh sát thành phố đã hứa sẽ có một cuộc điều tra đầy đủ về vụ việc.

Các cuộc đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và những người biểu tình nổ ra ngay sau vụ xả súng, và cho đến nay khoảng 30 cảnh sát được cho là bị thương trong đêm đầu tiên của cuộc biểu tình. Một số lớn các cửa hàng bị cướp phá.

Tối thứ Ba 27 tháng 10, cảnh sát đã phải kêu gọi cư dân ở một số quận nhất định nên ở trong nhà đừng ra đường.

Văn phòng đối phó tình trạng khẩn cấp của thành phố đã tweet rằng:

“Sở Cảnh sát Philadelphia yêu cầu tất cả cư dân tại các Quận 12, 16, 18, 19, 24, 25 và 26 phải ở trong nhà trừ khi cần thiết lắm mới ra ngoài. Các khu vực này đang diễn ra các cuộc biểu tình lan rộng đến mức bạo lực và cướp bóc”.

Thống đốc bang Pennsylvania là ông Tom Wolf, một đảng viên đảng Dân Chủ, cho biết ông đã phải kêu gọi Vệ binh Quốc gia can thiệp.

Các quan chức cảnh sát chưa tiết lộ tên của hai cảnh sát viên đã bắn chết Wallace, nhưng cho biết các viên chức cảnh sát này đã bị ngưng việc trong khi chờ điều tra.

Thị trưởng Philadelphia Jim Kenney, cũng là một đảng viên đảng Dân Chủ, cho biết ông đã xem video cho thấy một phần của bi kịch này. Trong một tuyên bố chung với ủy viên cảnh sát thành phố, Kenney, ông nói rằng vụ việc này là một “bi kịch” và “đặt ra những câu hỏi khó, cần phải được trả lời”.

Theo tờ The Philadelphia Inquirer, vụ việc bắt đầu vào khoảng 4 giờ chiều giờ địa phương.

Shaka Johnson, luật sư của gia đình Wallace, cho biết chính gia đình đã gọi 911 để yêu cầu xe cấp cứu can thiệp vì tình trạng sức khỏe tâm thần mà Wallace đang gặp phải.

Xe cấp cứu không đến, nhưng xe cảnh sát lại xuất hiện - và khi họ đến, Wallace đang cầm một con dao.

Theo luật sư Johnson, bà vợ của Wallace nói với các viên chức cảnh sát rằng người đàn ông 27 tuổi này mắc chứng rối loạn lưỡng cực và cầu xin họ bỏ về. Video về cuộc chạm trán cho thấy một phụ nữ, được cho là mẹ của Wallace, che chắn cho người đàn ông này khi anh ta len lỏi giữa những chiếc xe hơi trên đường phố.

Trung sĩ Eric Gripp, một phát ngôn viên của cảnh sát, cho biết trong một tuyên bố rằng các viên chức cảnh sát đến hiện trường không phải theo lời yêu cầu của gia đình nhưng vì có người báo cáo một người đàn ông đang cầm một con dao đi lang thang trên đường phố. Họ ra lệnh cho Wallace bỏ vũ khí, nhưng Wallace lừ lừ “tiến về phía các cảnh sát viên”. Mỗi viên chức cảnh sát này đã bắn 7 phát đạn vào Wallace trong khi mẹ anh ta đứng gần đó.

Gripp cho biết một trong những viên chức cảnh sát đã lái xe đưa Wallace đến Trung tâm Y tế Penn Presbyterian, nơi anh ta qua đời.

Cả hai viên chức cảnh sát đều đeo máy quay phim toàn thân vào thời điểm đó, nhưng sở cảnh sát chưa công bố đoạn phim hoặc đoạn ghi âm cuộc gọi 911 từ các thành viên trong gia đình của Wallace hoặc từ những người ngoài cuộc.

“Tại sao họ không sử dụng Taser?” Cha của nạn nhân nói với tờ Inquirer. “Mẹ nó đang cố gắng xoa dịu tình hình”. Taser là súng bắn nhằm gây tê liệt nhưng không đến mức chết người.

“Nó có vấn đề về tâm thần. Tại sao phải bắn nó?”

Không một cảnh sát viên nào trong 2 cảnh sát viên có Taser.

Một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy một cảnh hỗn loạn ở giữa đường phố khi các cảnh sát viên rút súng ra, và được nhìn thấy đang lùi dần khi Wallace tiến đến với con dao trong tay trong khi một đám đông đang nhìn và quay phim.

Vài giờ sau, những cuộc biểu tình rất lớn đã nổ ra. Cảnh sát cho biết 30 cảnh sát viên đã bị thương trong các cuộc đụng độ vào cuối ngày thứ Hai và đầu ngày thứ Ba, trong đó có một nữ cảnh sát viên bị gãy chân sau khi cô bị một chiếc xe vận tải nhỏ bất ngờ tông vào. Cô ấy đã phải nhập viện; tất cả những người khác đã được điều trị vết thương và được cho về.

CBS Philly đưa tin hơn 30 người đã bị bắt trong đêm và một số cơ sở kinh doanh bao gồm hiệu thuốc, cửa hàng quần áo và nhà hàng đã bị bọn cướp nhắm đến.

Chỉ trong ngày thứ Hai 26 tháng 10, Tổng thống Trump đã có 3 cuộc vận động tranh cử tại Philadelphia. Ông Trump cố giành cho được 20 phiếu đại cử tri tại tiểu bang Pennsylvania, nơi cho đến nay vẫn là cứ điểm của đảng Dân Chủ.

Bạo loạn lớn bất ngờ nổ ra tại Philadelphia có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến số người da đen ủng hộ ông, nhưng cũng có thể giành thắng lợi cho ông nơi những người tin vào chính sách Luật Pháp và Trật Tự của ông.

Source:NPRFatal Police Shooting In Philadelphia Sparks A 2nd Night Of Protests

2. Phản ứng dữ dội của Alexandria Ocasio-Cortez đối với việc Thẩm Phán Amy Coney Barrett được Thượng Viện Hoa Kỳ xác nhận

Alexandria Ocasio-Cortez, thường được gọi là AOC, sinh ngày 13 tháng 10, 1989, khét tiếng khuynh tả. Cô ta được chú ý vì các phát biểu nông nổi và cực đoan theo một thứ chủ nghĩa mị dân nhằm kiếm phiếu.

Tiêu biểu là trong một tuyên bố được đưa ra vào hôm thứ Năm 30 tháng 7, trong đó nữ Dân biểu này của đảng Dân Chủ, đơn vị New York, cáo buộc rằng bức tượng một vị thánh Công Giáo tại điện Capitol thể hiện “chế độ gia trưởng” và một nền “văn hóa da trắng thượng đẳng”.

Bức tượng bị bà ta chỉ trích là bức tượng của Thánh Đamien, Tông đồ người cùi tại Molokai. Cha Đamien tên thật là Joseph de Veusterin, sinh ngày 3 tháng Giêng năm 1840 tại Tremelo, bên Bỉ. Ngài nổi tiếng khắp thế giới vì đã dành cả cuộc đời cho những người cùi bị đầy ra đảo Kalaupapa chỉ dành cho những bệnh nhân bệnh phong.

Tuyên bố của AOC đã bị nhiều Giám Mục Hoa Kỳ chỉ trích. Đức Cha Robert Barron, Giám Mục Phụ Tá của Los Angeles nhận xét rằng “Bức tượng mà bà ấy chọn ra, trong tất cả những bức tượng có thể, là của Thánh Đamien ở Molokai. Và tôi nghĩ tuyên bố của bà ấy thật là điên rồ và quá quắt, và tôi tự hỏi, liệu bà ấy có biết Thánh Đamien của Molokai là ai không?”

Trước những hình ảnh được chiếu trên truyền hình và trên các mạng xã hội cho thấy các phụ nữ phò phá thai khóc như cha chết mẹ mới qua đời trước Thượng Viện Hoa Kỳ tối 26 tháng 10, AOC và các thành viên “The Squad”, nghiã là “Biệt Đội” đã lên tiếng kêu gọi “Court Packing” để trước là an ủi họ, sau là kiếm phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới.

Chiến thắng của Thẩm Phán Amy Coney Barrett đã tái định hình một cách mạnh mẽ cơ quan tư pháp liên bang, tạo ra những ảnh hưởng phò sinh kéo dài hàng thế hệ. Đối phó với tình thế mới này nhiều thành viên cực đoan của đảng Dân Chủ trong nhóm “Biệt Đội” bao gồm AOC, Ilhan Omar, Ayanna Pressley và Rashida Tlaib, đã lớn tiếng yêu cầu phải mở rộng Tòa án Tối cao, đưa thêm ít nhất 6 người nữa nhằm khống chế nhóm phò sinh tại Tối Cao Pháp Viện.

Thuật ngữ báo chí gọi việc chồng chất thêm cho chật chội Tòa Án Tối Cao là ‘Court Packing’. Trò này phản ánh một thái độ ăn thua đủ bất chấp hiến pháp Hoa Kỳ.

Lời kêu gọi của nhóm “Biệt Đội” được đưa ra ngay khi Thẩm Phán Amy Coney Barrett đang tuyên thệ nhậm chức Thẩm phán Tòa án Tối cao sau khi Đảng Cộng hòa áp đảo phe đối lập Dân chủ với tỷ số 52-48 tại Thượng viện Hoa Kỳ.

Source:Sky News AustraliaAOC and fellow 'squad' members call for Supreme Court packing

3. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan phê bình những kẻ phò phá thai phá hoại các thánh lễ

Hôm 22 tháng 10, Tòa Bảo Hiến Ba Lan, ở thủ đô Varsava, đã phán quyết rằng đạo luật năm 1993 cho phép phá những bào thai khuyết tật là trái với hiến pháp quốc gia. Phán quyết này là chung kết và không thể kiện lên tòa án nào cao hơn. Theo nhiều quan sát viên, phán quyết này sẽ giảm bớt nhiều con số những vụ phá thai ở Ba Lan. Bộ y tế Ba Lan cho biết năm ngoái 2019, có 1,110 vụ phá thai hợp pháp ở nước này, phần lớn vì bào thai bị coi là khuyết tật.

Trong những ngày qua, có nhiều nhóm ủng hộ phá thai đã mang những khẩu hiệu, biểu ngữ ủng hộ phá thai, đột nhập nhiều nhà thờ trong lúc cử hành thánh lễ, để phản đối phán quyết của tòa bảo hiến.

Cùng ngày 25 tháng 10, Đức cha Gądecki, Tổng giám mục giáo phận Poznan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã ra tuyên ngôn kêu gọi những người chống đối án lệnh của tòa bảo hiến, hãy bày tỏ sự chống đối của họ một cách có thể chấp nhận được về mặt xã hội. Ngài nói: “Sự xúc phạm, bạo lực, lạm dụng các biểu ngữ, lăng mạ và làm xáo trộn các buổi lễ đã xảy ra trong những ngày gần đây, mặc dù những hành động ấy có thể giúp một số người giải tỏa cảm xúc, nhưng đó không phải là cách thức hành động đúng đắn trong một quốc gia dân chủ. Tôi bày tỏ đau buồn vì tại nhiều nhà thờ hôm nay, các tín hữu bị cản trở không được cầu nguyện và quyền tuyên xưng tín ngưỡng của họ bị tước bỏ”.

Cả nhà thờ chính tòa của Đức Tổng Giám Mục Gądecki cũng bị những kẻ phản đối chiếu cố và xúc phạm. Ngài nhấn mạnh rằng: “không phải Giáo hội là người quyết định các luật có phù hợp với hiến pháp quốc gia hay không. Về phần mình, Giáo hội không thể ngưng bảo vệ sự sống và cũng không thể không tuyên xưng rằng mỗi người phải được bảo vệ từ khi mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên”.

Source:Catholic News AgencyPolish archbishop speaks out as protesters disrupt Masses after abortion ruling

4. Dan Hitchens: Những nhận xét bất cẩn của Đức Giáo Hoàng về các kết hiệp dân sự sẽ gây hại cho Giáo Hội

Bộ phim tài liệu “Francesco” đã và đang tiếp tục gây ra những hoang mang rất lớn. Dan Hitchens, tổng biên tập tờ Catholic Herald có bài nhận định nhan đề “The Pope’s reckless words on civil unions will damage the Church”, nghĩa là “Những nhận xét bất cẩn của Đức Giáo Hoàng về các kết hiệp dân sự sẽ gây hại cho Giáo Hội”.

Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Trong một bộ phim tài liệu mới, Đức Thánh Cha Phanxicô nói về các cặp đôi đồng tính như sau: “Chúng ta phải tạo ra một luật về kết hiệp dân sự. Bằng cách đó họ được bảo đảm về mặt pháp lý.” Cũng như rất nhiều tuyên bố khác của Đức Phanxicô, tuyên bố này sẽ dẫn đến những suy đoán bất tận về ý định của ngài. Cũng sẽ có những cuộc tranh luận xem điều này có phù hợp với những tuyên bố trước đây của Vatican không, chẳng hạn như tuyên bố năm 2003 của Bộ Giáo lý Đức tin theo đó “tất cả người Công Giáo có nghĩa vụ phải phản đối việc công nhận hợp pháp các kết hiệp đồng tính luyến ái”. Phải chăng Đức Phanxicô đang tấn công các giáo lý của Giáo hội? Hay có cách đọc khéo léo nào đó có thể hiểu nổi những nhận xét của Đức Giáo Hoàng? Ví dụ, có thể ngài chỉ muốn đề cập đến một số lợi thế pháp lý nhất định – như quyền thừa kế tài sản hoặc thăm viếng người thân trong bệnh viện - có thể được cung cấp cho tất cả những người lớn, bao gồm các thành viên trong gia đình và những bạn bè sống với nhau suốt đời.

Tuy nhiên, những lời giải thích này lẽ ra phải do đích thân Đức Giáo Hoàng thực hiện, một cách chi tiết, nếu ngài thực sự muốn nêu vấn đề. Thực tế là ngài không giải thích quan điểm của mình, chính điều này là một đòn giáng mạnh vào sự mạch lạc của chứng tá Công Giáo.

Hiện tại, sự thật đơn giản là những lời nhận xét của ngài sẽ khiến cuộc sống của các tín hữu khó khăn hơn. Sẽ khó khăn hơn cho các trường học Công Giáo nào không muốn dạy về chủ thuyết tình dục mới đang được thế giới tôn vinh. Sẽ khó khăn hơn cho các chủ tiệm bánh Công Giáo bị buộc phải làm một chiếc bánh có hình cờ cầu vồng. Sẽ khó khăn hơn cho các nhân viên văn phòng Công Giáo bị buộc tham gia các khóa đào tạo về hôn nhân đa dạng. Sẽ khó khăn hơn cho những người đồng tính Công Giáo trẻ tuổi có những bạn bè xã hội không thể hiểu tại sao anh ta không muốn vượt qua cơn say tôn giáo của mình và bắt đầu hẹn hò với các bạn bè đồng tính. Sẽ khó khăn hơn cho các bậc cha mẹ Công Giáo đang cố gắng làm cho con cái của họ tin vào những lời dạy cứng rắn của Giáo hội. Tất cả họ sẽ phải đối mặt với câu hỏi khó khăn đầy chế giễu “Nhưng chẳng phải Giáo hoàng đã nói... như thế sao?”

Thật vậy, điều này đã xảy ra. Tại Phi Luật Tân, nơi các kết hiệp đồng giới đang được tranh luận, một phát ngôn viên của Tổng thống vừa tuyên bố: “Ngay cả Giáo hoàng cũng ủng hộ điều đó, tôi nghĩ rằng ngay cả những người bảo thủ nhất trong số tất cả những người Công Giáo trong Quốc hội cũng không còn cơ sở để phản đối.”

Một số người bảo vệ Đức Giáo Hoàng tuyên bố rằng, bằng cách lên tiếng như thế, ngài sẽ giúp đỡ những người đồng tính bị gia đình và cộng đồng từ chối hoặc bị luật pháp tàn nhẫn tấn công. Nhưng Đức Phanxicô có thể can thiệp cho họ mà không cần kêu gọi hình thành luật cho các kết hiệp dân sự. Có những xã hội truyền thống nơi người đồng tính bị coi là vật tế thần; Đức Giáo Hoàng có thể thúc giục các xã hội đó tôn trọng phẩm giá con người, đồng thời trấn an họ rằng điều này không có nghĩa là họ buộc phải công nhận tình trạng pháp lý đặc biệt cho các mối quan hệ đồng giới. Trái lại, thông điệp của ngài như hiện nay sẽ bị đánh đồng với “chủ nghĩa thực dân ý thức hệ” của phương Tây trong cố gắng xác định lại hôn nhân và gia đình trên toàn thế giới.

Đức Giáo Hoàng có ảnh hưởng to lớn. Người Công Giáo có quyền được báo động khi ngài sử dụng ảnh hưởng của mình một cách liều lĩnh.

Bầu cử Mỹ 2020: Biden và Trump giằng co ở Trung Tây


31 tháng 10 2020

UserPostedImage

Trong đợt vận động tranh cử cuối cùng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối thủ Joe Biden giằng co tại những bang quan trọng ở Trung Tây - nơi có thể quyết định ai chiến thắng.

Ông Biden phản công ở Iowa, một bang đã bỏ phiếu cho ông Trump với 10 điểm vào năm 2016.

Ông Trump cố gắng thắng ở Minnesota, nơi đã bỏ phiếu sít sao cho Hillary Clinton bốn năm trước.

Ông Biden nắm giữ vị trí dẫn đầu toàn quốc vững chắc trước cuộc tổng tuyển cử hôm thứ Ba.

Nhưng lợi thế của ông Biden so với ông Trump hẹp hơn tại một số ít các bang của Mỹ nơi có thể bỏ phiếu cho một trong hai ứng cử viên và cuối cùng sẽ quyết định kết quả trong bốn ngày.

Hơn 85 triệu người đã bỏ phiếu sớm, trong đó 55 triệu người bỏ phiếu qua đường bưu điện, đưa Mỹ vào danh sách có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu lớn nhất trong hơn một thế kỷ qua.

Biden chỉ trích 'những người xấu xí'

Biden có tốc độ vận động tranh cử chậm hơn đối thủ của mình. Ông dành phần lớn thời gian của chu kỳ bầu cử tại nhà riêng của ông ở Wilmington, Delaware, với lý do hạn chế virus corona.

Nhưng vào thứ Sáu, ông Biden tăng tốc ở Iowa, Wisconsin và Minnesota.

Khi ông Biden ở Iowa lần cuối vào tháng Giêng, chiến dịch tranh cử tổng thống của ông đang lâm vào tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng sau khi ông bị đánh bại trong cuộc bỏ phiếu của đảng Dân chủ để chọn người thách thức ông Trump.

Giờ đây, ông Biden có thể chỉ còn vài ngày nữa là trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ.

Ông xuất hiện trong 22 phút tại điểm lái xe bỏ phiếu bên ngoài Khu hội chợ Bang Minnesota.

Nhưng một số lượng lớn những người ủng hộ Trump xuất hiện và bấm còi xe trong khi ông phát biểu.

"Những người này không lịch sự cho lắm, nhưng họ giống Trump", ông Biden nói.

Ông lại bị cắt ngang sau đó trong bài phát biểu trong khi thúc giục việc bắt buộc đeo khẩu trang toàn quốc để phòng chống lây nhiễm virus corona.

"Đây không phải là một tuyên bố chính trị giống như những người xấu xí đằng kia đang bấm còi kia," ông Biden chỉ trích.

Ông Biden dùng những lời tấn công sắc bén nhắm vào đối thủ của mình: "Donald Trump đã vẫy cờ trắng và đầu hàng loại virus này nhưng người dân Mỹ không bỏ cuộc, họ không thu mình và tôi cũng vậy."

Ông Biden cũng đã có thông điệp cho cộng đồng người Somali của bang.

UserPostedImage

Biden bị những người ủng hộ Trump la ó khi ông phát biểu tại Minneapolis

"Đó là lý do tại sao ông ấy [ông Trump] đã đánh đồng một cách không xấu hổ những người tị nạn Somali, những người đang tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn ở Mỹ, đóng góp cho bang này và đất nước chúng ta, với những kẻ khủng bố." Ông nói thêm: "Chúng ta cần một tổng thống sẽ gắn kết chúng ta lại với nhau chứ không phải đẩy chúng ta ra xa nhau".

Chuyến thăm của ông Biden đến Minnesota, nơi ông luôn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận, được một số người theo dõi bầu cử giải thích là một dấu hiệu cho thấy chiến dịch của Đảng Dân chủ lo lắng về bang này.

Ông Biden nói với các phóng viên ở Delaware khi lên đường đến Trung Tây: "Tôi không coi đó [sự dẫn đầu đó] là điều hiển nhiên."

Quỹ tài trợ chiến dịch tranh cử của ông, gấp của ông Trump, đã giúp ông có được sự xa xỉ để lôi kéo các bang bảo thủ như Iowa và Georgia, nơi chưa một đảng viên Dân chủ nào giành được chức tổng thống kể từ Bill Clinton năm 1992.

