Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
thuyvy  
#1 Posted : Tuesday, April 24, 2018 5:07:36 AM(UTC)
thuyvy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 409
Location: USA

Thanks: 3 times
Quý vị Sư Phụ,
Sư Phụ có Website "chùa Ả Rập" cho đệ tử xin thỉnh

đệ tử chỉ còn giữ cách đao lốt
"Trong phần này ta nên nhớ bên cạnh những icon ký hiệu
- Green icon with exclamation! là link forum bằng tiếng Ả Rãp (ta không cần để ý).
- Green icon with down arrow là link để download (dôi khi file lớn chia ra làm nhiều phần, thí có hai ba icon down arrow, ta nên download xuống cho đủ để mà unrar) Ta Click vào phần tiếng arab bên trái icon dó thì sẽ download xuống được, speed khá nhanh.
- Green icon with question mark là chỗ hỏi thắc mắc bằng tiếng Ả Rập. (không cần để ý)
Thình thoảng, dôi khi họ cho download crack file riêng ra , chỉ download có icon green left arrow
Ta nên nhớ những loại icon này là tìm ra chỗ download, mà không cần biết tiếng Ả Rập"

Đa tạ
UFO  
#2 Posted : Tuesday, April 24, 2018 3:20:32 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,070
Location: USA

Was thanked: 68 time(s) in 63 post(s)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.