Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

47 Pages«<454647
Options
View
Go to last post Go to first unread
hoatinh  
#921 Posted : Sunday, January 26, 2020 3:52:00 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,346

Thanks: 66 times
Was thanked: 1245 time(s) in 696 post(s)
SINH NHẬT
CỦA VANESSA

Chào mừng sinh nhật của Vanessa
Ngày lễ hân hoan và trọng đại
Dân tộc Á châu - trên thế giới
Vô cùng hoan hỉ đầu năm ta.?
-~=o@o=~-

BIRTHDAY
OF VANESSA
Celebrate Vanessa's Birthday..!?
Holidays joyful and so big
Asian people in the world
Extremely happy New Year day

TINH VO
Houston – Spring 2020

Edited by user Thursday, January 30, 2020 12:41:08 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#922 Posted : Thursday, February 6, 2020 11:00:22 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,346

Thanks: 66 times
Was thanked: 1245 time(s) in 696 post(s)
CHÚC MỪNG
NĂM MỚI
Đầu năm anh chúc em
Đời sống thật êm đềm
Không phung phí sức lực
Vui khỏe tuổi già thêm.!

Hãy điều hòa sự sống :
Tình thương yêu mở rộng
Giúp đỡ kẻ nghèo nàn
Cho đời bớt lầm than

HEUREUX
NOUVEL AN
Je te souhaite au début de l'année
La vie est paisible
Ne gaspillez pas d'énergie
Bonne vieillesse en bonne santé plus.!

Réconcilier la vie :
L'amour se développe
Aidez les pauvres
Pour une vie moins misérable

CONGRATULATIONS
NEW YEAR
I wish you early in the year
Life is peaceful
Do not waste energy
Happy healthy old age more.!

Reconcile life:
Love expands
Help the poor
For life less miserable

TINH VO
To Vanessa and Jeanne
(Houston - Spring 2020


Edited by user Thursday, February 6, 2020 11:02:58 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#923 Posted : Thursday, February 20, 2020 11:30:40 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,346

Thanks: 66 times
Was thanked: 1245 time(s) in 696 post(s)
EM
EM VÀ TÌNH YÊU
Tình yêu – anh cho em :
Như giấc mơ êm đềm
Quê hương thơ mộng đó
Hạnh phúc và bình yên

YOU AND LOVE
Here - I give you love - too soon.?
That is the good affection of man
Love and consolation in the homeland
Spring is very beautiful and peaceful

VOUS ET AMOUR
Ici - je vous donne de l'amour - trop tôt.?
C'est la bonne affection de l'homme
Amour et consolation dans la patrie
Le printemps est très beau et paisible

TINH VO
Houston - printemps 2020
À ma copine dans ma patrie


Edited by user Thursday, February 20, 2020 11:36:52 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#924 Posted : Thursday, February 20, 2020 11:25:10 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,346

Thanks: 66 times
Was thanked: 1245 time(s) in 696 post(s)
TÌNH THƠ YÊU DẤU
Bài 01
Một nừ nhà thơ - tên Mỹ Duyên
Quê nàng trù phủ tỉnh Long Xuyên
Thơ văn thâm thuý và sâu sác..?
Có ghé thăm tôi đầu tháng giêng

Sau đó nàng mang cơn trọng bịnh
Để rồi từ giã chốn bình yên
Nhà quàn tìm thấy nàng lưu lại :
Vĩnh biệt Tình Ai - hẹn cõi Tiên.?

VÔ TÌNH
Houston – Mùa Thu 2020
Tưởng niệm thi hữu Mỹ Duyên 2012

Edited by user Wednesday, February 26, 2020 4:35:20 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#925 Posted : Wednesday, February 26, 2020 4:13:22 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,346

Thanks: 66 times
Was thanked: 1245 time(s) in 696 post(s)
TÌNH THƠ YÊU DẤU
Bài 02
Đã đọc thơ người – bỗng ước ao
Mong sao gặp gở để thân chào.?
Vần thơ xướng họa tình thj hữu
Trân thề đâu ngờ duyên mến trao

Người đó thăm tôi rồi biến mất.?
Cho tôi sửng sốt bởi hôm nào
Có người đến báo nàng lưu bút :
Giã bệt Tinh ai - hẹn kiếp sau.!

VÔ TÌNH
Houston – Mùa Thu 2020
Tưởng niệm thi hữu Mỹ Duyên 2012

Edited by user Friday, February 28, 2020 12:21:21 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#926 Posted : Monday, March 2, 2020 6:23:47 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,346

Thanks: 66 times
Was thanked: 1245 time(s) in 696 post(s)
VIÊN TỊCH
Thích Quảnng Độ đã viên tịch rồi
Cư dân nội ngoại - khắp muôn nơi
Vô cùng tôn kính và thương tiếc..
Tưởng niệm Ngài như vị Phật thôi
Phật tử VÔ TÌNH
Houston - Feb 22 - 2020
-~=o@o=~-

DIE
Thich Quang Do has passed away
Internal and external residents everywhere
Extremely respectful and mournful
Memorial Him -- as a Buddha..!