UserPostedImage

Ông Biden thậm chí còn mơ về việc lật ngược tình thế ở Taxas, nơi đã không bỏ phiếu cho ai trong số các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ kể từ Jimmy Carter vào năm 1976. Nếu đảng Cộng hòa mất bang ngôi sao này, họ sẽ hông thể giành lại chức tổng thống mà không mở rộng số cử tri liên minh.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Biden đang chạy sát nút ông Trump trong bang quan trọng này.

Hơn chín triệu người Texas đã bỏ phiếu, làm lu mờ số cử tri đi bầu năm 2016 ở đó.

Trump: Người tị nạn là 'vấn đề an ninh quốc gia'

UserPostedImage

Tổng thống Donald Trump đang tập trung vào các bang công nghiệp của đảng Dân chủ trong lịch sử như Michigan, Wisconsin và Pennsylvania, nơi ông đã chọn cách đây 4 năm trong chiến thắng bất bại của mình.

Hôm thứ Sáu, ông cũng đến Minnesota, nơi đã không bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống nào của Đảng Cộng hòa kể từ năm 1972.

Ông Trump đã mất bang này với chỉ 44.000 phiếu bầu bốn năm trước. Đó là một trong số ít những gì ông Trump đang cố gắng biến thành Cộng hòa trong năm nay.

Trong lần dừng chân đầu tiên trong ngày gần trung tâm sản xuất ô tô ở Detroit, Michigan, tổng thống thừa nhận tỷ lệ chênh lệch cao và nói thêm: "Nhưng chúng tôi rất nổi tiếng [ở Minnesota] vì tôi đã giúp giải quyết thảm họa ở Minneapolis."

Tổng thống nói rằng thống đốc đảng Dân chủ của Minnesota có trách nhiệm trong quyết định cử Vệ binh Quốc gia để dập tắt bạo loạn ở Minneapolis sau vụ cảnh sát giết chết George Floyd.

Tại điểm dừng chân cuối cùng của tổng thống ở Rochester, Minnesota, chỉ có 250 người được tham dự, do sự kiên quyết các quan chức tiểu bang và địa phương với lý do phòng ngừa virus corona, mặc dù ông Trump tuyên bố đó là một nỗ lực để khiến ông hủy bỏ cuộc vận động.

Ông nói với đám đông: "Khi số lượng lớn những kẻ bạo loạn cướp phá thành phố Minneapolis vào đầu năm nay, Keith Ellison [Tổng chưởng lý Dân chủ của Minnesota] đã không yêu cầu họ nộp giấy phép."

Đề cập đến việc phong tỏa do virus corona, ông nói thêm: "Keith Ellison và Joe Biden muốn giam giữ bạn trong nhà của bạn trong khi để cho những kẻ vô chính phủ, những kẻ kích động và kẻ phá hoại tự do lang thang phá hủy các thành phố và tiểu bang của bạn."

Ông nói tiếp: "Biden và đảng Dân chủ đối xử với những người thực thi pháp luật như tội phạm và họ đối xử với tội phạm như những anh hùng."

Ông Trump nói tiếp: "Một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với Minnesota trong cuộc bầu cử lần này là vấn đề người tị nạn. "Đây là vấn đề sống còn của an ninh quốc gia."

Ông tán dương chỉ thị đình chỉ nhập cảnh người tị nạn vào Mỹ từ các quốc gia "bị xâm phạm bởi khủng" và cũng đề cập đến vụ tấn công bằng dao tại một nhà thờ ở Nice, Pháp, được cho là của một người di cư Tunisia.

Chuyến thăm của ông Trump tới Minnesota diễn ra một ngày sau khi một tòa án liên bang ở đây ra phán quyết rằng tất cả các phiếu nhận được sau ngày bầu cử đều bị coi là muộn.

Phán quyết này lật ngược kế hoạch của bang này trong việc tiếp tục kiểm phiếu gửi qua thư trong bảy ngày sau cuộc bầu cử, và là một chiến thắng hợp pháp cho các thành viên đảng Cộng hòa của tổng thống.

Ông Trump đang lên kế hoạch cho 13 cuộc vận động xoay vòng trong ba ngày tới.

Chiến dịch tranh cử của ông có ba sự kiện như vậy được lên kế hoạch tại Pennsylvania vào thứ Bảy, năm sự kiện ở Michigan, Iowa, North Carolina, Georgia và Florida vào Chủ nhật, năm sự kiện khác vào đêm bầu cử ở Bắc Carolina, Pennsylvania, Wisconsin và Michigan.

Nguon BBC

Bầu cử Mỹ: Không dễ biết ai sẽ thắng ngay ngày 3/11?


Bùi Văn Phú

Gửi cho BBC từ California
31 tháng 10 2020

Cập nhật 8 giờ trước

UserPostedImage

Vài hôm nữa chúng ta sẽ biết ai làm tổng thống Hoa Kỳ cho nhiệm kỳ 2021-2025. Hy vọng thế.

Nếu đêm 3/11 mà kết quả không là đất lở thì sẽ có tranh tụng trước toà như kỳ bầu cử năm 2000, với tiểu bang Florida phải đếm phiếu lại và mấy tuần sau mới có kết quả, bằng một phán quyết của Tối cao Pháp viện.

Cả nước Mỹ năm đó phải hồi hộp chờ đợi, chú ý vào màn hình tivi khi những lá phiếu có lỗ hay chỉ có dấu ấn mà nhân viên kiểm phiếu phải soi rọi, có khi dùng cả kính phóng đại để mong tìm ra dấu chỉ của một cử tri nào đó đã bầu cho Bush hay cho Gore.

Kỳ bầu chọn năm nay, vì dịch Covid nên hầu hết các tiểu bang cho cử tri được bầu sớm bằng cách gửi lá phiếu qua đường bưu điện hoặc bỏ vào thùng phiếu đặt ở nhiều nơi.

Cử tri California nhiều người đã bỏ phiếu vào thùng đặt ở những cơ quan công quyền như toà thị chính, văn phòng quận hạt.

Một số tiểu bang khác như Texas, Georgia thì khó kiếm thùng phiếu hơn, nên cử tri gửi phiếu bầu qua đường bưu điện hay xếp hàng nhiều giờ để được bỏ phiếu sớm.

UserPostedImage

Một thùng phiếu ở California

Tính đến trưa thứ Sáu 30/10 giờ California, hơn 85 triệu người Mỹ đã làm xong nhiệm vụ công dân, một con số kỷ lục trong bầu sớm so với những lần tổng tuyển cử trước.

Vì thay đổi cách bầu chọn nên tình hình đếm phiếu năm nay phức tạp và đã có tranh tụng trước toà.

Ban vận động tranh cử của Trump chỉ muốn đếm các phiếu mà các cơ quan tổ chức bầu cử địa phương nhận được chậm nhất là trong ngày 3/11, không được đếm phiếu bầu đến sau ngày đó.

Theo quyết định mới nhất của Tối cao Pháp viện, tiểu bang Pennsylvania sẽ đếm các phiếu bầu đóng dấu bưu điện ngày 3/11 và nhận được trước 5 giờ chiều ngày thứ Sáu 6/11. Còn tiểu bang North Carolina thì 9 ngày sau ngày bầu cử mà phiếu được bưu điện chuyển đến văn phòng bầu cử thì vẫn phải đếm.

Sự ủng hộ khác nhau giữa các vùng và sức nặng cử tri gốc Việt

Tại sao nhiều người Việt ở Mỹ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và chống Trung Quốc?

Vì thế đã có dự kiến kết quả bầu cử năm nay sẽ không biết được trong đêm 3/11 mà phải chờ nhiều ngày sau và rất có thể sẽ có tranh tụng trước toà về cách đếm phiếu.

Tối cao Pháp viện có thể sẽ phải xét những vụ kiện liên quan đến đếm phiếu bầu khi số phiếu của Trump và Biden không cách nhau nhiều, trong khoảng 0.5% hay ít hơn.

Nếu tình hình nước Mỹ như trong đầu năm nay, khi kinh tế đang tăng trưởng tốt thì việc Tổng thống Trump ở lại Bạch Ốc thêm một nhiệm kỳ nữa coi như không có gì khó khăn. Trong lịch sử bầu chọn lãnh đạo Mỹ, khi kinh tế phát triển thì tổng thống đương nhiệm hay đảng cầm quyền sẽ tiếp tục được dân tín nhiệm.

Nay Tổng thống Trump đang gặp thử thách lớn.

UserPostedImage

Trước hết là vì dịch Covid-19, nguyên nhân chính làm thay đổi nước Mỹ và cả thế giới trong năm 2020 và cách đối phó của Tổng thống Trump cho thấy khả năng lãnh đạo mà những giới chỉ trích cho là yếu kém của ông.

Những người ủng hộ ông thì bác bỏ chỉ trích và tin rằng ông duy nhất có khả năng làm nước Mỹ vĩ đại trở lại.

Qua nhiều lần gặp gỡ báo chí ông đã biểu lộ là người không nắm vững khoa học mà lại hay ăn nói trái ngược những giải thích khoa học.

Chẳng hạn việc dùng thuốc Hydrochloroquine, là một thứ thuốc phòng sốt rét. Bình thường một người uống đúng lượng thì không hại cho sức khoẻ. Những năm sống ở châu Phi tôi đã uống thuốc này thường xuyên. Hai năm trước trở lại vùng này mấy tuần cũng phải uống thuốc trong thời gian ở đó.

Hydrocholoroquine có ngăn ngừa hay chữa được Covid-19 là câu hỏi dành cho những nhà khoa học, những bác sĩ tìm hiểu, nghiên cứu và đưa kết quả. Vì là một virus mới lạ, mọi cách phòng chống đều có thể được thử nghiệm để có số liệu chứng minh sự hiệu nghiệm.

Một vài bác sĩ đã cho thử loại thuốc này và có kết quả tốt, nhưng nhiều nghiên cứu khác cho thấy Hydrochloroquine không hiệu quả.

Việc điều trị bệnh nhân Covid-19 hay tìm thuốc ngừa nên để cho các nhà chuyên môn nghiên cứu rồi công bố hay cố vấn cho tổng thống.

Tổng thống Trump còn tuyên bố là thuốc tẩy cũng có hiệu nghiệm trong chữa trị Covid-19. Nếu nhìn theo khoa học thực nghiệm thì ai cũng có thể đem chất lỏng này ra thử với một liều lượng nào đó để xem phản ứng ra sao. Đó không phải là những điều tổng thống cần nói khi chưa có đủ số liệu khoa học.

Tổng thống Trump hay nói những điều thiếu tính khoa học chỉ để che dấu sự bị động trong việc phòng chống Covid-19. Ông làm mất lòng tin của không ít cử tri qua cách hành xử như thế.

Vì Covid-19 mà kinh tế Mỹ suy thoái từ tháng Ba đến nay. Số liệu mới nhất cho thấy GDP Hoa Kỳ tăng 33.1% trong qúi vừa qua. Đó là một tín hiệu khích lệ cho phục hồi kinh tế, nhưng có thể quá trễ vì 90 triệu cử tri đã bỏ phiếu.

Kinh tế trên hết

Lịch sử bầu chọn lãnh đạo Mỹ trong 40 năm qua cho thấy khi kinh tế phát triển thì tổng thống đương nhiệm hay đảng cầm quyền sẽ tiếp tục được dân tín nhiệm.

Tổng thống Jimmy Carter năm 1980 bị cho về vườn vì khủng hoảng xăng dầu, kinh tế đi xuống, mức thất nghiệp gần 7%. Dân Mỹ khi đó phải xếp hàng đổ xăng và phân lời vay tiền ngân hàng mua nhà lên gần 20%.

Đánh bại Tổng thống Carter bằng một chiến thắng đất lở (landslide), Ronald Reagan đạt 489 phiếu cử tri đoàn năm 1980, một kết quả hết sức ngạc nhiên vì các thăm dò trước ngày bầu cử cho thấy hai ứng viên chỉ hơn kém đôi ba điểm hay ngang ngửa nhau.

Bốn năm sau Reagan còn thắng vẻ vang hơn với 525 phiếu cử tri đoàn.

Khi Phó Tổng thống George H.W. Bush (Cha) ra tranh cử năm 1988, lúc kinh tế còn đang tiếp tục phát triển nên cử tri đã bầu chọn ông làm tổng thống để Đảng Cộng hoà lãnh đạo nước Mỹ trong 12 năm liên tiếp.

Năm 1991 Tổng thống Bush đạt chiến thắng quân sự ở Kuwait, khi đem quân Mỹ vào giải phóng nước này khỏi sự chiếm đóng của Iraq, xoá bỏ "Hội chứng Việt Nam" (Vietnam Syndrome) trong lòng dân Mỹ, uy tín của Bush lúc đó lên rất cao trong dân.

Nhưng vài tháng sau kinh tế suy thoái, mức thất nghiệp hơn 7%, thêm bội hứa không tăng thuế (Read my lips) nên dân đã chọn ứng viên Dân chủ Bill Clinton.

Trong kỳ bầu tổng thống 1992, Bill Clinton bị tố cáo đủ thứ chuyện lăng nhăng ái tình, nhưng cử tri bỏ qua và chọn ông làm lãnh đạo nước Mỹ hai nhiệm kỳ.

Tổng thống George W. Bush (Con) và Tổng thống Barack Obama mỗi người cũng làm hai nhiệm kỳ.

Trong kỳ tranh cử 2016, ứng cử viên Donald Trump cũng đã phải đối mặt với cáo buộc lăng nhăng ái tình, sàm sỡ với phụ nữ, làm ăn thương mại bất chính, nhưng ông vẫn thắng cử.

Nếu không có Covid-19, Tổng thống Trump sẽ dễ dàng giành được nhiệm kỳ hai vì sau ba năm dưới sự lãnh đạo của ông kinh tế Mỹ đang phát triển, mức thất nghiệp chỉ trên 3%.

Nay tình hình trở nên phức tạp, khó khăn hơn. Kinh tế đình trệ, số người thất nghiệp cao hơn 10% và các biện pháp phòng chống Covid-19 không hiệu quả vì số người nhiễm gần 9 triệu với 230 nghìn tử vong và chưa ngừng tăng.

Nhiều thăm dò mới nhất công bố trong vài ngày qua cho thấy cựu Phó Tổng thống Biden hơn điểm Tổng thống Trump trên toàn quốc, tính trung bình theo Real Clear Politics thì Biden 51.3%, Trump 43.6%.

Thăm dò từ nhiều nguồn khác nhau cho thấy kết quả như sau:

Emerson College: Biden 50, Trump 45
Rasmussen Reports: Trump 48, Biden 47
Economist/YouGov: Biden 54, Trump 43
CNN: Biden 54, Trump 42
Reuters/Ipsos: Biden 52, Trump 42

Tại các tiểu bang chiến trường:

Wisconsin: Biden 50.3, Trump 43.9
Michigan: Biden 50.6, Trump 42.4
North Carolina: Trump 48.4, Biden 47.7
Pennsylvania: Biden 49.5, Trump 46
Florida: Biden 48.3, Trump 46.9
Arizona: Biden 47.8, Trump 46.5
Ohio: Trump 46.8, Biden 46.2
Georgia: Biden 47.7, Trump 47.3
Texas: Trump 48, Biden 45.7

Theo khoa học xác suất thống kê, độ tin cậy vào những kết quả thăm dò là 95%, có nghĩa là có 5% cơ hội kết quả thăm dò sai và biên độ sai số thường là cộng trừ 3 điểm.

Có dự báo tại châu Âu nói TT Trump vẫn có cơ hội thắng nếu giành được Texas và Florida.

Vì thế, cả hai ứng cử viên đang ráo riết vận động ở những tiểu bang chiến trường để tìm sự ủng hộ của cử tri trong những ngày cuối, giờ chót của cuộc tranh cử.

Cho đến lúc này khó có thể tiên đoán Trump hay Biden sẽ thắng, dù kết quả thăm dò có nghiêng về Biden trên toàn quốc cũng như tại nhiều tiểu bang chiến trường, cả ở những nơi Trump đã thắng trong năm 2016 như Florida, Georgia, Michigan, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Arizona.

Với những thay đổi trong cách vận động và cách cử tri tham gia bỏ phiếu thì có nhiều điều khó tiên đoán được trong bầu cử 3/11 này.

Nếu Tổng thống Trump không thắng, nguyên do chính là vì Covid-19 đã làm đảo lộn mọi sinh hoạt kinh tế, xã hội, giáo dục và chính trị Hoa Kỳ trong tám tháng qua.

Bài viết phản ánh quan điểm riêng của tác giả, là một giảng viên đại học cộng đồng từ vùng Vịnh San Francisco, California.

Kẻ bất lương nhất


Đỗ Thành Nhân (Danlambao)
-

Mưa lũ năm 2020 lại xác lập kỷ lục mới về mức độ tàn khốc của lũ lụt miền Trung, hàng ngàn người kêu gào, hàng triệu người cứu giúp và cũng không ít người chửi “đồ bất lương”. Người viết đã từng là nạn nhân lũ lụt, với trả nghiệm của bản thân trong nhiều môi trường và vị trí xã hội cố gắng chỉ ra kẻ bất lương nhất.

I. Ai bất lương?

Từ những câu chuyện nhỏ trong thực tế...

1.

Có anh nông dân bị cướp đất oan ức, khốn khổ tìm đến luật sư, nhờ tư vấn, làm cho cái đơn, xong việc luật sư tính tiền 25 triệu.

Anh nông dân chửi: đồ bất lương, làm chưa được buổi mà lấy chừng đó tiền.

Luật sư trả lời: Anh có biết tôi bỏ ra bao nhiêu năm học để làm việc với anh một buổi này không?

2.

Có năm gặp thiên tai lũ lụt, anh luật sư về quê cứu trợ cho bà con. Luật sư thuê ghe (đò) anh nông dân cả ngày để phát hàng cứu trợ. Xong việc nông dân tính tiền 5 triệu.

Anh luật sư chửi: đồ bất lương, làm chưa được ngày mà lấy chừng đó tiền.

Nông dân trả lời: Anh có biết tôi bỏ ra bao nhiêu tiền để mua ghe, cả năm chỉ để chở vài ba chuyến như thế này không?

3.

Suy cho cùng, các cá nhân với nhau chẳng ai trấn lột tiền của người kia cả, công sức bỏ ra họ cần phải thu lại theo quy luật cung cầu của thị trường. Ở đây không ai ép người khác phải thuê dịch vụ của mình.

Còn "bất lương": là kẻ dùng quyền lực chiếm đoạt tiền của bạn cho mục đích riêng.

Tôi thông cảm cho những người bức xúc chửi người khác là “đồ bất lương”. Tuy nhiên những người đó hãy bình tâm lại, trả lời: “tiền của bạn làm ra có bị cá nhân, băng đảng nào đó chiếm đoạt làm của riêng hay không ?”, “môi trường nào tạo ra sự độc quyền, ép giá?”

Nếu bạn trả lời đúng bản chất câu hỏi, thì sẽ thấy được: AI MỚI CHÍNH LÀ KẺ BẤT LƯƠNG?

Nếu không có “kẻ bất lương” này thì không đến nỗi anh nông dân và anh luật sư gọi nhau là “đồ bất lương”. Không còn nhiều tình trạng cướp ngày oan trái, cảnh phá rừng gây lũ lụt kinh hoàng để người dân than khóc, ai oán kêu trời.

II. Đồng bào

...đến lịch sử mở mang bờ cõi.


1.

Thời kỳ đầu mới giành được độc lập tự chủ, lãnh thổ Đại Việt bao gồm khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng, các đồng bằng nhỏ ven biển Bắc Trung Bộ. Sông Gianh là cực nam của đất nước. Hành trình Nam tiến để mở mang bờ cõi về phương Nam kéo dài từ thế kỷ 11, và cũng chừng đó thời gian người dân miền Trung phải đấu tranh sinh tồn với thiên nhiên.

Trong tiến trình rời bỏ quê hương, mở mang bờ cõi tiến vào phương Nam, người Việt mang theo 2 chữ “ĐỒNG BÀO”.

Theo wikipedia: “đồng bào” là một cách gọi của người Việt Nam có ý coi nhau như con cháu của cùng tổ tiên sinh ra. Nghĩa đen "đồng bào" có nghĩa là "cùng một bọc" hay là "cùng một bào thai" và chỉ anh em ruột thịt cùng cha cùng mẹ. “Đồng bào” từ truyền thuyết con rồng cháu tiên, trăm trứng trăm con mà lúc nhỏ ai cũng được nghe.

Những thế hệ đầu tiên mở nước, “đồng bào” tự cưu mang nhau để đồng hóa dân bản địa, chống lại thú dữ, sống chung với thiên nhiên nghiệt ngã, ... không có chính quyền và càng không có bất kỳ một đảng nào lãnh đạo. Nghĩa tình đồng bào hoàn toàn tự nguyện, gắn kết với nhau đã trở thành truyền thống của dân tộc trong tiến trình mở rộng đất nước đến ngày hôm nay.

2.

