Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
thuyvy  
#1 Posted : Friday, January 20, 2017 6:00:46 PM(UTC)
thuyvy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 418
Location: USA

Thanks: 3 times
Cách đây 4 năm có Đại sư cho link lấy xuống 1 tấm hình ngày nhậm chức Tổng Thống HK.
Hình này có thể phóng to để xem nét mặt từng người tham dự.
Quý vị nào còn giữ link hay biết link xin cho.
Đa tạ
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.