Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
cuongnhan  
#1 Posted : Saturday, May 9, 2015 2:47:26 PM(UTC)
Trần Minh Khố Chuối

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/18/2013(UTC)
Posts: 45
Man

Thanks: 4 times
Was thanked: 5 time(s) in 5 post(s)
Có một nhà thơ nọ, là một nhà thơ chuyên làm vè cho Viẽt cộng . Sau mấy chục năm trèo lên trong ban Văn nghệ đã trở thành nhà thơ của Việt cộng nghe tương truyền cũng bởi Việt cộng là nhà thơ đó có tài đứng đâu là phọt ra thơ đó . Hay ho hơn nữa là có thể trong bảy bước là xuất khẩu thành một câu thơ ngay lập tức . Khi nhà thơ đó vào miền Nam sau ngày mất nước Việt bổng dưng gặp 3 cô gái tuổi đâu chừng mấy chục trong một quán nước . Nhà thơ bèn sấn lại hỏi tên họ các cô và xin làm bài thơ để tặng mỗi người đẹp . Nhà thơ xin hỏi tên họ cô thứ nhất, cô ta đáp rằng :" Em tên là Xuân Mai đấy thầy ạ " . Thầy nhà thơ lập tức phọt ra mấy câu thơ có đầy đủ vần điệu như sau :
- Xin chào người đẹp tên là Mai ,
Anh xin được hôn lên tai .
Nhà thơ bèn hôn lên tai cô ta . Xong quay qua cô thứ hai xin hỏi họ tên . Cô này đã vào quốc tịch Mỹ nên có cái tên tiếng Mỹ . Cô ta đáp :
" Em tên là Mimosa, xin thầy cứ gọi em là Mimi cũng được . No problem ! "
Ngay lập tức nhà thơ lòi ra ngay mấy câu nữa hay ho như sau :
- Xin chào người đẹp tên Mimi 
Anh xin được hôn rèm mi .
Nói xong nhà nhơ tài ba bèn hôn lên mi mắt cô ta .
Nhà thơ quay qua chưa kịp hỏi tên cô thứ ba, thì cô ta đứng dậy bỏ đi . Nhà thơ Việt cộng vôi kêu lên : " Ơ kìa xin xưng tên họ để nghe thơ đã chứ nhỉ, đi đâu mà vội mà vàng thế chứ nhỉ ! "
Hai cô kia cười lên một tràng ha hả . Một cô nói rằng : Cô ấy tên là Trần thị Mít đó thầy nhà thơ Việt cộng ạ ! "
Cô kia mở một tràng cười liên tiếp và lên tiếng : " God damn thầy nhà thơ Việt cộng . Mau mau chạy đi hôn đi nhé . Tổ cha thầy nhà thơ nhé thầy !
Tổ cha thầy nhà thơ Việt cộng giờ thứ hai mươi lăm "
Trần Chuối Minh Khố
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.