Tuổi thơ tôi từng sống trong rốn lũ, thành quy luật, cứ đón bão lũ lụt, dọn nhà cửa đồng ruộng, xuống giống xong là ăn Tết Nguyên đán. Tôi không quên được cảnh mưa xuống, đường tàu lửa chắn ngang như con đập, các hồ cùng xả, nước núi đổ về, nước dâng lên liên tục, lúc đầu còn đưa heo bò vào nhà, sau đó chỉ còn lo đến người !

Năm bão lụt lớn, người dân vùng nước ngập trong nhất thời vô cùng khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Có đoàn cứu trợ, từ thiện ở đâu về là mừng lắm. Đến khi nước rút, nghe thông báo “Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã [...] mời bà con đến [...] nhận quà cứu trợ”, vậy là người dân đi nhận quà là vài ba ký gạo, năm mười gói mì tôm; hiếm hoi lắm mới được ký đường, lạng bột ngọt; còn tiền thì không có. Tất cả mọi người nhận quà đều phải thuộc câu: cảm ơn đảng, cảm ơn nhà nước! (không thấy bóng dáng những ân nhân thực sự).

Những đứa trẻ ngày ấy (từ thiếu nhi, thiếu niên, đoàn viên) đều phải “thấm nhuần” câu cửa miệng “nhờ có đảng...”: nhờ có đảng cứu trợ qua cơn lũ lụt, nhờ có đảng mà một ngày công được một ký lúa; lớn lên: nhờ có đảng, nhà nước cho đi học !

Mấy hôm nay, các tỉnh Bắc miền Trung lại oằn mình gánh lũ lụt từ sự phẫn nộ của núi rừng Trường Sơn, nhiều đoàn người cứu trợ lại kéo về vùng lũ, người dân vùng lũ được cưu mang và... ơn đảng, nhà nước.

3.

Mọi người, mọi việc đều ơn đảng, giá như đảng đến sớm hơn thì may mắn biết bao!

Có khi nào những người luôn “ơn đảng” trả lời câu hỏi: nếu được đảng lãnh đạo từ hơn 300, 500, 700, 900 năm trước thì sao?

- Sẽ được bao nhiêu người chịu rời quê cha đất tổ vào phương Nam mở mang bờ cõi chấp nhận bỏ công sức, tính mạng ra khai khẩn đất đai rồi giao cho Triều Đình vào lập hợp tác xã, sở hữu toàn dân.

- Những người kéo nhau đi mở mang bờ cõi muốn giúp đỡ nhau chống chọi với thiên tai bất ngờ, nghiệt ngã đều phải thông qua Mặt Trận: họ có thể tồn tại được không?....

- Biên giới phía Bắc với người láng giềng “16 chữ vàng, 4 tốt; núi liền núi, sông liền sông” như thế nào?. Biên giới phía Nam sẽ đến đâu, có vượt qua Sông Gianh, Đèo Ngang không; có đến được đảo Lý Sơn, Phú Qúy... để từ đó những “đồng bào” đánh cá xác lập ngư trường để có các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Việt Nam.

***

Người dân lúc khó khăn, hoạn nạn nhận được sự cứu giúp của ai cũng quý, nên nhờ ơn đảng hay nghĩa tình đồng bào gì cũng tốt.

Truyền thống “đồng bào” có từ hơn 4000 năm lịch sử dân tộc, chính nhờ nghĩa tình đồng bào mà đất nước được mở mang và dân tộc trường tồn. Đồng bào trực tiếp cứu giúp đồng bào lúc nguy cấp để động viên, đồng cảm, chia xẻ nổi đau và tình yêu thương, lòng nhân ái từ trái tim đến trái tim; hướng con người đến những giá trị nhân bản, thiện căn.

Cho nên KẺ BẤT LƯƠNG NHẤT là kẻ dùng quyền lực ngăn cản đồng bào trực tiếp cứu nạn đồng bào trong nguy khốn. Chẳng khác gì băng cướp dùng sức mạnh buộc người cứu trợ phải phụ thuộc, kẻ gặp nạn phải mang ơn; rộng hơn nữa là hủy hoại “nghĩa tình đồng bào” nhường chỗ cho sự thuần phục, nô lệ.

24/10/2020
Đỗ Thành Nhân
danlambaovn.blogspot.com

Cử tri Little Saigon bỏ phiếu sớm ngay khi phòng phiếu mở cửa


Oct 30, 2020 cập nhật lần cuối Oct 30, 2020

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV)
– Các phòng phiếu ở Orange County chính thức mở cửa hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Mười, và có nhiều người đến bỏ phiếu sớm. Các phòng phiếu này sẽ mở cửa đến hết ngày 3 Tháng Mười Một. Gần trung tâm Little Saigon là phòng phiếu trong nhà thờ Westminster Christian Assembly trên đường Bushard, có nhiều cử tri gốc Việt đến bỏ phiếu.

UserPostedImage

Phòng phiếu trong nhà thờ Westminster Christian Assembly. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Trước nhà thờ có nhiều bảng hướng dẫn đậu xe ở đâu, giúp cử tri dễ dàng quẹo vào.

Phòng phiếu nằm ngay phía sau nhà thờ Westminster Christian Assembly, chỉ cần quẹo vào bãi đậu xe là thấy ngay.

Tại đây, nhiều người đang đứng xếp hàng chờ vào trong để bỏ phiếu bằng máy.

Khi đứng xếp hàng, một số người đứng đọc các quy định phòng chống COVID-19 của phòng phiếu. Các quy định gồm có những điều quan trọng như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 6 ft và dùng thuốc khử trùng tay trước khi vào với khi rời khỏi phòng phiếu.

UserPostedImage

Một số người xếp hàng trước phòng phiếu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ngoài ra, phòng phiếu còn có dịch vụ giúp đỡ người khuyết tật, cho họ ngồi trong xe để bỏ phiếu. Những người đó chỉ cần gọi số điện thoại trên bảng đặt trước phòng phiếu là có người chạy ra giúp.

Sau khi bỏ phiếu sớm, bà Trần Thị Kim Hoàng, từ chối cho biết là cư dân thành phố nào, cho hay: “Tôi đến đây để bỏ phiếu cho Tổng Thống Trump và tôi rất vui vì điều đó. Bỏ phiếu ở đây rất dễ dàng, không có gì phức tạp hết.”

Anh Vinh Nguyễn, con trai bà Kim Hoàng, nói thêm: “Tôi đi cùng mẹ đến đây để bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa, tức là cho Tổng Thống Trump, và cũng rất vui khi được bỏ phiếu trong ngày Thứ Sáu đẹp trời này.”

UserPostedImage

Bà Trần Thị Kim Hoàng và con trai Vinh Nguyễn, bà nói: “Tôi đến đây để bỏ phiếu cho Tổng Thống Trump.” (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Một cử tri gốc Việt khác là ông Anh Vũ, cũng không cho biết là cư dân thành phố nào, cho biết: “Tôi rất vui vì cuối cùng cũng được đi bầu, để góp phần cho hoạt động chính trị của Hoa Kỳ, và đó là quyền với nghĩa vụ của một công dân Hoa Kỳ.”

Bà Sơn Thị Sương, cư dân Westminster, nói: “Tôi cũng lớn tuổi rồi, là một người già và yếu đuối, không làm được gì thì sự đóng góp lớn nhất là đi bầu, để đất nước mình được tươi đẹp hơn và chọn đúng người để làm đất nước ngày càng giàu mạnh.”

Phòng phiếu trong nhà thờ Westminster Christian Assembly áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19 rất nghiêm ngặt. Họ đặt các buồng phiếu cách nhau 6 ft, đặt máy xịt thuốc khử trùng tay tại lối ra vào.

Không chỉ vậy, phòng phiếu này còn có nhân viên biết nói tiếng Việt để giúp các cử tri gốc Việt không rành Anh Ngữ dễ dàng bỏ phiếu.

Vì vậy, các cử tri gốc Việt còn trình bày suy nghĩ của họ khi đi bỏ phiếu trong thời đại dịch COVID-19.

Bà Kim Hoàng và anh Vinh Nguyễn cho biết mọi thứ rất đầy đủ, bỏ phiếu không hề gặp trở ngại gì, và các nhân viên giúp đỡ tận tình.

UserPostedImage

Bà Sơn Thị Sương. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ông Anh Vũ nói: “Bỏ phiếu năm nay rất đầy đủ, gần như không có gì khác thường cả, và chỉ có một số điều nhỏ khác với mọi năm thôi. Ngoài mấy chi tiết nhỏ ra, bỏ phiếu không có gì thay đổi cả.”


Bà Sương chỉ nói ngắn gọn: “Tôi thấy mọi thứ rất là tốt, và rất vui khi được tham dự mùa bầu cử lần này.”u khi bỏ phiếu không gặp trở ngại, các cử tri gốc Việt cho hay họ hy vọng mùa bầu cử sẽ diễn ra và kết thúc tốt đẹsize=6]Thêm phòng phiếu di động[/size]

Ngoài phòng phiếu bình thường mở cửa khắp Orange County trong năm ngày, từ ngày 30 Tháng Mười đến hết ngày 3 Tháng Mười Một, thì Cơ Quan Bầu Cử Orange County (ROV) cũng mở phòng phiếu di động để cử tri bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm 2020.

Đến các phòng phiếu di động, cử tri có thể bầu tại chỗ, bỏ phiếu bằng thư, hoặc được giải đáp thắc mắc liên quan bầu cử.

Cũng như ở tất cả phòng phiếu bình thường, cử tri đến phòng phiếu di động phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách do COVID-19.
Nhân viên ROV lau chùi kỹ quầy bỏ phiếu, quầy check-in, bút viết và những thứ khác sau mỗi lần sử dụng.

ROV đã gửi phiếu bầu cho toàn bộ cử tri ở Orange County. Cử tri có thể gửi phiếu lại qua đường bưu điện hoặc đến bỏ ở thùng phiếu chính thức của quận hạt.

Sau đây là ngày và nơi ROV mở phòng phiếu di động đến hết ngày 2 Tháng Mười Một:

-Chủ Nhật, 1 Tháng Mười Một: Influence Church, 8163 E. Kaiser Blvd., Anaheim.

-Thứ Hai, 2 Tháng Mười Một: St. Jude Medical Center, 101 E. Valencia Mesa Drive, Fullerton.

Phòng phiếu di động mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: le.thien@nguoi-viet.com

Edited by user Saturday, October 31, 2020 3:54:57 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Bắc Kì Nho Nhỏ  
#14049 Posted : Sunday, November 1, 2020 5:02:40 PM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 699
Location: Deutschland

Thanks: 222 times
Was thanked: 461 time(s) in 316 post(s)


UserPostedImage

Ha... ha ... ha... Đúng là ĐỆ NHẤT ĐẦN PHU NHÂN !!!


Trước khi Xì Trum ra tranh cử TT năm 2016, chả ai biết Melania là ai !

Nhưng vừa ló mặt ra, cô ả đã bị chế nhạo, vì đã đạo văn của Michelle Obama, làm diễn văn đọc trong 'Đại hội phong
vương' của đảng Cộng Hòa. Đấy cũng là lần đầu Melania công khai cái ĐẦN của mình ...

Tò mò, bà con vào trang mạng cá nhân của Melania, thấy cô ả khoe, đã tốt nghiệp nghành 'Thiết Kế và Kiến Trúc' ờ
Đại học Ljubljana / Slovenia. Hỏi lại, ĐH Ljubljana cho biết, Melania chỉ ghi danh học 1 năm, rồi bỏ ngang, chứ chả
có học đến nơi, đến chốn ! Bị lộ tẩy, ả đã vội vàng khóa trang mạng của mình lại. Hóa ra, so sánh về phần ĐẦN và
GIAN DỐi, Melania <> Donald kẻ tám lạng, người nửa cân.

Bỏ học, Melania Knauss (nhũ danh) qua Ý làm 'người mẫu'. Từ đó, năm 1995 cô ả mò qua New York hành nghề. Gọi
là 'người mẫu' cho oai, chứ thực ra là tạo dáng, chụp hình cho những tạp chí dành riêng cho cánh mày râu !


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


Sau này Melania về đầu quân, làm việc dưới trướng Jeffrey Epstein. Và Epstein đã cho biết, chính là người
đã kết nối Melania & Donald Trump.

Epstein là một tên ma cô, dẫn gái cho giới nhiều tiền, lắm bạc, ăn chơi trác táng ở New York. Sau khi bị tố
giác đã buôn bán, xâm phạm tình dục gái vị thành niên, điển hình là vụ Hoàng tử Andrew (Anh Quốc), qua sự
dẫn mối của Epstein, đã quan hệ tình dục với một thiếu nữ mới 16 tuổi, Epstein bị bắt giam và hồi cuối năm
2019 vừ qua Epstein đã treo cổ tự tử trong nhà tù.

Như thế, làm việc với Epstein, có thể nói Melania làm 'người mẫu' thì ít, mà 'gái gọi' phần nhiều !

Có lẽ vì thế, sau khi Xì Trum đắc cử TT năm 2016, trong một buổi họp báo ở Cali, tỉ phú Hoàng Kiều (cháu của
nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ) đã đặt câu hỏi: "Bây giờ, một con ĐIẾM đã thành ĐỆ NHẤT PHU NHÂN của nước Mỹ,
qúi vị có thấy NHỤC không ?"


NHỤC !!!

Nước Mỹ cần có người đại diện xứng đáng hơn !


UserPostedImage
Epstein & Trump


UserPostedImage
Donald & Melania - Prince Andrew - Epstein - Maxwell (bạn gái của Epstein)


UserPostedImage
Prince Andrew đã quan hệ tình dục với thiếu nữ vị thành niên này - MaxwellBắc Kì Nho Nhỏ  
#14050 Posted : Sunday, November 1, 2020 5:16:40 PM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 699
Location: Deutschland

Thanks: 222 times
Was thanked: 461 time(s) in 316 post(s)


UserPostedImage

Bắc Kì Nho Nhỏ  
#14051 Posted : Sunday, November 1, 2020 8:55:03 PM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 699
Location: Deutschland

Thanks: 222 times
Was thanked: 461 time(s) in 316 post(s)

Mời 'bấm chuột' vào hình để coi youtube video
UserPostedImage

Vua ba sạo
Chúa tào lao, bá lápNếu đúng là mỗi khi nói dối, mũi của Pinocchio lại dài thêm một tí, thì Xì Trum có thể quấn mũi mấy vòng bụng ! Theo Washington Post, từ ngày nhậm chức, Xì Trum đã nói/viết điều dối trá tới hơn 20.000 lần ! WORLD RECORD !

Xì Trum phổ biến nhiều điều sạo ke, tào lao qúa mức, khiến Twitter phải dùng tới biện pháp đánh dấu "SẠO", cũng như cho đường dẫn (link) tới các dữ kiện đúng đắn. Facebook, sau thời gian dài lưỡng lự, cũng phải có thái độ với Xì Trum.

Fox News vẫn được coi là gà nhà của Xì Trum, nhưng hồi tháng 7 vừa qua, phóng viên Chris Wallace của Fox News phỏng vấn Xì Trum đã phải nhiều lần sửa lưng ngài TT một cách lịch sự, nhưng rất rõ ràng: "Thưa ngài, điều đó ngài nói không đúng ạ" ! Khiến Xì Trum nổi trận lôi đình, đòi Fox News phải sa thải Chris Wallace. (Nhưng không được toại nguyện).

Nghiêm trọng hơn, trên cương vị là TT một cường quốc hàng đầu thế giới, Xì Trump có những phát biểu rất là ngu dốt ! Tỉ như khi nói về sự việc Nga chiếm đóng bán đảo Crimea của Ukraine, Xì Trum bố láo, bố lếu: "Dĩ nhiên Crimea thuộc về Nga, vì đa số người dân vùng đó nói tiếng Nga" !!! (Mà theo cái lô gíc đó, nước Mỹ phải là một thành viên của British Empire thôi !). Khi dịch Covid 19 hoành hành ở Mỹ, Xì Trum so sánh: "Dịch Covid 19 này ăn thua gì, so với dịch cúm Tây Ban Nha (Spanish Flu), vì dịch cúm đó đã gây ra nhiều người chết, đến độ Thế Chiến thứ 2 đã chấm dứt". Rồi cao hứng Xì Trum phán: "Chính ra lính Mỹ đâu cần tham gia vào Thế Chiến thứ 2, vì tự nó đã phải chấm dứt vì dịch bệnh rồi". OMG ! Đó là kiến thức của TT Mỹ sao ?! Trước tiên, dịch cúm Tây Ban Nha xảy ra vào cuối năm 1918, khi đó Thế Chiến thứ 1 (chứ không phải TC2) đã chấm dứt rồi. Còn rất nhiều điều, chứng tỏ kiến thức về lịch sử của Xì Trum rất giới hạn, tôi sẽ phân tích ở một dịp khác.

Đã nhiều lần Xì Trum nay nói thế này, mai thế khác. Nhớ lại khi Bắc Hàn đẩy mạnh thử nghiệm hỏa tiễn tầm xa, cũng như võ khí nguyên tử, Xì Trum đã lồng lộn, đòi ăn thua đủ. Xì Trum gọi Kim là "rocket man" và dọa: "Mi có bom nguyên tử, nhưng bom nguyên tử của tớ nhiều hơn và to hơn" ... Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là Rex Tillerson đã tìm cách trấn an Xì Trum và khuyên, nên giải quyết vấn đề bằng đường ngoại giao. Xì Trum cho rằng Tillerson hèn yếu và phải cứng rắn với Bắc Hàn ... Vì bất đồng ý kiến, Tillerson đã từ chức. Rồi Xì Trum đột ngột đi gặm Kim 2 lần (thực chất là chả đạt được điều gì). Nhưng bây giờ Xì Trum luôn tự vỗ vai và khoác lác: "Nhờ công tôi, nếu không đã xảy ra chiến tranh giữa Mỹ - Bắc Hàn, thậm chí có thể là cả Thế Chiến thứ 3 ...". Hic !

Hứng lên, thích gì, nói nấy, Xì Trum chả cần suy nghĩ gì trước, và nhất là chẳng cần có bằng chứng gì cả. Có lẽ đó là thủ đoạn của Xì Trum, chỉ cần lập đi lập lại điều gì đó, nó sẽ trở thành sự thật, thành chân lý !

Nhận thấy, có thể sẽ bị thất cử kỳ này, Xì Trun ra rả, cho rằng bầu cử qua bưu điện là gian lận, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể gian lận ở đâu, bằng cách nào? Hơn nữa hồi năm 2016 hơn 30 triệu cử tri Mỹ cũng đã bỏ phiếu bằng thư, vậy sao lúc đó Xì Trum không lên tiếng phản đối ?

Xì Trum lớn tiếng đổ lỗi cho cha con Biden làm ăn bất chính với Ukraine và China (đúng ra là Hunter Biden), nhưng cho đến nay chẳng thấy Xì Trum đưa ra bằng chứng nào ? Giở thủ đoạn, giữ lại khoản tài trợ quân sự khoảng 400 triệu đô cho Ukraine, để ép TT nước này phải điều tra, cung cấp bằng chứng về Hunter Biden, cũng chẳng tới đâu. Làm áp lực với Bộ trưởng Tư Pháp William Barr, đòi ông ta phải khởi tố cha con Biden (dĩ nhiên vì lý do tranh cử), nhưng ông Barr vẫn phớt lờ, vì ông biết trong tay không có bằng chứng để có thể buộc tội (ít ra cũng còn có người sáng suốt, biết điều). Ngoài ra chính bố con Xì Trump cũng đã từng làm ăn với Ba Tàu mà ?

Chỉ khi biến loạn, mới biết mặt Tướng tài. Chỉ khi xảy ra sự cố nghiêm trọng với đất nước, mới biết tài của người lãnh đạo. Trong đại dịch Covid 19 này, (chính phủ) Xì Trum có kế hoạch, biện pháp gì thiết thực và hiệu qủa không, ngoài những lời khuyên tào lao: "Hãy dùng nước khử trùng (nhà vệ sinh)", "Không sao đâu dịch bệnh tự nó sẽ chấm dứt nay mai thôi" ... ? Có biết lắng nghe lời góp ý của các chuyên viên y tế, thí dụ TS Fauci, không, hay chỉ chửi bới, chỉ trích họ, nếu họ không nói đúng ý mình ? Cứ tưởng tượng, nếu thời khủng hoảng vịnh Con Heo - Cuba, hay khi Berlin bị phong tỏa, mả Xì Trum là Tổng Thống Mỹ, cục diện thế giới này đã ra sao ???!!!

Hôm qua, coi tin tức ở đài ARD, đài truyền hình quóc gia và lớn nhất của Đức, có phần đưa tin về bầu cử ở bên Mỹ. Nhiều nơi cử tri xếp hàng dài, phải chờ tới 2, 3 tiếng đồng hồ mới bỏ phiếu được. Phóng viên đài ARD phỏng vấn một ông già đang nhẫn nại chờ đợi, ông trả lời: "Tôi đã đợi 4 năm rồi, nên bây giờ đừng đợi 2, 3 giờ có sao đâu. Quan trọng là màn bi kịch hiện nay phải chấm dứt".
Basta !

