Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
cuongnhan  
#1 Posted : Sunday, December 29, 2013 4:50:21 PM(UTC)
Trần Minh Khố Chuối

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/18/2013(UTC)
Posts: 45
Man

Thanks: 4 times
Was thanked: 5 time(s) in 5 post(s)
Xin chào mấy thầy năm mới sắp tới 2014 !
Câu hỏi : Trần Minh Khố Chuối có một tấm hình bãi biển Sơn Chà trông cũng đẹp đáo để .
Nhưng bãi biễn im lặng không có sóng vỗ nay muốn lồng vào bài hát Biển Nhớ tên em gọi về thì phải làm thế nào ?
Có phải đem âm thanh dán vào tấm hình không ?
Xin cảm ơn câu trả lời .
Trần Minh tự là Trần Minh Khố Chuối
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.