Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

18 Pages«<161718
Options
View
Go to last post Go to first unread
vivi099  
#341 Posted : Friday, June 22, 2018 8:59:24 AM(UTC)
vivi099

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/1/2015(UTC)
Posts: 280
Norway
Location: Oslo

Thanks: 139 times
Was thanked: 197 time(s) in 162 post(s)
UserPostedImage

Non Nước lâm nguy

Quyết đem Trí Dũng cùng xương máu
Đuổi Cộng, Tàu Ô sách sử ghi !

Non Nước lâm nguy vai nặng gánh
Nối nghiệp cha ông giữ Sơn Hà
Làm con Nước Việt đâu lẽ tránh
Để cho giặc Cộng ngự quê ta

Áo trắng trinh nguyên hồn trong trắng
Mòn ghế nhà trường nấu sử kinh
Gặp cơn sóng động giặc Phương Bắc
Há dễ ngồi trông chẳng động tình

Nam Quan, Bản Giốc đà bán mãi
Quần Đảo "Nhị Sa" chúng dựng nhà
Bắc Vân Phong, Vân Đồn, Phú Quốc
Bán thục 99 năm máu lệ pha

Hôm nay đến lúc cần chung sức
Con cháu Lạc Hồng khắp năm Châu
Vùng lên lấy lại bờ Non Nước
Chờ đợi ai đây ? Đất bạc màu !

Vivi
Norway 22.06.2018
Nhà Cổ Ngàn Người Thích
http://vivi099.wordpress.com/
vivi099  
#342 Posted : Tuesday, June 26, 2018 12:29:35 PM(UTC)
vivi099

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/1/2015(UTC)
Posts: 280
Norway
Location: Oslo

Thanks: 139 times
Was thanked: 197 time(s) in 162 post(s)
UserPostedImage
Nhà Cổ Ngàn Người Thích
http://vivi099.wordpress.com/
vivi099  
#343 Posted : Friday, July 20, 2018 8:52:44 AM(UTC)
vivi099

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/1/2015(UTC)
Posts: 280
Norway
Location: Oslo

Thanks: 139 times
Was thanked: 197 time(s) in 162 post(s)
UserPostedImage
Nhà Cổ Ngàn Người Thích
http://vivi099.wordpress.com/
Users browsing this topic
Guest
18 Pages«<161718
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.