Thạch Bích


Hoàng Nam  
#14052 Posted : Sunday, November 1, 2020 9:35:59 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,963

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)
Saturday, October 24, 2020

Những hành vi khủng khiếp của Hunter Biden


UserPostedImage

Kênh Lude Media vừa công bố một bức ảnh chụp màn hình một đoạn camera giấu kín, được quay trong một căn phòng tại câu lạc bộ tư nhân trong chuyến đi của Hunter Biden đến Bắc Kinh vào năm 2013. Trong đó, Hunter đang trong bộ dạng “phê thuốc”, và còn tiết lộ thêm một vụ lạm tình dục một bé gái Trung cộng...

Hunter Biden là “con tin” của ĐCSTC?

Theo LUDE Media, đó là ảnh chụp màn hình một đoạn video do camera giấu kín được quay trong một căn phòng, tại một câu lạc bộ tư nhân trong chuyến đi của Hunter Biden đến Bắc Kinh vào năm 2013.

Câu lạc bộ tư nhân này thuộc về Zhang Hongwei, người sáng lập và chủ sở hữu của tập đoàn Orient Group Co., Ltd. (Thông tin Wiki). Theo người dẫn chương trình Wang Ding Gang, đồng thời là người sáng lập kênh Lude Media tiết lộ, người giúp Hunter Biden châm thuốc và phục vụ anh ta qua đêm là Lưu Diệc Phi, nữ diễn viên chính trong bộ phim Hoa Mộc Lan của hãng Disney.

UserPostedImage

Người ta nói rằng Lưu Diệc Phi có thu nhập khoảng 1 tỷ RMB (150 triệu đô la Mỹ) một năm, không phải bằng đóng phim và quảng cáo, mà là nhờ "hối lộ" tình dục những người như Hunter Biden, theo lệnh của Đảng Cộng sản Trung cộng (ĐCSTC).

Zhang Hongwei vừa là chủ câu lạc bộ tư nhân, đồng thời cũng là người phụ trách “lịch trình” của Lưu Diệc Phi và quản lý “thu nhập” của cô. Ông ta đã sắp xếp cuộc gặp gỡ giữa Lưu Diệc Phi và Hunter Biden.

UserPostedImage

Ông ta có một người bạn “thân thiết” tên là Jenny sống ở Mỹ, và cũng rất quen thuộc với Hunter Biden. Email giữa Jenny và Hunter Biden hứa hẹn sẽ sớm được tiết lộ.

Zhang Hongwei với tư cách là một “ông trùm”, thuộc quân đội của ĐCSTC. Ông này là “đồng minh” trong phe cánh của Tập Cận Bình và Vương Hộ Ninh. Công ty TNHH Tập đoàn Phương Đông của ông ta có khối lượng tài sản khổng lồ bên ngoài Trung cộng, chuyên kinh doanh dầu mỏ và năng lượng ở Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Pakistan…

UserPostedImage

Bên cạnh đó, công ty của Zhang Hongwei chính là “vỏ bọc” của ĐCSTC, chuyên hối lộ tiền tệ và tình dục. Chính phủ Mỹ đã điều tra Zhang Hongwei và công ty của ông ta trong nửa năm qua, khả năng công ty này sẽ sớm bị đóng cửa và đưa ra tòa xét xử theo Đạo luật RICO.

RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) là đạo luật được Mỹ thông qua vào những năm 1970 để kết tội những ông trùm mafia khét tiếng trong quá khứ. Đạo luật này cho phép Bộ Tư pháp Mỹ có thể cáo buộc các lãnh đạo của tập đoàn hay tổ chức dù không đích thân thực hiện, nhưng chỉ đạo cấp dưới làm điều phạm pháp. Khởi đầu sử dụng để kết tội các ông trùm mafia, đến nay Đạo luật RICO đã được sử dụng rộng rãi hơn, và các tập đoàn, công ty núp bóng ĐCSTC sẽ bị đem ra "trảm", trong đó Huawei là mục tiêu mới nhất.

UserPostedImage

Người dẫn chương trình Lude và các diễn giả khách mời trên kênh LUDE Media nhận xét rằng, bất cứ nơi nào có sự tham gia của ĐCSTC, ở đó đã, đang và sẽ có máy quay và máy ghi âm để ghi lại bất cứ điều gì “khách mời” của họ làm, bất kể đó là trong chính trị, kinh doanh hay giải trí.

ĐCSTC cố gắng kết nối và mua chuộc giới tinh hoa phương Tây (đặc biệt tại Mỹ) bằng tiền và tình dục. Gần như tất cả những ai từng đến một nơi như câu lạc bộ tư nhân của Zhang Hongwei, và gặp mỹ nhân như "Lưu Diệc Phi" đều bị làm “con tin” của ĐCSTC. Bí mật của họ không phải là bí mật với ĐCSTC.

Chỉ có cách là, họ hoặc không bao giờ làm những điều xấu xa đó, hoặc họ sẽ phải "bán mình" cho ĐCSTC nếu không muốn các băng video hoặc ghi âm bị tiết lộ. Đối với các bức ảnh hay video của Hunter Bide, có lẽ anh ta "tự sướng" hoặc đã bị hớ hênh ở nhiều cảnh quay từ các camera ẩn giấu khác nhau, trong các tình huống khác nhau, và với những người khác nhau.

Truyền thông cánh tả im lặng về "ổ cứng” máy tính của Hunter Biden

UserPostedImage

Không chỉ tờ New York Post nhận được "ổ cứng" máy tính của Hunter Biden, mà cả các phương tiện truyền thông cánh tả của Mỹ đều biết. Tuy nhiên, hầu hết họ đều chọn cách im lặng, và Big Tech thì “hợp lực” kiểm duyệt, chặn các tin nhắn như Twitter và Facebook.

Đây là lý do tại sao Tổng thống Trump tự tin trả lời với một phóng viên về Joe Biden vào ngày 20/10, rằng Biden là tội phạm và Phóng viên cũng là tội phạm vì không đưa tin về vụ bê bối này.

Tổng thống Trump nói với phóng viên: "Hãy để tôi nói với anh điều này. Joe Biden là tội phạm và ông ta đã là tội phạm trong một thời gian dài. Và anh cũng là một tội phạm, và giới truyền thông nữa, vì đã không đưa tin về điều đó".

UserPostedImage

Bất chấp Đảng Dân chủ và truyền thông cánh tả đều đang điều hướng dư luận cho Nga đã dàn dựng và can thiệp vào cuộc bầu cử, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đã xác nhận máy tính xách tay của Hunter Biden không liên quan gì đến Nga.

Theo Foxnews, vào ngày 19/10, Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe cho biết máy tính xách tay của Hunter Biden “không phải là một phần của một số chiến dịch thông tin sai lệch của Nga” trong bối cảnh Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff (của Đảng Dân chủ) thì cho là ngược lại.

Vì sao Tổng thống Trump nói máy tính của Hunter Biden đến từ “địa ngục”?

UserPostedImage

Theo New York Post, Tổng thống Trump đã gọi chiếc máy tính xách tay của Hunter Biden là “đến từ địa ngục", đồng thời ông ví nó giống với ổ cứng "khét tiếng" của Anthony Weiner. Anthony Weiner là cựu nghị sĩ Mỹ, cựu ứng cử viên thị trưởng thành phố New York đã bị phạt 21 tháng tù với tội danh chia sẻ những nội dung đồi trụy và khiêu dâm tới một trẻ vị thành niên. Ông Weiner cũng là chồng cũ của nữ trợ lý thân cận và lâu năm của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

UserPostedImage

Ngày 19/10 vừa qua, Tổng thống Trump nói rằng “máy tính xách tay từ địa ngục” của Hunter Biden khiến ông nhớ đến chiếc máy tính khét tiếng của Anthony Weiner, đã “hạ gục” Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016 và sau đó Anthony Weiner đã bị tống vào tù.

Tổng thống Trump gọi Joe Biden là "tham nhũng" tại một cuộc vận động tranh cử ở Prescott (Arizona) như sau:

“Joe Biden luôn và đã là một chính trị gia tham nhũng, và theo như tôi lo ngại thì gia đình Biden là một doanh nghiệp tội phạm”.

“Nếu bạn xem chiếc máy tính xách tay này, tôi nói cho bạn biết, đây được gọi là chiếc máy tính xách tay đến từ địa ngục. Máy tính xách tay duy nhất gần ngang như thế, thậm chí có thể tệ hơn, là máy tính xách tay của Anthony Weiner. Nhớ lấy? Ding-ding-ding-ding. Anh ấy cũng bị hack ”.

“[Weiner] đang gửi tin nhắn cho những phụ nữ rất trẻ - các cô gái, các cô gái, xin lỗi, các cô gái. Ông ấy đã gửi tin nhắn, rất nhiều trong số chúng, và ông ấy 'bị tấn công'.

UserPostedImage

FBI đã thu giữ máy tính xách tay của Weiner ngay trước cuộc bầu cử năm 2016 vì cáo buộc có mối quan hệ không phù hợp với một cô gái 15 tuổi. Giám đốc FBI lúc bấy giờ là James Comey thông báo 11 ngày trước cuộc bỏ phiếu rằng, ông sẽ mở lại cuộc điều tra về việc Hillary Clinton lưu trữ thông tin mật trên một máy chủ email riêng, trích dẫn từ máy tính xách tay.

Ổ cứng của Hunter Biden được một thợ sửa máy tính ở Delaware trao cho cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani và là luật sư riêng của Tổng thống Trump, người đã cung cấp nó cho tờ The New York Post.

Theo New York Port, ổ cứng chứa một lượng lớn tài liệu tình dục, bao gồm ảnh tự chụp và một đoạn video dài về Hunter Biden và một cô gái trẻ không rõ danh tính. Người thợ sửa máy tính cho biết Hunter Biden đã ”bỏ rơi” hợp pháp 3 chiếc máy tính xách tay sau khi không tới thanh toán phí sửa chữa và lấy lại máy tính xách tay.

UserPostedImage

Vì sao Tổng thống Trump lại gọi chiếc máy tính xách tay của Hunter Biden là “đến từ địa ngục”? Phải chăng một lượng lớn dung lượng là những vụ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.

Lạm dụng tình dục với bé gái Trung cộng 10 tuổi sau khi “phê thuốc”?

Ổ cứng máy tính của Hunter Biden ngày càng có nhiều thông tin được tiết lộ. Như tờ The New York Post cho biết, nó chứa “một lượng lớn tài liệu tình dục”.

UserPostedImage

Luật sư Rudy Giuliani, một trong số những người đang sở hữu “bản sao” ổ cứng đã thông báo rằng, ông đã giao ổ cứng máy tính xách tay của Hunter Biden cho Cảnh sát bang Delaware, do có hình ảnh của các cô gái dưới tuổi vị thành niên và các tin nhắn văn bản không phù hợp.

UserPostedImage

https://twitter.com/Dail...1318709652444663808?s=20

Theo Lude Media, ổ cứng chứa rất nhiều video khiêu dâm tồi tệ. Đây không phải là những video khiêu dâm thông thường mà là những video lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Các nhà điều tra và những người trực tiếp đã xem những đoạn video này đều nói rằng đây là những thứ đến từ địa ngục.

Một trong những đoạn video được cho là địa ngục là cảnh Hunter Biden đã “tra tấn” tình dục với một bé gái sau khi dùng ma túy. Cô bé này trông chỉ khoảng 10 tuổi và là người Trung cộng. Trong video, phần thân dưới của bé gái bị chảy máu, bé gái không ngừng la khóc, sợ hãi. Những video này sẽ dần được công bố cho công chúng sau khi khuôn mặt và các bộ phận chính được làm mờ.

Những video bị lộ này chỉ là phần nổi của tảng băng bằng chứng về tội ác của gia đình Biden, nhưng chúng có thể cho thấy rõ cách ĐCSTC đã sử dụng hối lộ tình dục tệ hại này để kiểm soát các chính trị gia phương Tây.

ĐCSTC thường thu thập bằng chứng bẩn thỉu từ cả "đối tác" và "đối thủ" để sau này dễ bề "tống tiền" họ. Đối với ĐCSTC, không có đối tác chỉ có “đối thủ” và kẻ thù. Các bằng chứng về lạm dụng ma túy, cấy ghép nội tạng (bất hợp pháp) (từ người còn sống), quan hệ tình dục với người lớn, thậm chí hối lộ tiền đều có vẻ như chưa làm ĐCSTC "thỏa mãn" và “yên tâm”. Chỉ có bằng chứng về lạm dụng tình dục trẻ em là “đáng sợ” nhất ở phương Tây, và có thể làm những kẻ bị "tống tiền" sợ hãi mà cun cút làm theo lợi ích của ĐCSTC.

UserPostedImage

Bên cạnh tội ác Mổ cướp nội tạng mà ĐCSTC khó có thể chối cãi và đang dần được đưa ra ánh sáng công lý tại các tòa án quốc tế độc lập, thì thêm một tội ác kinh hoàng nữa, khi chế độ độc tài này đã dùng trẻ em làm nô lệ tình dục cho những kẻ biến thái, và phục vụ cho mục đích “con tin” chính trị của Bắc Kinh.

Hằng năm, một số lượng lớn trẻ em mất tích ở Trung cộng, và có vô số trường hợp buôn người xuyên biên giới. Các trại trẻ mồ côi trên khắp Trung cộng thực sự là thị trường buôn bán trẻ em. Đây là một chuỗi tội phạm cấp quốc gia có hệ thống, liên quan đến nhiều quan chức của ĐCSTC, những tài phiệt trong lĩnh vực kinh doanh...

Thế giới chúng ta đang sống thực sự đã bị bao phủ trong bóng tối. Mỗi người dân trên thế giới phải thức tỉnh kịp thời và không bị lừa dối bởi sự lừa dối, thêu dệt bởi các phương tiện truyền thông dòng chính Mỹ.

Nước Mỹ hoàn toàn đã bị ĐCSTC xâm nhập và đang làm băng hoại các giá trị tốt đẹp của xứ cờ hoa bởi các chính trị gia cánh tả tham nhũng và biến chất. Việc ĐCSTC (có thể) đang nắm đằng chuôi những bằng chứng tương tự một “bản sao” ổ cứng của Hunter Biden, liệu một Joe Biden có thể cống hiến cho nước Mỹ, hay chỉ là một Joe Biden “ngoan ngoãn” phụng sự cho ĐCSTC nếu một khi đắc cử?

Đảng Dân chủ, Deep State, Big Media, Big Tech, Big Pharma và ĐCSTC đang làm mọi cách để Tổng thống Trump thất cử.

UserPostedImage

Vì chỉ có Tổng thống Donald Trump mới có thể "hút cạn" những sự vụ dơ bẩn của đầm lầy chính trị Washington DC, cũng như tràn đầy năng lực và trí tuệ - ông đã và đang dồn ĐCSTC đến chân tường của sự sụp đổ.

Nếu chúng ta phớt lờ mọi nạn nhân hiện tại, như nạn ấu dâm hay mổ cướp nội tạng, thì không chỉ nước Mỹ mà tất cả chúng ta sẽ sớm trở thành nô lệ cho ĐCSTC.

Xuân Trường

Edited by user Sunday, November 1, 2020 10:19:34 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#14053 Posted : Sunday, November 1, 2020 10:29:02 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,963

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)
Friday, October 30, 2020

Cuộc bầu cử vào “Vòng Chung Kết”


UserPostedImage

Cho tới đây, chúng ta đã quan sát bối cảnh của cuộc Tổng Tuyển Cử 2020, trong đó có ba yếu tố quan trọng đã được đem ra phân tích, đó là: diễn viên, đường lối chính sách, và hoàn cảnh chính trị bên trong và bên ngoài Hoa Kỳ.

Về phương diện diễn viên, chúng ta đã có cơ hội quan sát Ông Donald Trump qua 4 năm lãnh đạo với những thành quả về kinh tế, thương mại, quân sự và ngoại giao. Tuy rằng sự phân tích tương đối vắn tắt, nhưng nó cũng làm nổi bật bản lãnh chính trị của một nhà lãnh đạo chưa từng lăn lộn trong chính trường Hoa Kỳ theo quy ước thông thường. Mặt khác, chúng ta chưa có cơ hội để phân tích đầy đủ về Ông Joe Biden trong những phần thảo luận trước đây. Do đó, trong khuôn khổ Bài số 5, chúng ta sẽ có cơ hội đề cập tới Ông Biden một cách tương đối chi tiết hơn, trong phần thứ nhất của bài này.

UserPostedImage

Trong phần thứ hai, chúng ta sẽ phân tích về tiềm năng của hai vị ứng cử viên trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, gồm có những ưu điểm và nhược điểm có ảnh hưởng trực tiếp tới cử tri Hoa Kỳ.

Trong phần thứ ba, chúng ta sẽ thử đánh giá khả năng thành bại của hai ứng cử viên Tổng Thống 2020.

Phần I. Thành tích chính trị của Ông Biden.

UserPostedImage

Ông Biden bắt đầu làm chính trị khi vào Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ năm 1973, tức là 47 năm nay. Năm 2008, Biden thành Phó Tổng Thống trong liên danh Obama. So sánh với cựu Phó Tồng Thống Biden, thì Tổng Thống Trump mới thực sự tham gia vào chính trường có 4 năm.

UserPostedImage

Thành tích chính trị đáng lưu ý trong bang giao với Trung cộng đã diễn ra trong 8 năm cầm quyền của Tổng Thống Obama. Vì một lý do nào đó, Obama đã “giao khoán” cho Joe Biden là “point man” tức là “đầu nậu” toàn quyền phụ trách lãnh vực Trung cộng, cũng như đã từng toàn quyền phụ trách “lãnh vực Ukraine” trước đó.

Chính vì yếu tố đặc biệt nói trên, trong sứ mạng bang giao với Trung cộng, thay vì nói về chính sách của chính quyền Obama-Biden, người ta có thể viết vắn tắt là “chính sách của Biden đối với Trung cộng” và người ta cần ghi nhận một điều rất quan trọng ở đây là chính sách của Biden đã đặc biệt ưu đãi Trung cộng trên rất nhiều lãnh vực quan trọng về kinh tế, an ninh quốc phòng, bang giao quốc tế, và văn hóa – chính trị.

1. Ưu đãi Trung cộng một cách đặc biệt

Trên mặt kinh tế, chính sách của Biden đã ưu đãi Trung cộng bằng cách dành những quyền lợi kinh tế đặc biệt trong kế hoạch toàn cầu hóa mà ta đã thảo luận và phân tích trong Bài số 3. Ta biết rằng kế hoạch toàn cầu hóa đã do Tổng Thống Clinton bắt đầu, và tiếp tục qua thời Tổng Thống Bush “con”, nhưng đã được đẩy mạnh qua chính sách của Joe Biden khiến Trung cộng đã trở thành cường quốc kinh tế thứ nhì trên thế giới vào năm 2012, vượt qua Nhật Bản và chỉ sau có Hoa Kỳ.

UserPostedImage

Chính sách ưu đãi Trung cộng một cách đặc biệt của ông Biden đã càng ngày càng khiến Hoa Kỳ thâm thủng mậu dịch đối với Trung cộng, tới mức 8 ngàn tỷ mỹ kim vào cuối năm 2016. Trong “thành quả thâm thủng mậu dịch” nói trên, người ta còn phải kể công lao của ông Biden trong thành tích giết chết ngành kỹ nghệ nhôm và thép của Hoa Kỳ bằng cách hạ thuế nhập cảng nhôm và thép của Trung cộng. Biden còn hạ thuế đối với nông phẩm nhập cảng từ Trung cộng và làm cho các nông gia Hoa Kỳ chết lên chết xuống vì ông Biden đã giúp Trung cộng cướp mất thị trường.

Hành động ưu đãi đặc biệt đối với Trung cộng cho thấy những nghiên cứu sinh Trung cộng vào Hoa Kỳ được hưởng quy chế đặc biệt là visa có hiệu lực 10 năm mới phải xin chiếu khán một lần, trong khi visa của nghiên cứu sinh của các quốc gia khác chỉ có hiệu lực ba năm trước khi phải xin tái chiếu khán. Các sinh viên Trung cộng bình thường cũng được sự ưu đãi là 5 năm mới phải xin chiếu khán lại, trong khi sinh viên bình thường của các quốc gia khác chỉ được hưởng quy chế chiếu khán mỗi năm.

Chính sách đối ngoại của Ông Biden đối với Trung cộng còn cho thấy một sự ưu đãi trắng trợn trong lãnh vực “giao lưu văn hóa”, một từ ngữ Cộng Sản nhằm ám chỉ kế hoạch đánh lừa Hoa Kỳ trong nhiều lãnh vực gián điệp. Với chính sách nói trên, Biden đã mở rộng cửa đón tiếp hàng trăm ngàn dân Trung cộng vào Hoa Kỳ mà không quan tâm tới nguy cơ bị ăn cắp tài sản trí tuệ, ăn cắp bí mật quốc phòng, nhất là bí mật máy bay tàng hình, bí mật trí thông minh nhân tạo (AI), kỹ thuật hỏa tiễn liên lục địa, và sự xâm nhập của điệp viên Trung cộng vào nhiều lãnh vực an ninh quốc gia.

