Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Trần Minh Khố Chuối  
#1 Posted : Thursday, June 11, 2015 11:46:29 AM(UTC)
Trần Minh Khố Chuối

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/18/2013(UTC)
Posts: 45
Man

Thanks: 4 times
Was thanked: 5 time(s) in 5 post(s)
Chưởng pháp bí truyền
Ngày xưa, ngày đó xa xưa lắm, có một vị đại hiệp, xin được dấu tên, trên đường giang hồ hành hiệp, chẳng may trượt chân rơi xuống một cái giếng sâu thăm thẳm . Tình cờ đại hiệp nhặt được một cuốn bí kíp dưới đáy giếng . Đại hiệp mừng rỡ, hí hửng mở ra xem . Trang đầu tiên ghi rằng Uất Ức Thần Chưởng độc môn bí truyền . Lại có thêm một hàng chữ lớn nhắc nhở : " Đây là một độc môn bí truyền, kẻ nào tự thấy mình chưa đủ sức chớ nên luyện tập . Nếu luyện tập không dúng cách sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, hộc máu chết ngay lập tức . Chớ có coi thường lời cảnh giới này " .
Đại hiệp là một người võ công đầy mình, nên không có gì phải ngán sợ, bèn dở ngay chiêu thứ nhất ra coi, thấy có một hàng chữ lớn ghi khẩu quyết rằng : " Muốn luyện thành công môn thần chưởng có một không hai này, việc trước nhất là phải tự mình thiến cho mình, rồi mới luyện tiếp được " .
Đây là chuyện tầm thường đối với đại hiệp . Chẳng cần nói năng gì, đại hiệp với tay ra sau lưng tuốt kiếm ra khỏi vỏ, chỉ nghe thấy hai tiếng soẹt soẹt thế là đại hiệp hoàn tất xong ngay chiêu thứ nhất của chưởng pháp . Rồi đại hiệp lật qua trang kế, để xem tiếp chiêu thứ hai . Khẩu quyết viết trên trang này rất khó đọc vì nhỏ như con kiến, làm đại hiệp phải vận dụng hết nhản lực để xem cho rõ, thấy ghi rằng : " Không thiến cũng không sao " .
Đại hiệp vùng hét lên một tiếng bèn hộc máu chết liền ngay tại chỗ .
Uất Ức thần chưởng quả nhiên danh bất hư truyền !
Khố Chuối Minh Trần
Lâm Viên  
#2 Posted : Thursday, June 11, 2015 8:49:00 PM(UTC)
Lam Vien

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 2,808
Man
Location: Somewhere on earth

Thanks: 451 times
Was thanked: 2208 time(s) in 901 post(s)
Originally Posted by: Trần Minh Khố Chuối Go to Quoted Post
Chưởng pháp bí truyền
Ngày xưa, ngày đó xa xưa lắm, có một vị đại hiệp, xin được dấu tên, trên đường giang hồ hành hiệp, chẳng may trượt chân rơi xuống một cái giếng sâu thăm thẳm . Tình cờ đại hiệp nhặt được một cuốn bí kíp dưới đáy giếng . Đại hiệp mừng rỡ, hí hửng mở ra xem . Trang đầu tiên ghi rằng Uất Ức Thần Chưởng độc môn bí truyền . Lại có thêm một hàng chữ lớn nhắc nhở : " Đây là một độc môn bí truyền, kẻ nào tự thấy mình chưa đủ sức chớ nên luyện tập . Nếu luyện tập không dúng cách sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, hộc máu chết ngay lập tức . Chớ có coi thường lời cảnh giới này " .
Đại hiệp là một người võ công đầy mình, nên không có gì phải ngán sợ, bèn dở ngay chiêu thứ nhất ra coi, thấy có một hàng chữ lớn ghi khẩu quyết rằng : " Muốn luyện thành công môn thần chưởng có một không hai này, việc trước nhất là phải tự mình thiến cho mình, rồi mới luyện tiếp được " .
Đây là chuyện tầm thường đối với đại hiệp . Chẳng cần nói năng gì, đại hiệp với tay ra sau lưng tuốt kiếm ra khỏi vỏ, chỉ nghe thấy hai tiếng soẹt soẹt thế là đại hiệp hoàn tất xong ngay chiêu thứ nhất của chưởng pháp . Rồi đại hiệp lật qua trang kế, để xem tiếp chiêu thứ hai . Khẩu quyết viết trên trang này rất khó đọc vì nhỏ như con kiến, làm đại hiệp phải vận dụng hết nhản lực để xem cho rõ, thấy ghi rằng : " Không thiến cũng không sao " .
Đại hiệp vùng hét lên một tiếng bèn hộc máu chết liền ngay tại chỗ .
Uất Ức thần chưởng quả nhiên danh bất hư truyền !
Khố Chuối Minh Trần


BigGrin BigGrin Cool ThumpUp
🐪
kieu giang  
#3 Posted : Friday, June 12, 2015 11:37:57 AM(UTC)
kieu giang

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 7/19/2011(UTC)
Posts: 11
Location: USA

Thanks: 13 times
Was thanked: 5 time(s) in 4 post(s)
Uất Ức thần chưởng quả nhiên danh bất hư truyền !

May là chuyện diễu còn không mấy ông "khố chuối" tưởng thiệt bèn soẹt soẹt hai tiếng ,sau đó khỏi cần mặc khố Dancing Dancing
hố hố hố ... BigGrin Laugh

Edited by user Friday, June 12, 2015 12:04:50 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked kieu giang for this useful post.
NNT on 8/25/2015(UTC)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.