Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
UFO  
#1 Posted : Wednesday, March 29, 2017 6:02:06 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,023
Location: USA

Was thanked: 65 time(s) in 60 post(s)
WinSetupFromUSB 1.7

Đây là vấn đề:


- Nếu qúy vị cần phải install nhiều loại Windows OS khác nhau cho bà con bạn bè thì mỗi Windows OS phải burn vào USB flash drive để install . Một khi qúy vị có hơn 5-7 Windows OS khác nhau không lẻ phải xài 5-7 USB flash drive khác nhau ?

- Rồi tới cái Acronis True Image Bootable ISO lại phải xài 1 cái USB khác nữa để làm disk image hay restore disk image cho máy pc

- Cũng có lúc cần tới cái Windows PE để boot để copy files hay cứu hộ cái máy pc trong trường hợp cái hard drive bị hư cái boot không boot được mà có nhiều tài liệu chưa back up được - lại cần tới 1 cái USB flash drive nữa.

- Cũng có trường hợp không thể xóa bỏ cái folder hay files trong Windows OS vì mấy cái files nầy do Windows OS protect (hay là cái files bị virus infected) - cần phải boot từ Linux để xoá bỏ files hay folder (vì Linux không cần biết đây là file loại nào - biểu xóa là xóa - thiên lôi sai đâu đánh đó) - lại cần tớI 1 cái USB flash drive nữa sao ?

USB flash drive hiện giờ rẻ rề và có dung luợng cao tớI 256 GB mà chỉ bán chừng $30-40

Tính thử với 8 cái Windows ISO cần chừng 40 GB (mỗI cái ISO chừng 5 GB), Acronis Bootable ISO chừng 300-600 MB, Windows PE chừng 3 GB, Knoppix Linux chừng 5 GB, thì tổng cộng không hơn 50 GB. Như vậy với cái USB flash drive 64 GB thì dư sức chứa hết mấy cái ISO muốn xài.

YUMI có thể cho nhiều ISO files như Acronis Bootable ISO, Windows PE, Linux v.v..., nhưng có giới hạn là chỉ có thể xài 1 Windows ISO để install - vì cái Windows ISO phải extract vào root directory của cái USB flash drive. Ưu điểm của YUMI là Linux, có thể xài được rất nhiều Linux ISO trong cùng 1 USB flash drive hay external hard drive, mà nhược điểm lại là Windows OS.

WinSetupFromUSB có thể cho nhiều Windows ISO, Windows PE, Acronis Bootable ISO, Linux ISO v.v... vào chung 1 USB flash drive (hay USB hard drive) - chỉ có giới hạn là dung luợng - USB flash drive nhỏ thì chứa ít, dung luợng lớn thì chì chứa nhiều ISO để install hay run từ ISO. Ngoài ra, WinSetUpFromUSB còn có ưu điểm nữa là tất cả các ISO đều giữ nguyên vẹn ISO không thay đổI (ISO files chỉ copy vào USB flash drive) nên cái USB flash drive nầy lại là một cái storage an toàn - một công hai chuyện!

Homepage: hxxp://wxw.winsetupfromusb.com/
Tutorials: hxxp://wxw.winsetupfromusb.com/tutorials/
FAQ: hxxp://wxw.winsetupfromusb.com/faq/
Support Sources: hxxp://wxw.winsetupfromusb.com/supported-sources/

Download:
hxxp://wxw.winsetupfromusb.com/files/download-info/winsetupfromusb-1-7-exe
hxxp://wxw.filehorse.com/download-winsetupfromusb/WinSetupFromUSB là portable software không cần phải install.
Sau khi download về, run cái exe để extract file vào 1 folder, run:
- WinSetupFromUSB_1-7_x64.exe nếu Windows OS đang xài là 64-bit
- WinSetupFromUSB_1-7.exe nếu Windows OS đang xài là 32-bit

Có 5 nhóm ISO hay files để install vào USB flash drive mà xài:
1. Windows 2000/XP/2003 setup - nhiều máy pc không còn install được mấy cái Windows nầy nên không xài tớI

2. Windows Vista/7/8/10/Server 2008/2012 based ISO thì cũng có thể xài cho Windows Server 2016. Đây là option qúy vị cần xài để install Windows OS từ Windows ISO

3. Linux ISO/Other Grub4Dos compatible ISO. Option nầy xài cho Acronis Bootable ISO, Windows PE như WinPE 10-8 Sergei Strelec, Knoppix ISO, Active@BootDisk v.v...