UserPostedImage

Cũng nhân danh “giao lưu văn hóa”, Trung cộng đã được Hoa Kỳ cho phép thiết lập hàng trăm “Viện Khổng Tử” trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ với chiêu bài phổ biến văn hóa Trung Hoa, nhưng sự thật là nhằm mục đích tuyên truyền và nhất là thiết lập những đầu mối cảm tình viên cho công tác tình báo. Trung cộng đã tung ra hàng trăm triệu mỹ kim ủng hộ những trường đại học lớn của Hoa Kỳ như Harvard để mua chuộc giới giáo sư và chuyên viên ưu tú của Hoa Kỳ, và xúi giục họ ăn cắp những tài liệu khoa học kỹ thuật cấp cao của Hoa Kỳ và bán cho Trung cộng.

2. Tại sao lại có sự ưu đãi đặc biệt nói trên đối với Trung cộng?

Câu trả lời vắn tắt là: Trung cộng đã mua đứt được Joe Biden, và biến Joe thành một công cụ phục vụ quyền lợi chiến lược lâu dài của Bắc Kinh.

UserPostedImage

Câu chuyện bắt đầu từ cuối năm 2011 khi một nhóm doanh gia Trung cộng có doanh hiệu là Chinese Entrepreneur Club (CEC) tìm cách móc nối với “cậu” Hunter Biden để xin được cơ hội viếng thăm Tòa Bạch Ốc trong một phái đoàn gồm có các tỷ phú và đảng viên cốt cán của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Một người trung gian, Mohamed A. Khashoggi đã viết thư cho Hunter Biden để đề nghị cơ hội viếng thăm nói trên nhằm thiết lập một liên lạc giao hảo, mở đầu cho việc làm ăn lâu dài.

Nhóm CEC, trên bề mặt là doanh nhân, những thực tế là một công cụ chính trị và tình báo chiến lược của Đảng Cộng Sản Trung cộng, và Hunter Biden là con mòng non, bị sử dụng để bẫy con mòng già Joe Biden vào trong chiến lược thao túng của Bắc Kinh. Nỗ lực nói trên của nhóm doanh nhân CEC đã thành công và khởi đầu mấy năm sau đó với Hunter Biden và Devon Archer hợp tác làm ăn trong một doanh nghiệp để “hốt bạc Trung cộng”, mà trên thực tế là dùng tiền Trung cộng để “mua một đối tác chiến lược”.

UserPostedImage

Năm 2013, Phó Tổng Thống Biden tới Trung cộng và mang theo cậu con Hunter để làm đầu mối kinh doanh. Sau chuyến đi đó, Trung cộng đã ký một hợp đồng kinh doanh 1 tỷ mỹ kim với đối tác là Công Ty Bohai Harvest của Hunter Biden. Trung cộng là nguồn cung cấp bạc tỷ đó.

Con chuột Hunter Biden “sa chĩnh gạo” Trung cộng vì “Ba của Hunter là Phó Tổng Thống Hoa Kỳ”. Hậu quả của vụ này cực kỳ quan trọng trên 5 phương diện, theo như sự phân tích của Peter Schweizer, giám đốc cơ quan GAI (Government Accountability Institute) và cũng là tác giả của cuốn sách Secret Empires: How the American Political Class Hides Corruption and enriches Family and Friends.

Năm phương diện mà Peter Schweizer nêu lên là: Mua Kỹ Thuật Quân Sự Hoa Kỳ, Kỹ Thuật Theo Dõi của Quân Đội Nhắm vào Người Duy Ngô Nhĩ (Uyghur), Khoáng Sản Quý Hiếm (Rare Earth Minerals), giúp Trung cộng đánh cắp bí mật hạch tâm, và Gián Tiếp Hỗ Trợ Hải Quân Trung cộng.

UserPostedImage

Điểm cần lưu ý thứ nhất là Hunter Biden đã lợi dụng quyền thế của cha để hốt bạc của ngoại quốc qua những vụ làm ăn bất chính. Điểm thứ hai, quan trọng hơn, là ông bố Joe Biden đã lạm dụng quyền thế, hốt bạc của Trung cộng và phục vụ quyền lợi chiến lược của Trung cộng, chống lại quốc gia Hoa Kỳ.

UserPostedImage

Trung cộng không tiếc gì bạc tỷ nếu mua được một nhà lãnh đạo siêu cường Hoa Kỳ là Joe Biden. Hậu quả là Joe đã bị mua đứt và bắt buộc phải làm mọi việc theo chỉ thị của Bắc Kinh.

3. Công việc làm ăn bị vỡ lở

Nếu bà Hillary đắc cử vào năm 2016 thì chẳng những nhiều bí mật của Hillary và Bill sẽ được vĩnh viễn che dấu, mà hồ sơ của Joe cũng sẽ nằm êm và không biết Trung cộng đang tiến tới đâu trên bàn cờ thế giới. Nhưng Hillary đã thất bại, và cả cơ đồ của Joe đang bị phanh phui và, bắt đầu với hồ sơ của Hunter Biden, vụ làm ăn ở Ukraine là một vụ gậy “ông đập lưng ông”.

Chính đảng Dân Chủ đã tố gian ông Trump trong vụ Ukraine, về lạm dụng quyền lực, và hậu quả là vụ Ukraine đã biến thành vụ điều tra ngược để buộc tội Hunter Biden, rồi tới Joe Biden.

UserPostedImage

Đang khi vụ điều tra Hunter Biden tiến hành với những nghi vấn về sự can dự của ông Joe Biden, thì vụ máy tính của Hunter Biden bị bùng nổ. Song song với tài liệu từ máy tính là lời khai trước Thượng Viện của một nhân chứng Bobulinski. Những tài liệu từ máy tính của Hunter Biden, nếu đúng, thì sẽ đưa đến một số hậu quả:

UserPostedImage

Thứ nhất, Ông Joe Biden đã nói dối khi chối tội dính dáng làm ăn với cậu con Hunter.

Thứ hai, tài liệu từ “ổ cứng” (hard drive) cho thấy là Joe được Hunter chia đôi lời lãi 2 trong công việc làm ăn với Trung cộng. Ông Biden đã bị Trung cộng thao túng.

Thứ ba, Trung cộng có thể đã nắm được rất nhiều bí mật quốc gia Hoa Kỳ qua sự thao túng hai cha con ông Joe Biden. Đó là điểm quan trọng nhất của vụ án Biden, một vụ án sẽ đi vào lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ với những hậu quả không ai lường được.

Phần II. Tiềm Năng của hai ứng cử viên trong cuộc bầu Cử 2020.

UserPostedImage

Khi bài này đang được viết, thì Bà Thẩm Phán Barret vừa được tuyên thệ vào Tối Cao Pháp Viện, một sự kiện cực kỳ quan trọng cho giai đoạn hậu tuyển cử, vì những đe dọa của gian lận bầu cử. Trong khi cuộc tuyển cử đang lù lù tiến tới, đây là lúc nhiều người có cơ hội đánh giá những điểm lợi và điểm bất lợi của hai phe Cộng Hòa và Dân Chủ.

1. Phe Cộng Hòa

UserPostedImage

Còn đúng một tuần trước ngày bầu cử, người ta có thể nhận thấy Tổng Thống Trump có một số ưu thế từ “khá mạnh” tới “rất mạnh”.

a. Những điểm lợi

UserPostedImage

Thứ nhất, trong vai trò “tái tranh cử” (incumbent candidate) Ông Trump có lợi thế vì người dân đã biết về những thành công về kinh tế trước khi có đại dịch. Mới đây, khi được hỏi câu “có hài lòng hơn trước kia hay không?” thì 56% người Hoa Kỳ trả lời “Có”.

Thứ hai, trong những hoạt động tranh cử mới đây nhất, qua những hình ảnh sống động của những cuộc tiếp xúc với cử tri Cộng Hòa, chúng ta thấy phản ứng của cử tri Cộng Hòa đối với ông Trump tỏ ra cực kỳ thuận lợi và lạc quan. Đặc biệt là ở California, thành trì của đảng Dân Chủ trong những năm gần đây, các cử tri đón tiếp Ông Trump với một thái độ vô cùng ái mộ.

Thứ ba, sự ủng hộ ông Trump không chỉ giới hạn trong những cử tri Cộng Hòa, mà còn lan rộng ra trong phe Dân Chủ, và ngay tại những nơi được coi là “nghiêng ngửa” như Pennsylvania, hoặc thành trì của đảng Dân Chủ như Minnesota, hoặc California. Tại Pennsylvania,4 mới đây, ngày 20 tháng 10, ông Justin Taylor, Thị Trưởng Dân Chủ của thành phố Carbondale, đã tiên đoán Tổng Thống Trump sẽ thắng lớn (landslide) vào tháng 11 sắp tới.

Ông Taylor cho rằng đảng Dân Chủ đã đi quá xa về phía tả, và do đó rất đông cử tri sẽ đi bầu và đem lại chiến thắng lớn cho Ông Trump. Ông Taylor đã là một đảng viên Dân Chủ từ lâu.

UserPostedImage

Thứ bốn, rất nhiều cử tri và đảng viên của đảng Dân Chủ đã rất thất vọng về đảng của họ và quyết định chia tay qua phong trào “Walkaway”. Hồi cuối tháng 9 mới đây, một video clip đã cho thấy 500,000 người cử tri Dân Chủ đi biểu tình tại Washington DC và hô to khẩu hiệu “Walkaway” và ủng hộ Trump với khẩu hiệu “Four More Years”. Ngay sau đó mấy ngày lại có một đoàn biểu tình của 2000 người Mỹ Da Đen tại Washington DC ủng hộ Trump và ủng hộ cảnh sát với khẩu hiệu Blue Lives Matter.

UserPostedImage

b. Những điểm bất lợi

Tổng Thống Trump phải chịu đựng một số điểm bất lợi không tránh khỏi, tuy yếu và không nhiều, và đôi khi điều bất lợi trở thành có lợi.

Thứ nhất, phe truyền thông cánh tả hoàn toàn bịt miệng không nhắc nhở tới hồ sơ tham nhũng của Biden, hoặc nếu nhắc tới, thì chỉ liệt kê hồ sơ này là một tài liệu tuyên truyền chính trị hoặc tài liệu xuyên tạc đến từ Nga.

Thứ hai, những người Dân Chủ cánh tả “cuồng chống Trump” càng ngày càng thù ghét ông Trump nhiều hơn, mặc dầu con số những người này càng ngày càng giảm đi. Như vậy sự thù ghét tuy gia tăng nhưng hậu quả giảm đi vì số phiếu của họ đang đi xuống trong cuộc bầu cử sắp tới.

Thứ ba, mặc dầu Facebook và Twitter chặn đứng việc loan truyền vụ BIDEN trên mạng, nhưng phản ứng ngược về tâm lý đã khiến cho người ta tò mò hơn và quyết tìm hiểu kỹ hơn.

Dĩ nhiên những điều gì hại cho phe Dân Chủ sẽ trở thành có lợi cho phe Cộng Hòa, và ngược lại.

2. Phe Dân Chủ

UserPostedImage

Phe Dân chủ có một số lợi thế về nhân số, tiền bạc, và nắm được ngành truyền thông thiên tả, nhưng những lợi thế đó không hoàn toàn và có thể trở thành con giao hai lưỡi để là đứt tay người sử dụng nó.

a Lợi thế của đảng Dân chủ

Thứ nhất, trong tổng số cử tri tại Hoa Kỳ khoảng 150 triệu người, thì người ta ước lượng số cử tri Dân Chủ vào khoảng 31%, cử tri Cộng Hòa 28%, cử tri độc lập 41%.

Vì sự chênh lệch nhân số nói trên, nên thông thường các cuộc thăm dò (polling) đã phản ảnh ý kiến của cử tri Dân Chủ đối với Cộng Hòa, nhưng không phản ảnh được tình hình thực tế vì những cử tri độc lập thường không cho ý kiến.

Những dữ liệu nói trên cho thấy đảng Dân Chủ mạnh hơn đảng Cộng Hòa về nhân số. Đó là một lợi thế tư nhiên mà có trong mọi cuộc bầu cử toàn quốc, nếu ta không kể tới những cử tri độc lập, là khối cử tri mạnh nhất và có khả năng thay đổi cục diện một cách quyết định.

Thứ hai, về tiền bạc, đảng Dân Chủ tuy mang danh nghĩa là đảng của người nghèo nhưng lại nhận được sự ủng hộ rất mạnh của những tài phiệt tỷ phú hoặc triệu phú, như Soros, Bloomberg v.v... Và nén bạc nhiều khi đâm toạc tờ giấy.

UserPostedImage

Thứ ba, phe Dân Chủ thường được truyền thông cánh tả ủng hộ một cách rất mạnh mẽ. Vì thế, theo thông lệ, các chính trị gia Cộng Hòa phải vuốt ve, ngon ngọt với truyền thông cánh tả, ngoại trừ Ông Trump.

b. Thế bất lợi của đảng Dân Chủ

Trong cuộc bầu cử 2020, đảng Dân Chủ có một số bất lợi:

Thứ nhất, có nhiều dấu hiệu cho thấy yếu tố nhân số không có lợi cho đảng Dân Chủ trong năm 2020. Trước hết là phong trào bỏ đảng, khiến cho một số khá đông cử tri Dân Chủ sẽ không đi bầu. Một số đông khác sẽ bầu cho Ông Trump. Mặc dầu có một số cử tri Cộng Hòa chống Trump sẽ bầu cho Biden, nhưng con số này rất nhỏ không đáng kể. Ngoài ra khối cử tri Da Đen và Châu Mỹ La Tinh đã ngả nhiều về phía Ông Trump.

Thứ hai, yếu tố tiền bạc cho thấy Ông Joe Biden có ưu thế vượt trội với mấy trăm triệu mỹ kim trên cơ Ông Trump, và có ảnh hưởng mua đứt được truyền thông thiên tả. Nhưng ưu thế về tiền bạc cũng có những giới hạn của nó. Một phần là vì truyền thông thiên tả cũng không thể làm gì hơn là những nỗ lực tối đa mà họ đã làm cho Ông Joe Biden. Một phần khác, Ông Trump nhắm vào số cử tri đông đảo là những người chỉ đóng góp $5, $10, hoặc $15, và con số này vô cùng quý báu vì số cử tri này rất đông, và lá phiếu của họ sẽ quyết định sự chiến thắng của Ông Trump.

Thứ ba, lợi thế của Ông Biden trên phương diện truyền thông cũng có những giới hạn và khía cạnh tiêu cực.

UserPostedImage

Trong chương trình FOX News của Tucker Carlson ngày 27/10, 8 triệu khán giả truyền hình Hoa Kỳ đã theo rõi, và cho thấy nỗ lực bịt tin tức của Facebook và Twitter là một thất bại khá đau. Nhất là đối với cử tri độc lập, thái độ của họ, nếu có sự tahy đổi, sẽ bất lợi nhiều hơn cho Ông Biden trong cuộc bầu cử 2020.

III. Khả năng thành bại của hai ứng cử viên Tổng Thống

UserPostedImage

Sau khi đã nghiên cứu về hai ứng cử viên tổng thống, chúng ta có một số ý niệm về những điểm mạnh cũng như điểm yếu của hai ông trong bối cảnh của cuộc tuyển cử 2020. Vấn đề hiện tại là đánh giá khả năng thành bại của hai Ông. Nói trắng ra là “ai có hy vọng trúng cử trong cuộc bầu cử gay go này?”

Để trả lời câu hỏi này một cách đúng đắn và nghiêm túc, chúng ta cần tránh một sự phân tích theo cảm tính, mà cần dựa theo những dữ kiện khách quan.

Tác giả Lưu Vĩnh Lữ đã đưa ra những nhận xét khách quan của một nhà nghiên cứu bầu cử dựa trên những dữ kiện mà nhiều người biết và không có lý do để mọi người coi là thiên vị. Tôi xin phép trình bày tóm lược công trình nghiên cứu của tác giả, một phần là để chính tôi học hỏi từ ông Lưu Vĩnh Lữ.

Thứ nhất, tổng số cử tri Hoa Kỳ có tư cách đi bầu là vào khoảng 150 triệu người.

Thứ hai, trong tổng số cử tri tại Hoa Kỳ khoảng 150 triệu người, thì người ta ước lượng như sau:

UserPostedImage

Số cử tri Dân Chủ vào khoảng 31% tức là:
150 triệu x 31% = 46,000,000

Cử tri Cộng Hòa 28%, tức là:
150 triệu x 28% = 42,000,000

Cử tri độc lập 41%, tức là:
150 triệu x 41% = 61,500,000

Số cử tri độc lập rất thực tế, ít quan tâm tới những phức tạp chính trị, mà phần lớn chỉ quan tâm tới quyền lợi kinh tế, nghĩa là ứng cử viên nào có làm lợi cho cuộc sống vật chất thì họ bầu.

Đặc điểm thứ hai là những cử tri độc lập là thành phần thầm lặng, không tham dự vào những cuộc thăm dò của những hãng “polling” và chỉ cho biết quyết định vào phút cuối cùng.

Do đó, kết quả của những cuộc thăm dò “polling” chỉ cho biết được ý kiến của những cử tri Cộng Hòa và Dân Chủ sắp sửa đi bầu. Những cử tri này phần lớn đã quyết định bầu cho ai, và it khi thay đổi ý kiến. Ví dụ: theo sự thăm dò cử tri cho năm 2020:

76% cử tri Dân Chủ sẻ bầu cho Biden:

76% x 46,000,000 = 35,340,000

9% cử tri Cộng Hòa sẽ bầu cho Biden:

9% x 42,000,000 = 3,780,000

Tổng Cộng phiếu bầu cho Biden = 39,120,000

91% cử tri Cộng Hòa sẽ bầu cho Trump:
91% x 42,000,000 = 38,220,000

Kết quả ở trên là điều thường thấy qua các cuộc thăm dò. Đó là kết quả chính xác, nhưng không đúng thực tế vì đã bỏ sót một số quan trọng cử tri độc lập, đó là những người thực tế, chỉ bỏ phiếu dựa trên sự hài lòng hay không hài lòng trong thời gian qua hay không.

Sự thăm dò gần đây cho thấy 56% cử tri cảm thấy hài lòng hơn (sung túc hơn) 4 năm trước. Điều đó có nghĩa là:

UserPostedImage

56% cử tri độc lập có thể bỏ phiếu cho Trump:
56% x 61,500,000 = 34,440,000

44% có thể sẽ bỏ phiếu cho Biden:
44% x 61,500,000 = 27,060,000

Như vậy tổng số phiếu bầu cho Ông Biden là:
39,120,000 + 27,060,000 = 66,180,000

Và tổng số phiếu bầu cho Ông Trump là:
38,220,000 + 34,440,000 = 72,660,000

UserPostedImage

Trên đây ta không nói tới số cử tri Dân Chủ tự ý bỏ đảng để bầu cho Ông Trump vì thiếu tài liệu dữ kiện. Mặt khác, tổng số phiếu dân bầu (popular votes) không quyết định ai thắng ai bại. Phiếu cử tri đoàn mới là con số quyết định, và dựa trên số phiếu dân bầu của từng tiểu bang, người ta mới tính được phiếu cử tri đoàn.

Cũng theo Ông Lưu Vĩnh Lữ thì sự thăm dò mới nhất của Gallup Poll tiên đoán Ông Trump sẽ đạt được số phiếu cử tri đoàn là 315 phiếu, trong khi đó Ông Biden chỉ được 223 phiếu cử tri đoàn. Và sự ước lượng cho thấy Ông Trump đạt được mức “landslide”, tức là thắng lớn như núi lở.

UserPostedImage

Trước khi ngừng bút, tôi xin nhắc lại: trên đây là một sự dự đoán dựa trên những kết quả thăm dò, không hơn không kém. Nhưng đây là một sự dự đoán dựa trên phương pháp làm việc khoa học, chứ không dựa trên cảm tính. Và tùy ai muốn tin thì tin.

Gs Vũ Quý Kỳ

Tài liệu tham khảo


1. https//redstate.com/ bonchie/2020/10/16/yet-more-hunter-biden-emails-revealed-show-dangerously-corrupt-relationship-with-china/

2. Patriot Outlook, “Giuliani Reveals Texts Allegedly From Hunter Biden Saying ‘Dad’ Got Half of His Contract.” https//patriotoutlook.com/Giuliani-reveals-texts-allegedly-from-hunter-biden-saying-dad-got-half-of-his-contracts/

3. Conservative Journal. “5 Ways Hunter Biden’s Business Deals Empowered China at America’s Expense”. https//conservativesjournal.com/5-ways-hunter-bidens-business-deals-empowered-china-at-americas-expense/

4. https//trendingpolitics.com/dem-mayor-in-pennsylvania-blasts-biden-predicts-a-president-trump-landslide/

5. 10/27/2020: https//mail.yahoo.com/folders/1/messages/137675. Lưu Vĩnh Lữ

Edited by user Monday, November 2, 2020 1:37:12 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked Hoàng Nam for this useful post.
wild grass on 11/1/2020(UTC)
wild grass  
#14054 Posted : Sunday, November 1, 2020 11:34:06 PM(UTC)
wild grass

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/1/2015(UTC)
Posts: 336

Thanks: 51 times
Was thanked: 117 time(s) in 101 post(s)
thanks 1 user thanked wild grass for this useful post.
Hoàng Nam on 11/2/2020(UTC)
thao ly  
#14055 Posted : Monday, November 2, 2020 9:21:05 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,545
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)
Ai đang “ngồi trên luật pháp” nước Mỹ?


