Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
NguoiTho  
#1 Posted : Thursday, December 8, 2016 8:38:26 PM(UTC)
NguoiTho

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/23/2013(UTC)
Posts: 55
Location: Alameda

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)


CHÍNH-ĐỀ VIỆT-NAMTIẾP THEO CHƯƠNG I

II. ÔNG TÔN THẤT THIỆN LỪA NGƯỜI

CHO NÊN

III. ÔNG TÔN THẤT THIỆN BỊ NGƯỜI LỪA

============================================================================
IIÔNG TÔN THẤT THIỆN LỪA NGƯỜI

Năm 2009, để tưởng-nhớ cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm và cố Cố-Vấn Ngô Đình Nhu, Ông Tôn Thất Thiện đã phổ-biến một tài-liệu nhan đề là “Chính Đề Việt Nam” (mời xem).Về “Giá-Trị” của tài-liệu ấy, Ông Tôn Thất Thiện ca-tụng như sau:

“Chính Đề Việt Nam là một tài liệu được soạn đặc biệt như là một tài liệu học tập để huấn luyện cán bộ cao cấp của chế độ về nghệ thuật trở thành những người ‘lãnh đạo xứng danh’. Tài liệu này có một tầm quan trọng vượt xa không những chế độ Cọng Hoà I, mà ngay cả Việt Nam: nó có giá trị một tài liệu học tập quý báu cho cán bộ các nước chậm tiến muốn hiện đại hoá”, “một tác phẩm hết sức độc đáo, một đóng góp lớn, một viên ngọc quý trong kho tàng tư tưởng của nhân loại.”[sic]Về “Ý” và “Từ” của tài-liệu ấy, Ông Thiện cho biết:

“Ý” thì là “kinh-nghiệm lịch-sử của cố vấn Ngô Đình Nhu cùng một số phụ tá thân cận”;

Còn “Từ” thì là của “các tác giả bàn đến kinh-nghiệm nói trên” tức là “những người đóng góp lớn nhứt vào công trình này” mà Ông Thiện có kể tên, như các ông “Cao Xuân Vỹ, Lê Văn Đồng, Phan Xứng, Đỗ La Lam, và một số thân hữu khác”.Về “Tác-Giả” của tài-liệu ấy, Ông Thiện nói rõ là các tác-giả đã “dựa trên kinh nghiệm lịch sử của cố vấn Ngô Đình Nhu cùng một số phụ tá thân cận”, để “bàn đến”. Cái việc “bàn đến” tức là “suy-diễn” hay là “tán rộng” (nôm-na là “Mao Tôn Cương”) của các tác-giả này được Ông Thiện long-trọng gọi là “những nghiên cứu và phân tích” để “kết tụ” nên tài-liệu này. Vậy là nhờ có “những nghiên cứu và phân tích” của “các tác giả bàn đến kinh-nghiệm lịch-sử của cố vấn Ngô Đình Nhu cùng một số phụ tá thân cận” nên mới có tài-liệu này, chứ bản-thân “kinh-nghiệm lịch-sử của cố vấn Ngô Đình Nhu” thì chẳng có gì nhiều, mà phần lớn lại đã là của “một số phụ tá thân cận” của ông ấy rồi.Nhưng “kinh-nghiệm lịch-sử ” ấy là gì? Ở đây là kết-quả áp-dụng của tư-tưởng và hành-động của hai nhà lãnh-đạo tối-cao của nền Đệ-Nhất Cộng-Hòa (Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu), mà phần chủ-quan là của chính các vị ấy, và phần khách-quan là của các cấp chấp-hành. Nhưng về phần chủ-quan (ở đây là của Ông Ngô Đình Nhu) thì không thấy Ông Tôn Thất Thiện dẫn-chứng một tài-liệu nào xác-nhận là bút-tích hay nguyên-văn lời phát-biểu của chính Ông Nhu. Vậy thì “kinh-nghiệm lịch-sử ” ấy thuộc về phần khách-quan, tức là của các cấp chấp-hành, “một số phụ tá thân cận”, “các tác giả bàn đến ”, “những người đóng góp lớn nhứt vào công trình này” ― tức là không phải của Ông Nhu.Thế mà Ông Thiện lại mập-mờ đem gán tất cả “những nghiên cứu và phân tích”, tức là “kinh-nghiệm lịch-sử ” ấy, cho một người có bút-danh Tùng Phong, rồi đến đoạn cuối mới chêm trong dấu ngoặc, rằng Tùng Phong là Ngô Đình Nhu.Việc-làm lừa người của Ông Tôn Thất Thiện đã được chúng tôi cụ-thể- và chi-tiết-hóa trong một bài-viết trước đây (mời xem).Hậu-quả của việc lừa người là Ông Tôn Thất Thiện đã bị người lừa.IIIÔNG TÔN THẤT THIỆN BỊ NGƯỜI LỪAXin xem Chương III


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.