Buddhist TINH VO
Houston - Feb 22 - 2020

Edited by user Tuesday, March 3, 2020 6:59:43 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#927 Posted : Tuesday, March 3, 2020 10:30:41 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,346

Thanks: 66 times
Was thanked: 1245 time(s) in 696 post(s)
Originally Posted by: hoatinh Go to Quoted Post
VIÊN TỊCH
Thích Quảnng Độ đã viên tịch rồi
Cư dân nội ngoại - khắp muôn nơi
Vô cùng tôn kính và thương tiếc..
Tưởng niệm Ngài như vị Phật thôi
Phật tử VÔ TÌNH
Houston - Ngày 22-02-2020
-~=o@o=~-

DIE
Thich Quang Do has passed away
Internal and external residents everywhere
Extremely respectful and mournful
Memorial Him -- as a Buddha..!

Buddhist TINH VO
Houston - Feb 22 - 2020


hoatinh  
#928 Posted : Thursday, March 12, 2020 5:40:54 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,346

Thanks: 66 times
Was thanked: 1245 time(s) in 696 post(s)
EUÊ HƯƠNG
HỘT THỜI NỘI CHIẾN

Một nén hương lòng cho ai nằm xuống
Họ chết tại sao – nội chiến Viêt Nam..!
Họ giết nhau -- bằng súng đạn ngoại bang :
Bằng danh xưng cho riêng từng chủ nghĩa

Hỡi dân tộc ta ơi – nước Việt Nam
Không vì nhu nhược lê thuộc ngoại bang
Hãy vươn lên vì Tự Do Dân Chủ..
Tự cứu quê hương - và tự cư`u mình .!?

VÔ TỈNH
Houston – tháng 3 – 2020

-~=o@o=~-

VI KHUAN CORONA

`Vi khuẩn Cồ Rô Na :
Phát xuất từ Trung Hoa
Nơi phố thành Vũ Hán
Ác độc hơn quỷ ma.!?

Cà Rô Na giết người
Nó nhanh hơn ánh sáng
Tuổi già không giới hạn
Thế giới càng vhơi vơi.!

Cà rô Na - nghe đây
Phải mau cuút đi ngay
Sẽ có thuốc trừ khử.?
Tiêu diệt hết tụi bây

Vô Tình
USA – 2020



Edited by user Thursday, March 12, 2020 12:00:28 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#929 Posted : Wednesday, March 18, 2020 3:15:41 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,346

Thanks: 66 times
Was thanked: 1245 time(s) in 696 post(s)
CẦU NGUYỆN
Anh là ngừời ngoại đạo
Theo em di nhà thờ
Anh như người ngơ ngáo
Nhìn thấy Chúa và thơ

Em – con chiên ngoan đạo
Tình thương yêu thánh thần
Cứu giúp người nghèo khổ
Bằng hết mọi khả năng.!?

Em qùy dưới chân Chúa
Niềm tin yêu nguyện câu
Mọi người trên trần thế..
Biết thương ngừôi giúp nhau.!

VÔ TÌNH
Noa Kỳ - 2020




hoatinh  
#930 Posted : Tuesday, March 24, 2020 5:16:45 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,346

Thanks: 66 times
Was thanked: 1245 time(s) in 696 post(s)
C
CORONA – MỘT THẢM HỌA
Ai ngờ thế giới hoang mang
Thảm họa chết chóc - lan tràn đó đây.?
Thuốc ngừa chữa trị nay mai..
Coorona tiêu diệt - tràn đầy hân hoan

CORONA - A DISASTER
Who doubted the world was bewildered
The tragic death of people everywhere
Certainly preventive medicine tomorrow
Corona disaster - will be no more.!?

CORONA - UNE CATASTROPHE
Qui doutait que le monde soit dérouté
La mort tragique de personnes partout dans le monde
Certainement la médecine préventive demain
Catastrophe de Corona - ne sera plus.!?

TINH VO
USA - 2020

Edited by user Thursday, March 26, 2020 11:45:51 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#931 Posted : Friday, March 27, 2020 2:27:08 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,346

Thanks: 66 times
Was thanked: 1245 time(s) in 696 post(s)
THƠ CON CÓC

Anh cho em bài yhơ..?
Như món quà trân quý
Nhận hay không - tùy ý :
Dường như em bững hờ

Có lẽ thơ không hay
Tác giả - lại xấu trai
Anh thôi đành cam phận
Cho thơ mình – mây bay

Tbơ anh như con Cóc.?
Từ trong hang nhảy ra..
Gặp trời đầy giông cão..
Nên Cóc thành thây ma

Thơ văn rẻ như bèo
Xưa nay ai đuổi đao
Cửa nhà chưa cao ráo
Đấy cái phố dân nghèo

VÔ TÌNH
Tặng anh bạn Saigon
USA – Tháng 3 - 2020

Edited by user Sunday, March 29, 2020 5:19:16 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (2)
47 Pages«<454647
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.