November 2, 2020 
Ký Thiệt

Trong suốt gần bốn năm qua, từ ngày được dân Mỹ bầu làm tổng thống, ông Donald Trump đã bị các dân biểu, nghị sĩ đảng Dân Chủ và cả làng báo được gọi là “chính dòng” của nước Mỹ vĩ đại cáo buộc đủ thứ tội, nhân danh hiến pháp, luật pháp, công lý, và nói rằng không ai có quyền ngồi trên luật pháp.

Với nhân danh cao đẹp ấy, ông Trump đã bị buộc tội “thông đồng với Nga” để giúp ông đắc cử tổng thống năm 2016. Ông và các cộng sự thân tín đã bị điều tra trong suốt gần hai năm (17.5.2017 – 22.3.2019).

Cuộc điều tra đã diễn ra rất rình rang do Tham vấn đặc biệt Robert Mueller đứng đầu, với sự phụ tá của 19 luật sư tiền lương gần một ngàn đô-la một giờ và 40 thám tử FBI, đã xuất hơn 2,800 trát đòi trình diện, 500 án lệnh khám xét nhà, nghe lén điện thoại riêng tư 50 lần, thực hiện 500 cuộc thẩm vấn, và tiêu hết hơn 30 triệu đô-la tiền dân đóng thuế. Dĩ nhiên là cuộc điều tra ấy đã được truyền thông báo chí đánh thổi kèn cổ võ thật rầm rộ, nồng nhiệt.

Kết quả: không tìm thấy bằng chứng nào về chuyện “thông đồng với Nga”!

Ngược lại, có bằng chứng cho thấy ban vận động tranh cử của bà Hillary Clinton năm 2016 và đảng Dân Chủ đã trả tiền thuê Công ty điều tra đối lập Fusion GPS để tạo ra một hồ sơ sai sự thật do Chritopher Steele, một cựu điệp viên Anh, viết ra đã được dùng làm nền tảng cho cuộc điều tra của Mueller. Đồng thời, Bộ trưởng Tư pháp William Barr nhận thấy có một số viên chức dưới thời Obama lưu nhiệm đã cấu kết với nhau, tạo thành một “quyền lực ngầm (Deep State) nhằm mục đích phá hoại chính quyền của TT Trump. Vì vậy, John Durham, một chưởng lý Hoa Kỳ, đã được ông Barr đặc cử với quyền hành rộng rãi để mở cuộc điều tra về toàn bộ nguồn gốc đã đưa tới cuộc điều tra do ông Mueller đảm trách mà tới nay, sau hơn một năm, vẫn chưa kết thúc, và một bản phúc trình sẽ không được đưa ra trước ngày bầu cử như mong đợi của ông Trump và đảng Cộng Hòa, mặc dù có vài cáo trạng đã được công bố.

Theo tin trên Nhật báo The Washington Times ra ngày 23 tháng 10 thì các tay chân của bà Hillary Clinton đang tiếp tục gây áp lực, thúc đẩy, kéo dài vụ này tới sau ngày bầu cử,

Nhiều người lo ngại nếu để đến sau ngày bầu cử, và nếu ông Biden đắc cử, vụ án mà ông Trump gọi là “tội ác chính trị lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ” này sẽ bị ngâm tôm và âm thầm thủ tiêu, hoàn toàn bị bôi xóa trong sử sách.

“Tội ác chính trì” ấy đã làm ông Trump và vài người cộng sự của ông điêu đứng, hay bị tù oan, tổn thương danh dự, tán gia bại sản, đang mong đợi được nhìn thấy công lý.

Riêng ông Trump, vừa thoát khỏi vụ “thông đồng với Nga” ngụy tạo thì lại bị các dân biểu đảng Dân Chủ tại Hạ viện đàn hặc, truất phế hụt về tội lạm quyền và cản trở công lý dựa trên lời tố giác vu vơ của một “người thổi còi báo động” vô danh trong bóng tối.

Nay, nhiệm kỳ bốn năm sắp hết, ông Trump chưa… chán nghề làm tổng thống không lương vẫn bị nhiều người ghét và lại ra tái ứng cử nhiệm kỳ hai trong một cuộc bầu cử mà lắm kẻ cho là có nhiều chuyện kỳ lạ nhất trong lịch sử nước Mỹ, trong đó kỳ lạ hơn cả có lẽ là chuyện mấy cái laptop “vô thừa nhận” của Hunter Biden, người con trai của cựu Phó Tổng thống Joe Biden và là đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử quan trọng năm nay.

Mấy cái laptop do Hunter đem tới bỏ tại một tiệm sửa computer ở Delaware đã hơn một năm qua nhưng không bao giờ trở lại và ngày 14 tháng 10 vừa qua đã được tờ New York Post đăng tải một số dữ liệu lấy ra từ mấy chục ngàn email lưu trữ trong bộ cứng của mấy cái laptọp, đưa ra ánh sáng những bí mật động trời của cha con ông cựu phó tổng thống Mỹ mà bây giờ gần như cả thế giới đều hay biết và rất tai hại cho cuộc tranh cử của ông Joe Biden. Nhưng, cho đến nay, ông Biden chưa trực tiếp bác bỏ hay nhìn nhận nội dung những cái email được cho biết lấy từ laptop của con ông. Hunter cũng biến mất, không xuất hiện, không lên tiếng, và cũng không ai biết anh ta đang ở đâu. Chỉ có các dân biểu đảng Dân Chủ đã mau chóng lên tiếng, với sự phụ họa của truyền thông báo chí “dòng chính”, buộc tội tình báo… Nga là thủ phạm của vụ này mà không đưa ra được bằng chứng nào.

UserPostedImage

Tối thứ tư, 21 tháng 10, Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliff họp báo cùng vói Giám đốc FBI Christopher Wray tiết lộ có bằng cớ cho thấy gián điệp Nga và Iran đã thu thập những tin tức liên quan tới cử tri và cuộc bầu cử để rồi gieo rắc hoang mang, bất ổn tại nước Mỹ trong một nỗ lực gây thiệt hại cho cuộc tranh cử của TT Donald Trump. Ông ta nhấn mạnh Nga đã thủ đắc những tin tức của cử tri Mỹ giống như Điện Kremlin đã làm khi họ can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Ông ta không nói người Nga là tác giả đã tạo ra vụ mấy cái laptop của Hunter Biden trong nỗ lực gây ra một vụ “ngạc nhiên tháng mười” tai hại cho ứng cử viên tống thống Joe Biden như các ông bà dân biểu đảng Dân Chủ và truyền thông “dòng chính” Mỹ đã la sảng để đỡ đòn cho ông Biden và gián tiếp đổ tội cho ông Trump như họ đã làm trong quá khứ.

Nhân nói đến “chuyện ngạc nhiên tháng mười”, cũng trên trang nhất tờ Washington Times số ra ngày 22 tháng 10 có bài mang tựa đề “NO OCTOBER SURPRISE” và nói rằng tất cả những vụ có khả năng nổ lớn như một quả bom đều đã trở thành những viên đạn thối trong cuộc bầu cử năm nay. Tác giả bài báo này đã kể ra vài vụ để dẫn chứng như cuốn sách của Bob Woodward “tiết lộ” chuyện ông Trump đã nói những lòi miệt thị thương phế binh, như chuyện tờ New York Times “tố giác” tỉ phú Donald Trump đóng thuế lợi tức có vài trăm đô, và bây giờ tới chuyện mấy cái laptop bỏ quên của Hunter Biden.

Đặc biệt là trong bài báo dài, tác giả Valerie Richardson đã nhắc tới nguồn gốc câu “October Surprise” có liên quan tới Chiến tranh Việt Nam mà ông William Casey, phụ tá của ông Nixon lúc đó, là người đã nói câu ấy đầu tiên vào năm 1968 để diễn tả nỗ lực của Tổng thống Johnson khi ấy để đạt được một thỏa hiệp hòa bình với Bắc Việt trước ngày bầu cử hầu có thể giúp ông Hubert Humphrey đắc cử tổng thống. Ông Humphrey là ứng cử viện của đảng Dân Chủ sau khi Tổng thống Johnson rút lui không ra tái ứng cử nhiệm kỳ hai vì hậu quả của vụ Tết Mậu Thân. Nhưng, nỗ lực tìm kiếm hòa bình của TT Johnson đã không thành công và ông Nixon đã trở thành tổng thống Hoa Kỳ để rồi bốn năm sau phải từ chức ra đi vì vụ Watergate.

Sau đó, vào năm 2002 bỉnh bút William Safire của tờ New York Times đã viết thêm về vụ này như sau: “Khi ấy Casey đã lo sợ Tổng thống Johnson sắp rời nhiệm sở sẽ thúc đẩy mạnh sáng kiến hòa bình ở Viết Nam sẽ giúp cho Humphrey, phó tổng thống của ông ta, vượt qua ông Nixon. Trong chỗ riêng tư ông Casey đã gọi việc ấy là ‘October Surprise’.”

Từ đó, “October Surprise” được dùng để chỉ việc các ứng cử viên tổng thống cố tìm một vụ tai tiếng của đối thủ để cho nổ gần ngày bầu cử và kéo dài sự tranh cãi càng lâu càng có lợi, nhưng ít người biết nguồn gốc từ ngữ ấy.

Tuy nhiên, vụ những cái email tai hại trong laptop của Hunter Biden có vẻ sẽ không trở thành một quả bom thối như tiên đoán của tờ Washington Times.

Bằng cớ là tờ báo phát hành buổi sáng ngày 22 tháng 10 thì tối hôm đó, chỉ 90 phút trước giờ bắt đầu cuộc tranh luận cuối cùng giữa hai ứng cử viên tổng thống tại Nashville, Tennessee, thì tại Memphis, không xa Nashville, Tony Bobulinsky, một cựu đồng sự làm ăn với Hunter Biden, đã xuất hiện trước ống kính truyền hình báo chí và buộc tội ông Joe Biden đã nói dối về mối liên hệ của ông ta với việc làm ăn của gia đình ông ở ngoại quốc. Bobulinski nói rõ:

– Tôi đã nghe Joe Biden nói rằng ông ta không bao giờ bàn bạc chuyện làm ăn với Hunter. Nói như thế là sai. Tôi biết rõ chuyện này bởi vì tôi đã thương lượng một cách trực tiếp với gia đình nhà Biden, kể cả Joe Biden.

Là một cựu sĩ quan Hải quân, Bobulinski gạt bỏ những cáo buộc anh ta thuộc thành phần của một âm mưu tung tin thất thiệt trong chiến dịch lăng mạ Joe Biden: “Tôi không mong muốn chôn vùi ai. Tôi chưa bao giờ dính dáng tới chính trị. Chỉ đóng góp vài lần cho những ứng cử viên đảng Dân Chủ. Nhưng tôi là một người yêu nước, và một cựu quân nhân, tôi muốn bảo vệ thanh danh của gia đình và uy tín trong việc làm ăn. Tôi cần đoan chắc rằng sự trung thực phải được mọi người hay biết.”

Bobulinski đã cáo buộc cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã trực tiếp can dự vào một âm mưu để kiếm hàng triệu đô-la, và xác nhận ông ta chính là “the big guy” (đại ca) nói trong email ngày 13.5. 2017.

Bobulinski cũng giơ cao ba cuốn băng ghi âm điện thoại từ năm 2015 tới 2018 như là bằng chứng và nói sẽ có cuộc họp với Thượng viện và FBI và sẽ giao nạp các tài liệu điện tử.

Trong cuộc tranh luận tối 22 tháng 10 vừa qua, ông Biden đã không bác bỏ những tố giác của Bobulinski và đã tránh né không nhắc tới chuyện mấy cái laptop của ông con Hunter khi ông Trump gợi ra.

Sau đó, trong những lần đi vận động tranh cử ông Trump đều nói tới chuyện mấy cái laptop của Hunter Biden, mỗi ngày một mạnh hơn, như:

– Người dân Mỹ xứng đáng được nghe Joe Biden trả lời về những cái email trong laptop của Hunter Biden.

– Mực trên những cái “deal” có thể chưa kịp khô khi chúng ta bị cái nạn dịch corona!

Tin giờ chót cho biết những cái “deal” giữa cha con ông Biden và các tỉ phú Trung cộng không chỉ liên quan tới các dịch vụ bình thường nhưng còn liên hệ tới sự chuyển giao kỹ thuật quan trọng.

Vụ mấy cái laptop bỏ quên của Hunter Biden có vẻ đang ngày một nổ lớn, dù đảng Dân Chủ và truyền thông báo chí “dòng chính” vẫn tiếp tục nhai đi nhai lại cái luận điệu cũ: đây là một chiến dịch lăng mạ do bọn Nga dàn dựng.

Ông Joe Biden có vẻ cũng tin tưởng ở chiến thuật này nên vẫn tỉnh bơ. Mặc ai nói ngả nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân.

Không những chỉ tỉnh bơ trước tình thế mỗi ngày một trầm trọng hơn, ông Biden còn tỏ ra tự tin sẽ trở thành tổng thống vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Vì vậy, trước đây có một câu hỏi mỗi khi được đặt ra, ông Biden luôn luôn tránh né, không trả lời, hay trả lời quanh co, vòng vo tam quốc cho qua chuyện.

Đó là câu hỏi: “Ông có ‘lên khung’ Tối Cao Pháp Viện không?”

Những người bảo thủ Mỹ đừng chờ đợi quá nhiều ở Tối Cao Pháp Viện

Sở dĩ phóng viên báo chí hay hỏi ông Biden câu này vì sau khi “quan tòa” TCPV Ginsburg qua đời, TT Trump tiến cử Thẩm phán Amy Coney Barrett thay thế. Đảng Dân Chủ chống đối nhưng không ngăn cản được vì ông Trump làm đúng luật và Thượng viện có đủ phiếu để chấp thuận sự tiến cử Thẩm phán Barrett, một luật gia gương mẫu, lên Tối Cao Pháp Viện.

Đảng Dân Chủ tức giận và bà Chủ tịch Hạ viện Pelosi trong cơn sôi máu đã tuyên bố “sẽ lên khung Tối Cao Pháp Viện” (packing Supreme Court). Nguyên do là vì trong thành phần 9 “quan tòa tối cao” trước đây có 5 hữu 4 tả. Bà Ginburg phe tả qua đời, bây giờ bà Barrett (hữu) chiếm chiếc ghế bỏ trống của người đã ra đi. Thành phần TCPV hiện nay trở thành 6-3 nghiêng hẳn về phía hữu trước ngày bầu cử.

Có thể nhiệm vụ đầu tiên của TCPV với thành phần mới là phân xử những tranh chấp liên quan tới cuộc bầu cử 2020, mà nhiều người tiên đoán sẽ có lộn xộn, kiện thưa. Vì lý do này mà đảng Dân Chủ đã chống đối việc đề cử bà Barrett, và đã tấn công bà rất dữ dội trong mấy ngày điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Bà Barrett đã bị chất vấn, hạch hỏi tơi bời mà nếu non cơ thì đã…thịt nát xương tan.

Ác mộng của phe tả là phán quyết năm 1973 của TCPV (401 U.S. 113) về vụ được gọi là Roe chống Wade (trong đó cho phụ nữ Mỹ được quyền phá thai tự do) sẽ bị đảo ngược với lá phiếu của “quan tòa tối cao” Barrett, một con chiên ngoan đạo với bảy người con.

Nay, phe tả chỉ còn một cách để tránh “thảm họa” là “lên khung Tối Cao Pháp Viện”, thêm một chiếc ghế nữa cho TCPV, và “Tổng thống Joe Biden” sẽ tiến cử một “quan tòa pro-choice” ngồi vào.

Trước đây, ông Biden ú ớ, tránh né câu hỏi về vụ “packing Supreme Court” vì sợ mất phiếu của những phụ nữ “pro-life”, chống phá thai. Bây giờ cảm thấy chắc ăn rồi, nên trong chương trình “60 Minutes” của CBS sáng chủ nhật 18 tháng 10, ông Biden đã phác họa một dự án để thành lập một “hội đồng lưỡng đảng” với nhiệm vụ cứu xét việc “lên khung Tối Cao Pháp Viện”.

“Tối Cao Pháp Viện 9 nút” sẽ trở thành … Tối Cao Pháp Viện 10 bù!

Những ai đang “ngồi trên luật pháp” nước Mỹ?

Xin mời bạn đọc trả lời.

Ký Thiệt

Edited by user Monday, November 2, 2020 9:24:12 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#14056 Posted : Monday, November 2, 2020 9:32:26 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,545
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)
TT Biden: Một Carter hay một Obama?


October 31, 2020 
Vũ Linh

Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến ngày bầu cử chính, dù trên thực tế, cả mấy chục triệu người đã bỏ phiếu từ cả tháng nay rồi. Dù sao, cũng còn cỡ hai phần ba dân Mỹ chưa bầu. Đây sẽ là bài bình luận cuối cùng trước ngày bầu bán. Và bài này sẽ được dành để có vài nhận định cuối cùng về cụ Biden.

UserPostedImage

Hai câu hỏi lớn sẽ được bàn luận ở đây: tại sao Biden bây giờ mới ra tranh cử mà không phải năm 2016? Và nếu đắc cử, TT Biden sẽ là ai?

Câu chuyện cần phải hiểu rõ trước khi vào phòng phiếu.Kẻ này phải nói ngay, đây không phải là một cuộc bầu tổng thống hiểu theo kiểu lựa chọn giữa hai người, nên chọn ai là người tài giỏi hơn để lãnh đạo, mà đây thực sự chỉ là một cuộc trưng cầu dân ý xem dân Mỹ ghét hay thích TT Trump tới mức nào thôi. Chẳng ai cần biết ông Biden là ai, có tài hay không, có ngủ gật gần nửa thế kỷ nay không, có bị đãng trí hay không, có đạo đức hay không, có thật sự lem nhem qua ông quý tử hay không, hay có chính sách gì?? Dân Mỹ chỉ sử dụng lá phiếu để nói lên việc thích hay ghét Trump thôi.

Đây đúng là một trưng cầu dân ý về cá nhân TT Trump. Vâng, về CÁ NHÂN ông này chứ không phải về thành quả hay thất bại của chính sách nào của ông ta. Cái tệ hại của chính trị Mỹ hiện này là đã bị hoàn toàn chi phối bởi cái mà Mỹ gọi là ‘identity politics’, tức là chính trị dựa trên lý lịch cá nhân, da màu gì, giới tính nào, tôn giáo nào, xấu trai hay đẹp gái, mặt mũi trông dễ thương hay đáng ghét, tóc chải kiểu gì, lưỡi cứng ngắc hay dẻo như bún,… Các chuyện như thành quả kinh tế, công ăn việc làm của dân, chính sách đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự xã hội,… đều vô nghĩa, chẳng đáng thắc mắc.

Kiểu như một cụ tỵ nạn đã từng ‘thành thật khai báo’ chỉ bầu tổng thống qua tiêu chuẩn da đen và đàn bà, chứ khả năng hay kinh nghiệm là những chuyện tào lao vớ vẩn không đáng để ý. Đảng DC bây giờ có đưa chị phu quét đường da đen ra tranh cử tổng thống, cụ sẽ bỏ phiếu cho chị ta ngay vì trong lịch sử Mỹ, chưa có chị da đen quét đường nào đã được làm tổng thống. Thế mới đúng là trí thức nhìn xa hiểu rộng, hiểu rõ phải đạo chính trị, hiểu rõ thời thế thế thời phải thế. Hình như Mỹ bây giờ mới sực tỉnh, hiểu được tại sao nhiều phu quét đường ở VN trước đây đã VC phong làm dân biểu dù chưa biết đọc. Trình độ người được bầu phải phản ảnh đúng trình độ người đi bầu mà, phải không?