Hai option còn lại qúy vị sẽ không cần tới nên không bàn ở đây.

Khi run WinSetupFromUSB thì sẽ thấy cái dialog như hình dướI đây - Lần đầu tiên install ISO thì phải check cái ô Auto format it with FBinst, và chọn NTFS (nếu máy pc boot bằng BIOS). Máy pc boot bằng UEFI thì chọn FAT32 ... Check cái ô Advanced Options để có thêm cái dialog mà chọn thêm cái ô Custom menu names for Vista/7/8/Server ...

Trong thí dụ dưới đây thì tôi install cái Windows 7-8.1-10 March 2017 ISO - 12.8 GB. Check cái ô Windows Vista /7 ... rồI bấm cái nút browse bên phải mà chọn cái ISO. Có vài cái dialog warning ... thì chọn OK. Chọn cái tên folder để chứa Windows ISO - tên folder phải dưới7 chữ, tên menu name có thể 35 chữ. Làm theo hướng dẩn trong màn hình dialog.

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

WinSetupFromUSB sẽ làm cái boot.wim cho mỗI Windows ISO (để boot và install Windows OS trực tiếp từ ISO) - cái file boot.wim nầy phải làm từ cái ISO nên hơI lâu - 1-2 phút tùy theo máy pc làm việc nhanh hay chậm và cũng tùy theo tốc độ của USB flash drive - nên kiên nhẩn, sau khi làm xong cái boot.wim thì sẽ~ copy cái Windows ISO vào USB flash drive ... báo Job done khi làm xong

UserPostedImage

Nếu làm thêm Windows ISO hay Bootable ISO (lần thứ 2 về sau) thì phải uncheck cái ô FBinst ... Không Format nữa ...

Nếu check thêm cái ô Test in QEMU, thì sau khi install xong cái iSO vào USB flash drive, sẽ boot thử cái USB flash drive trong QEMU - đây là virtual machine emulator nên boot chậm (chỉ nên coi cái boot hiện ra menu như thế nào - đừng run cái program (Acronis) hay Windows install) v.v... vì cái nầy không phải là virtual machine thật sự như VirtualBox hay VMWare nên có thể crash

Đây là vài hình boot thử trong QEMU:

UserPostedImage

UserPostedImageLàm sao xóa bỏ Windows ISO hay Bootable ISO từ cái USB flash drive khi không còn xài tới nữa?

1. Tất cả Windows ISO chứa trong cái folder bạn chọn nằm trong \WINSETUP\
Chỉ cần xóa bỏ cái folder chứa Windows ISO, rồI edit cái boot menu là xong, nhưng edit menu entry cần tới software khác !

WinSetupFromUSB có 1 folder là \files\tools\ chứa cái software BootICEx64.exe hay BootICEx86.exe, run software 64-bit hay 32-bit tùy theo cái Windows OS đang xài, tab vào BCD Edit, chọn option Other BCD file (vì cái boot menu nầy nằm trong USB flash drive chứ không phải nằm trong internal hard drive), vào folder boot và chọn BCD file, sau đó bấm cái nút Easy mode ... thì sẽ hiện ra cái dialog có chứa nhiều menu entry để xóa hay sắp xếp lại theo thứ tự v.v...

>>> Đừng bao giờ xoá bỏ cái entry đầu tiên ...Back to Main Menu(Grub4dos) là không trở về lại trang menu đầu tiên khi boot <<<

UserPostedImage

UserPostedImage

2. Tất cả các Bootable ISO khác thì chứa trong folder ISO, chỉ cần xóa bỏ cái ISO file rồI edit cái menu.lst (xài NotePad để edit). Xóa nguyên 1 block rồi save lại cái file là xong - xem hình dưới đây:

UserPostedImage


BuonHiu  
#2 Posted : Tuesday, April 4, 2017 6:33:46 AM(UTC)
BuonHiu

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,249

Thanks: 5 times
Was thanked: 12 time(s) in 11 post(s)
Cám ơn Bác UFO, bài viết rất hay và hữu ích, cháu sẽ làm thử .

Hôm nọ cháu mua cái laptop ko có SSD, ko có DVD, về nhà chỉ có 1 cái USB enclosure đê? burn cái Windows 10 ISO vô mà thôi, rồi thay ra thay vô cũng mệt, nhưng vì cháu có mua 1 cái external DVD có 30$ nên sau đó cũng xoay sở được , chỉ là cách này của Bác chỉ có vẻ tiện lợi và chạy nhanh hơn với USB SSD.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.