Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
chantinh  
#1 Posted : Monday, October 29, 2018 7:30:23 PM(UTC)
chantinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 132

Đại sư UFO hay anh chị nào có thì cho tại hạ với, vì nó báo là phải activate lại mà tui không biết chỗ để thỉnh về. Mong lắm thay Pray
UFO  
#2 Posted : Tuesday, October 30, 2018 6:36:32 AM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,090
Location: USA

Was thanked: 68 time(s) in 63 post(s)
Hiện giờ có KMSpico 10.2+ là có thể activate tất cả Windows từ Windows 7, 8, 8.1, 10 và Windows server 2008, 2012, 2016, 2019 và cũng activate được MS Office 2010, 2013, 2016, 2019. Cái crack nầy activate windows 180 ngày, nhưng mỗi khi run Windows thì cái crack tự động re-arm để lúc nào cũng có 180 ngày nên không bao giờ bị expire nhưng Windows 10 thì coi cái crack nầy là virus nên tự động xoá đi. Vì vậy khi xài cái nầy thì disable luôn cái Windows defender không xài tới.

Với Windows 10 Pro hay Enterprise thì run gpedit.msc để disable cái Windows defender và disable luôn real-time protection - với Windows 10 Home thì không chắc là có gpedit.msc để disable Windows Defender.

Hỏi Google KMSpico 10.2 là có link download
BuonHiu  
#3 Posted : Wednesday, October 31, 2018 5:45:39 AM(UTC)
BuonHiu

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,260

Thanks: 5 times
Was thanked: 12 time(s) in 11 post(s)
Nếu cần xaì full feature với antivirus và Defender thì vô eBay mua đại cái key chỉ có 8$ . Thường Enterprise khó kiếm key, một key có thể activate được vaì máy (dù tụi bán nói ko được) . Khi activate rồi thì làm cái Image lại sau này có trục trặc gì thi` restore lại

:-)
concuanho  
#4 Posted : Thursday, November 1, 2018 3:41:35 PM(UTC)
concuanho

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 621

Thanks: 4 times
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Cam on 2 cao thu? vo~ la^m nhieu ...kakaaaa
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.