Kẻ này đã đọc cả trăm bài viết công kích TT Trump. Ôi thôi, lý lẽ nhiều vô cùng tận, từ lớn đến bé, từ thật đến giả, từ nghiêm chỉnh tới bố láo, nhiều hơn lá mùa thu đang rơi rụng khắp nơi, nhiều quá đến độ chẳng ai buồn quét nữa. Nhưng cái lạ là hầu hết chỉ là bôi bác cá tính cá nhân, chẳng mấy bài phân tích chính sách trị quốc an dân, không một bài nào dám hó hé bàn đến chuyện kinh tế, công ăn việc làm, thành quả chặn Bắc Hàn thử bom nguyên tử, cả nửa tá quốc gia Hồi giáo ký hòa ước với Do Thái, hàng giả, hàng nhái, hàng độc của TC sẽ bị cản vào Mỹ,…

Thật ra, cũng có bài bàn về chính sách, nhưng chỉ đúng có một đề tài thôi: đó là chuyện đại dịch thế giới COVID. Dĩ nhiên tất cả xúm vào coi như đó là dịch duy nhất chỉ tấn công nước Mỹ, không xứ nào khác, và dĩ nhiên, nếu cụ lẩm cẩm Biden làm tổng thống thì đã chẳng có ai bị nhiễm chứ đừng nói tới có người bị chết. Hai trăm ngàn người chết đã được coi như quà tặng quá tuyệt vời để phe ta có vũ khí khai thác tối đa và để đánh ‘ông Thần Ác’. Còn nhớ khi nước Mỹ đạt được ‘thành quả’ nhiều người chết vì COVID nhất, bà Hillary đã không kềm chế được niềm vui bất tận, nhẩy lên tuýt ngay “America First, Yes!”.

UserPostedImage

Tối ngày 3/11, nếu cụ Biden thắng, cả nước sẽ có dịp tổ chức lễ cầu hồn, tạ ơn hai trăm ngàn vong linh đã hy sinh để giúp nước Mỹ diệt được ‘ông Thần Ác’? Không có COVID, không có hai trăm ngàn người chết, đố làm sao bứng được ‘ông Thần Ác’ này? Trời giúp!

Khai thác xác chết tuy có bất nhân, nhưng đã trở thành bình thường trong thời buổi chính trị đấm đá đẫm máu tàn bạo nhất hiện nay, và cũng cần thiết vì không có cách nào khác để hạ ‘ông Thần Ác’.

Điều lạ đáng nói là bài chửi Trump thì vô kể, nhưng bài trình bày lý do để bầu cho cụ Biden thì hiếm hơn tiệm bán thịt cầy ở Mỹ. Kẻ này hiểu rõ, nói chuyện chính sách về một cụ đã lăn lộn trong chính trường nửa thế kỷ mà tuyệt đối không để lại một dấu vết nào là việc làm không thể. Mà nói về đức tính cá nhân của cụ Biden càng khó hơn nữa trước những câu hỏi chưa có câu trả lời về chuyện cụ cầm nhầm vợ bạn, đam mê hít tóc các bà, nham nhở với bà Tara Reade, ủng hộ cậu ấm ngủ với chị dâu, xì ke ma tuý bị đuổi ra khỏi quân đội, ăn tiền Ukraine, TC,…

Trong truyền thông Vẹt tỵ nạn, có vài bài vặn trẹo quai hàm để biện giải nghị sĩ Biden không chống dân tỵ nạn. Kẻ này đã từng thách đố không biết bao nhiêu lần, xin các cụ DUT đưa ra bằng chứng cụ thể TNS Biden đã từng MỘT lần -vâng, chỉ một lần thôi- biểu quyết cho quân lực VNCH một xu hay cho dân tỵ nạn một xu để được di tản vào Mỹ năm 1975. Cho đến nay, chưa một ai đã làm nổi.

Dù sao, ta cũng vẫn cần phải hiểu thêm về cụ lẩm cẩm Biden trước khi vào phòng phiếu.

Trước hết, ta bàn về việc thay thế tổng thống khi ông này hết 2 nhiệm kỳ, không ra tranh cử được nữa. Đây là tình trạng của năm 2016.

Hầu hết trong những trường hợp này, phó tổng thống ra tranh cử tiếp. Như trong lịch sử cận đại, các PTT Nixon, Humphrey, Mondale, Bush cha, Quayle, Gore đều ra tranh cử. Có người đắc cử, có người rớt đài.

Gần đây có hai trường hợp đặc miễn, PTT không ra tranh cử.

Lần đầu là PTT Dick Cheney của ông Bush con. Ngay từ đầu khi chấp nhận ngồi chung với TT Bush con năm 2000, ông đã khẳng định rõ ràng ông không muốn làm tổng thống, chỉ muốn giúp ông Bush con thôi, do đó, sau khi TT Bush con mãn nhiệm, PTT Cheney không ra tranh cử tổng thống.

Trường hợp thứ hai đặc biệt hơn, ly kỳ hơn: năm 2016, khi TT Obama mãn nhiệm, PTT Biden không ra tranh cử, để bà Hillary ra. Trên chính thức, PTT Biden viện cớ ông con cả Beau Biden bị ung thư chết, ông buồn lo nên không có hứng thú ra tranh cử. Đây chỉ là cái cớ viện dẫn, không phải lý do thật, khi ông con đã chết từ cả năm trước, tháng 6/2015. Chính trị gia lo khai thác những chuyện buồn thì rất dai, nhưng trên thực tế thì ít khi buồn lâu đến thế! Cụ Biden có bà vợ bị tai nạn xe hơi qua đời, 3 năm sau là đã lấy vợ khác rồi nhưng 40 năm sau vẫn mếu máo rơm rớm nước mắt mỗi lần đứng trước cử tri.

Lý do PTT Biden không ra tranh cử năm 2016 là vì đã có một ‘thỏa thuận kín’ mà danh từ thời thượng gọi là ‘quid-pro-quo’ trong đảng DC từ hồi 2008 rồi. Khi đó, có cuộc tranh cử rất gay gắt giữa bà Hillary và ông Obama. Cận ngày đại hội đảng, hai bên vẫn đánh nhau thẳng tay không bên nào chịu thua. Bà Hillary có đa số cử tri đoàn nhờ thắng các cuộc bầu sơ bộ trong nội bộ đảng, trong khi ông Obama có một số rất lớn phiếu của các vị gọi là ‘siêu đại biểu’, super delegates (mà bên CH không có), là các đại quan của đảng như các đương kim hay cựu TT, PTT, nghị sĩ, dân biểu, thống đốc, quan chức liên bang, tiểu bang và địa phương,… tổng cộng có tới 850 người đương nhiên được đảng phong làm cử tri đoàn. Ta có thể gọi đó là khối ‘hệ thống cầm quyền’ -establishment- của đảng DC, nhưng lần này, họ phá lệ, ủng hộ một người mới, ngoài hệ thống, là ông Obama, vì quá chán với những bê bối của chính quyền Clinton và quá sợ tham vọng quá lớn của bà Hillary.

Kết số là hai bên ngang ngửa số phiếu cử tri đoàn gần kề ngày đại hội đảng. Cấp lãnh đạo đảng tối tăm mặt mũi tìm cách giải quyết, tạo thế đoàn kết để hạ đảng CH. Sau không biết bao nhiêu họp mật giữa các tai to mặt lớn của đảng DC, cuối cùng, qua cuộc họp ‘thượng đỉnh’ tại tư gia bà nghị sĩ Diane Feinstein tại San Francisco trước sự hiện diện của cả bà Hillary lẫn ông Obama, đi đến một thỏa hiệp dĩ nhiên không chính thức, không văn bản, nhưng ai cũng biết, là bà Hillary rút lui, ủng hộ ông Obama ra đại diện cho đảng DC. Trong tinh thần ‘có qua có lại cho toại lòng nhau’, bà Hillary đạt được nhiều nhượng bộ từ phiá ông Obama:

[img]https://static.reuters.com/resources/r/?m=02&d=20160811&t=2&i=1149293563&r=LYNXNPEC7A0OM&w=800[/img]

1. cá nhân bà sẽ được trọng dụng ở cấp cao nhất trong nội các Obama, đưa đến việc bà được bổ nhiệm làm ngoại trưởng với toàn quyền quyết định;

2. TT Obama sẽ chấp nhận đưa ra luật cải tổ y tế Hillarycare, đổi tên qua là Obamacare; đây là luật cải tổ y tế của bà Hillary tính đưa ra năm 1993 khi ông Clinton làm tổng thống, nhưng thất bại vì không đủ hậu thuẫn trong chính nội bộ đảng DC, bị chê là chưa đủ cấp tiến, mà chính ông Obama trước đó cũng đã chống mạnh;

3. sau khi mãn nhiệm, TT Obama và toàn đảng DC sẽ hậu thuẫn việc bà Hillary ra tranh cử và PTT Biden sẽ không ra tranh cử.

Đây là lý do chính TT Obama và cấp lãnh đạo đảng DC đã không cho PTT Biden ra tranh cử năm 2016, mà đưa bà Hillary ra.

Năm nay, bà Hillary thất bại rồi, cụ Biden mới có quyền ra.

Lý do thứ nhì tại sao PTT Biden không được ra tranh cử mà lại là bà Hillary, quan trọng không kém, nhưng khó nói hơn là TT Obama không tin tưởng ở khả năng PTT Biden có thể tiếp nối sự nghiệp của ông, mà tin tưởng bà Hillary có khả năng hơn nhiều, cũng như có khả năng thắng cử hơn xa cụ lẩm cẩm Biden. Ngay cả năm ngoái, khi cụ Biden ra tranh cử, TT Obama từ chối không ủng hộ cho đến khi cụ Biden loại được tất cả mọi người thì TT Obama mới lên tiếng hậu thuẫn. Nôm na ra, TT Obama hiểu rõ ông phó của mình hơn ai hết, không nghĩ ông phó là người xuất sắc lắm.

Tóm lại, sau khi tổng thống đương nhiệm Obama mãn nhiệm, ông phó Biden đã không ra thay thế được vì a) đã có thoả thuận với bà Hillary từ trước, và b) PTT Biden không có khả năng cũng như không có hậu thuẫn chính trị. Gần nửa thế kỷ trong chính trường, cụ Biden đã không có một đồng minh hay hậu thuẫn chính trị nào hết.

Bây giờ ta bàn qua trường hợp tranh cử chống tổng thống đương nhiệm, là chuyện đang xẩy ra.

Thông thường, trong lịch sử bầu bán tổng thống, dân Mỹ chấp nhận cho mỗi tổng thống được làm hai nhiệm kỳ, tổng cộng 8 năm, vì họ hiểu rõ một nhiệm kỳ 4 năm quá ngắn, vì nói là 4 năm, nhưng thực sự chỉ làm việc có 2 năm thôi. Năm đầu sau khi đắc cử thì mắc lo dọn nhà, đếm coi Tòa Bạch Ốc có bao nhiêu phòng, thay đổi bàn ghế, đi làm quen với các tai to mặt lớn, ôm vai bá cổ khối Nhà Nước Ngầm, tức là guồng máy hành chánh rỉ sét, bắt quàng làm họ với các dân biểu, nghị sĩ, tìm phụ tá, bổ nhiệm quan chức, rồi học nghề. Năm cuối thì đã lo đi vận động tái tranh cử rồi. Nghĩa là chỉ làm việc 2 năm giữa thôi.

Hiểu cách vận hành của chính trị Mỹ như vậy thì hy vọng tái đắc cử của tổng thống đương nhiệm thường rất cao, trừ phi ông làm chuyện gì quá thất nhân tâm, thất bại quá nặng nề, hay bị tai bay vạ gió nào đó.

Trong lịch sử cận đại, chỉ có hai ông bị cho về hưu sớm là TT Carter và TT Bush cha.

• TT Carter về hưu non sau một nhiệm kỳ vì quá nhút nhát để Iran kẹp cổ, đại cường Mỹ mất mặt, lại bất tài đẻ ra tình trạng kinh tế bết bát nhất lịch sử từ những ngày khủng hoảng hồi đầu thế kỷ.

• TT Bush cha đã bị cho về vườn sớm vì hai lý do, thứ nhất đã thất hứa lớn khi tăng thuế quá mạnh, và bất ngờ bị ông tỷ phú bảo thủ nặng Ross Perot ngáng chân, giựt mất cả triệu phiếu bảo thủ, giúp TĐ Bill Clinton thắng cử dù với tỷ lệ thấp nhất lịch sử Mỹ, 43% phiếu. Ông Perot lấy mất gần 20% phiếu của ông Bush, khiến ông này chỉ được có hơn 37%. Không có ông Perot, không ai nghĩ TĐ Clinton đã thắng được. Chính TT Clinton sau này nhìn nhận đã hết sức ngỡ ngàng thấy mình thắng.

Trong cái lý luận đó, thông thường các tên tuổi chính trị lớn tránh không ra tranh cử chống tổng thống đương nhiệm. Do đó, chỉ có hai loại ứng cử viên thò đầu ra:

• Một là những anh chị chính khách vô danh, muốn ra tranh cử để ra mắt trình làng, cho thiên hạ biết tên tuổi, chuẩn bị cho lần tranh cử tới, khi tổng thống mãn nhiệm, chẳng hạn như TĐ Bill Clinton năm 1992, hay để củng cố cái ghế hiện hữu của mình như nhiều thống đốc hay nghị sĩ, dân biểu đương nhiệm đã làm. Năm qua, ta đã thấy những Kamala Harris, Peter Buttigieg, Amy Klobuchar,… thuộc loại này.

• Hai là các cụ chính khách lão làng, cuối đời muốn được truy phong, nhìn nhận công hãn mã của cả đời mình, như trường hợp cụ PTT Walter Mondale của DC năm 1984 và cụ Bob Dole của CH năm 1996, được đưa ra dù biết hy vọng đắc cử đúng Zero! Năm qua, ta đã thấy… cụ Biden!

Vâng, đúng là đảng DC đã muốn ghi nhận công lão làng của cụ Biden trong khi chẳng ai nghĩ một cách nghiêm chỉnh cụ Biden sẽ có thể hạ được đương kim TT Trump, người đã chủ trì một phát triển kinh tế mạnh chưa từng thấy trong lịch sử Mỹ.

Cái may mắn vĩ đại hoàn toàn bất ngờ cho cụ Biden, cũng là cái đại họa cho nước Mỹ, là bất thình lình từ Vũ Hán đã bay qua Mỹ cả triệu tỷ con vi khuẩn corona. Thay đổi hoàn toàn cuộc diện chính trị Mỹ.

Bình thường thì cuộc tranh cử lần này phải nhạt hơn nước rau muống luộc, cả nước ngủ gật, may ra có vài trăm người đi bầu tổng thống. Cụ Biden sẽ thảm bại, nhưng thỏa mãn vì được đảng DC tri ân, rồi nhẹ nhàng đi mua cần câu.

UserPostedImage

Nhưng COVID đã bất ngờ đổ bộ vào đất Mỹ, đến đúng lúc, phá tan những thành quả kinh tế, tạo công ăn việc làm cho dân của TT Trump, rồi giết cả trăm ngàn người khiến dân hốt hoảng không biết tránh dịch cách nào. Như DĐTC đã viết, dân Mỹ là dân thiếu kiên nhẫn nhất thế giới, cũng dễ rét nhất, cuống cuồng lo tìm thuốc chữa và bác sĩ mới. Bác sĩ Trump không chữa được, vớ đại bác sĩ Biden, biết đâu? Tìm hy vọng trong tuyệt vọng. Đảng DC thấy rõ, khai thác triệt để dù mang tiếng bất nhân. Bất ngờ, cụ Biden thấy được ánh sáng cuối đường hầm.

Trong tình trạng hiện hữu, tuyệt đối không có một người Mỹ nào tin tưởng một lão ông lẩm cẩm, mà 48% dân Mỹ nghĩ là đã bị bệnh đãng trí, lại có thể có khả năng đối phó hữu hiệu với Covid, hay đi xa hơn nữa, có khả năng phục hồi kinh tế mau chóng, rồi đấu chưởng với Putin, Tập Cận Bình hay ngay cả Cậu Ấm Ủn. Thây kệ, nhiều người Mỹ quá hoảng sợ vẫn bám vào hy vọng ở một thay đổi, bất kể vô lý tới đâu.

Mới đây, ta thấy nổ ra vụ laptop của cậu ấm Hunter. Đó là một xì-căng-đan tham nhũng khổng lồ. Nếu anh Hunter mà là con của ông Trump thì TT Trump đã bị đàn hặc và truất phế ngay trong vòng 5 phút sau khi câu chuyện nổ đùng ra rồi. Nhưng vì anh ta là cậu ấm của phe ta nên mọi chuyện được tất cả phe ta, nhất là TTDC, cố hết sức nhận chìm hay bào chữa tróc lưỡi luôn.

Như đã bàn, cuộc bầu cử năm nay hoàn toàn bị chi phối bởi ‘identity politics’, phản ảnh qua việc một cụ BLM -Biden Lờ Mờ- ngáp được vai trò đại diện đảng DC. Nhưng đằng sau cái bung xung đó, cuộc bầu cử năm nay sẽ có hậu quả cực kỳ lớn, vì nó cho chúng ta một lựa chọn giữa hai người khác nhau một trời một vực, và quan trọng hơn nhiều, giữa hai chính sách, hai hướng đi cũng khác nhau một trời một vực.

Một bên là khuynh hướng mà kẻ này gọi tạm là cấp tiến thiên tả. Phe này gồm có một mớ cử tri có vẻ loạn xà ngầu như nồi cháo lòng, trong đó có dân da đen, da nâu, dân lao động, dân thành thị, dân có học cao, lớp trẻ, đa số phụ nữ trẻ ham vui, giới truyền thông, giới các mạng xã hội, giới nghệ sĩ, đám đại tài phiệt dửng mỡ,…

Bên kia là khối gọi là bảo thủ gồm các ông bà già da trắng, dân nông thôn, dân tương đối ít học, dân coi nặng tôn giáo, giá trị gia đình, đại đa số dân trung lưu lo làm ăn,…

Thuần tuý trên phương diện dân số, thì khối dân cấp tiến càng ngày càng đông đảo hơn, càng lấn át khối bảo thủ, để rồi sẽ thống trị nước Mỹ luôn. Nhưng đó là chuyện tương lai của một hai thế hệ nữa, chứ trong hiện tại, khối cấp tiến vẫn còn là thiểu số. Nhưng cái thiểu số đó mỗi ngày có tiếng nói thực tế mạnh hơn, chỉ vì khối bảo thủ đa số rất lười đi bầu bán. Các cụ cũng như các thương gia ít khi chịu khó đứng xếp hàng cả ngày để đi bầu.

Kẻ này chưa có may mắn học qua lớp bói toán sơ cấp, nên chẳng có cách nào đoán ai sẽ là tổng thống năm tới. Nhưng vẫn có thể có vài nhận định.

Nếu TT Trump tái đắc cử, đảng DC sẽ phải đóng cửa, diện bích ít nhất cả năm để xem lại coi mình đã sai chuyện gì, đến nỗi mà một ‘tay vua nói láo, vô đạo đức, vô tài, vô đủ thứ’ lại vẫn có thể hạ một bà ‘siêu thần tượng’ để đắc cử, rồi lại hạ một ‘siêu chính khách lão làng’ để tái đắc cử, bất kể nỗ lực bá thở của phe ta từ đảng DC, tới hầu hết TTDC, tất cả hệ thống mạng xã hội,…

Nếu cụ Biden đắc cử, kẻ này có thể mường tượng cụ sẽ là một trong những tổng thống tệ dở nhất lịch sử Mỹ, ngang ngửa với ông trồng đậu phộng Carter.

Cụ Biden là một chính khách tầm thường, tầm thường đến độ lăn lộn trong chính trường gần nửa thế kỷ mà tuyệt đối không để lại được bất cứ một dấu ấn nào ngoài tiếng đồn là người ‘ôn hòa’ không gây sóng gió, hay nôm na ra, là loại các cụ ta gọi là ba phải, gì cũng cười, chỉ biết gật gù mà không bao giờ có sáng kiến hay tối kiến nào.

Bây giờ, nếu cụ Biden đắc cử, ta sẽ thấy một Carter nhiệm kỳ 3, với một nước Mỹ tuột hậu, cả thế giới coi thường, kinh tế lụn bại. Đó là trường hợp lạc quan.

UserPostedImage

Nếu nước Mỹ kém may mắn hơn, ta sẽ thấy cụ Biden như Obama nhiệm kỳ 3. Những gì ta thấy trong những năm của Obama sẽ tái xuất giang hồ: kinh tế phục hồi chậm hơn sên, sưu cao thuế nặng, Vú Em bao phủ cuộc sống, công chức và luật lệ tràn lan, công ty xách dép chạy ra ngoài nước, thất nghiệp dây dưa, kỷ lục trợ cấp, kỷ lục phiếu thực phẩm, kỷ lục thâm thủng ngân sách, kỷ lục công nợ, thời vàng son của ‘phải đạo chính trị’ trở lại, với sự hồi sinh của các phong trào phá thai thả dàn, cầu tiêu chung, xì ke hợp pháp, và những người hùng mới như đồng tính, chuyển giới, antifa, bờ lờ mờ, thất nghiệp, welfare queens, homeless,… Dĩ nhiên kèm theo lời đổ thừa lỗi tại Trump hết.

Có thể dưới trào Biden, chính trị Mỹ sẽ bớt náo loạn hơn, phân hóa chính trị sẽ giảm phần nào. Nhưng không phải vì cụ Biden có khả năng tạo đoàn kết hơn, mà chỉ vì phe đối lập CH, vốn dĩ đa số là các cụ da trắng, luôn có tính ôn hoà hơn đám cuồng khùng antifa, Bờ Lờ Mờ, các bà la sát mê phá thai, nên những chống đối không thể thô bạo như ta đã thấy trong bốn năm qua.

Lão ông bát tuần Biden thở không ra hơi sẽ kẹt cứng giữa hai gọng kìm cực mạnh mà cũng cực năng động, một gọng là giới TTDC của đám nhà báo trẻ cấp tiến nặng, với ảnh hưởng ngày một thống trị thiên hạ, một gọng là khối thiên tả cực đoan trong chính đảng DC dưới sự lãnh đạo của cô bán bar AOC. Hãy thử tưởng tượng một ông lão hom hem đãng trí đứng ra lãnh đạo những đám trẻ quá khích hung hãn nhất, chuyện gì sẽ xẩy ra?

Kẻ này có thể tiên đoán cụ Biden sẽ không làm tổng thống hơn một nhiệm kỳ. Nếu không bị alzheimer hành thì cũng bị các xì-căng-đan của ông quý tử hại, hay cũng có thể bị cô ban bar đảo chánh. Cuối cùng chỉ là cục gạch lót đường cho khối cực tả của đảng DC, với bà Kamala Harris là ngôi sao thực thụ của đảng DC thời đại mới.

ĐỌC BÁO MỸ

11.000 Tỷ Lý Do Không Bầu Cho Biden – Reason.com:

https://reason.com/2020/...r-joe-bidens-presidency/

Vũ Linh, 31/10/2020

Edited by user Monday, November 2, 2020 9:38:52 AM(UTC)  | Reason: Not specified

LaGio  
#14057 Posted : Monday, November 2, 2020 2:34:46 PM(UTC)
LaGio

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 160
Location: Riverside

Thanks: 19 times
Was thanked: 42 time(s) in 34 post(s)
Bầu cử tổng thống Mỹ: Xin bà con giải đáp dùm những điều rất lạ
October 20, 2020

UserPostedImage
Photo Credit: APCali Today News – Người Việt mình vốn yêu quê hương và chuộng tự do dân chủ, vậy thì:

Tại sao lại thích một tổng thống Mỹ khoái độc tài Putin, Kim Jong Un, Tập Cận Bình, Erdogan, Thái tử Saudi MBS … toàn những kẻ độc ác? Tổng thống Mỹ này còn ca tụng cả lãnh đạo cộng sản VN (“very nice. I love their leaders very much”) và vui vẻ phất cờ đỏ sao vàng của chế độ (tại Hà Nội 2019)?

Tại sao lại ủng hộ một tổng thống Mỹ chưa hề lên tiếng ủng hộ nhân quyền, ngược lại còn ca tụng Tập Cận Bình đã xây trại lao cải tập trung để nhốt hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ rằng: “Việc này rất đúng.. Nên làm” (Bolton’s book The Room Where It Happened: A White House Memoir)?

Tại sao yêu tự do-dân chủ nhưng lại miệt thị những cơ quan truyền thông Mỹ lâu đời, uy tín là truyền thông thổ tả, khi họ dám vạch ra những sai trái/tham nhũng của tổng thống? Tạo sao ủng hộ một tổng thống gọi truyền thông tự do là “kẻ thù của nhân dân” khi chính người Việt đang mơ ước có tự do ngôn luận trên quê hương VN mình?

Tại sao lại ủng hộ một người nói dối hơn 20,000 lần trong 3 năm qua? một người nổi tiếng lừa đảo – từ tiền thuế hàng trăm triệu cho tới tiền chắt chiu, dành dụm được của những người đã về hưu (cơ quan từ thiện xạo Trump Foundation và trường đại học lừa đảo Trump University đã bị đóng cửa, bị phạt và phải bồi thường nhiều trăm triệu đô la)?

Là di dân tị nạn cộng sản, nhưng người Mỹ gốc Việt lại khoái tổng thống có giọng điệu miệt thị di dân, người nghèo, và da màu; ủng hộ chính sách bài di dân tị nạn độc ác của ngài tổng thống ủng hộ cực đoan da trắng thượng tôn và bạo lực?

Người Việt ủng hộ phong trào dân chủ và đòi quyền biểu tình ở VN, nhưng lại chống các phong trào biểu tình ôn hòa tại Mỹ (bao gồm phong trào chống kỳ thị chủng tộc và kỳ thị người Mỹ da đen, chống kỳ thị nữ giới, chống kỳ thị di dân, chống biến đổi khí hậu, chống da trắng thượng tôn cực đoan v…v…). Tại sao?

Quyền biểu tình ôn hòa chống lại những sai phạm, lạm dụng quyền thế của chính phủ là nghĩa vụ công dân để bảo vệ nền dân chủ và là quyền chính đáng của người dân Mỹ. Nhưng nhiều người Việt lại lên án người biểu tình tại Mỹ là bị xúi giục để chống tổng thống (mà họ yêu thích), hoặc phê phán là người dân Mỹ phải im lặng để “tổng thống làm việc.” Làm việc hay phá tan đất nước? Im lặng cho tới khi nào? tới khi nền dân chủ tại Mỹ bị phá nát thì mới rủ nhau xuống đường tranh đấu “chống độc tài” chăng? Im lặng giống như thời Hồ Chí Minh bắt đầu lộ diện là tay sai Cộng sản Quốc tế nhưng … hãy để im cho ông ta lo việc nước?

Tại sao ủng hộ một tổng thống đang là thủ lãnh các nguồn tin thất thiệt trên thế giới về coronavirus (38% của 1.1 triệu tin bịa đặt hay xuyên tạc về dịch bệnh COVID-19 bắt nguồn từ đương kim tổng thống Mỹ)? Hệ quả kinh hoàng là Mỹ đang đứng đầu thế giới về tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong (gần 7,5 triệu người nhiễm và 213.000 người thiệt mạng tính tới ngày 1/10/2020).

Tại sao ủng hộ một tổng thống đang phá nát nền dân chủ Mỹ bằng cách tấn công vào hệ thống bầu cử có uy tín nhất thế giới trong 244 năm qua (31 phiếu sai phạm trong 1 tỷ phiếu bầu từ 2000-2014)? Phải chăng Putin đang đứng đằng sau giựt dây như các giới chức tình báo Mỹ đang nghi ngờ? Khi nền dân chủ Mỹ tàn lụi, thì thế giới sẽ ra sao trước tham vọng không đáy của các chế độ độc tài Nga, Hoa …, và đàn em CSVN sẽ thoát hiểm và tiếp tục tồn tại ra sao? Bác nông dân VN chắc cũng có thể trả lời câu hỏi này một cách dễ dàng!

UserPostedImage
altPhoto Credit: AP


Phải chăng người Việt Nam nhẹ dạ và ngu ngốc (“suckers” như cách đương kim tổng thống Mỹ gọi các anh hùng tử sĩ của Hoa Kỳ), nên đã tin tưởng mãnh liệt vào lời hứa của một gã cuội và lừa siêu đẳng? (Tôi không tin như vậy, mà chỉ nghĩ là nhiều đồng bào đang bị hỏa mù của Fake News đánh vào tâm lý mất niềm tin khiến họ dễ tin vào những trò lừa đảo, những thuyết âm mưu).

Phải chăng người VN quá trung thành với đảng Cộng Hòa? Vậy tại sao không lắng nghe hằng nghìn những vị tướng và giới chức cao cấp của đảng Cộng Hòa đã lên tiếng báo động về nguy cơ của nước Mỹ hiện nay và kêu gọi mọi người hãy bỏ phiếu loại trừ chính kẻ đang lãnh đạo đảng Cộng Hòa và Tòa Bạch Ốc?

Phải chăng “hội chứng nhược tiểu” khiến người Việt thần phục một anh bully khoác lác lớn tiếng chống Tàu, mà thực tế là đã và đang giao dịch hàng tỷ Mỹ kim với Trung Quốc để làm giàu cho túi tham của riêng mình? Thực tế cho thấy sau gần 4 năm qua với chính sách “chống Tàu”, Mỹ đang yếu đi thảm hại và Trung Quốc thì giỏi lắm là xây xước ngoài da và rụng vài sợi tóc, mà cộng sản VN thì đang thủ lợi kinh tế và mạnh tay vi phạm nhân quyền, giáng những bản án tù nặng nề lên đầu những người dân oan và các nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa trong nước.

Linda Thanh Thảo

Ngày 20 tháng 10, 2020

Edited by user Monday, November 2, 2020 3:16:30 PM(UTC)  | Reason: Not specified

LaGio  
#14058 Posted : Monday, November 2, 2020 3:30:14 PM(UTC)
LaGio

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 160
Location: Riverside

Thanks: 19 times
Was thanked: 42 time(s) in 34 post(s)
UserPostedImage


Trump với các hành động bất chánh mà ta cần phải biết ...Xin liệt kê ít nhất các hành động bất chánh, những tội, và tội ác của Trump (chữ tội ác tôi dùng không quá đáng vì nhiều tội của Trump có thể xếp loại là ác, gây khổ sở cho người khác mà không cần biết là họ sẽ bị nguy khốn như thế nào):

1. Trump là kẻ dâm dật: Trump ngoại tình với cả ba đời vợ. Ngủ với gái đóng phim con heo và gái Playboy trong khi lập gia đình, còn dẫn gái điếm về nhà. Trump trả tiền ém nhẹm chuyện ngoại tình, chối láo trước công chúng, hèn đến nỗi nói báo chí hỏi luật sư mình vì mình không biết!

Có 26 phụ nữ thưa Trump vì tội hiếp dâm hay quấy nhiễu tình dục.

2. Trump là kẻ lường gạt: Tòa phạt Trump $25 triệu dollars lường gạt sinh viên mở Trump University, phạt Trump $2 triệu dollars lường gạt tiểu bang và người cho tiền mở Trump Foundation ở New York. Trump quỵt tiền của các nhà thầu xây cất, quỵt tiền nợ, quỵt tiền của rất nhiều người!

3. Trump trốn thuế: Vào năm 2011, Trump tuyên bố là tất cả mọi người phải trả thuế, than phiền là một nửa nước Mỹ không trả thuế. Thế nhưng báo New York Times mới khui ra giấy khai thuế của Trump cho thấy là trong 10 năm Trump không trả thuế một xu, 2 năm Trump chỉ trả $750 thuế, và những năm mà Trump đóng thuế, hơn 90 triệu dollars, Trump khai lỗ lã nên IRS trả lại Trump $73 triệu dollars.

Tính trung bình, 1% dân Mỹ kiếm tiền nhiều nhất như Trump vào năm 2017 thì tỷ lệ tiền thuế là 21%. Năm 1987 Trump khoe là mình có hơn bốn tỷ dollars, thế mà hầu như là Trump không đóng một đồng nào trong 15 năm vừa rồi!
Theo tờ New York Times, Trump cũng trốn không trả thuế trên số tiền $413 triệu dollars thừa hưởng gia tài.

4. Trump nói láo kinh niên, hơn 20,000 lần: Nixon bị truất phế vì Quốc Hội kết tội Nixon nói láo: "nói láo hoặc nói sai sự thật trước công chúng với mục đích lường gạt dân chúng Hoa Kỳ" - “making or causing to be made false or misleading public statements for the purpose of deceiving the people of the United States.” Sở dĩ Trump không bị truất phế vì tất cả Nghị sĩ đảng Cộng Hòa ở Thượng Viện bảo vệ Trump.

5. Trump thiên vị mầu da, tôn giáo:
Trump gọi những xứ Phi Châu là lỗ phân - shit holes, gọi người Mễ là những thằng hiếp dâm - rapists , gọi người cư trú bất hợp pháp là đồ thú vật- animals, nhưng cho những đảng viên của đảng tương tự như Đức Quốc Xã (cho da trắng là tối thượng) là những người tốt- fine people. Bigotry , racism, white nationalism là tội mà Hạ Viện Mỹ đã dùng để kết tội đáng truất phế Tổng Thống Andrew Johnson -Tổng Thống Thứ 17 của Mỹ- vào năm 1868.

6. Trump lợi dụng chức Tổng Thống để làm giầu, không đếm xỉa gì đến Emolument clause : (Hiến Pháp cấm không cho những người được bầu vào chức vụ Liên Bang nhận tiền, quà, hay bất cứ món gì có giá trị từ quốc gia khác):

Trump không để tài sản mình vào blind trust, lợi dụng chức Tổng Thống làm giầu cho cá nhân, trắng trợn muốn dùng sân đánh golf của mình là nơi họp Thượng Đỉnh G7. Khi người ta hỏi thì Trump ngang tàng trả lời điều khoản trong Hiến Pháp là láo khoét: “You people with this phony emoluments clause'Phony.' Donald Trump mocks 'emoluments' clause of U.S. Constitution tha...

President Donald Trump slams Constitution's “phony” Emoulments clause barring federal office holders from accept...


'Phony.' Donald Trump mocks 'emoluments' clause of U.S. Constitution tha...

President Donald Trump slams Constitution's “phony” Emoulments clause barring federal office holders from accept....” (Donald Trump)

7. Trump miệt thị báo chí, phụ nữ, tất cả mọi người: Trump trốn quân dịch thế mà Trump lại chê John McCain không phải là anh hùng khi máy bay bị bắn rớt ở Việt Nam, chỉ vì Trump ghét McCain.

8. Trump trả thù ai chống mình: Mùa hè 2017, để trừng phạt CNN phe tả chuyên môn nói không tốt về mình, Trump đích thân can thiệp không cho AT&T và Time Warner gia nhập với nhau thành một. Trump nói với phụ tá: “I’ve been telling [then-National Economic Council Director Gary] Cohn to get this lawsuit filed and nothing’s happened! I’ve mentioned it fifty times. And nothing’s happened. I want to make sure it’s filed. I want that deal blocked!”

Tháng 5 2018, Trump đích thân ra lệnh cho Giám Đốc Sở Bưu điện tăng giá tiền cước gấp đôi những hàng hóa của Amazon, vì Trump thù chủ của Amazon. Jeff Bezos là chủ của tờ báo Washington Post chỉ trích Trump thường trực.
Trump đã đuổi việc hay trả đũa cả trăm người vì dám chống đối Trump, từ Bộ Trưởng, Đại sứ, đến Luật sư riêng, Giám đốc cơ quan, Tướng Tá....

9. Trump lạm dụng chức vụ: Vô số thí dụ cho thấy Trump lợi dụng chức vụ để làm lợi cho cá nhân mình như là Ukraine. Một thí dụ nữa là đem con cái non choẹt không một tí kinh nghiệm làm cố vấn Tổng Thống. Làm Cố vấn Tổng Thống thì quá khứ phải trong sạch, không có gì mập mờ, bất lương. CIA đã quyết định không cấp security clearance cho Jared Kushner con rể Trump, thế nhưng Trump vượt quyền CIA, cho phép con rể mình security clearance như thường.
10. Trump bất tài đối phó với đại dịch, thiên tai: Chỉ vì sự ngu xuẩn đần độn, bất tài mà Trump đã để cho thiên tai ở Puerto Rico giết chết 3000 người và cơn đại dịch coronavirus tính đến nay đã giết chết hơn 200,000 người.

11. Thông đồng với địch quân: Trump bảo vệ và liên kết với Putin, Nga. Trump tuyên bố trước công chúng là Trump tin Putin hơn là Trump tin tình báo FBI hay CIA. Trump kêu gọi Nga và Trung Cộng - trước công cộng- là điều tra Hillary Clinton.

12. Xúi giục bạo động: Trong vô số diễn văn, Trump xách động đám đông bạo động, đánh người chống mình, và còn khoe là sẽ trả tiền luật sư biện hộ cho họ. Chính Trump khoe là nếu Trump ngang nhiên bắn một người giữa đường, đám đông vẫn theo Trump.

NTN

Bắc Kì Nho Nhỏ  
#14059 Posted : Monday, November 2, 2020 4:21:54 PM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 699
Location: Deutschland

Thanks: 222 times
Was thanked: 461 time(s) in 316 post(s)
UserPostedImage
Cửa tiệm bán máy tính ở Wilmington


Laptop từ địa ngục


Thời gian qua Xì Trum la toáng là có trong tay một laptop với những tài liệu động trời, tố cáo sự tham nhũng, làm ăn bất chính của cha con Biden. Hơn thế nữa, qua đó còn có bằng chứng, cha con Biden hợp tác, nhận vốn của tập đoàn vể năng lượng CEFC China Energy Co., do đó có nguy cơ lộ những kỹ thuật cao, bí mật quốc phòng (?) cho Trung Quốc... Ngoài ra, trong laptop còn có những hình ảnh, videos về cuộc sống đồi trụy, nghiện ngập, thậm chí cả hành vi giao cấu với con nít của Hunter Biden ! Và Xì Trum gọi đó là "laptop từ địa ngục" !

Chuyện hư thực ra sao ?

Đầu năm 2019 một người đàn ông mang một laptop và một ổ cứng rời tới cửa hàng máy tính ở Wilmington, nhờ chủ tiệm tên là John Paul Mac Isaac sửa chữa. Isaac bây giờ khai, không nhớ mặt mũi, hình dạng của người khách hàng đó ra sao, và camera của tiệm hôm đó cũng bị hư, nên cũng không ghi lại hình ảnh gì. Chỉ có một hóa đơn người khách hàng ký tên là Hunter Biden. Mấy tuần sau, không thấy khách hàng quay lại, Isaac bật laptop, thấy trong bộ nhớ có những nội dung bất thường, nên đã tạo một copy của ổ cứng, rồi liên lạc với FBI và trao cho họ laptop + ổ cứng rời. Còn bộ copy ổ cứng Isaac trao cho Giuliani, luật sư của Xì Trum. (Một chuỗi sự kiện lạ lùng !).

Có trong tay bản copy ổ cứng, Giuliani một mặt thông báo cho Xì Trum, một mặt liên lạc và trao bản copy cho báo New York Times. Từ đó New York Times từ từ phổ biến 'tài liệu, hình ảnh qúi hiếm' từ bản copy đó. Điều đáng nói: Biên tập viên Bruce Golding từ chối, không đề tên mình dưới bài viết. Lý do: Chứng cớ không thuyết phục ! Nhiều cộng sự viên khác của New York Times cũng có cùng quan điểm.UserPostedImage
Anthony Bobulinsky


Mấy ngày trước cuộc tranh luận TV cuối cùng, phe Xì Trum trình làng một người tên là Anthony Bobulinsky, bạn đồng nghiệp với Hunter Biden ở công ty về năng lượng Burisma / Ukraine. Bobulinsky cho biết đã gặp cha con Biden hồi năm 2017 ở Los Angeles, bàn về hãng mới (cộng tác với tập đoàn China). Joe Bidon và luật sư của ông khẳng định, không có cuộc gặp gỡ này. Bobulinsky còn cho biết, theo email từ một người bạn tên là James Gilliar, Joe Biden sẽ nhận được 10% cổ phiếu của công ty mới. Nhưng Gilliar đã phủ nhận thông tin này, vì Joe Biden không có liên hệ gì với công ty và cũng không có chuyện được sở hữu 10% cổ phiếu !

Cũng nên nhắc lại việc Xì Trum đã giữ lại khoản viện trợ về quân sự khoảng 400 triệu đô, làm áp lực với TT Ukraine, yêu cầu điều tra về công việc làm ăn của Hunter Biden ở Ukraine. Nhưng các cuộc điều tra về phía Ukraine và Mỹ đều không tìm ra điều sai trái của Hunter Biden.

Còn theo The Wall Street Journal không có chuyện cha con Biden cộng tác, nhận tiển từ một tập đoàn Ba Tàu.

Như thế, FBI và phe của Xì Trum đã có trong tay laptop này hơn năm rồi, mà chẳng gột ra hồ, ra cháo gì !

Mấy tuần vừa qua, Xì Trum làm áp lực, đòi FBI và Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr phải kiện cha con Biden, nhưng không được hưởng ứng. Chả nhẽ FBI và W. Barr là nội tuyến của Biden ??? Hóa ra, đây cũng chỉ là chiêu trò của Xì Trum, hòng kiếm phiếu. Nhưng lần này cử tri đã biết Xì Trum qúa rõ, chẳng ra trò trống gì đâu.

Xì Trum gọi đó là 'Laptop từ địa ngục' là đúng qúa, vì có bàn tay của qủy dữ nhúng vào !

Thạch BíchEdited by user Monday, November 2, 2020 5:14:47 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Bắc Kì Nho Nhỏ  
#14060 Posted : Monday, November 2, 2020 4:51:51 PM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 699
Location: Deutschland

Thanks: 222 times
Was thanked: 461 time(s) in 316 post(s)


WALL OF LIES


Từ đầu tháng 10/2020 Tom Tenney, Bushwick của Radio Free Brooklyn và nghệ nhân Phil Buehler đã dựng lên
'Bức Tường Của Sự Dối Trá', gom lại hơn 20.000 điều thất thiệt Xì Trum đã làm, kể từ ngày nhậm chức TT.UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


Users browsing this topic
Guest (5)
738 Pages«<701702703704705>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.